Kaip sukurti makrokomandas?

Taikoma: Microsoft accessories

Makrokomandos yra įvykių sekos (pvz., klaviatūros klavišų paspaudimas, pelės mygtukų spustelėjimas ir delsa), kuri gali būti atkurta norint pakartoti užduotis. Jomis taip pat galima pakartoti ilgas arba sudėtingas sekas. Galite priskirti makrokomandas, įrašytas „Microsoft Mouse and Keyboard Center“, klavišui arba pelės mygtukui. Taip pat galite naudoti makrokomandos pakartojimo funkciją nuolatiniam makrokomandos leidimui arba kartojimui ir bet kada sustabdyti.

„Microsoft Mouse and Keyboard Center“ makrokomandos naudoja .mhm plėtinį ir yra įrašomos kaip atskiri failai jūsų numatytame Documents\Microsoft\Hardware\Macros poaplankyje. Klaviatūra ir pele įrašytas makrokomandas galima sukeisti. Galite jas leisti arba redaguoti bet kuria programa.

 1. Naudodami norimą sukonfigūruoti pelę, paleiskite „Microsoft‟ pelių ir klaviatūrų centrą.

 2. Mygtuko, kurio funkciją norite priskirti iš naujo, sąraše pasirinkite Macro.

 3. Spustelėkite Create a new Macro.

  Sukuriama tuščia makrokomanda ir įtraukiama į makrokomandų sąrašą.

 4. Lauke Name įveskite naujosios makrokomandos pavadinimą.

 5. Spustelėkite Editor ir įveskite savo makrokomandą.

  Galite įrašyti klaviatūros klavišų paspaudimus, pelės mygtukų spustelėjimus ir pauzės tarp veiksmų. Negalima užfiksuoti pelės judesių arba veiksmų, atliktų naudojant prie klavišų priskirtas makrokomandas.

 6. Sąraše Available Macros įsitikinkite, kad pažymėta nauja makrokomanda.

Dviejų ar daugiau veiksmų įrašymas vienu metu

 1. Įveskite pirmą įvykį (pvz.: paspauskite klavišą SHIFT).

 2. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite pažymėtą įvykį ir pasirinkite Split. Įvykis bus išskaidyti į tris atskirus įvykius: a mygtuko paspaudimą ir laikymą, pauzę ir mygtuko atleidimą.

 3. Spustelėkite kurį nors iš dviejų atskirų įvykių (prieš pauzę arba po jos).

 4. Įveskite antrą įvykį (pvz.: pelės mygtukas 1).

Jei norite redaguoti esamas makrokomandas

 1. Naudodami norimą sukonfigūruoti pelę, paleiskite „Microsoft‟ pelių ir klaviatūrų centrą.

 2. Mygtuko, kurio funkciją norite priskirti iš naujo, sąraše pasirinkite Macro.

 3. Sąraše Available Macros pasirinkite makrokomandą, kurią norite redaguoti.

 4. Spustelėkite Editor ir redaguokite makrokomandą arba įveskite naujus įvykius.

Makrokomandos leidimas

 • Spustelėkite pelės mygtuką, kuriam priskirta makrokomanda.

Norėdami atšaukti makrokomandą atkūrimo metu

 • Dar kartą spustelėkite mygtuką priskirtą makrokomandai arba paleiskite kitą makrokomandą

„Macro Repeat“ (leisti makrokomandą pakartotinai) įjungimas

 1. Dalyje „Macro Editor“ pasirinkite makrokomandą iš Available Macros.

 2. Spustelėkite piktogramą Edit Macro

 3. Įjunkite Repeat.

Pasikartojančios makrokomandos perjungimas

 • Įjungę „Macro Repeat“ funkciją makrokomandai, nuspauskite klavišą, kuriam priskirta pakeisti makrokomandą.

Paspauskite mygtuką dar kartą, norėdami stabdyti makrokomandos kartojimą.
Arba, jei norite sustabdyti makrokomandos kartojimą ir paleisti kitą makrokomandą, paspauskite klavišą, kuriam priskirta kita makrokomanda.