Kaip Windows Server 2003 peržiūrėti ir perduoti FSMO vaidmenis

S A N T R A U K A

Šiame straipsnyje aiškinama, kaip perduoti FSMO (Flexible Single Master Operations) vaidmenis (dar vadinamus pagrindinių operacijų vaidmenimis) naudojant katalogų tarnybos Active Directory įrankius, esančius Microsoft valdymo konsolėje (MMC) Windows Server 2003.

FSMO vaidmenys

Miške yra mažiausiai penki vienam ar keliems domeno valdikliams priskirti FSMO vaidmenys. Penki FSMO vaidmenys:
 • Pagrindinė schema: Domeno valdiklis, kuris yra pagrindinis schemos operacijų valdiklis, valdo visus naujinius ir visą schemos modifikaciją. Jei norite naujinti miško schemą, būtina prieiga prie pagrindinio schemos operacijų valdiklio. Visame miške gali būti tik vienas pagrindinis schemos operacijų valdiklis.
 • Pagrindinis domenų pavadinimų valdiklis: Domeno valdiklis, kuris yra pagrindinis domenų pavadinimų valdiklis, valdo domenų pridėjimą bei jų šalinimą iš miško. Visame miške gali būti tik vienas pagrindinis domenų pavadinimų valdiklis.
 • Pagrindinis infrastruktūros valdiklis: infrastruktūra atsako už to domeno objektų nuorodų į kitų domenų objektus naujinimą. Bet kuriuo metu kiekviename domene gali būti tik vienas pagrindinio infrastruktūros valdiklio funkciją atliekantis domeno valdiklis.
 • Pagrindinis RID (Relative ID) valdiklis: pagrindinis RID valdiklis apdoroja tam tikro domeno RID telkinio užklausas, gaunamas iš visų domenų valdiklių. Bet kuriuo metu domene gali būti tik vienas pagrindinio RID valdiklio funkciją atliekantis domeno valdiklis.
 • PDC emuliatorius: PDC emuliatorius yra domeno valdiklis, darbo stotims, narių serveriams ir domenų valdikliams, kuriuose įdiegta ankstesnė Windows versija, pranešantis, kad yra pirminis domeno valdiklis (primary domain controller – PDC). Pavyzdžiui, jei domene yra kompiuterių, kuriuose neįdiegta Microsoft Windows XP Professional ar Microsoft Windows 2000 kliento programinė įranga, arba jame yra Microsoft Windows NT atkūrimo domenų valdiklių, pagrindinis PDC emuliatorius veikia kaip Windows NT PDC. Jis taip pat yra pagrindinė domeno naršyklė, dirbanti su slaptažodžių neatitikimais. Bet kuriuo metu kiekviename miško domene gali būti tik vienas pagrindinio PDC emuliatoriaus funkciją atliekantis domeno valdiklis.
FSMO vaidmenis galite perduoti naudodami Ntdsutil.exe komandų eilutę arba MMC pridėtinį įrankį. Atsižvelgdami į perduoti norimą FSMO vaidmenį, galite naudoti vieną iš šių MMC pridėtinių įrankių:
Active Directory schemos pridėtinis įrankis
Active Directory domenų ir patikimų šaltinių pridėtinis įrankis
Active Directory vartotojų ir kompiuterių įrankis
Jei kompiuteris nebeegzistuoja, vaidmenį reikia atimti. Jei norite atimti vaidmenį, naudokite Ntdsutil.exe priemonę.

Pagrindinio schemos domeno vaidmens perdavimas

Jei norite perduoti pagrindinio schemos operacijų valdiklio vaidmenį, galite naudoti pagrindinį Active Directory schemos operacijų valdiklio pridėtinį įrankį. Prieš naudojant šį pridėtinį įrankį būtina registruoti Schmmgmt.dll failą.

Schmmgmt.dll registravimas

 1. Spustelėkite Pradėti, tada spustelėkite Vykdyti.
 2. Įrašykite regsvr32 schmmgmt.dll į lauką Atidaryti, tada spustelėkite Gerai.
 3. Gavę pranešimą, kad operacija atlikta sėkmingai, spustelėkite Gerai.

Pagrindinio schemos operacijų valdiklio vaidmens perdavimas

 1. Spustelėkite Pradėti, spustelėkite Vykdyti, įrašykite mmc į lauką Atidaryti, tada spustelėkite Gerai.
 2. Meniu Failas spustelėkite Pridėti/pašalinti įrankį.
 3. Spustelėkite Pridėti.
 4. Spustelėkite katalogų tarnybos Active Directory schema, spustelėkite Pridėti, spustelėkite Uždaryti, tada spustelėkite Gerai.
 5. Konsolės medyje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite Katalogų tarnybos Active Directory schema, tada spustelėkite Keisti domeno valdiklį.
 6. Spustelėkite Nurodyti vardą, įrašykite domeno valdiklio, kuriam bus priskirtas vaidmuo, pavadinimą, tada spustelėkite Gerai.
 7. Konsolės medyje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite Katalogų tarnybos Active Directory schema, tada spustelėkite Pagrindinis operacijų domenas.
 8. Spustelėkite Keisti.
 9. Spustelėkite Gerai, jei norite patvirtinti, kad norite perduoti vaidmenį, tada spustelėkite Uždaryti.

Pagrindinio domenų pavadinimų valdiklio vaidmens perdavimas

 1. Spustelėkite Pradėti, pasirinkite Administravimo įrankiai, tada spustelėkite Katalogų tarnybos Active Directory domenai ir patikimi šaltiniai.
 2. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite Katalogų tarnybos Active Directory domenai ir patikimi šaltiniai, tada spustelėkite Prijungti prie domeno valdiklio.


  PASTABA: Jei nesate domeno valdiklyje, į kurį norite perduoti vaidmenį, turite atlikti šį veiksmą. Jei esate prisijungę prie domeno valdiklio, kurio vaidmenį norite perduoti, šio veiksmo atlikti nereikia.
 3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:
  • Lauke Įvesti kito domeno valdiklio pavadinimą įrašykite domeno valdiklio, kuriam bus priskirtas naujasis vaidmuo, pavadinimą ir spustelėkite Gerai.

   – arba –
  • Sąraše Arba pasirinkti esamą domeno valdiklį spustelėkite domeno valdiklio, kuriam bus priskirtas naujasis vaidmuo, pavadinimą ir spustelėkite Gerai.
 4. Konsolės medyje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite Katalogų tarnybos Active Directory domenai ir patikimi šaltiniai, tada spustelėkite Pagrindinis operacijų domenas.
 5. Spustelėkite Keisti.
 6. Spustelėkite Gerai, jei norite patvirtinti, kad norite perduoti vaidmenį, tada spustelėkite Uždaryti.

Pagrindinio RID valdiklio, PDC emuliatoriaus ir pagrindinio infrastruktūros valdiklio vaidmenų perdavimas

 1. Spustelėkite Pradėti, pasirinkite Administravimo įrankiai, tada spustelėkite Katalogų tarnybos Active Directory vartotojai ir kompiuteriai.
 2. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite Katalogų tarnybos Active Directory vartotojai ir kompiuteriai, tada spustelėkite Prijungti prie domeno valdiklio.

  PASTABA: Jei nesate domeno valdiklyje, į kurį norite perduoti vaidmenį, turite atlikti šį veiksmą. Jei esate prisijungę prie domeno valdiklio, kurio vaidmenį norite perduoti, šio veiksmo atlikti nereikia.
 3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:
  • Lauke Įvesti kito domeno valdiklio pavadinimą įrašykite domeno valdiklio, kuriam bus priskirtas naujasis vaidmuo, pavadinimą ir spustelėkite Gerai.

   – arba –
  • Sąraše Arba pasirinkti esamą domeno valdiklį spustelėkite domeno valdiklio, kuriam bus priskirtas naujasis vaidmuo, pavadinimą ir spustelėkite Gerai.
 4. Konsolės medyje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite Katalogų tarnybos Active Directory vartotojai ir kompiuteriai, pasirinkite Visos užduotys, tada spustelėkite Pagrindinis operacijų domenas.
 5. Spustelėkite atitinkamą vaidmens, kurį norite perduoti, skirtuką (RID, PDC arba Infrastruktūra), tada spustelėkite Keisti.
 6. Spustelėkite Gerai, jei norite patvirtinti, kad norite perduoti vaidmenį, tada spustelėkite Uždaryti.

N U O R O D O S

Jei norite gauti daugiau informacijos susijusiais klausimais, spustelėkite toliau esančio straipsnio numerį ir peržiūrėkite „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:

255690 Kaip grafinėje vartotojo sąsajoje peržiūrėti ir perduoti FSMO vaidmenis

Savybės

Straipsnio ID: 324801 – Paskutinė peržiūra: 2008-01-15 – Peržiūra: 1

Atsiliepimai