Problemų, išspręstų Internet Explorer 6 pakeitimų paketuose, sąrašas

S A N T R A U K A

Šiame straipsnyje yra išvardyti Microsoft žinių bazės straipsnių, kuriuose aprašomos Internet Explorer 6 1 pakeitimų pakete (SP1) išspręstos problemos, numeriai.

Jei norite gauti papildomos informacijos, kaip įsigyti naujausią Internet Explorer 6 pakeitimų paketą, spustelėkite toliau esančio straipsnio numerį ir peržiūrėkite straipsnį Microsoft žinių bazėje:

328548 Kaip įsigyti naujausią Internet Explorer 6 pakeitimų paketą (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)

D A U G I A U I N F O R M A C I J O S

194242PATAISA: window.open yra NewWindow Event vėlinimo priežastis (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
218933IEAK vedlys pasirinktinės vartotojo agento eilutės nenusiunčia automatinei versijos sinchronizacijai (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
271562Kai įdiegiate Internet Explorer 5.5 SP1 ar 6.0, HTML pranešimai, kuriuose yra paveikslėlių, spausdinami netinkamai (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
281679Negalite atidaryti naujo „Internet Explorer“ lango arba spustelėjus saitą, jis neatidaromas
286043MS01-051: Prieinama Telnet registravimo žurnalo pažeidžiamumo pataisa (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
294291Dirbant informacinio terminalo režimu apribojimas „atidaryti naujame lange“ retrospektyvos srityje neveikia (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
300829Nepavyksta redaguoti turinio rėmeliuose ar Iframe su DHTML (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
303750Neteisingas failo vardas failo atidarymo ar failo įrašymo dialogo lange (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
307978PATAISA: MFC valdikliai persiklojančiuose IFRAME gauna nereikalingus WM_PAINT pranešimus (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
308005Komanda Rasti (šiame puslapyje) neveikia naudojant ISO 8859 simbolių rinkinį (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
308414MS01-051: Prieinama HTTP užklausos kodavimo pažeidžiamumo pataisa (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
309170Atsiranda atminties nuotėkis, kai dinamiškai šalinami veikimo būdai (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
309178Kai išeinate iš Internet Explorer nutrūksta automatinio numerio rinkimo (AutoDial) procedūra (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
309456Kai slenkama mažame lange, HTML puslapyje su lentele atsiranda prieigos pažeidimas (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
310388Pasirinktinėje MIME peržiūros programoje nevisiškai atsiunčiami duomenys POST užklausai (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
310676Internet Explorer dviejų raidžių domenams nenustato slapukų (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
311730Kai XMLHTTP naudojama keliems asinchroniniams POST siųsti, duomenys persiunčiami neteisingai (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
312124Internet Explorer 6 WebBrowser valdiklio problemos naršymo metu (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
312176Tarp Internet Explorer ir tarpinio serverio atsiranda didelis NTLM autentifikavimo srautas (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
312223Internet Explorer 6 DHTML klasės kodas gali sukelti prieigos pažeidimą mshtml!CTreeNode::GetFancyFormat (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
312461MS01-055: Įdedant scenarijų gali būti parodyti ar pakeisti Internet Explorer slapukų duomenys (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
312496Internet Explorer gali netekti pirmųjų 2048 baitų duomenų, siunčiamų atgal iš žiniatinklio serverio, kuriame naudojamas HTTP glaudinimas (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
312536Failai, kurie nėra .url failai, naikinami iš aplanko Parankiniai (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
312542Outlook pateiktose HTML formose nerodomi rezultatai (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
312590OLEXP: Jei Outlook Express spustelite Atšaukti, kai renkatės laiškų saugyklą, atsiranda prieigos pažeidimas (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
313463Kai Outlook peržiūros srityje peržiūrite įdėtąjį HTML pranešimą, atsiranda prieigos pažeidimas (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
313675MS01-058: Internet Explorer 5.5 ir Internet Explorer 6 failų pažeidžiamumo pataisa (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
314209Iš antrinio lango negalite pasiekti pirminio lango vietos objekto (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
314312Teksto įvestis gali būti lėta, jei naudojate japonų kalbos įvesties rengyklę (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
315466Prieigos pažeidimas Wininet.dll, kai programos iškviečia InternetSetOption (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
315699Internet Explorer neteisingai pateikia euro simbolį – &#8364 vietoj 0x80 (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
315712Prieigos pažeidimo klaidos pranešimas, kai naršote HTA ar XML dokumentus (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
315713Kai Window.Open naudojate FILE:// URL metodą, prarandami slapukai (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
316059MS02-005: 2002 m. vasario 11 d. Internet Explorer kaupiamoji pataisa (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
316116Negalite tvarkyti Internet Explorer 6 grupės strategijos parametrų kompiuteriuose, kuriuose veikia Windows 2000 (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
316593Gali būti nepaleistas įvykis DocumentComplete, kai atidarote naują naršyklės langą (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
317244MS02-008: XMLHTTP valdiklis, esantis MSXML 4.0, gali suteikti prieigą prie vietinių failų (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
317726MS02-005: Prieinama GetObject() scenarijų vykdymo funkcijos pažeidžiamumo pataisa (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
317727MS02-005: Prieinama taikomųjų programų iškvietimo naudojant turinio tipo lauką pažeidžiamumo pataisa (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
317729MS02-005: Prieinama „Rėmelio domeno patikrinimo“ pažeidžiamumo naujojo varianto pataisa (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
317731MS02-005: Prieinama kaupo perpildos HTML direktyvoje pataisa (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
317742MS02-005: Prieinama scenarijaus vykdymo pažeidžiamumo pataisa (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
317745MS02-005: Prieinama failų atsisiuntimo dialogo lango imitavimo pažeidžiamumo pataisa (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
318089MS02-009: Neteisingas VBScript apdorojimas Internet Explorer gali leisti tinklalapiams skaityti vietinius failus (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
318203MS02-008: XMLHTTP valdiklis, esantis MSXML 3.0, gali suteikti prieigą prie vietinių failų (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
318382Document.open metodas, naudojamas su Replace, neveikia rėmelių rinkinyje (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
318426PATAISA: kai kviečiama execScript, dėl saugos pataisos (Q316059) sugenda Internet Explorer (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
318666Internet Explorer palaikymo strategija gali būti Winlogon prieigos pažeidimo priežastimi (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
319032Atsiranda klaidos pranešimas, kai norėdami įrašyti saitą spustelite Paskirtį įrašyti kaip (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
319182MS02-015: 2002 m. kovo 28 d. Internet Explorer kaupiamoji pataisa (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
319235MS02-015: Prieinamas vietinių failų vykdymo pažeidžiamumo Internet Explorer naujinimas (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
319236MS02-015: Prieinamas scenarijų vykdymo pažeidžiamumo Internet Explorer naujinimas (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
319303Internet Explorer naršymo garso naujinimas (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
319554Žinynas ir palaikymo centras nerodo informacijos apie nuotolinius kompiuterius (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
319792Naršant Internet Explorer 6, grįžimas atgal į POST lemia pakartotinį POST (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
320882Internet Explorer gali parodyti tik dalį EMF vaizdo (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
321156FtpPutFile praneša apie sėkmingą įvykdymą, nors Internet Explorer operacija nepavyksta (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
321232MS02-023: 2002 m. gegužės 15 d. Internet Explorer kaupiamoji pataisa (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
321268 Internet Explorer neteisingai apskaičiuoja tinklalapio lango dydį (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
321276Windows XP ASP puslapiuose neveikia WSC komponento Server.CreateObject() (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
321530Outlook Express netikėtai baigią darbą, kai gaunate laišką, turintį specialią MIME antraštę (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
321532FIX: Atsiranda mišrus saugos pranešimas, kai POST metodas naudojamas PDF failui per HTTPS siųsti (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
321598Internet Explorer 6 nepritaikomi saugos zonos parametrai (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
321722Turinys su antrašte „Turinio kodavimas: gzip“ visada įrašomas į talpyklą, nors ir naudojate antraštę „Talpyklos valdymas: nenaudoti talpyklos“ (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
322822Neveikia NTLM autentifikavimas, jei Internet Explorer konfigūruotas naudoti HTTP 1.1 per tarpinius sujungimus (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
322918Negalima atidaryti .pdf failo naudojant File:// Protocol, jei adrese yra „#“ simbolis (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
322921MS02-023: Prieinama kitų svetainių scenarijų vykdymo vietiniame HTML ištekliuje pažeidžiamumo pataisa (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
322923MS02-023: Prieinama zonos imitavimo naudojant neteisingai suformuotus tinklalapius pažeidžiamumo pataisa (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
322924MS02-023: Prieinama vietinės informacijos atskleidimo naudojant HTML elementą pažeidžiamumo pataisa (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
322926MS02-023: Prieinama slapukų skaitymo naudojant slapukų scenarijų pažeidžiamumo pataisa (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
322927MS02-023: Prieinama turinio išdėstymo variantų pažeidžiamumo pataisa (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
322928MS02-023: Prieinama pataisa, skirta uždrausti rėmelių naudojimą ribotų svetainių zonoje (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
323308Neveikia Internet Explorer failų siuntimas naudojant SSL, kai naudojamos talpyklos valdymo antraštės (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
323395Internet Explorer 6 neveikia Internet Explorer NoHelpMenu ir NoViewSource strategijos (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
323686Viso procesoriaus naudojimas, kai norėdami į lentelę pridėti langelį naudojate DHTML (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
323759MS02-047: 2002 m. rugpjūčio 22 d. Internet Explorer kaupiamoji pataisa (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
324029Gaunate keletą saugos įspėjimo pranešimų apie nukreipimą į nesaugią svetainę (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
324404Kai išjungiate nuorodų meniu, Internet Explorer pagalboje nuorodų meniu vis dar matosi (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
325662Internet Explorer 6 neveikia NTLM autentifikavimas naudojant SSL ryšį (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
326853Iš parankinių aplanko naikinami ne URL failai (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
327258PATAISA: Internet Explorer 6 patvirtinimo dialogo lange neteisingai rodomas hebrajų kalbos tekstas (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
327315ShowModalDialog grąžinama About: protokolo vertė visada yra nustatyta kaip NEAPIBRĖŽTA naršyklėje Internet Explorer 6.0 (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
327496Windows XP RSoP rodo neteisingą Internet Explorer strategijos parametrų pirminį GPO (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
327543Internet Explorer baigia darbą, kai paleidžiate AccEvent32.exe (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
327708Spausdintuvo šablone nepavyksta nustatyti kopijų skaičiaus (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
327716Suglaudintų puslapių, esančių rėmelių rinkinyje, problemos naudojant kaupimo talpyklą (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
327980Naujo ryšio vedlys nenustato parametro „Visada naudoti mano numatytąjį ryšį“ (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
328676MS02-058: OLEXP: Nepažymėtas buferis analizuojant Outlook Express S/MIME gali sukelti sistemai pavojų (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
329130Klaidos pranešimas Šaltinio kodas neprieinamas, kai derinamas .inc failas naudojant Visual InterDev 6.0 (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
329160Turinio patarėjas parodo įspėjimą dėl scenarijaus URL (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
330338Naudojant Internet Explorer 6 1 pataisų paketą pakartotinai prašoma kliento sertifikato (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
Savybės

Straipsnio ID: 326489 – Paskutinė peržiūra: 2008-02-05 – Peržiūra: 1

Atsiliepimai