STOP: 0x0000009C (0x00000004, 0x00000000, 0xb2000000, 0x00020151) ...

Apie šiame straipsnyje minimas Microsoft Windows NT 4.0 ir Microsoft Windows 2000 versijas skaitykite 162363 (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba).

P OŽ Y M I A I

Gali būti rodomas šis stabdymo klaidos pranešimas:

STOP: 0x0000009C (0x00000004, 0x00000000, 0xb2000000, 0x00020151)
"MACHINE_CHECK_EXCEPTION"
Keturi skliausteliuose išvardyti parametrai gali skirtis.

P R I EŽ A S T I S

Taip nutinka, nes kompiuterio procesorius aptinka ir praneša apie nepataisomą aparatūros klaidą Windows XP sistemoje. Tai gali atlikti Pentium procesoriai, naudodami funkciją Machine Check Exception (MCE), arba kai kurie Pentium Pro procesoriai, naudodami funkciją Machine Check Architecture (MCA). Ši klaida gali įvykti dėl šių faktorių:

  • Sistemos magistralės klaidos
  • Atminties klaidos gali būti susijusios su lyginumu arba klaidų taisymo kodo (ECC) problemomis
  • Procesoriaus ar aparatūros talpyklos klaidos
  • Procesoriaus adresų vertimo buferio (TLB) klaidos
  • Kitų pagrindinio procesoriaus (CPU) tiekėjų aptiktos specifinės aparatūros klaidos
  • Tiekėjų aptiktos specifinės aparatūros klaidos

BŪ S E N A

Tai lemia kompiuterio dizainas.

D A U G I A U I N F O R M A C I J O S

Kompiuterio tikrinimo išimtis atsiranda, kai Windows XP ir jūsų aparatūros platforma negali pataisyti aparatūros klaidos taip, kad sistema galėtų toliau gerai ir patikimai veikti. Tikslesnė kompiuterio tikrinimo išimčių diagnostika yra sudėtinga, ir bendro sprendimo tam nėra. Norėdami diagnozuoti ir pašalinti šią triktį, kreipkitės į aparatūros gamintoją ar kompiuterio aparatūros specialistą.

Kompiuterio tikrinimo išimčių atsiranda, jei tenkinama viena iš šių sąlygų:

  • Jūsų procesorius ar pagrindinė plokštė veikia ne pagal specifikacijas. Pavyzdžiui, jūsų procesorius ar magistralė veikia per dideliu greičiu. Rekomenduotina aparatūrą paleisti gamintojo nustatytu greičiu.
  • Triukšmingas maitinimas, pertemptos maitinimo juostos, perkrauti ir gendantys maitinimo šaltiniai gali sutrikdyti normalią jūsų kompiuterio veiklą. Įsitikinkite, kad jūsų kompiuterio maitinimo šaltinis yra stabilus ir patikimas.
  • Kompiuteris gali sugesti perkaitęs, jei aušinimo įrenginiai nustoja veikti. Įsitikinkite, kad visi aušinimo įrenginiai veikia.
  • Jūsų kompiuterio atmintis sugadinta arba yra netinkamo tipo. Jei atminties konfigūraciją neseniai pakeitėte, grąžinkite jai ankstesnę konfigūraciją, kad nustatytumėte, kas blogai. Įsitikinkite, kad naudojate jūsų kompiuteriui tinkančią atmintį.
Pastaba: jūsų aparatūroje gali būti palaikomos papildomos klaidų registravimo funkcijos, kurios fiksuoja kompiuterio tikrinimo išimtis ir siūlo problemų sprendimo būdus.

Pentium ir Pentium Pro procesoriuose yra mechanizmas, kuris aptinka ir praneša apie su aparatūra susijusias problemas, pvz., atminties lyginumo ir talpyklų klaidas. Kad praneštų apie aparatūros klaidą, procesorius perduoda kompiuterio tikrinimo klaidos signalą sukurdamas kompiuterio tikrinimo išimtį (18 pertrauktis). Windows XP sistema praneša apie įvykusią klaidą ir parodo parametrus, pagal kuriuos galite atpažinti išimtį. Jei norite gauti daugiau informacijos apie Machine Check Architecture funkciją, susisiekite su aparatūros tiekėju arba procesoriaus gamintoju, arba peržiūrėkite Intel Pentium Pro Family kūrėjų vadovo 3 tomą: Operacinės sistemos kūrėjų vadovas.

Savybės

Straipsnio ID: 329284 – Paskutinė peržiūra: 2006-09-11 – Peržiūra: 1

Atsiliepimai