Negalite registruotis svetainėje, baigti interneto operacijos arba atidaromas tinklapis HTTP 500 (vidinė serverio klaida)

P OŽ Y M I A I

Įdiegus saugos naujinį 832894 (MS04-004), jums gali nepavykti prisiregistruoti svetainėje ar užbaigti interneto operacijos. Pvz., pateikus vartotojo vardą ir slaptažodį SSL technologija saugomoje svetainėje naudojant HTTPS tinklapio formą, gali būti atidarytas tinklapis HTTP 500 (vidinė serverio klaida).

P R I EŽ A S T I S

Ši problema gali atsirasti kompiuteryje, kuriame veikia Microsoft Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows Millennium Edition ar Windows 98, įdiegus saugos naujinį 832894 (MS04-004) arba naujausią taisymą 821814.

Jei norite gauti papildomos informacijos apie šiuos programinės įrangos naujinius, spustelėkite toliau esančio straipsnio numerį ir peržiūrėkite straipsnį Microsoft žinių bazėje:
832894 MS04-004: Kaupiamasis Internet Explorer saugos naujinys (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba.)


821814 Skelbdami puslapyje, kuriame reikia autentifikavimo, gaunate klaidos pranešimą „neįmanoma rodyti puslapio“ (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba.)


Saugos naujinys 832894 (MS04-004) ir naujausias taisymas 821814 pakeičia būdą, kuriuo Windows interneto plėtiniai (Wininet.dll) iš naujo siunčia POST užklausas, kai interneto serveris iš naujo nustato ryšį. Jeigu interneto serveris uždaro (arba iš naujo nustato) pradinę ryšio užklausą, programos, kurios registruodamos duomenis, (pvz., vartotojo vardą arba slaptažodį) interneto serveryje, naudoja Windows interneto (Wininet) programų programavimo sąsajos (API) funkciją, iš naujo siunčia POST užklausą neįtraukdamos POST duomenų.

Pastaba. POST užklausoje nėra POST duomenų, jeigu jų turinio ilgis nustatytas kaip 0 arba jų nėra.

Kartais tai padeda išvengti kito nustatymo iš naujo ir leidžia baigti autentifikavimą. Tačiau kai Wininet dar kartą mėgina siųsti POST užklausą, gali vėl pasirodyti tinklapis HTTP 500 (vidinė serverio klaida), jeigu tuo metu į interneto serverį turi būti įtraukti POST duomenys.

S P R E N D I M A S

Naujinio informacija

Jei norite atsisiųsti ir įdiegti šį naujinį, aplankykite Microsoft Windows atnaujinimo svetainę ir įdiekite būtinąjį naujinį 831167: Administratoriai gali atsisiųsti šį naujinį iš Microsoft atsisiuntimo centro arba iš Windows naujinių katalogo ir įdiegti keliuose kompiuteriuose. Jei norite šį naujinį vėliau įdiegti viename ar keliuose kompiuteriuose, naudodami Windows naujinimų katalogo papildomos ieškos pasirinkties funkciją, ieškokite šio straipsnio ID numerio.

Jei norite gauti papildomos informacijos, kaip atsisiųsti naujinius iš Windows naujinių katalogo, spustelėkite šį straipsnio numerį ir peržiūrėkite Microsoft žinių bazėje esantį straipsnį:
323166 Kaip atsisiųsti Windows naujinius ir tvarkykles iš Windows naujinių katalogo (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba.)


Šiuos failus galite atsisiųsti iš Microsoft atsisiuntimo centro:
Atsisiųsti Dabar atsisiųsti Q831167.exe (32 bitų) paketą.
Atsisiųsti Dabar atsisiųsti Q831167.exe (64 bitų) paketą.
Išleidimo data: 2004 m. vasario 12 d.

Jei norite gauti papildomos informacijos, kaip atsisiųsti Microsoft palaikymo failus, spustelėkite toliau esančio straipsnio numerį ir peržiūrėkite straipsnį Microsoft žinių bazėje:
119591 Kaip gauti Microsoft palaikymo failus naudojant paslaugas tinkle (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba.)
Microsoft patikrino, ar šiame faile nėra virusų. Microsoft naudojo naujausią virusų aptikimo programinę įrangą, kuri buvo prieinama failo padėjimo dieną. Failas įrašytas padidinto saugumo serveriuose. Tai padeda išvengti bet kokių neleistinų failo pakeitimų.

Būtinos sąlygos

Jei norite diegti šį naujinį, turite naudoti Internet Explorer 6 su 1 pakeitimų paketu (versija 6.00.2800.1106) vienoje šių Windows versijų:
 • Microsoft Windows XP 1 pakeitimų paketas
 • Microsoft Windows XP 1 64 bitų leidimas, 1 pakeitimų paketas
 • Microsoft Windows XP
 • Microsoft Windows 2000 2 pakeitimų paketas, 3 pakeitimų paketas, 4 pakeitimų paketas
 • Microsoft Windows NT Workstation, Server ir Terminal Server Edition 4.0 6a pakeitimų paketas
 • Microsoft Windows 98
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows Millennium Edition
Pastaba. Saugos naujinys 832894 (MS04-004) palaiko Windows 98, Windows 98 Second Edition, Windows Millennium Edition ir Windows 2000 2 pakeitimų paketą, todėl šis naujinys bus palaikomas šiose operacinėse sistemose.

Paleidimo iš naujo reikalavimas

Įdiegus šį naujinį reikia paleisti kompiuterį iš naujo.

Naujinio pakeitimo informacija

Šis naujinys pakeičia 821814, skirtą Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows Millennium Edition, Windows 98 Second Edition ir Windows 98.

Pastaba. Šis naujinys nepakeičia 821814, skirto Windows Server 2003, nes šiame straipsnyje aprašytos problemos kompiuteriuose su Windows Server 2003 sistema nėra.

Dislokavimo informacija

Šio naujinio paketai palaiko šiuos nustatymų jungiklius:

 • /q : Naudoti Tylųjį režimą arba nerodyti pranešimų išskleidžiant failus.
 • /q:u : Naudoti tylųjį vartotojo režimą. Tylusis vartotojo režimas rodo vartotojui kelis dialogo langus.
 • /q:a Naudoti tylųjį administratoriaus režimą. Tylusis administratoriaus režimas nerodo vartotojui dialogo langų.
 • /t: maršrutas Nurodykite laikinojo aplanko vietą, kuris bus naudojamas Sąrankai arba išskleidžiamų failų paskirties aplanką (jei naudojate /c).
 • /c Išskleisti failus jų nediegiant. Jeigu /t: maršrutas nenurodomas, būsite paprašyti nurodyti paskirties aplanką.
 • /c: maršrutas Nurodykite sąrankos .inf failo arba .exe failo maršrutą ir pavadinimą.
 • /r:n Įdiegę niekada nepaleiskite kompiuterio iš naujo.
 • /r:i Paragins vartotoją paleisti kompiuterį iš naujo, jeigu to reikia, išskyrus tada, kai šis jungiklis naudojamas su jungikliu /q:a.
 • /r:n Įdiegę visada paleiskite kompiuterį iš naujo.
 • /r:n Įdiegus paleisti kompiuterį iš naujo neraginant vartotojo.
 • /n:v Versijos netikrinti. Diegiant bet kurios Internet Explorer versijos naujinį atsargiai naudoti šį jungiklį.
Pvz., jei norite įdiegti naujinį nesikišant vartotojui ir nepaleidžiant kompiuterio iš naujo, naudokite šią komandą:
q831167.exe /q:a /r:n

Failo informacija

Šio naujinio versija anglų kalba turi failo atributus (arba vėlesnius), kurie išvardyti toliau esančioje lentelėje. Šių failų datos ir laikai surašyti koordinuotu pasauliniu laiku (UTC). Peržiūrint failo informaciją jis konvertuojamas į vietos laiką. Jei norite pamatyti skirtumą tarp UTC ir vietos laiko, naudokite Valdymo skydo įrankio Data ir laikas skirtuką Laiko juosta.

Data Laikas Versija Dydis Failo vardas Platforma
-------------------------------------------------------------------
2004 m. vasario 6 d. 18:05 6.0.2800.1405 588,288 Wininet.dll
2004 m. vasario 7 d. 01:41 6.0.2800.1405 1,796,608 Wininet.dll IA-64

P R O B L E M O S S P R E N D I M A S

Jeigu negalite diegti skyriuje „Sprendimas“ aptarto naujinio, galite naudoti vieną iš toliau išvardytų pašalinių serverio veiksmų ir išspręsti problemą:
 • Padidinkite HTTP aktyvumo tikrinimui skirto laiko intervalą interneto arba tarpiniame (proxy) serveryje. Microsoft interneto informacijos paslaugose (IIS) nėra nustatymo, kuriuo būtų galima kontroliuoti palaikymui skirtąjį laiką, kuris skirtųsi nuo Windows registro KeepAliveTime reikšmės. Bet kai kuriuose interneto ir tarpiniuose (proxy) serveriuose galite nurodyti ryšio pabaigos laiką. Jei galite nurodyti ryšio pabaigos laiką interneto ar tarpiniame (proxy) serveryje, padidinkite aktyvumo tikrinimui skirto laiko intervalą. Teisingo nustatymo pavadinimo ir reikšmės ieškokite interneto serverio dokumentacijoje. Numatytoji Internet Explorer aktyvumo tikrinimui skirto laiko reikšmė yra viena minutė (60 sekundžių). Todėl interneto ar tarpiniame (proxy) serveryje, kuriame nustatytas didesnis laiko intervalas, turite naudoti HTTP aktyvumo tikrinimui skirto laiko intervalą.

  Jei norite daugiau sužinoti apie Windows KeepAliveInterval parametrą, Windows KeepAliveTime parametrą ir Internet Explorer KeepAliveTimeout parametrą, spustelėkite toliau esančio straipsnio numerį, kad peržiūrėtumėte Microsoft žinių bazės straipsnius:
  314053 TCP/IP ir NBT konfigūravimo parametrai, skirti Windows XP (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba.)


  120642 TCP/IP ir NBT konfigūravimo parametrai, skirti Windows 2000 arba Windows NT (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba.)


  813827 Kaip keisti Internet Explorer numatytąjį aktyvumo tikrinimui skirto laiko reikšmę (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba.)


 • Uždrausti serverio HTTP „aktyvumo tikrinimo ryšius“.
  Jei norite gauti papildomos informacijos, spustelėkite toliau esančio straipsnio numerį ir peržiūrėkite straipsnį Microsoft žinių bazėje:
  238210 HTTP aktyvumo tikrinimo antraštė siunčiama, kai tik įgalinama ASP buferizacija (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba.)


BŪ S E N A

Microsoft patvirtino, kad tai yra Microsoft Internet Explorer 6 problema.

D A U G I A U I N F O R M A C I J O S

Įspėjimas Jei netinkamai naudojate Registro redaktorių, galite sukelti rimtų problemų, dėl kurių gali prireikti iš naujo įdiegti operacinę sistemą. Microsoft negali garantuoti, kad pavyks išspręsti problemas, kilusias dėl netinkamo Registro redaktoriaus naudojimo. Naudodami Registro redaktorių prisiimate atsakomybę.

Įdiegę programinės įrangos naujinį 831167, kuris aprašomas straipsnyje, programos, kurios naudoja Wininet funkciją duomenims į interneto serverį padėti, iš naujo nusiųs visas POST užklausas, kai interneto serverio ryšys bus iš naujo nustatytas.

Jei norite, kad būtų siunčiama tik antraštė, sukurkite DWORD reikšmę pavadinimu SampleApp.exe, kur SampleApp yra programos paleidžiamojo failo vardas. Nustatykite DWORD reikšmės duomenis kaip 1, viename iš toliau išvardytų registro raktų:
 • Šiame registro rakte nustatykite reikšmę visiems programos vartotojams:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Retry_HeaderOnlyPOST_OnConnectionReset
 • Šiame registro rakte nustatykite reikšmę tik dabartiniam programos vartotojui:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Retry_HeaderOnlyPOST_OnConnectionReset
Pvz., jei norite, kad būtų siunčiama tik Internet Explorer ir Windows Explorer antraštė, viename šių registro raktų sukurkite DWORD reikšmes, skirtas Iexplore.exe ir Explorer.exe, tada nustatykite jų reikšmę kaip 1.

Pastaba. Jei norite, kad būtų siunčiama tik visų programų antraštės, kurios duomenims į interneto serverį padėti naudoja Wininet funkciją, tame pačiame registro rakte sukurkite DWORD reikšmę, pavadintą * ir nustatykite reikšmės duomenis kaip 1.
Savybės

Straipsnio ID: 831167 – Paskutinė peržiūra: 2011-05-13 – Peržiūra: 1

Atsiliepimai