Kaip iš kompiuterio pašalinti Windows XP 2 pakeitimų paketą

Svarbu. Šiame straipsnyje pateikta informacija, kaip kompiuteryje išjungti saugos priemones arba sumažinti saugos lygį. Šiuos pakeitimus galite atlikti, spręsdami specifinę problemą. Rekomenduojame, kad prieš atlikdami šiuos pakeitimus, įvertintumėte su tokiais veiksmais susijusią riziką dirbant konkrečioje aplinkoje. Jei taikysite šį būdą, atlikite atitinkamus papildomus veiksmus, kad apsaugotumėte sistemą.BUG #: 24672 (Content Maintenance)

S A N T R A U K A

Šiame straipsnyje aiškinama, kaip iš kompiuterio pašalinti Microsoft Windows XP 2 pakeitimų paketą (SP2).

D A U G I A U I N F O R M A C I J O S

Įspėjimas. Dėl šio sprendimo kompiuteris arba tinklas gali tapti lengviau pasiekiami įvairiems pavojingiems vartotojams arba kenksmingai programinei įrangai, pvz., virusams. Mes nerekomenduojame šio sprendimo, bet pateikiame informaciją, kad galėtumėte savo nuožiūra atlikti veiksmus. Naudodami šį sprendimą prisiimate atsakomybę.Pastaba. Jei pakeitimų paketą įdiegėte į kompiuterį, kuriame jau buvo įdiegtas Windows XP SP2, Windows XP SP2 pašalinti negalėsite. Naudodami šalinimo programą grįšite prie tos Windows versijos, kuri buvo prieš diegiant. Šiuo atveju programa grįš prie pirmosios Windows XP SP2 įdiegties.

Svarbu. Jei Windows XP SP2 diegsite kompiuteryje, kuriame jau veikia Windows XP SP2, sukursite naują neįdiegtą aplanką kietojo disko tvarkyklėje. Šis naujas aplankas diske užims 50–100 megabitų. Kiekvieną kartą diegiant Windows XP SP2 sukuriamas naujas aplankas.

Jei iš kompiuterio norite šalinti Microsoft Windows XP SP2, naudokite vieną iš šių metodų:

 • Naudokite valdymo skydo įrankius Pridėti arba šalinti programas
 • Naudokite paslėptą aplanką $NtServicePackUninstall$
 • Naudokite sistemos atkūrimo procesą
 • Naudokite atkūrimo konsolę
Svarbu. Šiuos metodus rekomenduojame naudoti tokia tvarka, kaip jie pateikti.

Naudokite valdymo skydo įrankius Pridėti arba šalinti programas

 1. Spustelėkite Pradėti, Vykdyti, į lauką Atidaryti įrašykite appwiz.cpl, tada spustelėkite Gerai.
 2. Pažymėkite žymės langelį Rodyti naujinius.
 3. Spustelėkite Windows XP 2 pakeitimų paketas, tada spustelėkite Šalinti.
 4. Jei norite šalinti Windows XP SP2, atlikite veiksmus, vadovaudamiesi ekrane pateiktomis instrukcijomis.

Naudokite paslėptą aplanką $NtServicePackUninstall$

 1. Spustelėkite Pradėti, Vykdyti, į lauką Atidaryti įveskite c:\windows\$NtServicePackUninstall$\spuninst\spuninst.exe, tada spustelėkite Gerai.
 2. Kai atsidarys Windows XP 2 pakeitimų paketo šalinimo vedlys, spustelėkite Pirmyn.
 3. Jei norite šalinti Windows XP SP2, atlikite veiksmus, vadovaudamiesi ekrane pateiktomis instrukcijomis.

Naudokite sistemos atkūrimo procesą

 1. Spustelėkite Pradėti, Vykdyti, į lauką Atidaryti įveskite %SystemRoot%\System32\restore\rstrui.exe, tada spustelėkite Gerai.
 2. Spustelėkite Atkurti ankstesnius kompiuterio parametrus, tada spustelėkite Pirmyn.
 3. Spustelėkite Windows XP SP2 diegimo datą, tada lauke Atkūrimo taškas spustelėkite Įdiegtas Windows XP 2 pakeitimų paketas.
 4. Spustelėkite Pirmyn ir atlikite veiksmus, vadovaudamiesi ekrane pateiktomis instrukcijomis, kad būtų pašalintas Windows XP SP2.

Naudokite atkūrimo konsolę

Įspėjimas Aiškinant, kaip atlikti šiuos veiksmus, pateikta informacija apie registro modifikavimą. Prieš modifikuodami registrą padarykite atsarginę jo kopiją ir išsiaiškinkite kaip jį atkurti, jei kiltų problemų.Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip kurti atsargines kopijas, atkurti ar keisti registrą, spustelėkite toliau esančio straipsnio numerį ir peržiūrėkite straipsnį „Microsoft“ žinių bazėje:

256986 Microsoft Windows registro aprašas

Jei netinkamai naudojate Registro redaktorių, gali kilti rimtų problemų, dėl kurių reikės iš naujo diegti operacinę sistemą. Microsoft negali garantuoti, kad pavyks išspręsti problemas, kilusias dėl netinkamo Registro redaktoriaus naudojimo. Naudodami Registro redaktorių, atsakomybę prisiimate patys.

Jei naudojant vieną iš pateiktų metodų nepavyko sėkmingai pašalinti Windows XP SP2, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Į diskelio įrenginį įdėkite Windows XP paleisties diską arba į kompaktinių diskų arba DVD įrenginį įdėkite Windows XP kompaktinį diską ir iš naujo paleiskite kompiuterį.

  Pastaba. Gavę šį pranešimą, paspauskite klavišą, kad kompiuteris būtų paleistas iš Windows XP kompaktinio disko:
  Paspauskite bet kurį klavišą, kad būtų paleidžiama iš kompaktinio disko

  Pastaba. Kompiuteris turi būti sukonfigūruotas taip, kad jį būtų galima paleisti iš kompaktinio arba DVD disko. Daugiau informacijos, kaip konfigūruoti kompiuterį, kad jį būtų galima paleisti iš kompaktinio arba DVD disko, ieškokite prie kompiuterio pridėtuose dokumentuose arba kreipkitės į kompiuterio gamintoją.
 2. Gavę pranešimą Sveiki! Čia sąranka, paspauskite R, kad būtų paleista atkūrimo konsolė.

  Pastaba. Ekrane bus pateiktos kelios pasirinktys.
 3. Pasirinkite dominantį Windows XP diegimą.

  Pastaba. Prieš spausdami klavišą ENTER, turite pasirinkti skaičių, kitaip kompiuteris bus paleistas iš naujo. Paprastai 1: C:\Windows yra vienintelė galima pasirinktis.
 4. Jei esate raginami įrašyti administratoriaus slaptažodį, atlikite tai. Jei administratoriaus slaptažodžio nežinote, paspauskite klavišą ENTER. (Paprastai slaptažodžiui skirtas laukas lieka tuščias.)

  Pastaba. Nenurodę administratoriaus slaptažodžio, tolesnių veiksmų atlikti negalėsite.
 5. Į komandų eilutę įrašykite cd $ntservicepackuninstall$\spuninst ir paspauskite klavišą ENTER.

  Pastaba. Atlikę šį veiksmą, šalinimo proceso sustabdyti negalėsite.
 6. Į komandų eilutę įrašykite batch spuninst.txt ir paspauskite klavišą ENTER.

  Pastaba. Atsidarys failas Spuninstal.txt. Slinkdami failu galite peržiūrėti klaidas ir nukopijuotus failus. Tai įprasta.
 7. Pašalinę Windows XP SP2, įrašykite exit ir paspauskite klavišą ENTER.
 8. Iš naujo paleiskite kompiuterį saugumo režimu. Jei norite tai atlikti, paspauskite klavišą F8, kai kompiuteris paleidžiamas iš naujo.
  Pastaba. Iš naujo paleidus kompiuterį, sistemą gali užrakinti juodas ekranas. (Pelė veiks.) Tokiu atveju dar kartą iš naujo paleiskite kompiuterį jį išjungdami ir vėl įjungdami. Kai antrą kartą paleisite iš naujo, galėsite užsiregistruoti.
 9. Kai kompiuteris paleidžiamas iš naujo, Windows Explorer (Explorer.exe) neveikia ir negalimi Windows piktograma bei mygtukas Pradėti. Jei norite išspręsti šią problemą, atlikite šiuos veiksmus:
  1. Paspauskite klavišų kombinaciją CTRL+ALT+DEL, kad būtų atidarytas Užduočių tvarkytuvas.
  2. Spustelėkite Pradėti, tada spustelėkite Nauja užduotis (vykdyti...).
  3. Lange Atidaryti įrašykite regedit, tada spustelėkite Gerai.
  4. Raskite ir spustelėkite šį antrinį registro raktą:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\RpcSs
  5. Dešinėje peržiūros srities pusėje dešiniuoju mygtuku spustelėkite ObjectName, spustelėkite Modifikuoti, lange Reikšmės duomenys įrašykite LocalSystem ir spustelėkite Gerai.
  6. Iš naujo paleiskite kompiuterį
 10. Jei iš kompiuterio norite šalinti Microsoft Windows XP SP2, naudokite vieną iš aprašytų metodų.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip įdiegti ir naudoti atkūrimo konsolę, spustelėkite šį straipsnio numerį ir peržiūrėkite straipsnį „Microsoft“ žinių bazėje:

307654 Kaip Windows XP diegti ir naudoti atkūrimo konsolę (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
Savybės

Straipsnio ID: 875350 – Paskutinė peržiūra: 2007-04-24 – Peržiūra: 1

Atsiliepimai