Įprastos terminologijos, vartojamos Microsoft programinės įrangos naujinimams apibūdinti, aprašas

S A N T R A U K A

Šiame straipsnyje aprašoma įprasta terminologija, kurią Microsoft naudoja programinės įrangos naujinimams apibūdinti. Ši terminologija taip pat yra įtraukta į Microsoft saugumo ir privatumo terminų aiškinamąjį žodyną. Norėdami peržiūrėti Microsoft saugumo ir privatumo terminų aiškinamąjį žodyną, apsilankykite Microsoft svetainėje:

D A U G I A U I N F O R M A C I J O S

Microsoft naudoja šią įprastą terminologiją programinės įrangos naujinimams apibūdinti:
 • Jungtis

  Aprašas: jungtis yra programinės įrangos komponentas, sukurtas ryšiams tarp programinės įrangos palaikyti.
 • Kritinis naujinimas

  Aprašas: kritinis naujinimas yra plačiai išleista pataisa, skirta konkrečiai problemai, sukeltai kritinės, bet su sauga nesusijusios klaidos, spręsti.

  Papildoma informacija: klientai gali parsisiųsti kritinius naujinimus, kurie pateikti kartu su Microsoft žinių bazės straipsniu.
 • Programuotojo rinkinys

  Aprašas: programuotojo rinkinys yra programinė įranga, sukurta programuotojams padėti kurti naujas programas. Programuotojo rinkiniai paprastai turi vizualią daryklę, rengyklę ir kompiliatorių.
 • Tvarkyklė

  Aprašas: tvarkyklė yra programinės įrangos komponentas, sukurtas naujai aparatūrai palaikyti.
 • Funkcijų paketas

  Aprašas: funkcijų paketas yra naujos produkto funkcinės galimybės, iš pradžių parduodamos atskirai nuo išleisto produkto ir paprastai įtraukiamos į kitą produkto leidimą.
 • Naudojimo instrukcijos

  Aprašas: naudojimo instrukcijas sudaro scenarijai, kodo pavyzdžiai ir techninė dokumentacija, sukurta padėti diegti ir naudoti produktą ar technologiją .
 • Karštosios pataisos

  Aprašas: Karštosios pataisos – tai atskiras kaupiamasis paketas, susidedantis iš vieno ar kelių failų, kurie naudojami produkto problemai spręsti ir kaupiami dvejetainiu ir failo lygiu. Karštosios pataisos skirtos konkrečiai kliento situacijai ir negali būti platinamos už kliento organizacijos ribų.

  Papildoma informacija: karštąsias pataisas platina Microsoft produktų palaikymo tarnybos. Klientai negali toliau platinti karštųjų pataisų be raštiško, juridinio Microsoft sutikimo.
 • Saugos naujinimas

  Aprašas: saugos naujinimas yra plačiai platinama pataisa, skirta konkretaus produkto su sauga susijusiam pažeidžiamumui. Saugos pažeidžiamumai vertinami pagal jų svarbą. Svarbos įvertinimas nurodomas Microsoft saugos biuletenyje kaip kritinis, svarbus, vidutinis ar žemas.

  Papildoma informacija: klientai gali parsisiųsti Microsoft saugos naujinimus, kurie pateikti kartu su dviem dokumentais: saugos biuleteniu ir Microsoft žinių bazės straipsniu.
  Norėdami gauti daugiau informacijos apie Microsoft žinių bazės straipsnius, skirtus Microsoft saugos naujinimams, spustelėkite toliau esančio straipsnio numerį ir peržiūrėkite Microsoft žinių bazės straipsnį:

  824689 Microsoft žinių bazės straipsnių, skirtų Microsoft saugos naujinimams, formato aprašas (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
 • Pakeitimų paketas

  Aprašas: pakeitimų paketas yra patikrintas kaupiamasis visų karštųjų pataisų, saugos naujinimų, kritinių naujinimų ir naujinimų rinkinys. Pakeitimų paketuose taip pat gali būti papildomų pataisų, skirtų problemoms, rastoms po produkto išleidimo, spręsti, ir ribotas skaičius dizaino ar funkcijų pakeitimų, kurių pageidavo klientai.

  Papildoma informacija: Microsoft pakeitimų paketus galima parsisiųsti, jie pateikiami kartu su Microsoft žinių bazės straipsniu.
 • Programinės įrangos naujinimas

  Aprašas: programinės įrangos naujinimas yra bet koks naujinimas, specifinių naujinimų paketas, pakeitimų paketas, funkcijų paketas, kritinis naujinimas, saugos naujinimas ar karštosios pataisos, naudojamos pagerinti ar ištaisyti programinės įrangos produktą, kurį išleido Microsoft Corporation.

  Papildoma informacija: Microsoft programinės įrangos naujinimas yra pateikiamas kartu su Microsoft žinių bazės straipsniu.
 • Įrankis

  Aprašas: įrankis yra priemonė ar funkcija, padedanti įvykdyti užduotį ar užduočių rinkinį.
 • Naujinimas

  Aprašas: naujinimas yra plačiai platinama pataisa, skirta konkrečiai problemai spręsti. Naujinimas skirtas nekritinei, nesusijusiai su sauga klaidai ištaisyti.

  Papildoma informacija: klientai gali parsisiųsti naujinimus, pateikiamus kartu su Microsoft žinių bazės straipsniu.
 • Specifinių naujinimų paketas

  Aprašas: specifinių naujinimų paketas yra patikrintas kaupiamasis karštųjų pataisų, saugos naujinimų, kritinių naujinimų ir naujinimų rinkinys. Pataisos ir naujinimai yra sukomplektuoti kartu, kad būtų lengviau diegti. Specifiniai naujinimai dažniausiai skiriami konkrečiai sričiai, pvz., saugai ar produkto komponentui, pvz., informacinėms interneto paslaugoms (IIS).

  Papildoma informacija: klientai gali parsisiųsti specifinių naujinimų paketus, pateikiamus kartu su Microsoft žinių bazės straipsniu.
 • Versijos naujinimas

  Aprašas: versijos naujinimas yra programinės įrangos paketas, kuris pakeičia įdiegtą produkto versiją naujesne to paties produkto versija. Versijos naujinimo procesas pakeitęs esamą programinę įrangą naujesne versija paprastai palieka vartotojo duomenis ir nuostatas nepakeistus.

N U O R O D O S

Norėdami gauti daugiau informacijos, kaip Microsoft taiso programinę įrangą po jos išleidimo, apsilankykite šioje Microsoft svetainėje:
Savybės

Straipsnio ID: 824684 – Paskutinė peržiūra: 2009-03-09 – Peržiūra: 1

Atsiliepimai