Kiekvieną kartą paleidę „Office“ programą turite sutikti su „Office“ galutinio vartotojo licencijos sutartimi

P OŽ Y M I A I

Kiekvieną kartą paleidus „Microsoft Office“ programą, pvz., „Microsoft Office Word“, rodomas dialogo langas End User License Agreement (Galutinio vartotojo licencijos sutartis). Spustelėjus I Accept (Sutinku), dialogo langas End User License Agreement (Galutinio vartotojo licencijos sutartis) išjungiamas, tada rodomas dar kartą. Dar kartą spustelėjus I Accept (Sutinku), dialogo langas End User License Agreement (Galutinio vartotojo licencijos sutartis) išjungiamas ir paleidžiama „Office“ programa.

Taip gali atsitikti paleidus bet kurią „Office“ programą.

P R I EŽ A S T I S

Taip gali atsitikti, jei jūsų vartotojo abonementui nėra suteiktos teisės modifikuoti „Microsoft Windows“ registrą.

S P R E N D I M A S

Jei norite išspręsti šį atvejį, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Įeikite į kompiuterį naudodami vartotojo, turinčio administratoriaus kredencialus, abonementą.
 2. Paleiskite kurią nors „Office“ programą, pavyzdžiui, „Word“. Rodomas dialogo langas End User License Agreement (Galutinio vartotojo licencijos sutartis).

  Pastaba. Jei naudojate sistemą „Windows Vista“, spustelėkite Start (Pradėti), spustelėkite All Programs (Visos programos), spustelėkite Microsoft Office, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite „Office“ programą, spustelėkite Run as administrator (Paleisti administratoriaus teisėmis), tada spustelėkite Continue (Tęsti).
 3. Spustelėkite I Accept (Sutinku).
 4. Išeikite iš paleistos „Office“ programos.
 5. Kartokite 2–4 veiksmus su kitomis „Office“ programomis, kurios ragina sutikti su GVLS.

P R O B L E M O S S P R E N D I M A S

Svarbu. Šiame skyriuje, metode ar užduotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Tačiau jei registro duomenis pakeisite netinkamai, gali kilti rimtų problemų. Todėl atlikite šiuos veiksmus atidžiai. Kad būtų saugiau, prieš keisdami registrą sukurkite atsarginę jo kopiją. Tuomet galėsite atkurti registrą, jei kils problemų. Norėdami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti atsarginę registro kopiją ir atkurti registrą, spustelėkite šio straipsnio numerį ir perskaitykite „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:
322756 Kaip sukurti atsarginę registro kopiją ir atkurti registrą sistemoje „Windows XP“


Jei norite apeiti tokį atvejį, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Įeikite į kompiuterį naudodami administratoriaus vartotojo abonementą.
 2. Jei naudojate sistemą „Microsoft Windows XP“ spustelėkite Start (Pradėti), Run (Vykdyti), įveskite regedit, tada spustelėkite OK (Gerai). Jei naudojate sistemą „Microsoft Windows 2000 Server“, įveskite regedt32.

  Pastaba. Jei naudojate sistemą „Windows Vista“, gali būti rodomas dialogo langas User Account Control (Vartotojo abonemento valdiklis) (UAC). Norėdami atidaryti registro rengyklę, turite spustelėti Continue (Tęsti).
 3. Raskite ir dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite šį registro dalinį raktą.

  Jei naudojate 32 bitų „Microsoft Windows“ versiją:
  • Jei naudojate „Microsoft Office 2007“ paketus:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\12.0
  • Jei naudojate „Microsoft Office 2003“:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\11.0
  • Jei naudojate „Microsoft Office 2002“:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\10.0
  • Jei naudojate „Microsoft Office 2000“:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\9.0
  Jei naudojate 64 bitų „Windows“ versiją:
  • Jei naudojate „Microsoft Office 2007“ paketą:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Office\12.0
  • Jei naudojate „Microsoft Office 2003“:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Office\11.0
  • Jei naudojate „Microsoft Office 2002“:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Office\10.0
  • Jei naudojate „Microsoft Office 2000“:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Office\9.0
 4. Spustelėkite Permissions (Teisės).
 5. Spustelėkite Users (Computer_name\Users) (Vartotojai (kompiuterio_vardas \ vartotojai), tada pažymėkite teisės Full Control (Visos teisės) žymės langelį Allow (Leisti).
 6. Spustelėkite OK (Gerai) ir išeikite iš registro rengyklės.
 7. Dar kartą paleiskite „Office“ programą ir sutikite su galutinio vartotojo licencijos sutartimi.
 8. Pakartokite 2–4 veiksmus, tada pašalinkite teisę Full Control (Visos teisės), kurią atlikdami 5 veiksmą suteikėte Vartotojai (kompiuterio vardas \ vartotojai). Norėdami tai atlikti raskite Vartotojai (kompiuterio_vardas \ vartotojai), tada išvalykite teisės Full Control (Visos teisės) žymės langelį Allow (Leisti).
 9. Spustelėkite OK (Gerai) ir išeikite iš registro rengyklės.
Savybės

Straipsnio ID: 884202 – Paskutinė peržiūra: 2010-04-29 – Peržiūra: 1

Atsiliepimai