Klaidos pranešimas: „Windows“ negalima paleisti dėl kompiuterio disko įrenginio konfigūracijos problemos“

Apie šiame straipsnyje minimą programos „Windows 2000“ versiją skaitykite 124550 (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba).

P OŽ Y M I A I

Kai bandote paleisti Windows XP, galite gauti vieną iš šių klaidos pranešimų:

1 klaidos pranešimas

Windows negalima paleisti dėl kompiuterio disko įrenginio konfigūracijos problemos.

Nepavyksta skaityti iš pasirinkto įkrovos disko. Patikrinkite įkrovos kelią ir disko įrenginį.

Papildomos informacijos ieškokite Windows dokumentacijoje apie aparatūros disko konfigūraciją ir aparatūros žinynuose.

2 klaidos pranešimas

Nepavyko paleisti Windows NT, nes šio failo nėra arba jis sugadintas:

Winnt_root\System32\Ntoskrnl.exe

Iš naujo įdiekite minėto failo kopiją.

3 klaidos pranešimas

Winnt_root\System32\Hal.dll nėra arba ji pažeista:

Iš naujo įdiekite minėto failo kopiją.
Be to, galite pastebėti vieną ar daugiau iš šių požymių:
 • Jei paleidžiate kompiuterį per atkūrimo konsolę, gali atsirasti komandų eilutė be galimybės pasirinkti Windows diegimą.
 • Bandydami pasiekti Windows aplanką, galite gauti tokį klaidos pranešimą:
  prieiga nesuteikta.
 • Jei bandote atlikti operaciją Atkurti iš Windows XP kompaktinio disko, Windows diegimas neaptinkamas ir jūs negalite atkurti Windows.

P R I EŽ A S T I S

Taip gali įvykti, jei tenkinama viena ar keletas šių sąlygų:

 • Boot.ini failo [Boot Loader] sekcijoje nėra Numatytosios vertės arba ji neteisinga.
 • Windows XP neįdiegta toje vietoje, kuri nurodyta Boot.ini faile.
 • Nėra failo Ntoskrnl.exe arba jis pažeistas.
 • Skaidinio kelias Boot.ini faile nustatytas neteisingai.
 • Bendra aparatūros klaida.

S P R E N D I M A S

Šiai problemai spręsti naudokite bet kurį iš šių būdų:

1 būdas

Norėdami atkurti arba pataisyti Numatytąjį įrašą ir užtikrinti, kad kiti įrašai Boot.ini failo [Operating Systems] sekcijoje nurodo tinkamus katalogus, redaguokite Boot.ini failą.

Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip redaguoti Boot.ini failą, spustelėkite toliau esančio straipsnio numerį ir peržiūrėkite „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:

289022 Kaip „Windows XP“ redaguoti Boot.ini failą

2 būdas

Norėdami koreguoti Boot.ini failą naudokite atkūrimo konsolėje esančią paslaugų programą Bootcfg:

 1. Paleiskite kompiuterį naudodami Windows XP kompaktinį diską.
 2. Kai gaunate pranešimą, raginantį paspausti R, kad naudojant atkūrimo konsolę būtų atkurta Windows, paspauskite R klavišą.
 3. Pasirinkite pageidaujamą Windows diegimą ir, kai jūsų paprašys, įveskite administratoriaus slaptažodį.
 4. Įrašykite bootcfg /rebuild ir paspauskite ENTER.
 5. Kai randamas Windows diegimas, parodomi šie nurodymai:
  Pridėti diegimą į įkrovos sąrašą? (Taip/Ne/Visus)
  [Įveskite Y atsakydami į šį pranešimą.]

  Įveskite įkelties identifikatorių:
  [Tai operacinės sistemos pavadinimas. Įrašykite Windows XP Professional ar Windows XP Home Edition.]

  Įveskite OS įkelties parinktis:
  [Palikite šį lauką tuščią ir paspauskite ENTER].
  Atlikę anksčiau išvardytus veiksmus, iš naujo paleiskite kompiuterį ir pasirinkite pirmą įkrovos meniu punktą. Taip Windows XP bus paleidžiama kaip įprasta.

  Kai Windows XP sėkmingai bus įkelta, Boot.ini bus galima modifikuoti ir pašalinti klaidingus įrašus.
Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip redaguoti Boot.ini failą, spustelėkite toliau esančio straipsnio numerį ir peržiūrėkite „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:

289022 Kaip „Windows XP“ redaguoti Boot.ini failą

3 būdas

 1. Paleiskite kompiuterį naudodami Windows XP kompaktinį diską. Paspauskite bet kurį klavišą, kad būtų paleidžiama iš kompaktinio disko.
 2. Kai bus įkelti sąrankos failai, paspauskite R, kad būtų atkuriama naudojant atkūrimo konsolę.
 3. Būdami atkūrimo konsolėje pasirinkite diegimą (paprastai 1 numeris) ir paspauskite ENTER, kad įeitumėte.
 4. Įeikite į administratoriaus abonementą įrašydami šio abonemento slaptažodį ir paspauskite ENTER.
 5. Atkūrimo konsolės komandų eilutėje įrašykite toliau nurodytą komandą ir paspauskite ENTER:

  Vieno procesoriaus sistemoms:

  expand <cd-rom>:\i386\ntoskrnl.ex_ <hd-drive>:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
  Kelių procesorių sistemoms:

  expand <cd-drive>:\i386\ntkrnlmp.ex_ <hd-drive>:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
  Pastaba šiose dviejose komandose vietos rezervavimo ženklas <cd-rive> reiškia DVD diskų įrenginio loginio disko raidę, o vietos rezervavimo ženklas <hd-drive> reiškia standžiojo disko, kuriame įdiegta „Windows“, raidę.
 6. Jei jūsų klausia, ar perrašyti failus, paspauskite Y.
 7. Įrašykite exit komandų eilutėje ir paspauskite ENTER.

4 būdas

Paleiskite kompiuterį naudodami atkūrimo konsolę ir įvykdykite komandą CHKDSK /r.

PASTABA: Chkdsk komandų eilutėje nereikia pridėti perjungtuvo /p, nes naudojant perjungtuvą /r paslaugų programa Chkdsk suranda netinkamus sektorius ir atkuria perskaitomą informaciją. Ši komanda siūlo perjungtuvą /p.

D A U G I A U I N F O R M A C I J O S

Jei Boot.ini failo sekcijoje [Boot Loader] nėra Numatytosios vertės, Windows XP rodo naują įrašą – Windows (numatytasis) – OS įkelties programos (boot loader) meniu ir tada iš naujo nustato numatytąjį įrašą. Įrašas Windows (numatytasis) nurodo šį Windows XP įkelties kelią:

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
Norėdami gauti daugiau informacijos apie Boot.ini failą, spustelėkite toliau esantį straipsnio numerį ir peržiūrėkite „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:

102873 BOOT.ini ir ARC kelių pavadinimų nuostatos ir naudojimas (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
Jei norite gauti papildomos informacijos apie atkūrimo konsolę „Windows XP“, spustelėkite toliau nurodyto straipsnio numerį ir peržiūrėkite „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:

307654 Kaip „Windows XP“ diegti ir naudoti atkūrimo konsolę (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
Savybės

Straipsnio ID: 314477 – Paskutinė peržiūra: 2008-05-19 – Peržiūra: 1

Atsiliepimai