Spausdintuvo būsenos iš neprisijungęs į prisijungęs keitimas

Taikoma: Windows 10

Gali rodyti, kad spausdintuvas neprisijungęs, jei negali palaikyti ryšio su kompiuteriu. Štai ką galite išbandyti, kad spausdintuvas vėl veiktų tinkle.

  • Patikrinkite, ar spausdintuvas įjungtas ir prijungtas prie to paties „Wi-Fi“ tinklo kaip kompiuteris. Spausdintuvo įtaisytajame meniu turėtų būti rodoma, prie kurio tinklo jis prijungtas, arba daugiau informacijos ieškokite spausdintuvo vadove.
  • Patikrinkite, ar spausdintuvas veikia ne spausdintuvo atjungties režimu. Pasirinkite Pradžia  > Parametrai  > Įrenginiai > Spausdintuvai ir skaitytuvai. Tada pasirinkite spausdintuvą > Atidaryti eilę. Dalyje Spausdintuvas įsitikinkite, kad režimas Naudotis spausdintuvu neprisijungus nėra pasirinktas.
  • Jei atlikus šiuos veiksmus spausdintuvas nėra prijungiamas, skaitykite Neprisijungusio spausdintuvo trikčių diagnostika.