Windows Vista neatpažįsta skaitmeninio fotoaparato

P OŽ Y M I A I

Kai prie kompiuterio, kuriame veikia Windows Vista, prijungiate skaitmeninį fotoaparatą, jis neatpažįstamas. Iškilus šiai problemai, galite pastebėti bet kurį iš toliau nurodytų požymių:
  • Nerodomas langas Automatinis paleidimas.
  • Langas Automatinis paleidimas rodomas. Tačiau neprieinama parinktis Importuoti nuotraukas ir vaizdo įrašus.
  • Fotoaparatas nenurodytas Windows Vista fotogalerijos dialogo lange Importuoti iš fotoaparato ar skaitytuvo.

P R I EŽ A S T I S

Ši problema kyla, jei nuotraukoms į kompiuterį persiųsti fotoaparatas naudoja Microsoft vaizdų kaupimo (WIA) standartą. Windows Vista sistemoje nuotraukoms ir vaizdo įrašams importuoti vietoj WIA standarto naudojamas Windows nešiojamųjų įrenginių (WPD) standartas. WPD standartas palaiko daug įrenginių ir įrenginių jungiamumo parinkčių.

S P R E N D I M A S

Norėdami išspręsti šią problemą, sukonfigūruokite fotoaparatą, kad jis vietoj WIA standarto naudotų nuotraukų perdavimo protokolo (PTP) standartą. Informacijos apie tai, kaip sukonfigūruoti fotoaparatą, kad jis naudotų PTP standartą, ieškokite fotoaparato vartotojo vadove. Arba apsilankykite fotoaparato gamintojo svetainėje.
Savybės

Straipsnio ID: 927836 – Paskutinė peržiūra: 2007-07-20 – Peržiūra: 1

Atsiliepimai