MS06-013: Kaupiamasis Internet Explorer saugos naujinimas

Microsoft išleido saugos biuletenį MS06-013. Šiame saugos biuletenyje yra visa su saugos naujinimu susijusi informacija. Ši informacija apima failų deklaracijos informaciją ir diegimo parinktis. Norėdami peržiūrėti visą saugos biuletenį apsilankykite šiose Microsoft svetainėse, atitinkančiose jūsų konkrečią problemą:Pastabos
 • Valdikliai, kurie praneša prieš jų įkėlimą
  PASTABA: Ši problema atsiranda svetainėse, kuriose nenaudojami rekomenduojami metodai. Ši problema išspręsta naudojant metodus, aprašytus šioje svetainėje:
  Kai tam tikri valdikliai įkeliami į tinklalapį, šio naujinimo funkcijos netinkamai juos maskuoja. Tokie valdikliai apima valdiklius, kurie naudojami Macromedia Shockwave Director, QuickTime leistuve ir Virtools Web leistuve. Kai Windows nustato, kad valdiklis neaktyvus, prieš įkeldama valdiklį sistema apie tai praneša vartotojui.
 • Prieinama suderinamumo pataisa (saugos naujinimas 917425)
  Internet Explorer ActiveX naujinimas (naujinimas 912945) yra šiame kaupiamajame saugos naujinime, skirtame Windows XP 2 pakeitimų paketui, Windows Server 2003 1 pakeitimų paketui, Windows XP Professional x64 Edition, Windows Server 2003 x64 Edition grupei ir Windows Server 2003 su 1 pakeitimų paketu, skirtu Itanium pagrįstoms sistemoms. Įdiegę šį naujinimą klientai gali naudoti į tam tikrus tinklalapius įkeliamus Microsoft ActiveX valdiklius tik tada, kai neautomatiniu būdu suaktyvina savo vartotojo sąsajas spustelėdami šias sąsajas arba naudodami klavišus TAB ir ENTER. Norėdami padėti vartotojams, kuriems reikia daugiau laiko pasiruošti naujinti, Microsoft išleido suderinamumo pataisą. Įdiegus suderinamumo pataisą, ji laikinai sugrąžins Internet Explorer anksčiau naudotą ActiveX valdiklių valdymo būdą. Ši pataisa veiks iki birželio mėn., kai bus atnaujintas ir išleistas kaupiamasis Explorer naujinimas. Tuomet Internet Explorer naudojamo ActiveX valdiklių valdymo būdo pakeitimai taps nuolatiniais.
  917425 Internet Explorer ActiveX suderinamumo pataisa, skirta Mshtml.dll (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
 • Siebel programos, naudojančios ActiveX valdiklius
  Programinės įrangos naujinimas 91294 veikia visus Siebel 7 High Interactive klientus. Kai pritaikote šį naujinimą, turite keletą kartų spustelėti norėdami naudoti Siebel programą. Turite vieną kartą spustelėti kiekvieną programos ActiveX valdiklį. Siebel kartu su Microsoft stengiasi rasti sprendimą. Siebel produkto naujinimas turėtų būti išleistas 2006 m. pavasarį. Klientai gali pritaikyti suderinamumo pataisą 917425, kad uždraustų Internet Explorer ActiveX naujinimo veikimą. Norėdami gauti daugiau informacijos apie Siebel produktų naujinimus, apsilankykite šioje Siebel palaikymo svetainėje:

 • Siebel programos „pakimba“
  Žinomi atvejai, kai Siebel 7 klientas „pakimba“, kai vartotojai įdiegia naujinimą 912812. Vartotojai gali naudoti suderinamumo pataisą 917425, kad uždraustų Internet Explorer ActiveX naujinimo veikimą. Siebel produkto naujinimas turėtų būti išleistas 2006 m. pavasarį. Norėdami gauti daugiau informacijos apie Siebel produkto naujinimus, apsilankykite šioje Siebel palaikymo svetainėje:

 • ActiveX valdikliai, naudojantys Java platformą, Standard Edition 1.3 ar Standard Edition 1.4
  Kai programoje, kuri naudodama Java platformą Standard Edition (J2SE) 1.3 ar J2SE 1.4 valdo programėlių valdiklius, spustelite ActiveX programėlės valdiklį, jis nesuaktyvinamas. Turite spustelėti valdiklį antrą kartą, kad jį suaktyvintumėte. J2SE 1.5 aktyvinimas veikia tinkamai. Norėdami gauti naujausią J2SE versiją, apsilankykite šioje Sun Microsystems, Inc. svetainėje:


  Norėdami sužinoti apie metodus, kuriuos galite naudoti norėdami užtikrinti, kad ActiveX valdikliai veiktų vartotojui neįsikišus, apsilankykite šioje MSDN svetainėje:

 • Kaupiamasis saugos naujinimas 91062 apima saugos pataisas, dokumentuotas saugos biuletenyje MS06-004. Specifinių naujinimų paketas taip pat apima Internet Explorer karštąsias pataisas, kurios buvo išleistos pasirodžius saugos biuleteniams MS04-004 ir MS04-038.
 • Jei specifinių naujinimų paketas 873377, specifinių naujinimų paketas 889669 ar Internet Explorer karštosios pataisos, išleistos pasirodžius saugos biuleteniui MS04-038, neįdiegti ir jūs norite įdiegti karštąsias pataisas, esančias specifinių naujinimų pakete 896727, turite vykdyti Microsoft žinių bazės 897225 straipsnyje esančius nurodymus. Priešingu atveju visos jūsų įdiegtos Internet Explorer karštosios pataisos bus pašalintos.

  897225 Kaip įdiegti karštąsias pataisas, esančias Explorer 6 1 pakeitimų paketo kaupiamajame saugos naujinime (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)

D A U G I A U I N F O R M A C I J O S

Žinomos problemos

 • Microsoft Windows XP su 2 pakeitimų paketu ir Microsoft Windows Server 2003 su 1 pakeitimų paketu valdymo skyde esančiame elemente Pridėti arba šalinti programas yra išvardyti programinės įrangos naujinimai. Lange Pridėti arba šalinti programas žemiau produkto, kuriam skirti naujinimai, pavadinimo yra išvardyti programinės įrangos naujinimai. Windows XP su 2 pakeitimų paketu lange Pridėti arba šalinti programas šis naujinimas yra įrašytas žemiau Windows XP – programinės įrangos naujinimai. Windows XP su 2 pakeitimų paketu lange Pridėti arba šalinti programas nerodoma šio programinės įrangos naujinimo informacija „kur įdiegta“. Todėl šis programinės įrangos naujinimas nerodomas diegimų eilėje. Tačiau šis programinės įrangos naujinimas rodomas sąrašo Windows XP – programinės įrangos naujinimai viršuje.

 • Kai įdiegiate šį saugos naujinimą, kai kuriuose Windows Media didelės raiškos vaizdo (WMV HD) DVD diskuose nepaleidžiami skyriai, kai juos spustelite Microsoft Windows Media leistuve.


  Jei norite gauti daugiau informacijos, spustelėkite toliau esančio straipsnio numerį ir peržiūrėkite straipsnį Microsoft žinių bazėje:
  884487 Kai kuriuose WMV HD DVD diskuose nepaleidžiamas skyrius, kai jį spustelite Windows Media leistuve (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
 • Internet Explorer ActiveX valdikliai gali būti įkelti ne taip, kaip tikitės. Jei norite gauti daugiau informacijos, spustelėkite toliau esančio straipsnio numerį ir peržiūrėkite straipsnį Microsoft žinių bazėje:
  909889 Internet Explorer ActiveX valdikliai gali būti įkelti ne taip, kaip tikėtasi, dėl papildomos apsaugos pakeitimų, pateiktų kaupiamajame saugos naujinime 896688 (MS05-052) (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
 • Internet Explorer tinklalapis, kuriame yra ActiveX valdiklių, gali būti įkeliamas ne taip, kaip tikitės. Jei norite gauti daugiau informacijos, spustelėkite toliau esančio straipsnio numerį ir peržiūrėkite straipsnį Microsoft žinių bazėje:
  909738 Internet Explorer tinklalapis, kuriame yra ActiveX valdiklių, gali būti įkeltas ne taip, kaip tikėtasi, dėl papildomos apsaugos pakeitimų, pateiktų kaupiamajame saugos naujinime 896688 (MS05-052) (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
 • Internet Explorer daugiau nepalaikomas specialių pavadinimų naudojimas. Jei norite gauti daugiau informacijos, spustelėkite toliau esančio straipsnio numerį ir peržiūrėkite straipsnį Microsoft žinių bazėje:
  906294 Internet Explorer daugiau nepalaikomas specialių pavadinimų naudojimas įdiegus saugos naujinimus, esančius kaupiamajame saugos naujinime 896727 (MS05-038) (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
 • A Atsiranda saugos įspėjimo dėl mišraus turinio dialogo langas, kai naudodami HTTPS URL atidarote PDF failus. Tam tikrais atvejais, įdiegus naujinimą 912945, atsiranda saugos įspėjimo pranešimas, kai rodomas mišrus turinys. Ši problema atsiranda, kai naudodami HTTPS URL atidarote PDF failus. Ši problema išspręsta naujausiame Internet Explorer kaupiamajame naujinime (916281). Jei norite gauti daugiau informacijos, spustelėkite toliau esančio straipsnio numerį ir peržiūrėkite Microsoft žinių bazės straipsnį:

  916281 MS06-021: Kaupiamasis Internet Explorer saugos naujinimas

 • .NET valdikliai
  Buvo pranešta apie prieigos pažeidimus puslapiuose, kuriuose yra Microsoft .NET WinForms valdiklių. Ši problema išspręsta naujausiame Internet Explorer kaupiamajame naujinime (916281).


 • Spartos problemos
  Tam tikrais atvejais, kai puslapyje yra daug ActiveX valdiklių, kuriuos reikia aktyvinti, puslapis gali būti labai lėtai atvaizduojamas. Ši problema išspręsta naujausiame Internet Explorer kaupiamajame naujinime (916281).
 • Kai Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 SE ar Microsoft Windows Millennium Edition įdiegiate šį Internet Explorer 6 1 pakeitimų paketo saugos naujinimą, gali būti, kad iš Internet Explorer negalėsite įdiegti naujų ActiveX valdiklių. Microsoft planuoja šią problemą išspręsti kitame Internet Explorer kaupiamajame naujinime. Iki tol ActiveX valdiklius klientai turėtų diegti iš kito diegimo šaltinio, nenaudojančio Internet Explorer.
Savybės

Straipsnio ID: 912812 – Paskutinė peržiūra: 2008-01-15 – Peržiūra: 1

Atsiliepimai