„Office 2008 for Mac“ klaida: „Microsoft Office 2008“ nepavyksta paleisti, nes programa jau naudojama“

P OŽ Y M I A I

Kai bandote paleisti bet kurią „Microsoft Office 2008 for Mac“ programą, gaunate maždaug tokį klaidos pranešimą:
„Microsoft Office 2008“ nepavyksta paleisti, nes programa jau naudojama. „Office“ programą naudoja (pavadinimas), jūsų įdiegtis viršija licencijos sutartyje leidžiamą įdiegčių skaičių. Spustelėkite norėdami daugiau sužinoti apie „Microsoft Office“ licencijavimą

P R I EŽ A S T I S

Ši problema galima esant šioms sąlygoms:
 • „Microsoft Office 2008 for Mac“ įdiegiate keliuose kompiuteriuose.
 • Įdiegiate produktą naudodami tą patį ankstesnių „Microsoft Office 2008 for Mac“ įdiegčių produkto raktą.
Galimų scenarijų pavyzdžiai:
 • „Office 2008 for Mac Home and Student Edition“ įdiegiate keliuose kompiuteriuose naudodami tą patį produkto raktą.

  Pastaba Šioje „Office for Mac“ versijoje yra trys atskiri produkto raktai; šiame scenarijuje kiekvienai įdiegčiai reikėtų naudoti skirtingą produkto raktą.
 • Esate prisijungę prie didelio tinklo, pvz., mokyklos tinklo. Kas nors tame tinkle naudoja tą patį produkto raktą.

  Pastaba Jums galėjo būti pateiktas produkto raktas, kurį naudoja kitas vartotojas; tokiu atveju turėtumėte kreiptis į mokyklos administratorių arba IT skyrių, kad gautumėte naują produkto raktą.
Kai paleidžiate „Office 2008 for Mac“ programą, programa per tinklą išsiunčia užklausą. Užklausa ieško kitų „Office 2008 for Mac“ programų, kurios naudojamos kituose prie tinklo prijungtuose kompiuteriuose. Jei naudojamos kitos „Office 2008 for Mac“ programos, jos palygina produkto ID numerius su pageidaujamos programos numeriu. Jei kuris nors iš šių produkto ID numerių sutampa, pageidaujama programa nepaleidžiama. Be to, pasirodo įspėjimo pranešimas, nurodytas skyriuje „Požymiai“.

Pastaba Šios problemos nėra naudojant „Office for Mac 2011“. Galite atsisiųsti „Office for Mac 2011“ bandomąją versiją ir išbandyti 30 dienų nemokamai arba galite „Office for Mac 2011“ įsigyti.

Norėdami atsisiųsti bandomąją versiją apsilankykite šioje „Microsoft“ svetainėje: Norėdami įsigyti „Office for Mac 2011“ apsilankykite šioje „Microsoft“ svetainėje:

S P R E N D I M A S

Kai kurios licencijos leidžia viename kompiuteryje įdiegti ir suaktyvinti tik vieną „Office for Mac 2008“ kopiją. Tačiau kai kurios licencijos leidžia atlikti daugiau įdiegčių. Norėdami sužinoti savo licencijos leidžiamų įdiegčių skaičių žr. šią lentelę:
„Office for Mac Edition“Licencija
„Microsoft Office 2008 for Mac“Du asmeniniai kompiuteriai (vienas nešiojamasis ir vienas stalinis kompiuteris)
„Microsoft Office 2008 for Mac Home and Student Edition“Trys asmeniniai kompiuteriai viename namų ūkyje
„Microsoft Office 2008 for Mac Business Edition“Du asmeniniai kompiuteriai (vienas nešiojamasis ir vienas stalinis kompiuteris)
„Microsoft Office 2008 for Mac Special Media Edition“Du asmeniniai kompiuteriai (vienas nešiojamasis ir vienas stalinis kompiuteris)

Jeigu licencija viename kompiuteryje leidžia įdiegti ir suaktyvinti tik vieną „Office for Mac 2008“ kopiją, turite įsigyti kitą produkto kopiją, jei norite įdiegti daugiau nei viename kompiuteryje. Be to, kitam kompiuteriui galite įsigyti „Office for Mac 2011“.

Norėdami įsigyti „Office for Mac 2011“ apsilankykite šioje „Microsoft“ svetainėje:Jeigu licencija leidžia įdiegti ir suaktyvinti „Office for Mac“ keliuose kompiuteriuose, turite patikrinti, ar tas pats produkto ID nenaudojamas daugiau nei viename kompiuteryje. Jei norite tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus.

1 veiksmas: atsijunkite nuo interneto arba tinklo

Atlikite taikomam tinklo ryšio būdui tinkamus veiksmus.

Oro uosto ryšys
 1. Meniu Apple spustelėkite Sistemos nuostatos.
 2. Skyriuje Internetas ir belaidis ryšys, esančiame Sistemos nuostatos, spustelėkite Tinklas.
 3. Kairiojoje juostoje pažymėkite Oro uostas. Jei Būsena yra Įjungta, spustelėkite mygtuką Išjungti oro uostą.
 4. Uždarykite langą Tinklas. Eikite į skyrių „2 veiksmas: palyginkite savo produkto ID numerį“.
Eterneto ryšys
 1. Meniu Apple spustelėkite Sistemos nuostatos.
 2. Skyriuje Internetas ir belaidis ryšys, esančiame Sistemos nuostatos, spustelėkite Tinklas.
 3. Atkreipkite dėmesį į savo tinklo ryšio eterneto parametrus. Ši informacija apima IP adresą, potinklio kaukę, kelvedį ir kt.
 4. Uždarykite langą Tinklas.
 5. Meniu Apple spustelėkite Išjungti.
 6. Ištraukite eterneto kabelį iš eterneto prievado, esančio kompiuterio galinėje dalyje. Tada iš naujo paleiskite kompiuterį.
 7. Eikite į skyrių „2 veiksmas: palyginkite savo produkto ID numerį“.

2 veiksmas: palyginkite savo produkto ID numerį

 1. Paleiskite vieną iš „Office“ programų, pvz., „Microsoft Word“ arba „Microsoft Excel“. Atliekant šiuos veiksmus laikoma, kad paleidžiate „Word“.
 2. Spustelėkite Word, tada spustelėkite Apie „Word“.
 3. Produkto ID nurodomas lango apačioje. Jis rodomas tokiu formatu:
  XXXXX-XXX-XXXXXXX-XXXXX.
  Užsirašykite pirmuosius 15 produkto ID skaitmenų.
 4. Pakartokite 1–3 veiksmus kitame kompiuteryje, kuriame naudojama „Office for Mac 2008“.
 5. Palyginkite dvi produkto ID serijas.
Produkto ID yra skirtingi

Jei produkto ID dviejuose arba daugiau kompiuterių skiriasi, bet vis tiek gaunate klaidos pranešimą, nurodytą skyriuje „Požymiai“, atlikite nurodytus veiksmus:
 1. atsijunkite nuo interneto.
 2. Pašalinkite „Office 2008 for Mac“.
 3. Iš naujo įdiekite „Office 2008 for Mac“.
Daugiau informacijos, kaip pašalinti ir iš naujo įdiegti „Office for Mac“, gausite spustelėję nurodytą straipsnio numerį ir perskaitę „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:
2025907 Klaida „Microsoft Office“ netinkamai įdiegta“ įdiegus „Office 2008“
Sutampa produkto ID

Jeigu produkto ID sutampa, o jūsų licencija leidžia įdiegti ir suaktyvinti „Office for Mac“ keliuose kompiuteriuose, turite pašalinti licencijavimo informaciją iš kurio nors kompiuterio. Tada įveskite vieną iš kitų produkto raktų, įtrauktų į „Microsoft Office 2008 for Mac“ paketą. Norėdami pašalinti licencijavimo informaciją atlikite šiuos veiksmus:
 1. meniu Eiti spustelėkite Programos.
 2. Atidarykite aplanką Microsoft Office 2008, tada atidarykite aplanką Office.
 3. Nuvilkite OfficePID.plist į Šiukšlinė.
 4. Uždarykite visus langus.
 5. Meniu Eiti spustelėkite Pagrindinis.
 6. Atsidarykite Biblioteka.
  Pastaba Aplankas Biblioteka operacinėje sistemoje „MAC OS X Lion“ yra paslėptas. Norėdami pamatyti šį aplanką, klavišą OPTION laikykite nuspaudę, kai spustelite meniu Eiti.
 7. Atidarykite aplanką Nuostatos, tada – aplanką Microsoft.
 8. Nuvilkite aplanką Office 2008 į Šiukšlinė.
 9. Iš naujo paleiskite „Office 2008“, tada paraginti įveskite naują arba nenaudotą CD raktą.
Norėdami daugiau sužinoti, kaip pakeisti licencijavimo informaciją skirtinguose kompiuteriuose, spustelėkite pateiktą straipsnio numerį norėdami perskaityti „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:
2394111 Pakeiskite programinės įrangos licencijos registravimo informaciją (įmonė, pavadinimas), skirtą „Office for Mac“

D A U G I A U I N F O R M A C I J O S

„Microsoft Office for Mac Standard“, „Microsoft Office for Mac Business“ ir „Microsoft Office for Mac Media Edition“ licencijuotos vienam naudotojui naudoti ne daugiau kaip dviejuose asmeniniuose kompiuteriuose (viename nešiojamajame ir viename staliniame kompiuteryje). „Microsoft Office for Mac Home and Student Edition“ licencijuota naudoti ne daugiau kaip trijuose vieno namų ūkio asmeniniuose kompiuteriuose.
Savybės

Straipsnio ID: 959253 – Paskutinė peržiūra: 2013-08-30 – Peržiūra: 1

Atsiliepimai