MS06-042: Kaupiamasis Internet Explorer saugos naujinimas

ĮŽANGA

Microsoft išleido saugos biuletenį MS06-042. Saugos biuletenyje yra visa su šiuo saugos naujinimu susijusi informacija. Ši informacija apima failų deklaracijos informaciją ir diegimo parinktis. Norėdami peržiūrėti visą saugos biuletenį, apsilankykite vienoje iš šių Microsoft svetainių:

Žinomos problemos

 • 2006 m. rugsėjo 12 d. Microsoft išleido naują saugos naujinimo 918899 (MS06-042) versiją. Ši nauja versija skirta klientams, kurie susiduria su pažeidžiamumu naudodami Internet Explorer 6 1 pakeitimų paketą, Internet Explorer 5.01 4 pakeitimų paketą ir Microsoft Windows Server 2003 klientams skirtą Internet Explorer 6. Klientai, kurie naudoja šias Internet Explorer versijas, turi nedelsdami įdiegti šį naują naujinimą.
 • Kai įdiegę kaupiamąjį Internet Explorer saugos naujinimą 918899 (MS06-042) tinklalapyje vykdote scenarijų, gaunate klaidos pranešimą. Tai atsitinka kompiuteriuose, kuriuose veikia Microsoft Windows XP arba Microsoft Windows Server 2003.Jei norite gauti daugiau informacijos, spustelėkite toliau esančio straipsnio numerį ir peržiūrėkite straipsnį Microsoft žinių bazėje:

  926046 Klaidos pranešimas tinklalapyje vykdant scenarijų, įdiegus kaupiamąjį saugos naujinimą MS06-042 kompiuteryje, kuriame veikia Windows XP arba Windows Server 2003: „Teisė nesuteikta“ (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
 • Netikėtai išeinama iš Microsoft Internet Explorer 6, kai lankotės svetainėje, naudojančioje HTTP 1.1 protokolą ir glaudinimą. Jei norite gauti daugiau informacijos, spustelėkite toliau esančio straipsnio numerį ir peržiūrėkite straipsnį Microsoft žinių bazėje:

  923762 Įdiegus 918899 naujinimą, netikėtai išeinama iš Internet Explorer 6 1 pakeitimų paketo
  2006 m. rugpjūčio 24 d. Microsoft išleido naują saugos naujinimo 918899 (MS06-042) versiją. Ši nauja versija skirta klientams, kurie susiduria su šia problema ir naudoja Internet Explorer 6 1 pakeitimų paketą. Tai turės įtakos tik klientams, naudojantiems Internet Explorer 6 1 pakeitimų paketą. Visi kiti klientai turi tęsti saugos naujinimo 918899 diegimą.  Norėdami išspręsti šią problemą, jei naudojate Internet Explorer 6 1 pakeitimų paketą, įdiekite naują saugos naujinimą 918899 (MS06-042), išleistą 2006 m. rugpjūčio 24 d.
 • Kai lankotės tinklalapyje, kuriame naudojamas pasirinktinis laikinasis objektas, Internet Explorer 6 netikėtai uždaromas dėl Mshtml.dll klaidos. Ši problema atsiranda įdiegus saugos naujinimą kompiuteryje, kuriame veikia Microsoft Windows XP 2 pakeitimų paketas (SP2) arba Microsoft Windows Server 2003 1 pakeitimų paketas (SP1). Yra prieinamos karštosios pataisos, jei ši problema jums labai kliudo. Jei norite gauti daugiau informacijos, spustelėkite toliau esančio straipsnio numerį ir peržiūrėkite straipsnį Microsoft žinių bazėje:

  923996 Kai lankotės tinklalapyje, kuriame naudojami pasirinktiniai laikinieji objektai, Internet Explorer 6 netikėtai uždaromas

 • Įdiegus šį naujinimą interneto taikomosios programos, kurios naudoja savo puslapiuose esančius scenarijus, gali nustoti veikti. Ši problema atsiranda dėl JScript pažeidžiamumo. Ši problema buvo išspręsta. Ši pataisa yra naujausiame JScript naujinime. Jei norite gauti daugiau informacijos apie šį naujinimą, spustelėkite toliau esančio straipsnio numerį ir peržiūrėkite straipsnį Microsoft žinių bazėje:

  917344 MS06-023: Microsoft JScript pažeidžiamumas gali sudaryti nuotolinio kodo vykdymo sąlygas (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
 • Windows XP 2 pakeitimų paketo ir Windows Server 2003 su 1 pakeitimų paketu valdymo skyde esančiame elemente Pridėti arba šalinti programas yra išvardyti programinės įrangos naujinimai. Šiame elemente žemiau produkto, kuriam skirti naujinimai, pavadinimo yra išvardyti programinės įrangos naujinimai. Windows XP 2 pakeitimų paketo elemente Pridėti arba šalinti programas šis naujinimas yra įrašytas žemiau Windows XP – programinės įrangos naujinimai. Windows XP 2 pakeitimų paketo elemente Pridėti arba šalinti programas nerodoma šio naujinimo informacija „kur įdiegta“. Todėl šis naujinimas nerodomas diegimų eilėje. Tačiau šis naujinimas rodomas sąrašo Windows XP – programinės įrangos naujinimai viršuje.
 • Kai įdiegiate šį saugos naujinimą, kai kuriuose Windows Media didelės raiškos vaizdo (WMV HD) DVD diskuose nepaleidžiami skyriai, kai juos spustelite Microsoft Windows Media leistuve. Jei norite gauti daugiau informacijos, spustelėkite toliau esančio straipsnio numerį ir peržiūrėkite straipsnį Microsoft žinių bazėje:

  884487 Kai kuriuose WMV HD DVD diskuose nepaleidžiamas skyrius, kai jį spustelite Windows Media leistuve (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
 • Internet Explorer ActiveX valdikliai gali būti įkelti ne taip, kaip tikėtasi. Jei norite gauti daugiau informacijos, spustelėkite toliau esančio straipsnio numerį ir peržiūrėkite straipsnį Microsoft žinių bazėje:

  909889 Internet Explorer ActiveX valdikliai gali būti įkelti ne taip, kaip tikėtasi, dėl papildomos apsaugos pakeitimų, pateiktų kaupiamajame saugos naujinime 896688 (MS05-052) (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
 • Internet Explorer tinklalapis, kuriame yra ActiveX valdiklių, gali būti įkeltas ne taip, kaip tikėtasi. Jei norite gauti daugiau informacijos, spustelėkite toliau esančio straipsnio numerį ir peržiūrėkite straipsnį Microsoft žinių bazėje:

  909738 Internet Explorer tinklalapis, kuriame yra ActiveX valdiklių, gali būti įkeltas ne taip, kaip tikėtasi, dėl papildomos apsaugos pakeitimų, nurodytų kaupiamajame saugos naujinime 896688 (MS05-052) (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
 • Internet Explorer daugiau nepalaikomas specialių pavadinimų naudojimas. Jei norite gauti daugiau informacijos, spustelėkite toliau esančio straipsnio numerį ir peržiūrėkite straipsnį Microsoft žinių bazėje:

  906294 Internet Explorer daugiau nepalaikomas specialių pavadinimų naudojimas įdiegus saugos naujinimus, esančius kaupiamajame saugos naujinime 896727 (MS05-038) (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
 • Tam tikri valdikliai, kurie praneša prieš jų įkėlimą.

  PASTABA: ši problema atsiranda svetainėse, kuriose nenaudojami rekomenduojami metodai. Informacijos apie rekomenduojamus metodus šiai problemai spręsti ieškokite šioje Microsoft svetainėje: Kai tam tikri valdikliai įkeliami į tinklalapį, šiuos valdiklius naujinimo funkcijos netinkamai maskuoja. Tokie valdikliai apima valdiklius, kurie naudojami Macromedia Shockwave Director, Apple QuickTime leistuve ir Virtools Web leistuve. Kai Windows nustato, kad valdiklis neaktyvus, prieš įkeldama valdiklį sistema apie tai praneša vartotojui.
 • Yra problemų, susijusių su tam tikromis Siebel programomis, naudojančiomis ActiveX valdiklius.


  Saugos naujinimas 918899 veikia visus Siebel 7 High Interactive klientus. Kai pritaikote šį naujinimą, turite keletą kartų spustelėti norėdami naudoti Siebel programą. Turite vieną kartą spustelėti kiekvieną programos ActiveX valdiklį. Siebel kartu su Microsoft stengiasi rasti sprendimą. Siebel produkto naujinimas turėtų būti išleistas 2006 m. pavasarį. Norėdami gauti daugiau informacijos apie Siebel produkto naujinimus, apsilankykite šioje Siebel SupportWeb svetainėje: Microsoft pateikia trečiųjų šalių kontaktinę informaciją, kad padėtų jums gauti techninę pagalbą. Ši kontaktinė informacija gali būti pakeista neperspėjus. Microsoft negarantuoja šios trečiųjų šalių kontaktinės informacijos tikslumo.

 • Yra tam tikrų ActiveX valdiklių, naudojančių Java platformą Standard Edition 1.3 arba Java platformą Standard Edition 1.4.

  Kai programoje, kuri programėlės valdiklį paleidžia naudodama Java platformą Standard Edition (J2SE) 1.3 arba J2SE 1.4, spustelite ActiveX programėlės valdiklį, jis nesuaktyvinamas. Turite spustelėti valdiklį dar kartą, kad jį suaktyvintumėte. J2SE 1.5 aktyvinama tinkamai. Norėdami gauti naujausią J2SE versiją, apsilankykite šioje Sun Microsystems, Inc. svetainėje: Norėdami sužinoti apie metodus, kuriuos galite naudoti norėdami užtikrinti, kad ActiveX valdikliai veiktų neįsikišus vartotojui, apsilankykite šioje Microsoft svetainėje: Microsoft pateikia trečiųjų šalių kontaktinę informaciją, kad padėtų jums gauti techninę pagalbą. Ši kontaktinė informacija gali būti pakeista neperspėjus. Microsoft negarantuoja šios trečiųjų šalių kontaktinės informacijos tikslumo.
 • Kaupiamasis saugos naujinimas 918889 apima saugos pataisas, kurios yra dokumentuotos saugos biuletenyje MS06-042.

  Kaupiamasis saugos naujinimas 910620 apima saugos pataisas, dokumentuotas saugos biuletenyje MS06-004. Specifinių naujinimų paketas taip pat apima Internet Explorer karštąsias pataisas, kurios buvo išleistos pasirodžius saugos biuleteniams MS04-004 ir MS04-038.

 • Jei norite įdiegti specifinių naujinimų paketą 873377, specifinių naujinimų paketą 889669, Internet Explorer karštąsias pataisas, išleistas pasirodžius saugos biuleteniui MS04-038, ar karštąsias pataisas, esančias specifinių naujinimų pakete 896727, turite vykdyti Microsoft žinių bazės 897225 straipsnyje esančius nurodymus. Priešingu atveju visos jūsų įdiegtos Internet Explorer karštosios pataisos bus pašalintos.
  897225 Kaip įdiegti karštąsias pataisas, esančias Explorer 6 1 pakeitimų paketo kaupiamajame saugos naujinime (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
Savybės

Straipsnio ID: 918899 – Paskutinė peržiūra: 2008-02-05 – Peržiūra: 1

Atsiliepimai