Kai bandote įdiegti „Windows XP“ pakeitimų paketą, gaunate klaidos pranešimą „Access is denied“ (Prieiga uždrausta) arba „Service Pack installation did not complete“ (Pakeitimų paketo diegimas nebaigtas)

P OŽ Y M I A I

Kai diegiate „Windows XP“ 2 pakeitimų paketą (SP2) arba 3 pakeitimų paketą (SP3), galite gauti klaidos pranešimą, panašų į vieną iš toliau pateiktų:
„Service Pack 3 setup error. Access is denied.“ (3 pakeitimų paketo sąrankos klaida. Prieiga uždrausta.)
„Service Pack 3 setup error. Service Pack installation did not complete.“ (3 pakeitimų paketo sąrankos klaida. Pakeitimų paketo diegimas nebaigtas.)
Arba faile Svcpack.log gali būti šis klaidos pranešimas:
„DoRegistryUpdates failed“ (DoRegistryUpdates nepavyko)

P R I EŽ A S T I S

Šių klaidų gali kilti, jei vieno ar daugiau registro raktų teisės yra apribotos taip, kad pakeitimų paketas negali naujinti šių raktų. Registro raktus gali apriboti konkrečios programos, kurios registre pakeičia prieigos prie sistemos valdymo sąrašus (SACL), kad administratorių abonementai negalėtų jų keisti. Pakeitimų paketo diegimo programa vykdoma naudojant administratoriaus abonementą (vartotojas), todėl ji negali pasiekti apribotų registro raktų. Jei „Windows XP“ pakeitimų paketas negali naujinti registro rakto, nes tai apribojo kita programa, pakeitimų paketo įdiegti nepavyks.

Norėdami nustatyti, ar registro naujinimas pavyko, ar ne, eikite į skyrių „Daugiau informacijos“.

S P R E N D I M A S

Norėdami išspręsti problemą, naudokite toliau nurodytus trikčių šalinimo būdus tokia tvarka, kokia jie pateikti. Šie būdai skirti jau pažengusiems ir įgudusiems vartotojams.Pastaba. Norėdami naudoti šiuos būdus, turite įeiti į sistemą „Windows“ kaip kompiuterio administratorius. Jei tai jūsų asmeninis kompiuteris, tikriausiai jau esate prisijungę kaip administratorius. Jei šis kompiuteris priklauso įmonės tinklui, galbūt reikės prašyti sistemos administratoriaus pagalbos. Norėdami įsitikinti, kad į sistemą „Windows“ įėjote kaip kompiuterio administratorius, apsilankykite šioje „Microsoft“ žiniatinklio svetainėje:

1 būdas. Paleiskite kompiuterį iš naujo, tada bandykite atsisiųsti ir įdiegti „Windows XP“ SP3 iš „Microsoft“ atsisiuntimo centro

Jei programa vykdoma su užrakintu failu, paleisdami kompiuterį iš naujo galite atrakinti failą. Norėdami pabandyti atrakinti failą, išeikite iš visų programų ir paleiskite kompiuterį iš naujo. Tada dar kartą bandykite atsisiųsti ir įdiegti pakeitimų paketą.

Jei iš pradžių bandėte įdiegti „Windows XP“ SP3 naudodami „Windows“ naujinimo svetainę ir jums nepavyko, atsisiųskite visą „Windows XP“ SP3 atsisiuntimo paketą iš „Microsoft“ atsisiuntimo centro. Atsisiuntę pakeitimų paketą bandykite jį įdiegti.Norėdami gauti daugiau informacijos, kaip atsisiųsti „Windows XP“ 3 pakeitimų paketą, spustelėkite šio straipsnio numerį ir perskaitykite „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:

322389 Kaip įsigyti naujausią „Windows XP“ pakeitimų paketą

Jei šis būdas išsprendė problemą ir sėkmingai įdiegėte „Windows XP“ SP3, darbą baigėte.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie „Windows XP“ numatytųjų saugos parametrų atkūrimą, spustelėkite šio straipsnio numerį ir perskaitykite „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:

313222 Kaip atkurti numatytuosius saugos parametrus?Jei šis būdas neišsprendė problemos, pereikite prie 2 būdo.

2 būdas. Paleiskite kompiuterį iš naujo, tada uždarykite arba išjunkite turimą antivirusinę programą ar apsaugą nuo šnipinėjimo programų, kuri gali veikti

Įspėjimas. Atliekant šiuos veiksmus kompiuteris arba tinklas tampa labiau pažeidžiamas, todėl gali nukentėti nuo kenkėjiškų vartotojų ar kenkėjiškų programų, pvz., virusų. Mes nerekomenduojame naudoti šio sprendimo būdo, bet informuojame apie jį, kad galėtumėte patys nuspręsti, ar jį naudoti. Naudodami šį sprendimo būdą patys prisiimate atsakomybę.

Galite sumažinti kenkėjiškų vartotojų ar kenkėjiškos programinės įrangos atakos riziką, nesilankydami kitose žiniatinklio svetainėse ar nesisiųsdami failų, kol antivirusinė programa ir apsauga nuo šnipinėjimo programų yra uždaryta arba išjungta.

Viena iš dažniausių diegimo trikčių priežasčių – trečiosios šalies programa, pvz., antivirusinė programa, laiko failą atvirą arba užrakina failą, kurio reikia pakeitimų paketo diegimo programai. Norėdami išvengti šios problemos, prieš diegdami „Windows XP“ SP3 atlikite toliau nurodytus veiksmus:
 1. Išeikite iš visų programų ir iš naujo paleiskite kompiuterį.
 2. Paleidę kompiuterį iš naujo uždarykite arba išjunkite visas antivirusines programas ar apsaugas nuo šnipinėjimo programų, kurios gali veikti.

  Pastaba. Šias programas galima išjungti informacinių pranešimų srityje. Norėdami tai padaryti, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite trečiosios šalies programos piktogramą, tada spustelėkite taikomosios programos uždarymo ar išjungimo parinktį. Jei ši parinktis negalima, žr. programos dokumentaciją arba kreipkitės į programos gamintoją dėl instrukcijų.
 3. Uždarę antivirusinę programą ar apsaugą nuo šnipinėjimo programų, įdiekite „Windows XP“ SP3 iš viso atsisiuntimo paketo, kurį atsisiuntėte naudodami 1 būdą.
 4. Baigę diegti „Windows XP“ SP3, iš naujo paleiskite antivirusinę programą ar apsaugą nuo šnipinėjimo programų, kurią išjungėte atlikdami 2 veiksmą.
Jei šis būdas išsprendė problemą ir sėkmingai įdiegėte „Windows XP“ SP3, darbą baigėte.

Jei šis būdas neišsprendė problemos ir esate pasiruošę išbandyti pažangiojo trikčių šalinimo veiksmus, eikite į skyrių „Pažangusis trikčių šalinimas“. Jei nesate pasiruošę vykdyti pažangiojo trikčių šalinimo veiksmų, eikite į skyrių „Kiti veiksmai“.

PAŽANGUSIS TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Šiame skyriuje pateikiamas pažangusis trikčių šalinimo būdas, kurį galite išbandyti, jei nepadėjo skyriuje „Sprendimas“ nurodyti veiksmai. Šis būdas skirtas tik patyrusiems vartotojams.

Registro ir teisių į failą nustatymas iš naujo

Norėdami iš naujo nustatyti registrą ir teises į failą, eikite į skyrių „Pataisyti už mane“. Jei automatinius naujinimus norite įjungti patys, apsilankykite skyriuje „Leiskite taisyti pačiam“.


Pataisyti už mane

Norėdami išspręsti problemą automatiškai, spustelėkite saitą Spręsti šią problemą. Tada spustelėkite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio nurodymus.
Spręsti šią problemą
Microsoft Fix it 50389

Pastaba Šis vedlys gali būti tik anglų kalba, tačiau automatinis pataisymas tinka ir kitų kalbų „Windows“ versijoms.

Pastaba Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame iškilo ši problema, automatinį pataisymą galite įrašyti „flash“ atmintinėje arba CD diske, tada paleisti jį problemiškame kompiuteryje.

Leiskite taisyti pačiam

Svarbu. Šiame skyriuje, metode ar užduotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Tačiau jei registro duomenis pakeisite netinkamai, gali kilti rimtų problemų. Todėl atlikite šiuos veiksmus atidžiai. Kad būtų saugiau, prieš keisdami registrą sukurkite atsarginę jo kopiją. Tuomet galėsite atkurti registrą, jei kils problemų. Norėdami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti atsarginę registro kopiją ir atkurti registrą, spustelėkite toliau pateiktą straipsnio numerį ir perskaitykite „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:
322756 Kaip sukurti atsarginę registro kopiją ir atkurti registrą sistemoje „Windows“
Norėdami iš naujo nustatyti registro ir failų teises, atlikite toliau nurodytus veiksmus:
 1. Atsisiųskite ir įdiekite failą Subinacl.exe. Norėdami tai padaryti, apsilankykite toliau nurodytoje „Microsoft“ žiniatinklio svetainėje:
 2. Paleiskite „Notepad“ (Užrašinė).
 3. Nukopijuokite ir įklijuokite toliau pateiktą tekstą į „Notepad“ (Užrašinė).
  cd /d "%ProgramFiles%\Windows Resource Kits\Tools"
  subinacl /subkeyreg HKEY_LOCAL_MACHINE /grant=administrators=f /grant=system=f
  subinacl /subkeyreg HKEY_CURRENT_USER /grant=administrators=f /grant=system=f
  subinacl /subkeyreg HKEY_CLASSES_ROOT /grant=administrators=f /grant=system=f
  subinacl /subdirectories %SystemDrive% /grant=administrators=f /grant=system=f
  subinacl /subdirectories %windir%\*.* /grant=administrators=f /grant=system=f
  secedit /configure /cfg %windir%\repair\secsetup.inf /db secsetup.sdb /verbose
  „Microsoft“ pateikia tik programavimo pavyzdžius, tačiau nesuteikia jokių aiškių arba numanomų garantijų. Tai apima numanomą garantiją dėl tinkamumo parduoti ar numanomą garantiją dėl tinkamumo konkrečiam tikslui, bet jomis neapsiribojama. Šis straipsnis parašytas darant prielaidą, kad jūs esate susipažinę su pateikta programavimo kalba ir įrankiais, kurie naudojami procedūroms kurti ir derinti. „Microsoft“ palaikymo inžinieriai gali padėti paaiškindami konkrečios procedūros funkcines galimybes. Tačiau jie nekeis šių pavyzdžių, kad pateiktų papildomų funkcinių galimybių arba sukurtų jūsų konkrečius reikalavimus atitinkančias procedūras.
 4. Įrašykite šį „Notepad“ (Užrašinė) failą kaip Reset.cmd.
 5. Dukart spustelėkite failą Reset.cmd, kad būtų vykdomas scenarijus.

  Pastaba. Šis scenarijaus failas gali būti vykdomas ilgai. Šį scenarijų turite vykdyti kaip administratorius.
 6. Įdiekite „Windows XP“ SP3.
Jei šis būdas išsprendė problemą ir sėkmingai įdiegėte „Windows XP“ SP3, darbą baigėte.


Jei šis būdas neišsprendė problemos, eikite į skyrių „Kiti veiksmai“.

D A U G I A U I N F O R M A C I J O S

Kaip nustatyti, ar registro naujinimas pavyko, ar ne

 1. Spustelėkite Start (Pradėti), Run (Vykdyti), įveskite %windir%\svcpack.log, tada spustelėkite OK (Gerai). Atidaromas failas Svcpack.log.
 2. Meniu Edit (Redagavimas) spustelėkite Find (Rasti).
 3. Lauke Find what (Rasti) įveskite DoRegistryUpdates failed (DoRegistryUpdates nepavyko), tada spustelėkite Find Next (Rasti kitą).

  Jei įvyko registro naujinimo triktis, faile rodomas klaidos pranešimas „DoRegistryUpdates failed“ (DoRegistryUpdates nepavyko). Tai nurodo, kad tam tikra problema neleidžia naujinti registro. Klaidos pranešimas yra panašus į toliau pateiktąjį:
  xxxx.xxx: DoInstallation:DoRegistryUpdates failed.“ (xxxx.xxx: DoInstallation:DoRegistryUpdates nepavyko)
  xxxx.xxx: Access is denied.“ (xxxx.xxx: Prieiga uždrausta)

  xxxx.xxx: Message displayed to the user: Access is denied.“ (xxxx.xxx: Vartotojui rodomas pranešimas: Prieiga uždrausta)
  Pastaba. Šiame pranešime xxxx.xxx nurodo kiekvieno įrašo laiko žymą.

Antivirusinė programinė įranga

Antivirusinės programos paskirtis yra apsaugoti jūsų kompiuterį nuo virusų. Nesisiųskite ar neatidarykite failų iš nepatikimų šaltinių, nesilankykite nepatikimose žiniatinklio svetainėse ar neatidarykite el. laiškų priedų, kai antivirusinė programa išjungta. Norėdami gauti daugiau informacijos apie kompiuterių virusus, spustelėkite šio straipsnio numerį ir perskaitykite „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:
129972 Kompiuterio virusai: aprašas, apsauga ir atkūrimas (anglų k.)

KITI VEIKSMAI

Jei šie būdai jums nepadėjo, problemos sprendimo galite ieškoti „Microsoft“ techninės priežiūros tarnybos žiniatinklio svetainėje. Toliau nurodytos kelios paslaugos, kurios teikiamos „Microsoft“ techninės priežiūros tarnybos žiniatinklio svetainėse: Jei vis tiek iškyla problemų, galite kreiptis į palaikymo tarnybą:
Savybės

Straipsnio ID: 949377 – Paskutinė peržiūra: 2013-07-25 – Peržiūra: 1

Atsiliepimai