Kaip rasti „Silverlight“ konfigūravimo taikomąją programą ir ją paleisti

ĮVADAS

Šiame straipsnyje nurodoma, kaip rasti „Silverlight“ konfigūravimo taikomąją programą ir ją paleisti.

D A U G I A U I N F O R M A C I J O S

Jei norite rasti „Silverlight“ konfigūravimo taikomąją programą ir ją paleisti, atlikite jūsų operacinei sistemai skirtą procedūrą.

Jei įdiegta „Microsoft Windows“ operacinė sistema

 1. Atidarykite aplanką „Silverlight“.
  1. Spustelėkite Pradėti, tada spustelėkite Paleisti.
  2. Jei yra 32 bitų aplinka, dialogo lange
   Paleidimas įveskite %ProgramFiles% ir spustelėkite Gerai.

   Jei yra 64 bitų aplinka, dialogo lange Paleidimas įveskite
   %ProgramFiles(x86)% ir spustelėkite
   Gerai.
  3. Pasirodžiusiame „Windows“ naršyklės lange du kartus spustelėkite aplanką „Microsoft Silverlight“.
 2. Atidarykite tam tikrai versijai skirtą aplanką.
  1. Aplanke „Microsoft Silverlight“ yra vienas arba daugiau papildomų aplankų, kurių pavadinimai yra versijos numeriai. Raskite aplanko, kurio pavadinimas yra didžiausias versijos numeris, vietą.
  2. Du kartus spustelėkite šį aplanką.
 3. Du kartus spustelėkite failą „Silverlight.Configuration.exe“.

Jei įdiegta „Apple Macintosh“ operacinė sistema

 1. Akcentuose ieškokite „Silverlight.plugin“.
 2. Paieškos rezultatų srityje, dalyje „Dokumentai“ raskite eilutės elementą „Silverlight.plugin“.
 3. Komandos mygtuku spustelėkite šį elementą, tada ieškiklyje spustelėkite Parodyti.
 4. Pasirodžiusiame ieškiklio lange laikykite nuspaudę CTRL ir spustelėkite Silverlight.plugin, tada spustelėkite
  Rodyti paketo turinį.
 5. Atidarykite Turinys, atidarykite
  Ištekliai ir du kartus spustelėkite „Silverlight“ nuostatos.
Savybės

Straipsnio ID: 957939 – Paskutinė peržiūra: 2009-02-23 – Peržiūra: 1

Atsiliepimai