Programoje „Microsoft Project“ užduotys neplanuojamos, kaip tikimasi

Nutrauktas „Office 2003“ palaikymas

Nuo 2014 m. balandžio 8 d. „Microsoft“ nutraukė „Office 2003“ palaikymą. Tai paveikė programinės įrangos naujinimus ir saugą. Sužinokite, ką tai reiškia jums ir kaip užtikrinti kompiuterio saugą.

SANTRAUKA
Šiame straipsnyje aprašoma, kodėl programoje „Microsoft Project“ užduotis nėra suplanuojamos, kaip tikimasi, ir pateikiami pasiūlymai, kaip šią problemą spręsti.
DAUGIAU INFORMACIJOS
Užduotis gali būti nesuplanuojama dėl įvairių priežasčių. Norėdami sužinoti tikslią priežastį, pabandykite atsakyti į toliau pateikiamus klausimus.

Pastaba Prieš bandydami atlikti bet kuriuos šiame straipsnyje pateikiamus veiksmus, sukurkite atsarginę failo kopiją arba įrašykite faile atliktus pakeitimus.
 1. Ar apskaičiavimo parinktis nustatyta į Rankinis?

  Įjungus rankinį apskaičiavimą „Microsoft Project“ failą apskaičiuoja tik paspaudus F9. Nustatykite apskaičiavimą į Automatinis, kad būtų išspręsti planavimo konfliktai. Norėdami nustatyti apskaičiavimo būdą, atlikite šiuos veiksmus:
  1. Meniu Įrankiai spustelėkite Parinktys.
  2. Spustelėkite skirtuką Apskaičiavimas.
  3. Dalyje Apskaičiavimas spustelėkite Automatinis arba Rankinis.
 2. Ar išjungta parinktis Rodyti planavimo pranešimus?

  Jei parinktis Rodyti planavimo pranešimus išjungta, bus apdoroti dėl planavimo konfliktų atlikti projekto failo pakeitimai. Jei parinktis Rodyti planavimo pranešimus įjungta, galite pamatyti konfliktą ir jį pašalinti. Norėdami įjungti arba išjungti parinktį Rodyti planavimo pranešimus, atlikite toliau pateikiamus veiksmus:
  1. Meniu Įrankiai spustelėkite Parinktys.
  2. Spustelėkite skirtuką Planavimas.
  3. Spustelėdami pažymėkite arba išvalykite Rodyti planavimo pranešimus.
  4. Spustelėkite skirtuką Bendra.
  5. Dalyje PlanningWizard pažymėkite visus žymės langelius.
  Pastaba Įjungę planavimo pranešimus klaviatūroje paspauskite F9. Visi pasirodę planavimo pranešimai turi būti pašalinti, kad projektas galėtų būti apskaičiuotas teisingai.
 3. Ar planuojate nuo projekto pradžios arba pabaigos datos?

  Kai planuojama nuo projekto pradžios datos, užduotys pradedamos kuo greičiau. Kai planuojama nuo projekto pabaigos datos, užduotys pradedamos kuo vėliau. Norėdami patikrinti, kuri data yra nustatyta jūsų faile, meniu Projektas spustelėkite Projekto informacija.
 4. Kas yra projekto pradžios data?

  Jei įjungę parinktį Rodyti planavimo pranešimus įvedate užduotį, kuri vykdoma prieš projekto pradžios datą, bus parodytas įspėjamasis pranešimas. Jei norite suplanuoti užduotį, kad ji būtų pradėta prieš projekto pradžios datą, užduoties datą įveskite rankiniu būdu. Norėdami patikrinti projekto pradžios datą, meniu Projektas spustelėkite Projekto informacija.
 5. Ar į užduotį įvedėte įvykdymo procentus?

  Jei į užduotį įvedėte įvykdymo procentus, o užduotis neseniai buvo pradėta, pradžios datos negalėsite automatiškai pakeisti. Norėdami nustatyti, kada užduotis bus suplanuota automatiškai, užduoties įvykdymo procentus nustatykite kaip nulį. Jei norite tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus:
  1. Pasirinkite užduotį.
  2. Meniu Projektas spustelėkite Užduoties informacija.
  3. Spustelėkite skirtuką Bendra.
  4. Lauke Įvykdymo procentai įrašykite 0.
  5. Spustelėkite Gerai.
 6. Ar priskyrėte užduočiai faktinę pradžios datą?

  Galite priskirti faktinę užduoties pradžios datą ir neįvesti įvykdymo procentų. Užduotis nebus suplanuota automatiškai, nebent faktinę pradžios datą nustatysite kaip Nėra. Norėdami nustatyti faktinę pradžios datą, įterpkite į lentelę faktinės pradžios datos lauką. Jei norite tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus:
  1. Pasirinkite bet kurio lentelėje esančio stulpelio pavadinimą.
  2. Meniu Įterpimas spustelėkite Įterpti stulpelį.
  3. Lauke Lauko pavadinimas pasirinkite Faktinė pradžia ir spustelėkite Gerai.
 7. Ar užduočiai priskyrėte kitą apribojimo tipą nei Kuo greičiau (ASAP)?

  Apribojimas gali priversti užduotį suplanuoti pagal apribojimo tipą ir nustatytą datą. Programos „Microsoft Project“ projekto, suplanuoto nuo projekto pabaigos datos, užduotis, kuriai nustatytas apribojimas Kuo vėliau (ALAP), bus suplanuota kaip ASAP užduotis. Norėdami patikrinti apribojimo tipą, atlikite šiuos veiksmus:
  1. Dukart spustelėkite užduoties ID numerį.
  2. Spustelėkite skirtuką Išsamiau.
 8. Ar yra pradinių arba perėmimo ryšių?

  Ryšio tipas nurodo, kada užduotis gali būti suplanuota. Programoje „Microsoft Project“ parametras Užduotys visada atsižvelgs į apribotas datas panaikina užduoties ryšių saitus. Norėdami nustatyti šią parinktį, atlikite šiuos veiksmus:
  1. Meniu Įrankiai spustelėkite Parinktys.
  2. Spustelėkite skirtuką Planavimas.
  3. Spustelėdami pažymėkite žymės langelį Užduotys visada atsižvelgs į apribotas datas.
  4. Spustelėkite Gerai.
 9. Ar naudojate automatinį išteklių lygių nustatymą?

  Automatinis lygių nustatymas pridės užduoties sulaikymą, kad būtų išvengta išteklių konfliktų. Dėl to pastumiama užduoties pradžios data. Jei pasirinksite parinktį Rankinis, sulaikymas prie užduoties nebus pridėtas automatiškai. Norėdami pašalinti prie užduoties pridėtą sulaikymą ir nustatyti rankinį išteklių lygių nustatymą, atlikite šiuos veiksmus:
  • Norėdami pašalinti sulaikymą, spustelėkite Panaikinti lygių nustatymą.
  • Norėdami nustatyti rankinį išteklių lygių nustatymą, meniu Įrankiai spustelėkite Išteklių lygių nustatymas, tada spustelėkite Rankinis.
 10. Ar yra nurodyta reikšmė lauke Užduoties sulaikymas?

  Jei lauke Užduoties sulaikymas esanti reikšmė yra didesnė nei nulis, negalite suplanuoti užduoties anksčiau. Norėdami išvalyti lauką Sulaikymas, pereikite prie 9 veiksmo.
 11. Ar užduotis yra antrinė užduotis?

  Jei suvestinės užduotyje (bet kuriame lygyje) yra pradinė užduotis arba apribojimas, antrinės užduoties negalėsite suplanuoti anksčiau nei suvestinės. Norėdami patikrinti, ar suvestinės užduotyje yra pradinių užduočių arba apribojimų, atlikite šiuos veiksmus:
  1. Pasirinkite užduotį.
  2. Meniu Projektas spustelėkite Užduoties informacija.
 12. Ar užduočiai yra priskirtas išteklius?

  Išteklių kalendorius gali turėti įtakos planuojant išteklių veikiamas užduotis, tačiau neturi įtakos fiksuotosios trukmės užduotims. Programoje „Microsoft Project“ ištekliaus kalendorius gali turėti įtakos visiems trims užduočių tipams (fiksuotosios trukmės, fiksuotojo darbo ir fiksuotųjų vienetų). Pašalinkite išteklių, kad patikrintumėte, ar išteklius tikrai turi įtakos planavimui. Jei pašalinus išteklių užduotis suplanuojama, kaip tikėtasi, patikrinkite ištekliaus kalendorių. Norėdami patikrinti ištekliaus kalendorių, atlikite šiuos veiksmus:

  Meniu Įrankiai spustelėkite Keisti darbo laiką, tada išskleidžiamajame sąraše pasirinkite ištekliaus pavaidinimą.
 13. Ar bandote suplanuoti užduotį ne per darbo laiką?

  Jei diena yra pažymėta kaip ne darbo, negalėsite suplanuoti, kad užduotis prasidėtų šią dieną. Norėdami patikrinti projekto kalendorių, meniu Įrankiai spustelėkite Keisti darbo laiką.
 14. Ar suvestinės užduotims yra priskirtų pradinių arba perėmimo ryšių?

  Suvestinės užduotims priskirti pradiniai ir perėmimo ryšiai gali turėti įtakos suvestinės užduočių antrinėms užduotims bei susietoms suvestinės užduotims.

  Ryšio tipas nurodo, kada užduotis gali būti suplanuota. Programoje „Microsoft Project“ parametras Užduotys visada atsižvelgs į apribotas datas panaikina užduoties ryšių saitus. Ankstesnėse programos „Microsoft Project“ versijose šios parinkties nėra. Norėdami nustatyti šią parinktį, atlikite šiuos veiksmus:
  1. Meniu Įrankiai spustelėkite Parinktys.
  2. Spustelėkite skirtuką Planavimas.
  3. Spustelėdami pažymėkite žymės langelį Užduotys visada atsižvelgs į apribotas datas.
  4. Spustelėkite Gerai.
Jei atlikote visus šiuos patikrinimus ir vis tiek kyla su planavimu susijusi problema, pabandykite sukurti naują užduotį arba panaikinti problemą keliančią užduotį, tada vėl ją sukurti.

Jei problema kyla vis tiek, gali būti, kad failas yra sugadintas. Jei failą sukūrėte „Microsoft Project 4.1“ arba ankstesne jos versija ir ši „Microsoft Project“ versija vis dar įdiegta jūsų kompiuteryje, atidarykite failą ir įrašykite jį MPX formatu. Tada atidarykite failą naudodami „Microsoft Project 2000“ arba naujesnę jos versiją.

Papildomos informacijos apie MPX failo formatą ieškokite Mpxfile.wri faile. Mpxfile.wri failas paprastai būna kataloge \Winproj.

Jei neturite „Microsoft Project 4.1“ arba ankstesnės jos versijos, neįrašykite failo MPX formatu. Šis failo formatas nepalaiko (neišlaiko) naujų funkcijų, kuriomis galite naudotis „Microsoft Project 2000“ arba naujesnėse jos versijose. Todėl jei „Microsoft Project 2000“ arba naujesnės jos versijos failą įrašysite MPX formatu, konvertuodami failą prarasite kai kurias funkcijas.
PRJ2007 prj2000 t-shoot trouble shoot schedule scheduling checklist check list weird wierd
Savybės

Straipsnio ID: 175457 – Paskutinė peržiūra: 09/18/2011 01:01:00 – Peržiūra: 2.0

Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office Project Professional 2003, Microsoft Office Project Standard 2003, Microsoft Project 2002 Standard Edition, Microsoft Project 2000 Standard Edition, Microsoft Project Professional 2010, Microsoft Project Server 2010, Microsoft Project Standard 2010

 • kbtasks kbtshoot kbprb KB175457
Atsiliepimai