Problemų, kylančių naudojant „Word 2010“, „Word 2007“ arba „Word 2003“, sprendimas


Šiame straipsnyje sujungti tokie anksčiau pateikti straipsniai: 820919, 821713, 822908, 821715, 821716, 822127, 319299, 319153, 319154, 319155, 319156 ir 319157

S A N T R A U K A

Šiame straipsnyje aprašoma, kaip spręsti problemas, kylančias paleidžiant arba naudojantis „Microsoft Office Word 2010“, „Microsoft Office Word 2007“, „Microsoft Office Word 2003“ arba „Microsoft Word 2002“. Aprašyti būdai gali padėti nustatyti „Word“ problemos, kai negalite nustatyti problemos kitu būdu, priežastį.

Prieš atliekant šiuos veiksmus rekomenduojame apsilankyti „Microsoft Word“ produkto sprendimų centre ir nustatyti, ar nėra konkrečios informacijos apie jums kilusią problemą:

http://support.microsoft.com/ph/939#tab0

Pastaba Norėdami rasti straipsnių apie konkrečias kylančias problemas, pateikite užklausą į „Microsoft“ žinių bazę. Norėdami tai padaryti, apsilankykite toliau nurodytoje „Microsoft“ žiniatinklio svetainėje:

ˇinynas-vedlys, skirtas problemoms, kylančioms paleid˛iant arba naudojantis „Word“, spręsti

Žinynas-vedlys pateikiamas tam, kad padėtų jums spręsti problemas, kylančias paleidžiant arba naudojantis „Word“. Žinynas-vedlys gali pats automatiškai atlikti veiksmus.

Kai žinynas-vedlys pabaigs darbą, jo atliktus veiksmus bus galima atšaukti. Norėdami anuliuoti žinyno-vedlio atliktus veiksmus, vėl paleiskite žinyną-vedlį. Pasveikinimo puslapyje spustelėkite Anuliuoti šiuos žinyno-vedlio veiksmus, tada vykdykite nurodymus.
Jei norite gauti daugiau informacijos apie ˛inyną-vedlį, spustelėkite toliau esantį straipsnio numerį ir per˛iūrėkite „Microsoft“ ˛inių bazės straipsnį:
915092 ˇinyno-vedlio aprašymas, skirtas „Microsoft“ ˛inių bazės straipsniams

Reikalavimai norint įdiegti ir naudoti šį žinyną-vedlį

 • Jei norite įdiegti ir naudoti šį ˛inyną-vedlį, turite įeiti į sistemą „Windows“ administratoriaus teisėmis.
 • Kad galėtumėte įdiegti ir naudoti šį ˛inyną-vedlį, jūsų kompiuteryje turi veikti sistemų „Windows XP Home Edition“, „Windows XP Professional“, „Windows XP Media Center Edition“ arba „Windows XP Tablet PC Edition“ versijos anglų k.
 • Turite būti įdiegę „Word 2002“ arba naujesnę „Word“ versiją, kad galėtumėte naudotis ˛inynu-vedliu.
 • Turite išeiti iš „Word“ ir „Microsoft Outlook“, kad galėtumėte naudotis ˛inynu-vedliu.
Pirmiausia turite atsisiųsti žinyną-vedlį. Norėdami pradėti, spustelėkite toliau esantį saitą. Atsisiųsti žinyną-vedlįTaisyti už maneNorėdami išspręsti problemą automatiškai, spustelėkite mygtuką arba saitą Taisyti. Dialogo lange Failo atsisiuntimas spustelėkite Vykdyti, tada atlikite „Fix it“ vedlyje pateikiamus veiksmus.


Pastabos
 • Šis vedlys gali būti tik anglų kalba. Tačiau automatinis taisymas veikia ir „Windows“ kitų kalbų versijose.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ši problema, sprendimą Taisyti galite įrašyti į „flash“ atmintinę arba CD ir paleisti reikiamame kompiuteryje.Veiksmai, skirti problemoms, kylančioms paleidžiant arba naudojantis „Word“, rankiniu būdu spręsti

Svarbu. Šiame skyriuje, būdo apraše ar užduotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Tačiau, jei netinkamai pakeisite registro duomenis, gali kilti rimtų problemų. Todėl šiuos veiksmus atlikite atidžiai. Kad būtų saugiau, prieš keisdami registrą sukurkite atsarginę jo kopiją. Tuomet, jei kils problemų, galėsite atkurti registrą. Norėdami daugiau informacijos, kaip sukurti atsarginę registro kopiją ir atkurti registrą, spustelėkite toliau nurodytą straipsnio numerį ir peržiūrėkite „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:
322756 Kaip sukurti atsarginę registro kopiją ir atkurti registrą sistemoje „Windows“

Panaikinkite „Word“ duomenų registro raktą

Daugelis dažnai naudojamų „Word“ parinkčių yra saugomos „Word“ duomenų registro rakte. Paprasčiausias būdas pašalinti problemą – panaikinti „Word“ duomenų registro raktą. Kitą kartą paleidus „Word“, „Word“ atkurs „Word“ duomenų registro raktą pagal numatytuosius parametrus.

Norėdami peržiūrėti šias parinktis programoje „Word 2002“ arba „Word 2003“, meniu Įrankiai spustelėkite Parinktys.

Norėdami peržiūrėti šias parinktis programoje „Word 2007“, spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką, tada spustelėkite „Word“ parinktys.

Pastaba Panaikinus „Word“ duomenų registro raktą „Word“ atkuria kelių parinkčių numatytuosius parametrus. Viena tokių parinkčių yra „vėliausiai naudotų failų“ sąrašas, esantis meniu Failas. Be to, „Word“ atkuria parametrus, kuriuos tinkinate dialogo lange Parinktys.

Norėdami panaikinti „Word“ duomenų registro raktą, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Išeikite iš visų „Office“ programų.
 2. Spustelėkite Pradėti, Vykdyti, įveskite regedit, tada spustelėkite Gerai.
 3. Suraskite toliau nurodytą registro dalinį raktą atlikdami naudojamai „Word“ versijai skirtus veiksmus:
  • „Word 2002“:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft \Office\10.0\Word\Data
  • „Word 2003“:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Office\11.0\Word\Data
  • „Word 2007“:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Office\12.0\Word\Data
  • „Word 2010“:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Data
 4. Spustelėkite Duomenys, tada meniu Failas spustelėkite Eksportuoti.
 5. Pavadinkite failą Wddata.reg ir įrašykite darbalaukyje.
 6. Meniu Redagavimas spustelėkite Panaikinti, tada spustelėkite Taip.
 7. Išeikite iš registro rengyklės.
 8. Paleiskite programą „Word“.
Jei „Word“ paleidžiama ir veikia tinkamai, problemą išsprendėte. Problemos priežastis buvo sugadintas „Word“ duomenų registro raktas. Jums gali tekti pakeisti kelis parametrus, kad atkurtumėte mėgstamas „Word“ parinktis.

Jei problema neišspręsta, atkurkite pradinį „Word“ duomenų registro raktą. Tada peržiūrėkite temą „Word“ parinkčių registro rakto panaikinimas“.

Norėdami atkurti pradinį „Word“ duomenų registro raktą, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Išeikite iš visų „Office“ programų.
 2. Darbalaukyje dukart spustelėkite piktogramą Wddata.reg.
 3. Spustelėkite Taip, tada spustelėkite Gerai.

„Word“ parinkčių registro rakto panaikinimas

„Word“ parinkčių registro rakte saugomos tos parinktys, kurias nustatote programoje „Word“ pakeisdami meniu parinktis. Parametrai skirstomi į numatytuosius ir pasirinktinius.

Numatytieji parametrai sukuriami atliekant sąranką. Numatytuosius parametrus galite pakeisti keisdami programos „Word“ parinktis. Pasirinktiniai parametrai nesukuriami atliekant sąranką.


Norėdami panaikinti „Word“ parinkčių registro raktą, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Išeikite iš visų „Office“ programų.
 2. Spustelėkite Pradėti, Vykdyti, įveskite regedit, tada spustelėkite Gerai.
 3. Suraskite toliau nurodytą registro dalinį raktą atlikdami naudojamai „Word“ versijai skirtus veiksmus:
  • „Word 2002“:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Office\10.0\Word\Options
  • „Word 2003“:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Office\11.0\Word\Options
  • „Word 2007“:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Office\12.0\Word\Options
  • „Word 2010“:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Options
 4. Spustelėkite Parinktys, tada meniu Failas spustelėkite Eksportuoti.
 5. Pavadinkite failą Wdoptn.reg ir įrašykite darbalaukyje.
 6. Meniu Redagavimas spustelėkite Panaikinti, tada spustelėkite Taip.
 7. Išeikite iš registro rengyklės.
 8. Paleiskite programą „Word“.
Jei „Word“ paleidžiama ir veikia tinkamai, problemą išsprendėte. Problemos priežastis buvo sugadintas „Word“ parinkčių registro raktas. Jums gali tekti pakeisti kelis parametrus, kad atkurtumėte mėgstamas „Word“ parinktis.

Jei problema neišspręsta, atkurkite pradinį „Word“ parinkčių registro raktą. Tada peržiūrėkite temą „Visuotinio šablono failo Normal.dot arba Normal.dotm pervardijimas“.

Norėdami atkurti pradinį „Word“ parinkčių registro raktą, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Išeikite iš visų „Office“ programų.
 2. Darbalaukyje dukart spustelėkite piktogramą Wdoptn.reg.
 3. Spustelėkite Taip, tada spustelėkite Gerai.

Visuotinio šablono failo Normal.dot arba Normal.dotm pervardijimas

Galite neleisti, kad visuotinio šablono faile esantis formatavimas, automatinis tekstas ir makrokomandos turėtų įtakos programos „Word“ ir atidaryto dokumento veikimui. Norėdami tai padaryti, pervardykite visuotinio šablono failą. Paleidus programą „Word“ iš naujo įprastiniu būdu „Word“ sukuria naują visuotinio šablono failą.

Svarbu Pervardijus visuotinio šablono failą atkuriami kelių parinkčių numatytieji parametrai. Iš naujo nustatomos parinktys yra pasirinktiniai stiliai, pasirinktinės įrankių juostos, makrokomandos ir automatinio teksto įrašai. Todėl primygtinai rekomenduojame nepanaikinti visuotinio šablono failo.

Tam tikrais atvejais gali būti sukurtas daugiau nei vienas visuotinio šablono failas. Štai tokių atvejų pavydžiai:
 • Tame pačiame kompiuteryje veikia kelios „Word“ versijos.
 • Tame pačiame kompiuteryje yra įdiegtos kelios darbo stotys.
Tokiais atvejais įsitikinkite, kad pervardijote reikiamą visuotinio šablono failo kopiją.

Jei norite pervardyti visuotinio šablono failą, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Išeikite iš visų „Office“ programų.
 2. Spustelėkite Pradėti, Vykdyti, įveskite cmd, tada spustelėkite Gerai.
 3. Įveskite toliau nurodytą komandą atlikdami naudojamai „Word“ versijai skirtus veiksmus, tada spustelėkite ENTER:
  • „Word 2002“ ir „Word 2003“:
   „Windows XP“: ren %userprofile%\Taikomųjų programų duomenys\Microsoft\Šablonai\Normal.dot OldNormal.dot

   „Windows Vista“ arba „Windows 7“: ren %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dot OldNormal.dot
  • „Word 2007“ ir „Word 2010“:
   „Windows XP“: ren %userprofile%\Application Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm OldNormal.dotm

   „Windows Vista“ arba „Windows 7“: ren %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm OldNormal.dotm
 4. Įrašykite išeiti ir paspauskite klavišą ENTER.
 5. Paleiskite programą „Word“.
Jei „Word“ paleid˛iama tinkamai, problemą išsprendėte. Tokiu atveju problemos prie˛astis yra sugadintas visuotinio šablono failas. Jums gali tekti pakeisti kelis parametrus, kad atkurtumėte mėgstamas parinktis.

Pervardytame visuotinio šablono faile gali būti atliktų tinkinimų, kurių negalima lengvai atkurti. Šie tinkinimai gali būti stiliai, makrokomandos arba automatinio teksto įrašai. Šiuo atveju jums gali pavykti nukopijuoti tinkinimus iš senojo visuotinio šablono failo į naująjį naudojant tvarkymo priemonę.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip naudotis tvarkymo priemone ir pervardyti makrokomandas, meniu Žinynas spustelėkite „Microsoft Word“ žinynas, įveskite pervardyti makrokomandą į lauką Ieškoti, tada spustelėkite Ieškoti, kad per˛iūrėtumėte temą.

Jei problema neišsprend˛iama, atkurkite pradinį visuotinio šablono failą, tada per˛iūrėkite temą „Paleisties aplanke esančių papildinių išjungimas“.

Jei norite atkurti pradinį visuotinio šablono failą, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Išeikite iš visų „Office“ programų.
 2. Spustelėkite Pradėti, Vykdyti, įveskite cmd, tada spustelėkite Gerai.
 3. Įveskite toliau nurodytą komandą atlikdami naudojamai „Word“ versijai skirtus veiksmus, tada spustelėkite ENTER:
  • „Word 2002“ ir „Word 2003“:
   ren %userprofile%\Taikomųjų programų duomenys\Microsoft\Šablonai\OldNormal.dot Normal.dot
  • „Word 2007“:
   ren %userprofile%\Taikomųjų programų duomenys\Microsoft\Šablonai\OldNormal.dotm Normal.dotm
 4. Įrašykite išeiti ir paspauskite klavišą ENTER.
 5. Paleiskite programą „Word“.


Paleisties aplanke esančių papildinių išjungimas

Paleidžiama programa „Word“ automatiškai įkelia paleisties aplankuose esančius šablonus ir papildinius. Programos„Word“ problemos gali kilti dėl nesuderinamumo su papildiniu arba jo problemų. Norėdami nustatyti, ar problemą kelia paleisties aplanke esantis elementas, laikinai išjunkite registro parametrą, nurodantį šiuos papildinius.

Jei norite tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Išeikite iš visų „Office“ programų.
 2. Naudokite vieną iš toliau pateikiamų veiksmų sekų atsi˛velgdami į naudojamą „Word“ versiją:
  • „Word 2002“:
   Spustelėkite Pradėti, Vykdyti, įveskite %programfiles%\Microsoft\Office\Office10\Paleistis\, tada spustelėkite Gerai.
  • „Word 2003“:
   Spustelėkite Pradėti, Vykdyti, įveskite %programfiles%\Microsoft\Office\Office11\Paleistis\, tada spustelėkite Gerai.
  • „Word 2007“:
   Spustelėkite Pradėti, Vykdyti, įveskite %programfiles%\Microsoft\Office\Office12\Paleistis\, tada spustelėkite Gerai.
  • „Word 2010“:
   Spustelėkite Pradėti, Vykdyti, įveskite %programfiles%\Microsoft Office\Office14\Paleistis\, tada spustelėkite Gerai.
 3. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite vieną iš aplanke esančių failų, tada spustelėkite Pervardyti.
 4. Po failo pavadinimo įveskite .old ir spauskite ENTER.

  Svarbu U˛sirašykite pradinį failo pavadinimą. Vėliau gali tekti pervardyti failą pradiniu pavadinimu.
 5. Paleiskite programą „Word“.
 6. Jei atlikdami tuos pačius veiksmus problemos nebepastebite, vadinasi, aptikote konkretų papildinį, dėl kurio kilo problema. Jei jums reikalingos papildinio suteikiamos funkcijos, atnaujinimo kreipkitės į papildinio kūrėją.

  Jei problemos nepavyko išspręsti, pervardykite papildinį pradiniu jo pavadinimu, tada pakartokite 3–5 veiksmus su kiekvienu aplanke Paleistis esančiu failu.
 7. Jei atlikdami tuos pačius veiksmus pastebite problemą, spustelėkite Pradėti, Vykdyti, įveskite %userprofile%\Application Data\Microsoft\Word\Startup (jei naudojatės „Windows XP“) arba %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Startup (jei naudojatės „Windows Vista“ arba „Windows 7“), tada spustelėkite Gerai.
 8. Pakartokite 3–5 veiksmus su kiekvienu aplanke Paleistis esančiu failu.
Jei problemos nepavyko išspręsti išjungiant aplanke Paleisti esančius priedus, perskaitykite temą „COM papildinių registro raktų panaikinimas“.

COM papildinių registro raktų panaikinimas

COM papildinius galima įdiegti bet kurioje vietoje. COM papildinius įdiegia su „Word“ sąveikaujančios programos. Panaikinkite COM papildinių registro raktus, tada iš naujo paleiskite „Word“.

Norėdami panaikinti COM papildinių registro raktus, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Išeikite iš visų „Office“ programų.
 2. Spustelėkite Pradėti, Vykdyti, įveskite regedit, tada spustelėkite Gerai.
 3. Suraskite toliau nurodytą registro dalinį raktą atlikdami naudojamai „Word“ versijai skirtus veiksmus:
  • „Word 2002“:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word\Addins
  • „Word 2003“:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word\Addins
  • „Word 2007“:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word\Addins
  • „Word 2010“:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word\Addins
 4. Spustelėkite Papildiniai, tada meniu Failas spustelėkite Eksportuoti.
 5. Pavadinkite failą WdaddinHKCU.reg, tada įrašykite failą darbalaukyje.
 6. Meniu Redagavimas spustelėkite Panaikinti, tada spustelėkite Taip
 7. Suraskite šį dalinį registro raktą:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\Word\Addins
 8. Spustelėkite Papildiniai, tada meniu Failas spustelėkite Eksportuoti.
 9. Pavadinkite failą WdaddinHKLM.reg ir įrašykite darbalaukyje.
 10. Meniu Redaguoti spustelėkite Naikinti, tada spustelėkite Taip.
 11. Išeikite iš registro rengyklės.
 12. Paleiskite programą „Word“.
Jei problemą pavyko išspręsti, vadinasi, nustatėte, kad problemą kelią COM papildinio programa. Dabar turite išsiaiškinti, kuri COM papildinio programa kelia šią problemą.

COM papildinio programos, keliančios problemą, nustatymas

Norėdami tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Išeikite iš visų „Office“ programų.
 2. Darbalaukyje dukart spustelėkite piktogramą Wdaddin.reg.
 3. Spustelėkite Taip, tada spustelėkite Gerai.
 4. Jei naudojatės „Word 2007“, pereikite prie 5 veiksmo.

  Jei naudojatės „Word 2002“ arba „Word 2003“, atlikite šiuos veiksmus:
  1. Paleiskite programą „Word“, tada meniu Įrankiai spustelėkite Tinkinti.
  2. Dialogo lange Tinkinimas spustelėkite Komandos.
  3. Sąraše Kategorijos spustelėkite Įrankiai.
  4. Sąraše Komandos spustelėkite COM papildiniai, tada nuvilkite komandą į vieną iš įrankių juostų. Uždarykite dialogo langą Tinkinimas.
 5. Naudokite vieną iš toliau pateikiamų veiksmų sekų atsi˛velgdami į naudojamą „Word“ versiją:

  „Word 2002“ ir „Word 2003“:
  1. Įrankių juostoje spustelėkite COM papildiniai. Šią parinktį į įrankių juostą įtraukėte 4 veiksmu.
  2. Jei papildinys yra nurodytas dialogo lange COM papildiniai, spustelėdami išvalykite papildinio ˛ymės langelį. Jei sąraše yra daugiau nei vienas papildinys, vienu kartu spustelėdami išvalykite tik vieno papildinio ˛ymės langelį. Šie veiksmai padeda išsiaiškinti, kuris papildinys kelia problemą.
  3. Spustelėkite Gerai ir uždarykite dialogo langą COM papildiniai.
  4. Meniu Failas spustelėkite Baigti.
  „Word 2007“:
  1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką, tada spustelėkite „Word“ parinktys.
  2. Spustelėkite Papildiniai.
  3. Sąraše Tvarkyti spustelėkite COM papildiniai, tada spustelėkite Vykdyti.
  4. Jei papildinys yra nurodytas dialogo lange COM papildiniai, spustelėdami išvalykite papildinio ˛ymės langelį. Jei sąraše yra daugiau nei vienas papildinys, vienu kartu spustelėdami išvalykite tik vieno papildinio ˛ymės langelį. Šie veiksmai padeda išsiaiškinti, kuris papildinys kelia problemą.
  5. Spustelėkite Gerai ir uždarykite dialogo langą COM papildiniai.
  6. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką, tada spustelėkite Išeiti iš „Word“.
  „Word 2010“:
  1. Spustelėkite Failas, tada – Parinktys.
  2. Spustelėkite Papildiniai.
  3. Sąraše Tvarkyti spustelėkite COM papildiniai, tada spustelėkite Vykdyti.
  4. Jei papildinys yra nurodytas dialogo lange COM papildiniai, spustelėdami išvalykite papildinio žymės langelį. Jei sąraše yra daugiau nei vienas papildinys, vienu kartu spustelėdami išvalykite tik vieno papildinio žymės langelį. Šie veiksmai padeda išsiaiškinti, kuris papildinys kelia problemą.
  5. Spustelėkite Gerai ir uždarykite dialogo langą COM papildiniai.
  6. Spustelėkite Failas, tada spustelėkite Išeiti.
 6. Paleiskite programą „Word“.
 7. Jei paleidę programą „Word“ pastebite, kad problemos nebėra, vadinasi, aptikote problemą keliantį COM papildinį. Jei jums reikalingos papildinio suteikiamos funkcijos, reikia išsiaiškinti, kurį papildinį pridėję jomis galite naudotis, tada galėsite kreiptis į kūrėją prašydami atnaujinimo.

  Jei paleidę programą „Word“ pastebite, kad problema išliko, pakartokite 5 ir 6 veiksmus su visais sąraše pateikiamais COM papildiniais. Kartokite šiuos veiksmus su kiekvienu papildiniu, kol nustatysite, kuris papildinys kelia problemą.
 8. Norėdami atkurti COM papildinius, pakartokite 5 veiksmą, tačiau spustelėdami pažymėkite kiekvieno norimo atkurti COM papildinio žymės langelį.

„Microsoft“ palaikymo parinktys

Jei negalite išspręsti šios problemos, galite pasinaudoti keliomis palaikymo parinktimis. Pasinaudokite „Microsoft“ palaikymu internete ir tikslių atsakymų ieškokite „Microsoft“ ˛inių bazėje bei kituose techninės informacijos ištekliuose. Be to, galite tinkinti svetainę ir valdyti paiešką. Norėdami pradėti ieškoti, apsilankykite šioje „Microsoft“ svetainėje:
Savybės

Straipsnio ID: 921541 – Paskutinė peržiūra: 2011-12-28 – Peržiūra: 1

Atsiliepimai