Negalite pasirinkti ar formatuoti standžiojo disko skaidinio, kai bandote diegti „Windows Vista“, „Windows 7“ ar „Windows Server 2008 R2“

Svarbu Dinaminiai diskai palaikomi tik šioms sistemoms:
 • „Windows Vista Business“
 • „Windows Vista Enterprise“
 • „Windows Vista Ultimate“.
 • „Windows 7 Enterprise“
 • „Windows 7 Professional“
 • „Windows 7 Ultimate“
 • „Windows Server 2008 R2 Datacenter“
 • „Windows Server 2008 R2 Enterprise“
 • „Windows Server 2008 R2 Standard“
 • „Windows Web Server 2008 R2“

Jie nepalaikomi sistemoms „Windows Vista Home Basic“, „Windows Vista Home Premium“, „Windows 7 Home Basic“, „Windows 7 Starter“ ir „Windows 7 Home Premium“.

Yra viena išimtis. Kai naujinate kompiuterio sistemos versiją iš „Windows XP Media Center Edition“ į „Windows Vista Home Premium“, kai kurie dinaminiai diskai yra naudojami ir palaikomi.

P OŽ Y M I A I

Bandydami diegti „Windows Vista“, „Windows 7“ ar „Windows Server 2008 R2“, galite pastebėti vieną ar kelis iš šių požymių:
 • Standusis diskas, kuriame norite diegti „Windows Vista“, „Windows 7“ ar „Windows Server 2008 R2“, nerodomas.
 • Negalite pasirinkti ar formatuoti standžiojo disko skaidinio, kuriame norite diegti „Windows Vista“, „Windows 7“ ar „Windows Server 2008 R2“.
 • Negalite formatuoti standžiojo disko skaidinio ar skaidinių.
 • Negalite nustatyti standžiojo disko skaidinio tinkamo dydžio.
 • Gaunate šį klaidos pranešimą:
  „Windows“ negali rasti sistemos tomo, kuris atitinka diegimo kriterijus

P R I EŽ A S T I S

Ši problema gali kilti dėl vienos iš šių priežasčių:
 • „Windows“ yra nesuderinama su nuolatinio saugojimo įrenginio valdikliu ar nuolatinio saugojimo įrenginio tvarkykle.
 • Nuolatinio saugojimo įrenginio valdiklis ar nuolatinio saugojimo įrenginio tvarkyklė yra pasenusi.
 • Standusis diskas, kuriame norite diegti „Windows Vista“, „Windows 7“ ar „Windows Server 2008 R2“, yra dinaminis diskas.
 • Nepritvirtinti kompiuterio duomenų kabeliai arba iškilo kita aparatūros problema.
 • Pažeistas standusis diskas arba „Windows“ failų sistema.
 • Bandėte pasirinkti FAT32 skaidinį ar kito tipo skaidinį, kuris nesuderinamas su „Windows Vista“, „Windows 7“ ar „Windows Server 2008 R2“.

S P R E N D I M A S

Jei norite išspręsti šią problemą, naudokitės vienu ar keliais iš šių būdų.

1 būdas: patikrinkite, ar skaidinys suderinamas su „Windows“

Negalima diegti „Windows“ FAT32 skaidinyje. Be to, turite tinkamai sukonfigūruoti dinaminį diską, norėdami jį naudoti sistemai „Windows“. Norėdami patikrinti, ar skaidinys suderinamas su „Windows Vista“, „Windows 7“ ar „Windows Server 2008 R2“, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Jei tai dinaminis diskas su paprastuoju tomu, naudokite paslaugų programą Diskpart.exe, kad sukonfigūruotumėte šį diską kaip aktyvųjį diską. Norėdami gauti daugiau informacijos apie paslaugų programos Diskpart.exe naudojimą, spustelėkite šį straipsnio numerį ir peržiūrėkite „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:

  300415 Komandinės eilutės paslaugų programos Diskpart.exe aprašas (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
 2. Jei tai FAT32 skaidinys, suformatuokite jį iš naujo ar konvertuokite į NTFS failų sistemos skaidinį naudodami komandą Convert.exe.

  PASTABA: kai formatuojate skaidinį, visi duomenys iš šio skaidinio pašalinami. Duomenys – tai visi skaidinyje esantys failai. Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip naudoti komandą Convert.exe, spustelėkite šį straipsnio numerį ir peržiūrėkite „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:

  314097 Kaip naudoti Convert.exe, norint konvertuoti skaidinį į NTFS failų sistemą (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)

2 būdas: atnaujinkite standžiojo disko valdiklio tvarkykles

Jei norite įdiegti „Windows Vista“, „Windows 7“ ar „Windows Server 2008 R2“ kaip versijos naujinimą, atnaujinkite standžiojo disko valdiklio tvarkykles naujausiomis.

Pastaba „Windows“ sąranka pateikia funkciją, naudojamą norint perkelti tvarkykles į naują operacinę sistemą. Todėl „Windows“ sąranka gali naudoti tvarkykles, kurios dabar įdiegtos kompiuteryje. Jei kompiuteryje neįdiegtos naujausios tvarkyklės, sąrankos programa gali naudoti pasenusias tvarkykles. Šiuo atveju gali kilti nesuderinamumo problemų.

3 būdas: Pateikite tinkamas standžiojo disko valdiklio tvarkykles

Jei bandote atlikti švarų „Windows“ diegimą, turite pateikti tinkamas standžiojo disko valdiklio tvarkykles. Kai esate raginami pasirinkti diską, kuriame bus diegiama „Windows“, taip pat turite spustelėdami pasirinkti parinktį Įkelti tvarkyklę. „Windows“ sąranka padės atlikti likusią proceso dalį.

4 būdas: patikrinkite failą Setupact.log, kad įsitikintumėte, jog skaidinys yra aktyvus

Jei gaunate toliau nurodytą klaidos pranešimą, įsitikinkite, kad skaidinys yra aktyvus: patikrinkite failą Setupact.log.
„Windows“ negali rasti sistemos tomo, kuris atitinka diegimo kriterijus
Pastabos
 • Jei „Windows Vista“, „Windows 7“ ar „Windows Server 2008 R2“ diegiate kaip versijos naujinimą, failas Setupact.log bus aplanke Diskas:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther. Diskas nurodo diską, kuriame dabar įdiegta „Windows“.
 • Jei atliekate švarų „Windows Vista“, „Windows 7“ ar „Windows Server 2008 R2“ diegimą, failas Setupact.log bus aplanke Diskas:\$WINDOWS\Sources\Panther. Diskas nurodo DVD įrenginį, kuriame yra „Windows“ sąrankos failai.
Norėdami patikrinti, ar skaidinys aktyvus, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Įdėkite DVD diską į DVD diskų įrenginį.
 2. Ekrane disko pasirinkimas paspauskite SHIFT+F10. Atsidaro langas Komandinė eilutė(CMD).
 3. Pakeiskite katalogą ir suraskite failą Setupact.log, tada jį atidarykite.
 4. Suraskite skyrių „DumpDiskInformation“ (iškelties disko informacija). Šiame skyriuje yra informacija apie skaidinio schemą.
 5. Skyriuje „DumpDiskInformation“ (iškelties disko informacija) suraskite žurnalo įrašą, panašų į šį.
  „Disk [0] partition [1] is an active partition“ (disko [0] skaidinys [1] yra aktyvusis skaidinys)
 6. Jei šis žurnalo įrašas rodomas po įrašo, panašaus į toliau nurodytą, vadinasi, standusis diskas gali būti nesukonfigūruotas naudoti „Windows“ operacinei sistemai.
  „Unknown“ (nežinomas)
  Šiuo atveju naudokite paslaugų programą Diskpart.exe, kad sukonfigūruotumėte kitą skaidinį kaip aktyvųjį.

  PASTABA: šis veiksmas neleidžia paleisti trečiosios šalies operacinės sistemos.
 7. Uždarykite langą Komandinė eilutė.

5 būdas: patikrinkite, ar yra naujinimų programinei-aparatinei įrangai ir sistemai BIOS

Norėdami gauti naujinimų programinei-aparatinei įrangai ir sistemai BIOS, kreipkitės į aparatūros gamintoją arba aplankykite šią svetainę:

6 būdas: patikrinkite, ar sistema BIOS tinkamai aptinka standųjį diską

Norėdami gauti informacijos, kaip patikrinti, ar sistema BIOS tinkamai aptinka standųjį diską, susisiekite su kompiuterio aparatūros gamintoju.

7 būdas: naudokite paslaugų programą Chkdsk.exe norėdami patikrinti, ar yra problemų

Paleiskite paslaugų programą Chkdsk.exe norėdami patikrinti, ar yra disko problemų. Pakeiskite standųjį diską, jei jis sugadintas.

8 būdas: panaudokite paslaugų programą Diskpart.exe, kad išvalytumėte diską, tada vėl paleiskite „Windows“ sąranką

Jei išbandėte visus šiame skyriuje išvardytus būdus, tačiau problemos neišsprendėte, naudokite paslaugų programą Diskpart.exe, kad išvalytumėte diską, o tada vėl paleiskite „Windows“ sąranką.

Pastaba Šį būdą naudokite tik tuomet, jei norite atlikti švarų „Windows“ diegimą. Kai išvalote standųjį diską, jis suformatuojamas. Visi disko skaidiniai ir diske esantys duomenys yra visam laikui pašalinami. Primygtinai rekomenduojame prieš valant diską padaryti standžiajame diske esančių failų atsarginę kopiją.

Norėdami naudoti paslaugų programą Diskpart.exe standžiajam diskui išvalyti, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Įdėkite DVD diską į DVD diskų įrenginį.
 2. Ekrane disko pasirinkimas paspauskite SHIFT+F10. Atsidaro langas Komandinė eilutė.
 3. Įveskite diskpart, tada paspauskite ENTER įrankiui „diskpart“ atidaryti.
 4. Įrašykite list disk ir paspauskite klavišą ENTER. Rodomas esamų standžiųjų diskų sąrašas.
 5. Įveskite sel disk numeris, tada paspauskite ENTER. numeris yra valomo standžiojo disko numeris. Dabar standusis diskas yra pasirinktas.
 6. Įveskite det disk ir paspauskite ENTER. Rodomas standžiojo disko skaidinių sąrašas. Naudokite šią informaciją, kad patikrintumėte, ar pasirinktas tinkamas diskas.
 7. Įsitikinkite, kad diske nėra reikalingų duomenų, įrašykite clean all, tada paspauskite klavišą ENTER. Visi disko skaidiniai ir diske esantys duomenys yra visam laikui pašalinami.
 8. Įveskite exit, tada paspauskite ENTER įrankiui „diskpart“ uždaryti.
 9. Uždarykite langą Komandinė eilutė.
 10. Spustelėkite mygtuką Atnaujinti, kad atnaujintumėte ekraną disko pasirinkimas. Po šio veiksmo diskas parodomas.
 11. Paleiskite „Windows“ sąranką, kad atliktumėte švarų „Windows“ diegimą.
Savybės

Straipsnio ID: 927520 – Paskutinė peržiūra: 2011-09-25 – Peržiūra: 1

Atsiliepimai