Bandydami diegti Windows Vista negalite pasirinkti naujinimo parinkties ir gaunate tokį pranešimą: „Naujinimas buvo uždraustas“

P OŽ Y M I A I

Bandydami diegti Windows Vista negalite pasirinkti naujinimo parinkties. Dialogo lange Windows diegimas rodomas šis klaidos pranešimas:

Naujinimas buvo uždraustas
Šis pranešimas pateikiamas kartu su papildoma informacija, kodėl buvo uždrausta naujinimo parinktis.

P R I EŽ A S T I S

Ši problema gali kilti, jei naujinate Windows versiją, kuri įdiegta FAT32 tome. Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite skyriaus „Sprendimas“ dalį „Standžiojo disko skaidinio konvertavimas iš FAT32 į NTFS“.

S P R E N D I M A S

Norėdami išspręsti šią problemą, atlikite atitinkamame skyriuje nurodytus veiksmus.

Standžiojo disko skaidinio konvertavimas iš FAT32 į NTFS

Windows Vista reikalauja, kad standžiojo disko skaidinys (disko tomas), kuriame diegiate Vista, būtų suformatuotas naudojant NTFS failų sistemą. Norėdami konvertuoti standžiojo disko skaidinį į NTFS, atlikite šiuos veiksmus:


PASTABA: konvertuojant skaidinį iš FAT į NTFS, mažai tikėtina, kad būtų sugadinti ar prarasti duomenys. Tačiau prieš pradedant rekomenduojame padaryti visų duomenų atsarginę kopiją. Taip pat rekomenduojame patikrinti atsarginės kopijos vientisumą.

Norėdami konvertuoti skaidinį į NTFS, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Spustelėkite Pradėti, spustelėkite Vykdyti, įrašykite CMD, tada spustelėkite Gerai.
 2. Komandų eilutėje įrašykite convert disko raidė:/FS:NTFS. Pavyzdžiui, jei norite konvertuoti diską C, komandų eilutėje įrašykite toliau nurodytą komandą ir paspauskite klavišą ENTER:
  convert C:/FS:NTFS
 3. Kai konvertavimas bus baigtas, iš naujo paleiskite Windows Vista sąranką.
PASTABA: vykdant komandą convert disko raidė:/FS:NTFS , galite gauti tokį klaidos pranešimą:

Konvertavimo priemonė negali gauti išskirtinės prieigos prie disko raidė:, todėl dabar negali jo konvertuoti. Ar norite, kad jis būtų konvertuotas, kai kitą kartą bus iš naujo paleista sistema (T/N)?
Šį klaidos pranešimą galite gauti, jei bus patenkinta bent viena iš šių sąlygų:

1 sąlyga

Vykdote komandą convert, kai dabartinis aplankas yra skaidinyje, kuris turi būti konvertuojamas. Pavyzdžiui, komandų eilutėje įrašote convert C:/FS:NTFS.

Šią problemą išspręskite bet kuriuo iš šių būdų:
 • Klaidos pranešime spustelėkite Taip, tada iš naujo paleiskite kompiuterį. Skaidinys bus konvertuotas, kai kompiuteris bus paleistas iš naujo.
 • Pereikite į kitame skaidinyje esantį aplanką, tada iš naujo įrašykite komandą. Pavyzdžiui, norėdami naudoti diską D, įrašykite toliau nurodytas komandas. Po kiekvienos komandos paspauskite klavišą ENTER.
  d:
  convert C:/FS:NTFS

2 sąlyga

Skaidinyje, kuris turi būti konvertuojamas, atidarytas failas.

Šią problemą išspręskite bet kuriuo iš šių būdų:
 • Klaidos pranešime spustelėkite Taip, tada iš naujo paleiskite kompiuterį. Skaidinys bus konvertuotas, kai kompiuteris bus paleistas iš naujo.
 • Uždarykite visas programas, kurios gali naudoti šiame skaidinyje esančius failus.

  PASTABA: šios programos gali apimti ir kituose kompiuteriuose esančias programas, kurios naudoja tinklo ryšį, kad atidarytų skaidinyje esančius failus.

  Kartais atidaryti failai gali apimti ir perkrauties failą. Šiuo atveju klaidos pranešime spustelėkite Taip, tada iš naujo paleiskite kompiuterį.

3 sąlyga

Bandote konvertuoti skaidinį, kuriame veikia dabartinė operacinė sistema. Pavyzdžiui, aplankas WINDOWS ir aplankas WINDOWS\System32 yra diske C, o jūs įrašote convert C:/FS:NTFS.

Šis skaidinys yra vadinamasis sistemos įkrovos skaidinys. Negalite konvertuoti sistemos įkrovos skaidinio, kai veikia operacinė sistema.

Norėdami konvertuoti sistemos įkrovos skaidinį, naudokitės vienu iš šių būdų:

 • Klaidos pranešime spustelėkite Taip, tada iš naujo paleiskite kompiuterį. Skaidinys bus konvertuotas, kai kompiuteris bus paleistas iš naujo.
 • Jei Windows įdiegta ir kitame skaidinyje, iš naujo paleiskite kompiuterį naudodami tame skaidinyje esančią Windows įdiegtį. Tada konvertuokite tą skaidinį, kurio Windows nebenaudoja.

D A U G I A U I N F O R M A C I J O S

Jei norite gauti daugiau informacijos apie skirtumus tarp FAT ir NTFS failų sistemų ir apie kiekvienos sistemos pranašumus ir trūkumus, spustelėkite toliau esantį straipsnio numerį ir peržiūrėkite Microsoft žinių bazės straipsnį:

100108 FAT, HPFS ir NTFS failų sistemų apžvalga (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
Savybės

Straipsnio ID: 926069 – Paskutinė peržiūra: 2007-03-20 – Peržiūra: 1

Atsiliepimai