Mėginant atidaryti „Internet Explorer 7“ atidaromas dialogo langas „File Download – Security Warning“ (Failų atsisiuntimas – saugos įspėjimas)

Svarbu Šiame straipsnyje pateikiama informacija, kaip nustatyti žemesnio apsaugos lygio parametrus arba kaip išjungti kompiuterio saugos funkcijas. Galite atlikti šiuos pakeitimus, norėdami išspręsti konkrečią problemą. Prieš atliekant šiuos pakeitimus, rekomenduojama įvertinti galimą šio būdo taikymo riziką konkrečioje aplinkoje. Tai atlikdami imkitės visų reikiamų veiksmų, kad apsaugotumėte kompiuterį.

P OŽ Y M I A I

Diegiate 2007 m. gegužės mėn. kaupiamąjį „Internet Explorer“ saugos naujinimą (MS07-027) ir pamėginate atidaryti „Windows Internet Explorer 7“. Tuomet gali atsidaryti dialogo langas „File Download – Security Warning“ (Failų atsisiuntimas – saugos įspėjimas) ir galite gauti šį pranešimą:
„Do you want to save this file?“ (Ar norite įrašyti šį failą?)
Dialogo lange „File Download – Security Warning“ (Failų atsisiuntimas – saugos įspėjimas) taip pat nurodomas failo vardas „navcancl“. Uždarę šį dialogo langą, negalite paleisti „Internet Explorer 7“.

P R I EŽ A S T I S

Ši problema galima „Windows Vista“ kompiuteryje tokiomis sąlygomis:
 • Aplankas „Temporary Internet Files“ (Laikinieji interneto failai) perkeltas į vietą, kuri nepriklauso vartotojo aplankų hierarchijai. Pavyzdžiui, aplankas „Temporary Internet Files“ (Laikinieji interneto failai) perkeltas į kitą tomą.
 • Įjungtas apsimestinių svetainių filtras.
 • Įjungtas apsaugotas režimas.
Šiuo atveju aplankas „Temporary Internet Files“ (Laikinieji interneto failai) savo naujoje vietoje neturi pakankamai teisių. Todėl negalima paleisti apsimestinių svetainių filtro. Kai iškyla ši problema, „Internet Explorer 7“ nepavyksta paleisti ir atsidaro dialogo langas „File Download – Security Warning“ (Failų atsisiuntimas – saugos įspėjimas).

Ši problema galima ir kompiuteryje, kuriame yra „Microsoft Windows XP“ 2 pakeitimų paketas (SP2) arba „Microsoft Windows Server 2003“, jei įvykdyta viena iš šių sąlygų:
 • panaikintas aplankas, kuriame yra aplankas „Temporary Internet Files“ (Laikinieji interneto failai).
 • Pakeistos aplanko „Temporary Internet Files“ (Laikinieji interneto failai) teisės.
Šiuo atveju į aplanką negalima rašyti.

P R O B L E M O S S P R E N D I M A S

Šią problemą spręskite bet kuriuo iš šių būdų:

1 būdas. Grąžinkite aplanką „Temporary Internet Files“ (Laikinieji interneto failai) į pradinę vietą

Norėdami pritaikyti 1 būdą „Windows Vista“ kompiuteryje, atlikite nurodytus veiksmus:
 1. spustelėkite „Start“ (Pradėti)mygtukas „Start“ (Pradėti) , įrašykite „Internet Options“ (Interneto parinktys) langelyje „Start Search“ (Pradėti iešką), tada sąraše „Programs“ (Programos) spustelėkite „Internet Options“ (Interneto parinktys).
 2. Skirtuke „General“ (Bendra), srityje „Browsing History“ (Naršymo retrospektyva), spustelėkite „Settings“ (Parametrai).
 3. Spustelėkite „Move Folder“ (Perkelti aplanką).
 4. Naršymo srityje „Please select a folder to which you can add items“ (Pasirinkite aplanką, į kurį galima įtraukti elementus) raskite nurodytą aplanką:
  C:\Users\User_Account_Name\AppData\Local\Microsoft\Windows
 5. Du kartus spustelėkite OK (Gerai).
 6. Gavę toliau nurodytą pranešimą, spustelėkite „Yes“ (Taip):
  „Windows“ jus išregistruos, kad būtų galima perkelti laikinuosius interneto failus. Ar norite tęsti?
 7. Dar kartą įeikite į „Windows Vista“.
Norėdami pritaikyti 1 būdą kompiuteryje, kuriame naudojama „Windows XP“ arba „Windows Server 2003“, atlikite nurodytus veiksmus:
 1. spustelėkite „Start“ (Pradėti), spustelėkite „Run“ (Vykdyti), įveskite inetcpl.cpl, tada spustelėkite OK (Gerai).
 2. Skirtuke „General“ (Bendra), srityje „Browsing History“ (Naršymo retrospektyva), spustelėkite „Settings“ (Parametrai).
 3. Spustelėkite „Move Folder“ (Perkelti aplanką).
 4. Naršymo srityje „Please select a folder to which you can add items“ (Pasirinkite aplanką, į kurį galima įtraukti elementus) raskite nurodytą aplanką:
  C:\Documents and Settings\username\Local Settings
 5. Spustelėkite OK (Gerai), spustelėkite „Apply“ (Taikyti), tada spustelėkite OK (Gerai).

2 būdas. Suteikite teises aplankui „Temporary Internet Files“ (Laikinieji interneto failai)

Norėdami pritaikyti 2 būdą „Windows Vista“ kompiuteryje, atlikite nurodytus veiksmus:
 1. spustelėkite „Start“ (Pradėti)mygtukas „Start“ (Pradėti) , įrašykite „Internet Options“ (Interneto parinktys) langelyje „Start Search“ (Pradėti iešką), tada sąraše „Programs“ (Programos) spustelėkite „Internet Options“ (Interneto parinktys).
 2. Skirtuke „General“ (Bendra), srityje „Browsing History“ (Naršymo retrospektyva), spustelėkite „Settings“ (Parametrai).
 3. Spustelėkite „View Files“ (Peržiūrėti failus). Atidaromas aplankas „Temporary Internet Files“ (Laikinieji interneto failai).
 4. „Windows Explorer“ adreso langelyje spustelėkite aplanko pavadinimą, kuris pasirodo prieš „Temporary Internet Files“ (Laikinieji interneto failai).
 5. Spustelėkite „Organize“ (Tvarkyti), tada spustelėkite „Properties“ (Ypatybės).
 6. Skirtuke „Security“ (Sauga) spustelėkite „Edit“ (Redaguoti).
 7. Langelyje „Group or user names“ (Grupės ar vartotojo vardai) spustelėkite reikalingą vartotojo vardą. Jei reikalingo vartotojo vardo nėra, atlikite šiuos veiksmus:
  1. spustelėkite „Add“ (Įtraukti).
  2. Langelyje „Enter the object names to select“ (Įveskite objektų, kuriuos norite pasirinkti, pavadinimus) įveskite reikalingą vartotojo vardą ir spustelėkite OK (Gerai).
  3. Langelyje „Group or user names“ (Grupės ar vartotojo vardai) spustelėkite reikalingą vartotojo vardą.
 8. Langelyje „Permissions for User_Name“ (Teisės į vartotojo_vardą) spustelėkite norėdami pažymėti žymės langelį „Full Control“ (Visos teisės) stulpelyje „Allow“ (Leisti).
 9. Spustelėkite „Apply“ (Taikyti) ir OK (Gerai).
 10. Uždarykite „Windows Explorer“.
 11. Du kartus spustelėkite OK (Gerai).
 12. Paleiskite „Internet Explorer 7“.
Norėdami pritaikyti 2 būdą kompiuteryje, kuriame naudojama „Windows XP“ arba „Windows Server 2003“, atlikite nurodytus veiksmus:
 1. spustelėkite „Start“ (Pradėti), spustelėkite „Run“ (Vykdyti), įveskite inetcpl.cpl, tada spustelėkite OK (Gerai).
 2. Skirtuke „General“ (Bendra), srityje „Browsing History“ (Naršymo retrospektyva), spustelėkite „Settings“ (Parametrai).
 3. Spustelėkite „View Files“ (Peržiūrėti failus).
 4. Būdami „Windows Explorer“ pereikite prie aplanko, kuriame yra aplankas „Temporary Internet Files“ (Laikinieji interneto failai).
 5. Dešinėje srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite tuščioje vietoje ir spustelėkite „Properties“ (Ypatybės).
 6. Skirtuke „Security“ (Sauga) spustelėkite reikalingą vartotojo vardą langelyje „Group or user names“ (Grupės ar vartotojo vardai). Jei reikalingo vartotojo vardo nėra, atlikite šiuos veiksmus:
  1. spustelėkite „Add“ (Įtraukti).
  2. Langelyje „Enter the object names to select“ (Įveskite objektų, kuriuos norite pasirinkti, pavadinimus) įveskite reikalingą vartotojo vardą ir spustelėkite OK (Gerai).
  3. Langelyje „Group or user names“ (Grupės ar vartotojo vardai) spustelėkite reikalingą vartotojo vardą.
 7. Langelyje „Permissions for User_Name“ (Teisės į vartotojo_vardą) spustelėkite norėdami pažymėti žymės langelį „Full Control“ (Visos teisės) stulpelyje „Allow“ (Leisti).
 8. Spustelėkite „Apply“ (Taikyti) ir OK (Gerai).
 9. Uždarykite „Windows Explorer“.
 10. Du kartus spustelėkite OK (Gerai).
 11. Paleiskite „Internet Explorer 7“.

BŪ S E N A

„Microsoft“ patvirtino, kad ši problema kyla dėl „Microsoft“ produktų, išvardytų skyriuje „Taikoma“.

D A U G I A U I N F O R M A C I J O S

Įspėjimas. Atliekant šiuos veiksmus kompiuteris arba tinklas tampa labiau pažeidžiamas, todėl gali nukentėti nuo kenkėjiškų vartotojų ar kenkėjiškų programų, pvz., virusų. Mes nerekomenduojame naudoti šio sprendimo būdo, bet informuojame apie jį, kad galėtumėte patys nuspręsti, ar jį naudoti. Naudodami šį sprendimo būdą patys prisiimate atsakomybę.

Šią problemą galite išspręsti išjungdami apsimestinių svetainių filtrą arba išjungdami apsaugotą režimą. Tačiau nerekomenduojame išjungti šių saugos priemonių.
Savybės

Straipsnio ID: 937409 – Paskutinė peržiūra: 2010-04-29 – Peržiūra: 1

Atsiliepimai