Kaip gauti prieigą prie aplanko „System Volume Information“

S A N T R A U K A

Šiame straipsnyje aiškinama, kaip gauti prieigą prie aplanko „System Volume Information“. Aplankas „System Volume Information“ yra paslėptasis sistemos aplankas, kurį sistemos atkūrimo įrankiai naudoja informacijai ir atkūrimo taškams saugoti. Aplankas „System Volume Information“ yra visuose kompiuterio skaidiniuose. Šalinant triktis, gali prireikti prieigos prie šio aplanko.

D A U G I A U I N F O R M A C I J O S

Jei norite, kad jums būtų suteikta prieiga prie aplanko „System Volume Information“, atlikite atitinkamame skyriuje nurodytus veiksmus.


„Microsoft Windows XP Professional“ arba „Windows XP Home Edition“, naudojančios FAT32 failų sistemą

 1. Spustelėkite Pradėti, tada spustelėkite Mano kompiuteris.
 2. Meniu Įrankiai spustelėkite Aplanko parinktys.
 3. Skirtuke Rodymas spustelėkite Rodyti paslėptus failus ir aplankus.
 4. Išvalykite žymės langelį Slėpti apsaugotus operacinės sistemos failus (rekomenduojama). Kai būsite paraginti patvirtinti keitimą, spustelėkite Taip.
 5. Spustelėkite Gerai.
 6. Šakniniame aplanke du kartus spustelėkite aplanką System Volume Information, kad jį atidarytumėte.

„Windows XP Professional“, naudojanti NTFS failų sistemą domene

 1. Spustelėkite Pradėti, tada spustelėkite Mano kompiuteris.
 2. Meniu Įrankiai spustelėkite Aplanko parinktys.
 3. Skirtuke Rodymas spustelėkite Rodyti paslėptus failus ir aplankus.
 4. Išvalykite žymės langelį Slėpti apsaugotus operacinės sistemos failus (rekomenduojama). Kai būsite paraginti patvirtinti keitimą, spustelėkite Taip.
 5. Spustelėkite Gerai.
 6. Šakniniame aplanke dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite aplanką System Volume Information, tada spustelėkite Bendras naudojimas ir sauga.
 7. Spustelėkite skirtuką Sauga.
 8. Spustelėkite Pridėti, tada įveskite vartotojo, kuriam norite suteikti prieigą prie aplanko, vardą. Jei yra, pasirinkite abonemento vietą (tame pačiame kompiuteryje arba iš domeno). Paprastai tai yra tas abonementas, kurį naudodami įėjote. Spustelėkite Gerai, tada dar kartą Gerai.
 9. Šakniniame aplanke du kartus spustelėkite aplanką System Volume Information, kad jį atidarytumėte.

„Windows XP Professional“, naudojanti NTFS failų sistemą darbo grupės arba autonominiame kompiuteryje

 1. Spustelėkite Pradėti, tada spustelėkite Mano kompiuteris.
 2. Meniu Įrankiai spustelėkite Aplanko parinktys.
 3. Skirtuke Rodymas spustelėkite Rodyti paslėptus failus ir aplankus.
 4. Išvalykite žymės langelį Slėpti apsaugotus operacinės sistemos failus (rekomenduojama). Kai būsite paraginti patvirtinti keitimą, spustelėkite Taip.
 5. Išvalykite žymės langelį Naudoti paprastą bendrą failų naudojimą (rekomenduojama).
 6. Spustelėkite Gerai.
 7. Šakniniame aplanke du kartus dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite aplanką System Volume Information, tada spustelėkite Ypatybės.
 8. Spustelėkite skirtuką Sauga.
 9. Spustelėkite Pridėti, tada įveskite vartotojo, kuriam norite suteikti prieigą prie aplanko, vardą. Paprastai tai yra tas abonementas, kurį naudodami įėjote. Spustelėkite Gerai, tada dar kartą Gerai.
 10. Šakniniame aplanke du kartus spustelėkite aplanką System Volume Information, kad jį atidarytumėte.

  PASTABA: Nuo šiol „Windows XP Home Edition“ vartotojai aplanką „System Volume Information“ galės pasiekti, kai kompiuteris veiks įprastu režimu.

CACLS, kur įdiegta „Windows XP Home Edition“, naudojanti NTFS failų sistemą, naudojimas

„Windows XP Home Edition“, naudojančioje NTFS failų sistemą, galite naudoti ir Cacls įrankį, kuris yra komandų eilutės įrankis, skirtas rodyti ar modifikuoti failų arba aplankų prieigos valdymo sąrašus (ACLs). Daugiau informacijos apie Cacls įrankį, įskaitant naudojimą ir raktus, ieškokite Žinyno ir palaikymo centre, įvesdami „cacls“.

 1. Spustelėkite Pradėti, spustelėkite Vykdyti, įrašykite cmd, tada spustelėkite Gerai.
 2. Įsitikinkite, kad esate šakniniame skaidinio, kurio aplanko „System Volume Information“ prieigą norite gauti, aplanke. Pvz., jei norite gauti prieigą prie aplanko, kurio kelias C:\System Volume Information, įsitikinkite, kad esate šakniniame C disko aplanke (t. y. „C:\“).
 3. Įrašykite šią eilutę ir paspauskite klavišą ENTER:

  cacls "driveletter:\System Volume Information" /E /G username:F


  Kabutes įveskite taip, kaip nurodyta. Vykdant šią komandą nurodytas vartotojas įtraukiamas į visų teisių aplanką.
 4. Šakniniame aplanke du kartus spustelėkite aplanką System Volume Information, kad jį atidarytumėte.
 5. Jei pašalinę triktis norite pašalinti teises, į komandų eilutę įveskite šią komandą:

  cacls "driveletter:\System Volume Information" /E /R username
  Vykdant šią komandą pašalinamos visos nurodytam vartotojui suteiktos teisės.

Šiuos veiksmus reikia atlikti ir tada, jei kompiuterį iš naujo paleidžiate saugiuoju režimu, nes kompiuteriui veikiant saugiuoju režimu paprastas bendras failų naudojimas automatiškai išjungiamas.
 1. Atidarykite Mano kompiuteris, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite aplanką System Volume Information, tada spustelėkite Ypatybės.
 2. Spustelėkite skirtuką Sauga.
 3. Spustelėkite Pridėti, tada įveskite vartotojo, kuriam norite suteikti prieigą prie aplanko, vardą. Paprastai tai yra tas abonementas, kurį naudodami įėjote.
 4. Spustelėkite Gerai, tada dar kartą Gerai.
 5. Dukart spustelėkite aplanką System Volume Information, kad jį atidarytumėte.
Savybės

Straipsnio ID: 309531 – Paskutinė peržiūra: 2013-10-03 – Peržiūra: 1

Atsiliepimai