Išsami „Windows XP“ 2 pakeitimų paketo diegimo instrukcija

ĮŽANGA

Galite užtikrinti, kad gausite „Microsoft Windows XP“ 2 pakeitimų paketą (SP2), „Windows XP“ įjungę Automatinių atnaujinimų funkciją. Norėdami įjungti Automatinius atnaujinimus, apsilankykite šiame „Microsoft“ tinklapyje:„Windows XP“ 2 pakeitimų paketą taip pat galite įdiegti naudodami šį „Windows“ naujinimo tinklapį: Tinklo diegimo paketą, skirtą „Windows XP“ SP2 taip pat galite įsigyti šiame „Microsoft“ tinklapyje: Tinklo diegimo programa per tinklą įdiegia keliuose kompiuteriuose „Windows XP“ SP2. Tai savarankiškas diegimo paketas, kuris gali atnaujinti bet kurį „Windows XP Home“ arba „Windows XP Professional“ į „Windows XP“ SP2.

Ir Automatinių atnaujinimų ir „Windows“ naujinimo tinklapiai diegimui iš interneto naudoja skubaus diegimo būdą. Šis diegimas yra daug mažesnis už tinklo diegimą, nes skubaus diegimo programa sumažina informacijos, kurią atsisiunčiate, kiekį. Skubaus diegimo programa tiria sistemą, kurią reikia naujinti, ir sudaro failų, kuriuos programa turi atnaujinti, sąrašą. Skubaus diegimo programa neatsisiunčia nereikalingų failų, pavyzdžiui, „Microsoft Windows 95“ perkėlimo įrankių failų arba serverio komponentų, skirtų „Windows XP Professional“ kompiuteriams.

Nesvarbu, ar naudojate Automatinius atnaujinimus, ar „Windows“ naujinimą, galiausiai jūsų bus paprašyta įdiegti „Windows XP SP2“. Naujiniai į jūsų kompiuterį bus siunčiami tada, kai naujinimo procesas nustatys, kad jų reikia. Bendras atsisiųstų failų dydis gali būti nuo 70 megabaitų (MB) iki 260 MB. Pasibaigus atsisiuntimui, bus pradėtas diegimas.

D A U G I A U I N F O R M A C I J O S

Diegimas iš interneto, naudojant Automatinius atnaujinimus

 1. Spustelėkite Pradėti, spustelėkite Vykdyti, įrašykite wuaucpl.cpl, tada spustelėkite Gerai.
 2. Dialogo lange Automatiniai atnaujinimai spustelėkite Automatiniai (rekomenduojama), tada spustelėkite Gerai.

  Jūsų kompiuteris automatiškai atsisiųs ir įdiegs „Windows“ naujinimus, kai kompiuteris bus prijungtas prie interneto. Pagal numatytąją reikšmę automatiniai atnaujinimai planuojami 3 valandą ryto. Jei jūsų kompiuteris tuo metu bus išjungtas, pasirinkite jums tinkamą naujinimo laiką.
  Jei norite daugiau informacijos, kaip planuoti automatinius atnaujinimus, spustelėkite šį straipsnio numerį ir peržiūrėkite „Microsoft“ žinių bazėje esantį straipsnį:

  327838 Kaip planuoti „Windows Server 2003“, „Windows XP“ ir „Windows 2000“ automatinį naujinimą
  Atsisiuntus naujinius, pranešimų srityje bus rodomas debesėlis, rodantis, kad naujiniai buvo atsisiųsti ir yra parengti diegti.
 3. Spustelėkite debesėlį, spustelėkite Skubus diegimas, tada spustelėkite Pirmyn.

  Debesėlis pranešimų srityje rodo, kad naujiniai diegiami fone ir kad diegimo metu jūs galite dirbti toliau. Diegimui pasibaigus, Automatinių atnaujinimų lange rodomas šis pranešimas:
  Jūs sėkmingai atnaujinote savo kompiuterį. Kad naujiniai pradėtų veikti, turite iš naujo paleisti kompiuterį.
  Pastaba Spustelėjus Skubus diegimas, paleidžiamas „Windows XP“ 2 pakeitimų paketo diegimo vedlys, o jūs galite pamatyti tokį pranešimą:
  Sveiki! Čia „Windows XP“ 2 pakeitimų paketo sąrankos vedlys. Prieš diegiant šį naujinį rekomenduojame atlikti šiuos veiksmus:  1. Sukurti atsargines savo sistemos kopijas

  2. Uždaryti visas veikiančias programas


  Pabaigus šį vedlį, „Windows“ gali reikėti paleisti iš naujo, kad būtų baigta diegti. Jei norite tęsti, spustelėkite Pirmyn.
  Be to, „Windows XP“ 2 pakeitimų paketo sąrankos vedlys gali rodyti dialogo langą Licencinė sutartis, kuriame yra licencinė sutartis. Norėdami tęsti diegimą, turite sutikti su šia sutartimi.
 4. Spustelėkite Paleisti iš naujo dabar.

  Pastaba Dabar jūsų kompiuteris bus paleistas iš naujo. Pirmasis perkrovimas po diegimo dažnai užtrunka ilgiau nei paprastai, nes „Windows XP“ 2 pakeitimų paketas kopijuoja failus, kurių nepavyko nukopijuoti pagrindinio diegimo metu. Tai standartinė procedūra ir, baigus kopijuoti failus, kompiuteris bus įkrautas įprastu būdu.

Diegimas iš interneto, naudojant „Windows“ naujinimą

 1. Apsilankykite šiame „Microsoft“ tinklapyje: .
 2. SpustelėkitePasirinktinis.

  „Windows“ naujinimas jūsų kompiuteryje ieško ir pateikia svarbių naujinių sąrašą, į kurį bus įtraukti saugos naujiniai ir pakeitimų paketai.
 3. SrityjePasirinkti pagal tipą spustelėkite Didelis prioritetas.

  „Windows“ naujinimas sukuria Jūsų kompiuteriui tinkamų naujinių sąrašą. Svarbūs naujiniai pasirenkami atsisiųsti automatiškai.
 4. Spustelėkite Peržiūrėti ir diegti naujinius.
 5. Patikrinkite, ar pasirinkote „Windows XP“ SP2.
 6. Spustelėkite Diegti naujinimus.

  Atsiranda dialogo langas Diegiami naujiniai. Lange Diegimo būsena „Windows“ naujinimas rodo esamą veiksmų, reikalingų „Windows XP SP2 “ diegti, būseną. Juosta Atsisiunčiama informuoja apie atsisiuntimo eigą. Atsisiuntus, juostą Atsisiunčiama pakeičia juosta Diegimas. Juosta Diegimas informuoja apie diegimo eigą ir paleidžiamas „Windows XP“ 2 pakeitimų paketo nustatymo vedlys. Dialogo lange Sveiki! Čia „Windows XP“ 2 pakeitimų paketo sąrankos vedlys rodomas šis pranešimas:
  Sveiki! Čia „Windows XP“ 2 pakeitimų paketo sąrankos vedlys. Prieš diegiant šį naujinį, rekomenduojame:

  1. Sukurti atsargines savo sistemos kopijas

  2. Uždaryti visas veikiančias programas

  Pabaigus šį vedlį, „Windows“ gali reikėti paleisti iš naujo, kad būtų baigta diegti.


  Jei norite tęsti, spustelėkite Pirmyn.
 7. Spustelėkite Pirmyn.

  „Windows XP“ 2 pakeitimų paketo sąrankos vedlys rodo dialogo langą Licencinė sutartis, kuriame yra licencinė sutartis. Perskaitykite licencinę sutartį. Jei sutinkate su jos sąlygomis, spustelėkite Aš sutinku.


  Pastaba Norėdami tęsti diegimą, turite sutikti su šia sutartimi.
 8. Spustelėkite Pirmyn. Atidaromas dialogo langas Pasirinkti pasirinktis ir rodomas šis pranešimas:
  Nustatymas sukuria atsargines sistemos failų kopijas, todėl, jei reikia, „Windows XP SP2“ galite pašalinti. Spustelėkite Naršyti, kad pasirinktumėte vietą šioms failų kopijoms, arba spustelėkite Pirmyn ir priimkite šią vietą:
  Pašalinimo aplankas
  C:\Windows\$NtServicePackUninstall$
  Pastaba Dialogo langas Pasirinkti pasirinktis leidžia jums nustatyti savo vietą pašalintai (archyvuotai) informacijai saugoti. Mes rekomenduojame priimti numatytuosius parametrus, nebent diegimą atlieka patyręs vartotojas. Paprastai „Windows XP SP2“ diegimas visada sukuria archyvą ir jūs negalite išvengti šios pasirinkties.
 9. Spustelėkite Pirmyn. Dialogo lange Jūsų sistema naujinama rodomas šis pranešimas:
  Palaukite, kol nustatymas patikrins dabartinę konfigūraciją, suarchyvuos ir atnaujins jūsų failus.
  Diegimui pasibaigus, dialogo lange „Windows XP“ 2 pakeitimų paketo nustatymo vedlio baigimas rodomas šis pranešimas:
  Jūs sėkmingai baigėte 2 pakeitimų paketo nustatymo vedlį.
  Kad pakeitimai būtų taikomi, vedlys turi paleisti programą „Windows“ iš naujo. Norėdami automatiškai iš naujo paleisti programą „Windows“, spustelėkite Baigti.
  Jei norite programą „Windows“ paleisti iš naujo vėliau, pasirinkite žymės langelį Nepaleisti iš naujo dabar ir spustelėkite Baigti.
  Nepaleisti iš naujo dabar.
  Pastaba Pagal numatytuosius nustatymus žymės langelis Nepaleisti iš naujo dabar yra pasirinktas.
 10. Spustelėkite Baigti. „Windows XP“ 2 pakeitimų paketo sąrankos vedlys uždaromas ir dialogo lange Diegiami naujiniai rodomas šis pranešimas:
  „Windows XP“ 2 pakeitimų paketo diegimas,...Atliktas!
  Jūs sėkmingai atnaujinote savo kompiuterį
  Norėdami, kad naujiniai pradėtų veikti, turite iš naujo paleisti kompiuterį.
  Jei spustelėsite Paleisti iš naujo dabar, kompiuteris bus paleistas iš naujo ir baigs diegimą. Jei nenorite, kad kompiuteris būtų paleistas iš naujo, spustelėkite Uždaryti.

  Pastaba „Windows XP“ tinkamai neveiks, kol kompiuteris nebus paleistas iš naujo.
 11. Spustelėkite Paleisti iš naujo dabar.

  Pastaba Dabar jūsų kompiuteris bus paleistas iš naujo. Pirmasis perkrovimas po diegimo dažnai užtrunka ilgiau nei paprastai, nes „Windows XP“ 2 pakeitimų paketas kopijuoja failus, kurių nepavyko nukopijuoti pagrindinio diegimo metu. Tai standartinė procedūra ir, baigus kopijuoti failus, kompiuteris bus įkrautas įprastu būdu.

Diegimas iš bendrai naudojamo tinklo

Jūsų tinklo administratorius nusprendžia, kur bus diegimo paketas ir koks metodas bus naudojamas jam paleisti. Norėdami daugiau informacijos apie tai, kur yra diegimo paketas ir kaip jį paleisti, susisiekite su savo tinklo administratoriumi. Jei neturite tinklo administratoriaus, žr. skyrių „Diegimas iš interneto naudojant automatinius atnaujinimus“ arba „Diegimas iš interneto, naudojant „Windows“ naujinimą“.

Iš bendrai naudojamo tinklo atsisiuntę „Windows XP“ SP2, atlikite šiuos veiksmus „Windows XP“ SP2 įdiegti naudodami „Windows XP“ 2 pakeitimų paketo nustatymo vedlį:
 1. Atsisiuntę diegimo paketą, paleiskite jį, kad pradėtumėte diegti. Diegimo paketas išskleidžia failus, kurių reikia „Windows XP SP2“ diegti. Išskleidimo metu diegimo paketas rodo eigos langą Išskleidžiami failai. Išskleidimui pasibaigus, paleidžiamas „Windows XP“ 2 pakeitimų paketo diegimo vedlys, o jūs gaunate šį pranešimą:
  Sveiki! Čia „Windows XP“ 2 pakeitimų paketo sąrankos vedlys. Prieš diegiant šį naujinį, rekomenduojame:

  1. Sukurti atsargines savo sistemos kopijas

  2. Uždaryti visas veikiančias programas

  Pabaigus šį vedlį, „Windows“ gali reikėti paleisti iš naujo, kad būtų baigta diegti.


  Jei norite tęsti, spustelėkite Pirmyn.
  Pastaba Pasiekę šią sąsają galite pastebėti, kad vis dar vyksta nemažai disko veiklos. Taip nutinka todėl, kad „Windows XP“ 2 pakeitimų paketo sąrankos vedlys failams į diską įtraukti naudoja atskirą giją. Kai pasiekiate vedlio darbo pradžios ekraną, ši gija vis dar gali būti apdorojama.
 2. Spustelėkite Pirmyn. „Windows XP“ 2 pakeitimų paketo sąrankos vedlys rodo dialogo langą Licencinė sutartis, kuriame yra licencinė sutartis. Perskaitykite licencinę sutartį. Jei sutinkate su jos sąlygomis, pasirinkite Aš sutinku.

  Pastaba Norėdami tęsti diegimą, turite sutikti su šia sutartimi.
 3. Spustelėkite Pirmyn. Dialogo lange Pasirinkti pasirinktis rodomas šis pranešimas:
  Nustatymas sukuria atsargines sistemos failų kopijas, todėl, jei reikia, pakeitimų paketą galite pašalinti. Spustelėkite Naršyti, kad pasirinktumėte vietą šioms failų kopijoms, arba spustelėkite Pirmyn ir priimkite šią vietą:
  Pašalinimo aplankas
  C:\Windows\$NtServicePackUninstall$
  Pastaba Dialogo langas Pasirinkti pasirinktis leidžia jums nustatyti savo vietą pašalintai (archyvuotai) informacijai saugoti. Mes rekomenduojame priimti numatytuosius parametrus, nebent diegimą atlieka patyręs vartotojas. Paprastai „Windows XP“ 2 pakeitimų paketo diegimas visada sukuria archyvą ir jūs negalite išvengti šios pasirinkties.
 4. Spustelėkite Pirmyn. Dialogo lange Jūsų sistema naujinama rodomas šis pranešimas:
  Palaukite, kol nustatymas patikrins dabartinę konfigūraciją, suarchyvuos ir atnaujins jūsų failus.
  Baigus diegti, dialogo lange „Windows XP“ 2 pakeitimų paketo nustatymo vedlio baigimas rodomas šis pranešimas:
  Jūs sėkmingai baigėte 2 pakeitimų paketo nustatymo vedlį.
  Kad pakeitimai būtų taikomi, vedlys turi paleisti programą „Windows“ iš naujo. Norėdami automatiškai iš naujo paleisti programą „Windows“, spustelėkite Baigti.
  Jei norite programą „Windows“ paleisti iš naujo vėliau, pasirinkite žymės langelį Nepaleisti iš naujo dabar ir spustelėkite Baigti.

  Nepaleisti iš naujo dabar.
  Jei spustelėsite Baigti, kompiuteris bus paleistas iš naujo ir baigs diegimą. Jei nenorite, kad kompiuteris būtų paleistas iš naujo, spustelėkite ir pasirinkite žymės langelį Nepaleisti iš naujo dabar.

  Pastaba „Windows XP“ tinkamai neveiks, kol kompiuteris nebus paleistas iš naujo.
 5. Spustelėkite Baigti. Dabar jūsų kompiuteris bus paleistas iš naujo. Pirmasis paleidimas iš naujo po diegimo dažnai užtrunka ilgiau nei paprastai, nes „Windows XP“ 2 pakeitimų paketas kopijuoja failus, kurių nepavyko nukopijuoti pagrindinio diegimo metu. Tai standartinė procedūra ir, baigus kopijuoti failus, kompiuteris bus paleistas kaip įprasta.
Savybės

Straipsnio ID: 875364 – Paskutinė peržiūra: 2011-02-03 – Peržiūra: 1

Atsiliepimai