Laikinos su ryšiu susijusios klaidos gali kilti naudojantis „Windows Update“ arba „Microsoft Update“

Naudodamiesi „Windows Update“ arba „Microsoft Update“ svetainėmis naujinimams ieškoti ir diegti, galite gauti vieną iš klaidos pranešimų, išvardytų skyriuje „Požymiai“.

Norėdami išspręsti problemą, sisteminio tikrinimo ir taisymo užduotims naudokite „Windows Update“ trikčių diagnostikos priemonę.

„Windows 8“ arba „Windows 7“

Trikčių diagnostikos priemonė Automatiškai diagnozuoti ir išspręsti dažniausias „Windows Update“ problemas gali automatiškai išspręsti šiame straipsnyje aprašytą problemą.
Ši trikčių diagnostikos priemonė išsprendžia daugelį problemų.sužinoti daugiauvykdyti dabar

„Windows Vista“ arba „Windows XP“

Trikčių diagnostikos priemonė Automatiškai diagnozuoti ir išspręsti dažniausias „Windows Update“ problemas gali automatiškai išspręsti šiame straipsnyje aprašytą problemą.
Ši trikčių diagnostikos priemonė išsprendžia daug problemų.sužinoti daugiauvykdyti dabar

Daugiau informacijos apie trikčių diagnostikos priemonę rasite apsilankę šioje „Microsoft“ žiniatinklio svetainėje:
Svarbu. Dažniausiai šios klaidos įvyksta dėl nedidelių naujinamo kompiuterio ryšio su atsisiunčiamu naujinimu sutrikimų. Įprastai šios problemos išsisprendžia savaime. Prieš bandydami naudoti šiame straipsnyje aprašytus trikčių diagnostikos būdus, mėginkite atlikti vieną ar abu toliau pateiktus veiksmus.
  • Uždarykite „Windows Update“, palaukite 10–15 min, tada iš naujo paleiskite „Windows Update“ ir patikrinkite, ar yra naujinimų.
  • Įjunkite automatinį „Windows“ naujinimą, kad naujinimai būtų automatiškai įdiegiami kas 24 val.

Pastaba. Šios klaidos gali įvykti, net jei tinklo parametrai nebuvo keičiami.


Požymiai

Naudodamiesi „Windows Update“ arba „Microsoft Update“ svetainėmis naujinimams ieškoti ir diegti, galite gauti klaidos pranešimą su vienu iš toliau nurodytų klaidos kodų.
Šešioliktainis klaidos kodas Dešimtainis klaidos kodasAPI klaidos aprašas
0x80070008-2147024888ERROR_NOT_ENOUGH_MEMORY
0x800705B4-2147023436Error_Timeout
0x8007000E-2147024882E_OUTOFMEMORY
0x80072EE2-2147012894ERROR_INTERNET_TIMEOUT
0x80072EFD-2147012867ERROR_INTERNET_CANNOT_CONNECT
0x80072EE7-2147012889ERROR_INTERNET_NAME_NOT_RESOLVED
0x80072EEF-2147012881ERROR_INTERNET_LOGIN_FAILURE
0x80072EFE-2147012866ERROR_INTERNET_CONNECTION_ABORTED
0x8024400E-2145107954SUS_E_PT_SOAP_SERVER
0x80072F76-2147012746ERROR_WINHTTP_HEADER_NOT_FOUND
0x80244016-2145107946SUS_E_PT_HTTP_STATUS_BAD_REQUEST
0x80072F78-2147012744ERROR_WINHTTP_INVALID_SERVER_RESPONSE
0x80244022-2145107934SUS_E_PT_HTTP_STATUS_SERVICE_UNAVAIL
0x80090305-2146893051SEC_E_SECPKG_NOT_FOUND
0x8024402F-2145107921WU_E_PT_ECP_SUCCEEDED_WITH_ERRORS
0x8009033F-2146892993SEC_E_Shutdown_IN_Progress
0xC80003FA-939523078hrReadVerifyFailure
0x80244008-2145107960SUS_E_PT_SOAPCLIENT_PARSEFAULT
0xC800042D-939523027HrVersionStoreOutOfMemory
0x8024400A -2145107958SUS_E_PT_SOAPCLIENT_PARSE
0x80071A90-2147018096ERROR_TRANSACTIONAL_CONFLICT
0x8024400D-2145107955SUS_E_PT_SOAP_CLIENT

Priežastis

Šios klaidos gali kilti dėl toliau nurodytų problemų.
  • Programos arba procesai, trikdantys interneto ryšį
  • Kompiuterio išteklių problemos
  • Didelė interneto ryšio apkrova
  • Atkuriamos duomenų bazės klaidos

N U O R O D O S

Jei šiame straipsnyje pateikta informacija nepadėjo, pasirinkite vieną iš toliau pateiktų nuorodų.
Savybės

Straipsnio ID: 836941 – Paskutinė peržiūra: 2014-03-08 – Peržiūra: 1

Atsiliepimai