Paleidus „Internet Explorer“ naršyklė atsidaro, sumirksi ir iškart užsidaro

S A N T R A U K A

Galbūt pastebite, kad paleidus „Internet Explorer 7“, „Internet Explorer 8“ arba „Internet Explorer 9“, „Internet Explorer“ langas atidaromas ir sumirksėjęs iškart užsidaromas. Taip gali nutikti, jei „Internet Explorer“ sugadinta. Norėdami išspręsti šią problemą, atlikite skyriuje „Sprendimas“ nurodytus veiksmus.

S P R E N D I M A S

Pasirinkite jūsų atveju tinkamą operacinę sistemą ir vykdykite pateiktas instrukcijas.

„Windows 8“
„Windows 7“
„Windows Vista“
„Windows XP“
„Windows Server 2008 R2“
„Windows Server 2008“


Savybės

Straipsnio ID: 967896 – Paskutinė peržiūra: 2013-09-26 – Peržiūra: 1

Atsiliepimai