Prarandami aplanko dydžio, rodinio, piktogramos arba padėties pakeitimai

Automatinis problemos aptikimas ir sprendimas

Automatinio „Windows“ failų ir aplankų problemų aptikimo ir sprendimo trikčių diagnostikos priemonė gali automatiškai išspręsti šiame straipsnyje aprašytą problemą.Ši trikčių diagnostikos priemonė išsprendžia daugybę įvairių problemų.

Sužinokite daugiau

Automatinio „Windows“ failų ir aplankų problemų aptikimo ir sprendimo trikčių diagnostikos priemonė gali automatiškai išspręsti šiame straipsnyje aprašytą problemą. Ši trikčių diagnostikos priemonė išsprendžia daugybę įvairių problemų.

Sužinokite daugiau


Deja, šiuo metu „Microsoft“ automatizuotos trikčių diagnostikos tarnybos nepalaiko jūsų naudojamos operacinės sistemos.


Pastaba Jei pageidaujate problemą spręsti savarankiškai, pereikite prie skyriaus „Leiskite taisyti pačiam“.
Ar ši informacija buvo naudinga? Atsiųskite mums atsiliepimą

P OŽ Y M I A I

Kompiuteryje su sistema „Windows XP“, „Windows Vista“ arba „Windows 7“ prarandami aplanko dydžio, rodinio, piktogramos arba padėties pakeitimai.

Pavyzdžiui, gali kilti viena ar kelios iš šių problemų:
 • „Microsoft Windows“ neįsimena aplanko rodinio parametrų, kai jį atidarote dar kartą.

  PastabaRodinio parametrai – miniatiūros, išklotinė, piktogramos, sąrašas, išsami informacija ir pan.
 • „Windows“ neįsimena aplanko lango dydžio arba padėties, kai jį atidarote dar kartą.
 • Parodomas netinkamas aplanko miniatiūros vaizdas.
 • Neparodomas aplanko miniatiūros vaizdas.


Pastaba Tokia problema gali kilti sistemoje „Windows XP“ arba „Windows Vista“, net jei valdymo skydo dalyje Aplankų parinktys esančio skirtuko Rodinys meniu Išplėstiniai parametrai pažymėsite žymės langelį Įsiminti kiekvieno aplanko rodinio parametrus.

P R I EŽ A S T I S

Ši problema kyla dėl netinkamų aplankų parinkčių registro parametrų.

Leiskite taisyti pačiam

Svarbu Šiame skyriuje, būde ar užduotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Tačiau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimtų problemų. Todėl atlikite šiuos veiksmus atidžiai. Kad būtų saugiau, prieš keisdami registrą sukurkite atsarginę jo kopiją. Tuomet, jei kils problemų, galėsite atkurti registrą. Norėdami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti atsarginę registro kopiją ir atkurti registrą, spustelėkite šio straipsnio numerį ir perskaitykite „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:
322756 Kaip sukurti atsarginę registro kopiją ir atkurti registrą sistemoje „Windows“
Norėdami išspręsti šią problemą, iš naujo nustatykite aplankų registro parametrus. Norėdami tai padaryti, atlikite naudojamai operacinei sistemai taikomus veiksmus:

„Windows XP“
 1. Panaikinkite šiuos dalinius registro raktus:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\BagMRU
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\Bags
 2. Iš naujo sukurkite šiuos dalinius registro raktus:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam
 3. 2 veiksmu sukurtuose daliniuose raktuose sukurkite registro reikšmę BagMRU Size ir nustatykite ją ties 5000.
„Windows Vista“ arba „Windows 7“
 1. Panaikinkite šiuos dalinius registro raktus:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\Bags
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\BagMRU
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags


  x64 versijos sistemose „Windows Vista“ arba „Windows 7“ panaikinkite šiuos dalinius registro raktus:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Wow6432Node\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Wow6432Node\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU
 2. Iš naujo sukurkite šiuos dalinius registro raktus:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags


  x64 versijos sistemose „Windows Vista“ arba „Windows 7“ iš naujo sukurkite šiuos dalinius registro raktus:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Wow6432Node\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Wow6432Node\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU
 3. 2 veiksmu sukurtuose daliniuose raktuose sukurkite registro reikšmę BagMRU Size ir nustatykite ją ties 5000.
Ar ši informacija buvo naudinga? Atsiųskite mums atsiliepimą

Kaip MATS paketas išsprendžia šią problemą

 1. Jei jūsų kompiuteryje veikia „Windows XP“, „Windows Vista“ arba „Windows 7“, MATS paketas nuskaito kompiuterį ir ieško.

  Jei kompiuteryje veikia „Windows XP“, MATS paketas patikrina, ar įvykdoma viena iš šių sąlygų:
  • Nurodytame daliniame registro rakte nėra registro reikšmės BagMRU Size arba jį yra nustatyta ties mažiau nei 5000:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell
  • Maksimalus nurodyto dalinio rakto dalinių registro raktų skaičius yra didesnis nei 20 % registro reikšmės BagMRU Size:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\Bags


   Pastaba Atliekant šį procesą parodomas dialogo langas. Šiame dialogo lange jums leidžiama pasirinkti spręsti problemą automatiškai (tai rekomenduojama parinktis) arba rankiniu būdu pasirinkti atskiras norimas spręsti problemas. Jei rankiniu būdu pasirinksite atskiras norimas spręsti problemas, dialogo lange turėsite pasirinkti parinktį Piktogramų ir aplankų tinkinimai arba Kita arba nežinau.


  Jei kompiuteryje veikia „Windows Vista“ arba „Windows 7“, MATS paketas patikrina, ar įvykdoma viena iš šių sąlygų:
  • Registro reikšmė NoSaveSettings nurodytame daliniame registro rakte nėra lygi 1:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
   Be to, nurodytame daliniame registro rakte nėra registro reikšmės BagMRU Size arba ji nustatyta ties mažiau nei 5000:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU
  • Maksimalus nurodyto dalinio rakto dalinių registro raktų skaičius yra didesnis nei 20 % registro reikšmės BagMRU Size:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags


   Pastaba Atliekant šį procesą parodomas dialogo langas. Šiame dialogo lange jums leidžiama pasirinkti spręsti problemą automatiškai (tai rekomenduojama parinktis) arba rankiniu būdu pasirinkti atskiras norimas spręsti problemas. Jei rankiniu būdu pasirinksite atskiras norimas spręsti problemas, dialogo lange turėsite pasirinkti parinktį Piktogramų ir aplankų tinkinimai arba Kita arba nežinau.
 2. MATS paketas patikrina, ar tinkamai iš naujo nustatomi registro parametrai ir aplankų tinkinimai.

Kitos problemos, kurias išsprendžia MATS paketas

2394521 Sistemoje „Windows XP“ arba „Windows Vista“ neįmanoma ištuštinti šiukšlinės
949109 Sistemoje „Windows Vista“ parodomas klaidos pranešimas „Failo arba aplanko nėra“
934160 Parodomas klaidos paranešimas „Tinklo arba failo teisės“ arba „tokio aplanko nėra“
2394740 Atnaujinus versiją iš „Windows XP“ į „Windows Vista“ negalima pasirinkti kelių elementų
2396571 Sistemoje „Windows“ netinkamai pakeičiamos piktogramos
Savybės

Straipsnio ID: 813711 – Paskutinė peržiūra: 2012-02-29 – Peržiūra: 1

Atsiliepimai