MS-DOS režimu vykdomų programų trikčių šalinimas Windows XP

Microsoft Windows 2000 skirtos šio straipsnio versijos ieškokite 165214 (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba).

S A N T R A U K A

Šiame straipsnyje aprašoma, kaip Windows šalinti MS-DOS režimu vykdomų programų triktis.

D A U G I A U I N F O R M A C I J O S

Patikrinkite Ntvdm posistemį

Kai atsiranda problemų su MS-DOS režimu veikiančiomis programomis, pirmiausia turite patikrinti Windows virtualiosios DOS mašinos (NTVDM) posistemį. Galite naudoti Command.com paslaugų programą, kad patikrintumėte, ar tinkamai veikia NTVDM posistemis. Norėdami paleisti Command.com atlikite šiuos veiksmus:

 1. Spustelėkite mygtuką Pradėti, tada spustelėkite Vykdyti.
 2. Lauke Atidaryti įrašykite command.com, tada spustelėkite Gerai.
Tada turi atsidaryti komandų eilutės langas. Jei tai tinkamai neveikia, vadinasi, atsirado problema su NTVDM posistemiu, ir reikia patikrinti šiuos elementus:
 • Patikrinkite, ar failuose Config.nt ir Autoexec.nt, esančiuose aplanke SystemRoot%\System32, nėra nestandartinių parametrų.

  Naudokite REM operatorių, kad visus įrašus įtrauktumėte į komentarus, išskyrus šiuos numatytuosius įrašus:


  Config.nt
  ---------
  dos=high, umb
  device=%SystemRoot%\System32\Himem.sys
  files=20

  Autoexec.nt
  -----------

  lh %SystemRoot%\System32\Mscdexnt.exe
  lh %SystemRoot%\System32\Redir
  lh %SystemRoot%\System32\Dosx
  lh %SystemRoot%\System32\Nw16 (tik tuomet, jei įdiegta CSNW)
  lh %SystemRoot%\System32\Vwipxspx (tik tuomet, jei įdiegta CSNW)
  Tą patį galite padaryti Autoexec.nt_ ir Config.nt_ iš Windows CD-ROM disko išskleisdami į aplanką %SystemRoot%\System32.
 • Paspauskite CTRL+SHIFT+ESC norėdami paleisti užduočių tvarkytuvą, uždarykite visas vykdomas programas ir įsitikinkite, kad nevykdomas joks kitas NTVDM procesas.
 • Uždrauskite visas paleisties metu paleidžiamas programas. Paleisties metu programos gali būti paleidžiamos iš dviejų vietų: paleisties grupių ir registro eilučių Run ir RunOnce. Šias vietas galite patikrinti tokiu būdu:
  1. Paleisties grupės yra aplankai vietiniame standžiajame diske. Jie yra toliau nurodytose vietose:
   • %SystemRoot%\Profiles\vartotojo_vardas\Start menu\Programs
   • %SystemRoot%\Profiles\Default user\Start menu\Programs
  2. Run ir RunOnce eilutės yra registre po šiuo registro raktu:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
 • Išnagrinėkite NTVDM sistemos failus, esančius aplanke %SystemRoot%\System32. Peržiūrėkite šiuos failus, patikrinkite dydį ir datą norėdami įsitikinti, kad jų versijos teisingos:

  Ntio.sys
  Ntdos.sys
  Ntvdm.exe
  Ntvdm.dll (tik Windows NT 3.1)
  Redir.exe
 • Su NTVDM posistemiu susiję registro įrašai yra:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment
   Šiame rakte saugomi Windows naudoti skirti aplinkos kintamieji iš Config.sys ir Autoexec.bat failų.
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\ VirtualDeviceDrivers
   Šiame rakte saugomos įrenginių tvarkyklės, naudojamos NTVDM seanso metu. Šiuos įrašus sukuria Windows sąranka, kai diegiama įrenginio tvarkyklė.

Patikrinkite specifines programos problemas

Šios funkcijos neveikia Windows XP:
 • Palaikomos visos MS-DOS funkcijos, išskyrus užduočių perjungimo API (taikomojo programavimo sąsaja) funkcijas.
 • Nepalaikomos blokų režimo įrenginių tvarkyklės. Nepalaikomi blokų įrenginiai, todėl taip pat nepalaikomos ir MS-DOS įvesties/išvesties valdiklių (IOCTL) API, dirbančios su blokų įrenginiais, ir SETDPB funkcijos.
 • Pertraukties 10 funkcija 1A grąžina 0; visos kitos funkcijos perduodamos į pastoviąją atmintį (ROM).
 • Nepalaikomos pertraukties 13 iškviestys, naudojančios uždraustą diskų prieigą.
 • Pertrauktis 18 (ROM BASIC) generuoja pranešimą, kad ROM BASIC nepalaikoma.
 • Pertrauktis 19 ne iš naujo paleidžia kompiuterį, o švariai uždaro esamą virtualiąją DOS mašiną (VDM).
 • Nepalaikoma pertrauktis 2F, dirbanti su programos DOSKEY iškvietimais (AX = 4800).
 • Nepalaikomos Microsoft CD-ROM Extensions (MSCDEX) funkcijos 2, 3, 4, 5, 8, E ir F.
 • 16 bitų Windows posistemis x86 kompiuteryje palaiko išplėstinio režimo programas, tačiau nepalaiko 16 bitų virtualaus įrenginio tvarkyklių (VxDs). Posistemis ne x86 kompiuteryje imituoja Intel 40486 instrukcijų rinkinį, kuris kompiuteriui leidžia vykdyti išplėstinio režimo programas, pvz., Microsoft Visual Basic, sumažinto instrukcijų rinkinio kompiuteriuose (RISC).
Tai reiškia, kad Windows nepalaiko 16 bitų programų, kurios reikalauja neribotos prieigos prie aparatūros. Jei jūsų programa to reikalauja, ji neveiks Windows NT, Windows 2000 ar Windows XP.


Toliau turite patikrinti, ar Autoexec.nt ir Config.nt failų parametrai yra teisingi. Visada išbandykite numatytuosius parametrus, kurie buvo išvardyti šiame straipsnyje. Kai kurioms programoms reikia, kad Config.sys ar Autoexec.bat failai paleistų specialius parametrus ar tvarkykles. Jei tai ir yra priežastis, yra du būdai, kaip inicijuoti šiuos failus paleidžiant programą:
 • Config.nt ir Autoexec.nt failuose, esančiuose aplanke %SystemRoot%\System32, įrašykite šias eilutes.
 • Sukurkite naujus Config.nt ir Autoexec.nt failus, kurie bus vykdomi paleidžiant šią programą. Norėdami tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus:
  1. Sukurkite failus ir įrašykite juos su plėtiniu .nt kitame nei %SystemRoot%\System32 aplanke (paprastai šie failai įrašomi tame pačiame aplanke kaip ir programa).
  2. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite darbalaukį, perkelkite pelės žymeklį ant parinkties Naujas, tada spustelėkite Nuoroda.
  3. Lauke Įveskite elemento vietą įveskite visą maršrutą iki failo, kurį norite paleisti, tada spustelėkite Toliau.
  4. Lauke Įveskite nuorodos pavadinimą įveskite nuorodos pavadinimą, tada spustelėkite Baigti. Tokiu būdu darbalaukyje bus sukurta nauja nuoroda.
  5. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite naują nuorodą, tada spustelėkite Ypatybės.
  6. Skirtuke Programa spustelėkite Windows, kad būtų atidarytas dialogo langas, skirtas Autoexec ir Config failų maršrutui.
  7. Įveskite visą maršrutą iki failų, kuriuos sukūrėte, tada abiejuose dialogo languose spustelėkite Gerai.
  Spustelint šią piktogramą bus paleidžiami specialiai šiai programai skirti Autoexec ir Config failai. Parametrams galioja tie patys išvardyti apribojimai kaip ir MS-DOS režimu dirbančioms programoms.
Programos ypatybėse yra ir kitų parametrų. Jei jūsų programa veikia netinkamai, patikrinkite visus skirtukus ir įsitikinkite, kad programos parametrai nustatyti pagal gamintojo specifikacijas. Jei programa vis dar neveikia, susiekite su programos pardavėju norėdami įsitikinti, kad Windows programą palaiko.


Norėdami gauti papildomos informacijos spustelėkite toliau esančius straipsnių numerius ir peržiūrėkite Microsoft žinių bazės straipsnius:

171940 MS-DOS taikomųjų programų įvesties/išvesties operacijos kreipiasi į diskelių įrenginį (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
156687 NTVDM klaidų priežastimi gali būti CONFIG.NT ar AUTOEXEC.NT įrašai (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
102418 NTVDM klaida: Diskų įrenginyje nėra disko (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
142026 Klaida: „Paslėpta WOW VDM konsolė“ vykdo 16 bitų DOS programą (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
Trečiųjų šalių produktus, aprašytus šiame straipsnyje, gamina Microsoft nepriklausančios įmonės. Microsoft nesuteikia jokių numanomų ar kitokių garantijų dėl šių produktų veikimo ar patikimumo.

Savybės

Straipsnio ID: 314106 – Paskutinė peržiūra: 2006-11-09 – Peržiūra: 1

Atsiliepimai