Bandydami diegti Windows XP 2 pakeitimų paketą arba Windows Server 2003 1 pakeitimų paketą, gaunate klaidos pranešimą „Prieiga uždrausta“

BUG #: 24561 (Content Maintenance)

SVARBU: šiame straipsnyje pateikiama informacija apie registro keitimą. Prieš keisdami registrą įsitikinkite, kad sukūrėte atsarginę jo kopiją. Įsitikinkite, kad žinote, kaip atkurti registrą, jei iškiltų problemų. Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip sukurti atsarginę registro kopiją, ją atkurti ar keisti, spustelėkite toliau esančio straipsnio numerį ir peržiūrėkite Microsoft žinių bazėje esantį straipsnį:
256986 Microsoft Windows registro aprašas

P OŽ Y M I A I

Bandydami įdiegti Microsoft Windows XP 2 pakeitimų paketą (SP2) ar Microsoft Windows Server 2003 1 pakeitimų paketą (SP1), galite susidurti su bet kuria iš šių problemų:
 • Negalite įdiegti pakeitimų paketo.
 • Gaunate šį klaidos pranešimą:
  Pakeitimų paketo sąranka nepavyko. Prieiga uždrausta.
 • Faile Svcpack.log yra šis klaidos pranešimas:
  DoRegistryUpdates nepavyko

P R I EŽ A S T I S

Šios problemos gali atsirasti, kai teisės į vieną ar kelis registro raktus yra apribotos taip, kad šių raktų neleidžiama naujinti. Nepavykęs registro rakto naujinimas gali sukelti sąrankos programos triktį.

P R O B L E M O S S P R E N D I M A S

ĮSPĖJIMAS: jei naudodami registro rengyklę arba kitą būdą pakeisite registrą neteisingai, gali iškilti rimtų problemų. Norint išspręsti šias problemas, gali tekti iš naujo įdiegti operacinę sistemą. Microsoft negali garantuoti, kad šios problemos bus išspręstos. Keisdami registrą, prisiimate atsakomybę.

PASTABA: norėdami atlikti šiuos veiksmus, turite būti administratorių saugos grupės nariu.

Norėdami išspręsti šią problemą, atlikite šiuos veiksmus:

1 veiksmas: įsitikinkite, kad registro neįmanoma atnaujinti

 1. Atidarykite failą Svcpack.log. Kaip numatyta, šis failas yra aplanke C:\Windows. Norėdami atidaryti failą Svcpack.log, spustelėkite Pradėti, spustelėkite Vykdyti, įrašykite %windir%\svcpack.log, tada spustelėkite Gerai.
 2. Meniu Redagavimas spustelėkite Rasti.
 3. Lauke Rasti įrašykite DoRegistryUpdates nepavyko, tada spustelėkite Rasti kitą.
 4. Jei randamas klaidos pranešimas DoRegistryUpdates nepavyko, registro neleidžianti naujinti problema egzistuoja. Šis klaidos pranešimas bus panašus į toliau pateiktą pavyzdį:
  xxxx.xxx: DoInstallation:DoRegistryUpdates nepavyko.

  xxxx.xxx: Prieiga uždrausta.

  xxxx.xxx: Vartotojui rodomas pranešimas: Prieiga uždrausta.
  PASTABA: xxxx.xxx reiškia kiekvieno įrašo laiko žymę.

2 veiksmas: suraskite konkretų registro raktą

Kai tik įsitikinsite, kad atsirado teisių į registrą klaida, turite rasti tinkamą registro raktą, kad pakeistumėte teises ir įgalintumėte sėkmingą Windows XP SP2 ar Windows Server 2003 SP1 diegimą. Norėdami tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Įgalinę išsamų registravimą, įtraukite registro informaciją į failą Setupapi.log.Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip įgalinti išsamų registravimą, spustelėkite toliau esančio straipsnio numerį ir peržiūrėkite straipsnį Microsoft žinių bazėje:

  906485 Kaip įgalinti išsamų registravimą kompiuteriuose, kuriuose veikia Windows XP (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
  PASTABA: kaip numatyta, registro raktai neįrašomi į failą Setupapi.log.

  Įgalinę išsamų registravimą, vėl diekite Windows XP SP2 ar Windows Server 2003 SP1, kad užfiksuotumėte registro raktą.
 2. Atidarykite failą Setupapi.log. Kaip numatyta, šis failas yra aplanke C:\Windows. Norėdami atidaryti failą Setupapi.log, spustelėkite Pradėti, spustelėkite Vykdyti, įrašykite %windir%\setupapi.log, tada spustelėkite Gerai.
 3. Paspauskite klavišus CTRL + END norėdami pasiekti failo Setupapi.log pabaigą.
 4. Meniu Redagavimas spustelėkite Rasti.
 5. Lauke Rasti įrašykite Klaida 5: Prieiga uždrausta, srityje Kryptis spustelėkiteAukštyn, tada spustelėkite Rasti kitą.

  Faile Setupapi.log rastas įrašas turi būti panašus į pateiktą šiame pavyzdyje:
  #-007 Registro rakto HKCR\vnd.ms.radio naikinimas

  #E033 Klaida 5: Prieiga uždrausta.
  PASTABA: eilutė prieš įrašą „Prieiga uždrausta“ nurodo ieškomą registro raktą. Šiuo atveju, HKCR reiškia registro avilį, pavadintą „HKEY_CLASSES_ROOT“. „vnd.ms.radio“ yra dalinis registro raktas, esantis to registro avilio dalyje.

3 veiksmas: iš naujo nustatykite registro teises

Kai tik surandate dalinį registro raktą, kuriam suteiktos netinkamos teisės, atnaujinkite teises į tą dalinį raktą.

Norėdami atnaujinti dalinio registro rakto teises, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Norėdami paleisti registro rengyklę, spustelėkite Pradėti, spustelėkite Vykdyti, įrašykite regedit, tada spustelėkite Gerai.
 2. Suraskite ir dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite dalinį registro raktą, kurį pažymėjote atlikdami 2 veiksmą, tada spustelėkite Teisės.
 3. Srityje Grupės ar vartotojo vardai spustelėkite Administratoriai.
 4. Įsitikinkite, kad dalyje Administratorių teisės žymės langelis Leisti yra pažymėtas šiuose įrašuose:
  • Visos teisės
  • Skaityti
 5. Spustelėkite Taikyti, tada spustelėkite Gerai.
 6. Norėdami išeiti iš registro tvarkyklės, meniu Failas spustelėkite Baigti.
Dalinio registro rakto teisių problema dabar turėtų būti išspręsta ir Windows XP SP2 ar Windows Server 2003 SP1 turėtų būti sėkmingai įdiegtas. Jei bandant diegti Windows XP SP2 ar Windows Server 2003 SP1 kyla daugiau problemų, kartokite šiuos veiksmus, kiek reikia.
Savybės

Straipsnio ID: 873148 – Paskutinė peržiūra: 2008-01-15 – Peržiūra: 1

Atsiliepimai