Įspėjimo pranešimas, kai sistemoje Windows Vista šalinate ar taisote programą: „Nenustatyta programa nori gauti prieigą prie jūsų kompiuterio“

P OŽ Y M I A I

Kai sistemoje Windows Vista šalinate ar taisote programą, dialogo lange Vartotojo abonemento valdymo tarnyba galite gauti tokį įspėjimo pranešimą:
Nenustatyta programa nori gauti prieigą prie jūsų kompiuterio

P R I EŽ A S T I S

Ši problema gali kilti, jei patenkinamos šios sąlygos:
  • Diegiant programą buvo naudojamas Microsoft Windows Installer paketas.
  • Paketas buvo pasirašytas skaitmeniniu būdu.
Šiuo atveju dialogo lange Vartotojo abonemento valdymo tarnyba gali būti rodomas netinkamas sertifikatas ar paketo šaltinio informacija.

P R O B L E M O S S P R E N D I M A S

Norėdami išspręsti šią problemą, dialogo lange Vartotojo abonemento valdymo tarnyba spustelėkite Leisti, kad būtų leidžiama tęsti taisymo ar šalinimo operaciją.
Savybės

Straipsnio ID: 929467 – Paskutinė peržiūra: 2007-03-20 – Peržiūra: 1

Atsiliepimai