Diegdami Windows XP arba plėtodami Windows 95, Windows 98 arba Windows Millennium Edition sistemas iki Windows XP, gaunate klaidos pranešimą „Trūksta NTLDR rinkmenos“

Apie šiame straipsnyje minimą Microsoft Windows 2000 versiją skaitykite 255220 (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba).

P OŽ Y M I A I

Šis skyrius skirtas patyrusiems kompiuterio vartotojams. Jei jums nesiseka naudotis trikčių šalinimo patarimais patyrusiems vartotojams, kreipkitės į ką nors pagalbos arba susisiekite su palaikymo centru. Informacijos, kaip tai atlikti, ieškokite šioje „Microsoft“ žiniatinklio svetainėje:

Kompiuteriuose, kuriuose įdiegtos sistemos „Microsoft Windows 95“, „Windows 98“ ar „Windows Millennium Edition“, bandydami įdiegti „Windows XP“ arba plėtoti iki „Windows XP“, pirmą kartą po diegimo iš naujo paleidę kompiuterį galite gauti šį klaidos pranešimą:

Trūksta NTLDR rinkmenos
Norėdami paleisti iš naujo, spauskite bet kurį klavišą

P R I EŽ A S T I S

Problema iškyla tada, jei esamos Windows 95, Windows 98 ar Windows Millennium Edition sistemos buvo klonuotos ir tada taikytos diske, kurio konfigūracija skiriasi nuo klonuotos kopijos šaltinio disko konfigūracijos.

Pavyzdžiui, jūsų Windows 98 veikia 4 gigabaitų (GB) diske. Atnaujinę 30 GB standųjį diską, jūs naudojate trečiosios šalies disko vaizdų kūrimo priemonę, kad sukurtumėte Windows 98 sistemos veidrodinį vaizdą ir tada šį vaizdą taikote naujame diske. Vėliau sistemą plėtojate iki Windows XP. Norėdami tai atlikti, Windows XP sistemą turite diegti ant klonuotos Windows 98 kopijos.

Ši problema iškyla, jei tenkinamos šios sąlygos:

 • Sistema ar paleisties skaidinys yra suformatuotas naudojant FAT32 rinkmenų sistemą.
 • Kompiuteris paleidžiamas naudojant INT-13 plėtinius. (Skaidinio lentelėje šis skaidinys yra didesnis nei 7.8 GB ir turi System-ID tipo optinę liniją (OC).
 • Dėl klono kūrimo procedūros, FAT32 BIOS parametrų bloko (BPB) galvutės reikšmė neatitinka fizinės disko konfigūracijos.
Windows 95, Windows 98 ar Windows Millennium Edition sistemų paleisties kodas nepaiso BPB galvutės reikšmių ir paleidžia tas programas net jeigu ši reikšmė neteisinga. Tačiau sistemoms „Microsoft Windows 2000“ ir „Windows XP“ reikia šios reikšmės, ir jei ji neteisinga, paleisti nepavyksta.

S P R E N D I M A S

Kad išspręstumėte šią problemą ir galėtumėte tęsti sistemos „Windows XP“ paleistį, pataisykite FAT32 BPB galvutės reikšmę. Norėdami atnaujinti šią reikšmę, perrašykite Windows 95, Windows 98 ar Windows Millennium Edition paleisties kodą. Jei norite tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Paleiskite kompiuterį iš naujo naudodami Windows 95, Windows 98 ar Windows Millennium Edition paleisties diską, kuriame yra rinkmena Sys.com. (Pagal numatytąjį parametrą, ši rinkmena yra diske.)
 2. Sistemos disko šakniniame kataloge padarykite atsarginę failo „Msdos.sys“ kopiją. Norėdami tai atlikti, komandų eilutėje įveskite šią komandą:
  attrib -h -r -s c:\msdos.sys
  pervardykite msdos.sys *.ysy
 3. Komandų eilutėje įveskite sys c:, kad perrašytumėte Windows 95, Windows 98 ar Windows Millennium Edition paleisties kodą su tikslia BPB informacija. Jei ši komanda pavyksta, pereikite prie 4 veiksmo.

  Jei naudojate Windows Millennium Edition paleisties diską ir gaunate toliau pateiktą klaidos pranešimą, vadinasi, iš Windows Millennium Edition diegimo rinkinio buvo pašalinta viena ar kelios rinkmenos:
  Standartinėse C disko vietose sistemos rinkmenos rasti neįmanoma:
  Kad į diską įdėtumėte teisingas rinkmenas ir galėtumėte jas rasti naudodami komandą sys, atlikite šiuos veiksmus:
  1. Įrašykite šias komandas. Spustelėkite ENTER įrašę kiekvieną komandą:
   c:
   cd\windows
   Jei Windows sistema įdiegta ne aplanke Windows, atitinkamai pakeiskite komandos eilutę.
  2. Bandykite perjungti aplanką Command įvesdami šią komandą:

   cd command
   Jei gaunate klaidos pranešimą, kad kelias nerastas, norėdami sukurti aplanką Command, įrašykite komandą ir paleiskite cd command, tada –
   md command
  3. Kad perjungtumėte EDB aplanką, įrašykite šią komandą:

   cd ebd
   Jei gaunate klaidos pranešimą, kad kelias nerastas, norėdami sukurti aplanką EDB, įrašykite komandą ir pakartokite cd edb, tada –
   md edb
  4. Norėdami nukopijuoti lo.sys rinkmeną iš standžiojo disko šakninio katalogo ir pervardyti ją į Winboot.sys, EDB aplanke naudokite šias komandas:
   attrib -s -h -r c:\io.sys
   copy c:\io.sys winboot.sys
   Winboot.sys – tai rinkmena, kuri reikalinga Sys.com.
  5. Perjunkite atgal diską A ir įrašykite šias komandas:
   a:
   sys c:
  Norėdami atkurti pradinę Msdos.sys rinkmeną, įrašykite šias komandas. Įrašę kiekvieną komandą, paspauskite klavišą ENTER:

  attrib -s -h -r c:\msdos.sys
  copy c:\msdos.ysy c:\msdos.sys
  Jei norite perrašyti Msdos.sys rinkmeną, paspauskite Y. Gausite patvirtinimą „1 RINKMENA (-OS) NUKOPIJUOTA“, kad rinkmena perrašyta.
 4. Kompiuteryje iš naujo paleiskite Windows 95, Windows 98 ar Windows Millennium Edition sistemas ir bandykite vėl įdiegti ar plėtoti iki Windows XP.

  Pastaba arba įvykdę komandą sys c: galite įjungti atkūrimo konsolę ir, naudodami komandą fixboot, įrašyti sistemos „Windows XP“ paleisties kodą. Naudojant šią procedūrą, pradinis diegimas tęsiamas įprastai.

BŪ S E N A

Microsoft pripažino, kad tai yra Microsoft produktų, išvardytų skyriuje „Taikoma“, problema.

D A U G I A U I N F O R M A C I J O S

Jei norite gauti daugiau informacijos, spustelėkite toliau esančio straipsnio numerį ir peržiūrėkite Microsoft žinių bazės straipsnį:

178947 Registro rinkmena nerasta Registro paslaugos gali... (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
318948 Plėtodami Windows 2000 ar Windows NT 4.0 sistemas, gaunate klaidos pranešimą „Trūksta NTLDR rinkmenos arba ji sugadinta“ (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
320397 „Windows“ gali neįsikrauti ir gali būti parodytas klaidos pranešimas „Trūksta NTLDR failo“, jeigu „Windows“ pilnai neatnaujinta arba šakniniame aplanke yra per daug failų
883275 Pakeitus teises serveryje „Windows Server 2003“, sistemose „Windows XP“ arba „Windows 2000“ nepavyksta paleisti kompiuterio (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
812492 Rodomas klaidos pranešimas paleidus kompiuterį ne su sisteminiu disku (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
315261 Diskų tvarkymo įrankiu pakeitus aktyvųjį skaidinį kompiuteris nepasileidžia (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
Jei čia išvardyti straipsniai jums nepadeda išspręsti problemos arba jei pastebite požymius, kitokius nei aprašytieji šiame straipsnyje, daugiau informacijos ieškokite „Microsoft“ žinių bazėje. Norėdami ieškoti „Microsoft“ žinių bazėje, apsilankykite „Microsoft“ svetainėje: Tada į lauką Ieškoti paramos žinių bazėje (KB) įrašykite gauto klaidos pranešimo tekstą arba problemos aprašą.
Savybės

Straipsnio ID: 314057 – Paskutinė peržiūra: 2008-05-19 – Peržiūra: 1

Atsiliepimai