Šiuo metu esate neprisijungę, laukiama, kol iš naujo prisijungsite prie interneto

Klaidos pranešimas: nepriimami slapukai

Nebegaliojančių KB turinio atsakomybės atsisakymas
Šiame straipsnyje rašoma apie produktus, kurių palaikymo „Microsoft“ daugiau neteikia. Todėl šis straipsnis pateikiamas toks, koks yra, ir daugiau atnaujinamas nebus.
SVARBU: Šiame straipsnyje pateikiama informacija apie registro keitimą. Prieš keisdami registrą padarykite atsarginę jo kopiją ir išsiaiškinkite, kaip atkurti registrą, jei kiltų problemų. Jei norite sužinoti, kaip daryti atsargines kopijas, atkurti ar redaguoti registrą, spustelėkite toliau esančio straipsnio numerį ir peržiūrėkite Microsoft žinių bazės straipsnį:
256986 Microsoft Windows registro aprašas (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
POŽYMIAI
Mėgindami peržiūrėti tinklapį galite galite gauti klaidos pranešimą, panašų į:
nepriimami slapukai
PRIEŽASTIS
Taip atsitikti gali dėl vienos iš šių priežasčių:
 • Internet Explorer išjungta slapukus leidžianti pasirinktis.
 • Sugadintas slapuko failas.
 • Keičiant Internet Explorer slapukų pasirinktį nebuvo tinkamai atnaujintas registras.
 • Nustatyta pernelyg tolima kompiuterio sistemos data.
SPRENDIMAS
Jei norite išspręsti šią problemą, taikykite atitinkamus metodus.

1 metodas

Įjunkite Internet Explorer slapukų leidimo pasirinktį. Jei norite tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Internet Explorer meniu Įrankiai (arba meniu Rodymas 4.x Internet Explorer versijoje) spustelėkite Interneto pasirinktys.
 2. Internet Explorer 5 spustelėkite skirtuką Sauga, tada spustelėkite Pasirinktinis lygis. Spustelėkite Įgalinti arba Raginti, esančias srityje Leisti kompiuteryje saugomus slapukus.

  Internet Explorer 4.x spustelėkite skirtuką Išsamiau, tada spustelėkite Klausti prieš priimant slapukus arba Visada priimti slapukus.
 3. Spustelėkite Gerai, kol grįšite į Internet Explorer.
 4. Prisijunkite tinklo adresu, kuriuo gavote klaidos pranešimą Nepriimami slapukai, kad būtumėte tikri, jog prieiga prie tinklapio suteikiama.
Jei pasirinkę pasirinktį Klausti prieš priimant slapukus vis tiek negalėsite pasiekti tinklapio, dar kartą atlikite 1 metode nurodytus veiksmus ir pasirinkite pasirinktį Visada priimti slapukus (Internet Explorer 5 pasirinktį Įgalinti).

2 metodas

Pervardykite slapuko failą, esantį aplanke Windows\Cookies, skirtame tinklapiui, iš kurio gavote klaidos pranešimą Nepriimami slapukai. Jei norite pervardyti slapuko failą, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Du kartus spustelėkite Mano kompiuteris, du kartus spustelėkite tvarkyklę, kurioje yra aplankas Windows, du kartus spustelėkite aplanką Windows, tada du kartus spustelėkite aplanką Slapukai.
 2. Pervardykite slapukų aplanko failą "User name@Web site.txt", kur user name yra vardas, kurį naudojote registruodamiesi Windows, o Web site yra svetainės, kurią mėginote pasiekti, pavadinimas. Pavyzdys:
  user@microsoft.txt
  Žiūrėdami į pavyzdį failą User@microsoft.txt galite pervardyti į User@microsoft.old. Jei norite gauti informacijos, kaip pervardyti failą, spustelėkite Pradėti, spustelėkite Žinynas, spustelėkite skirtuką Rodyklė, įrašykite renaming ir du kartus spustelėkite temą Pervardijami failai.
 3. Prisijunkite prie tinklapio, iš kurio gavote klaidos pranešimą Nepriimami slapukai, kad būtumėte tikri, jog prieiga prie tinklapio suteikiama.

3 metodas

Pakeiskite slapukų pasirinktį, susijusią su tinkamu registro naujinimu. Jei norite tai padaryti, atlikite atitinkamus veiksmus:

Programa Internet Explorer 5

Internet Explorer meniu Įrankiai spustelėkite Interneto pasirinktys, spustelėkite skirtuką Sauga, pasirinkite žemesnį interneto zonai taikomą saugos lygį, tada spustelėkite Gerai.

Internet Explorer 4.x

 1. Internet Explorer meniu Rodymas spustelėkite Interneto pasirinktys.
 2. Spustelėkite skirtuką Išsamiau, tada spustelėkite ne dabar pasirinktą, o kitą slapukų pasirinktį.
 3. Spustelėkite Gerai.
 4. Internet Explorer meniu Rodymas spustelėkite Interneto pasirinktys.
 5. Spustelėkite skirtuką Išsamiau, tada spustelėkite norimą naudoti slapukų pasirinktį.
 6. Spustelėkite Gerai.
 7. Prisijunkite prie tinklapio, iš kurio gavote klaidos pranešimą „Nepriimami slapukai“, kad būtumėte tikri, jog prieiga prie tinklo adreso suteikiama.

4 metodas

PERSPĖJIMAS: Jei netinkamai naudojate registro redaktorių, gali kilti rimtų problemų, dėl kurių reikės iš naujo diegti operacinę sistemą. Microsoft negali garantuoti, kad pavyks išspręsti problemas, kilusias dėl netinkamo registro redaktoriaus naudojimo. Naudodami registro redaktorių prisiimate atsakomybę.

Programa Internet Explorer 5

 1. Naudokite registro redaktorių, jei norite pakeisti tam tikro rakto reikšmę 1A02, nurodytą:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings\Zones

  Reikšmės:

  1 = vietinis intranetas
  2 = patikimos svetainės
  3 = internetas
  4 = ribotos svetainės
 2. Prisijunkite prie tinklapio, iš kurio gavote klaidos pranešimą Nepriimami slapukai, kad būtumėte tikri, jog prieiga prie tinklo adreso suteikiama.

Internet Explorer 4.x

 1. Naudokite registro redaktorių, jei norite pakeisti reikšmę „Leisti slapukus“, nurodytą šiame registro rakte:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings
  Kaip „Leisti slapukus“ reikšmę naudokite vieną iš šių reikšmių:
     Prasmė              Reikšmė   ---------------------------------------   Klausti prieš priimant slapukus  0   Visada priimti slapukus       1   Išjungti visų slapukų naudojimą      2					
 2. Prisijunkite tinklo adresu, kuriuo gavote klaidos pranešimą „Nepriimami slapukai“, kad būtumėte tikri, jog prieiga prie tinklo adreso suteikiama.

5 metodas

 1. Spustelėkite Pradėti, pasirinkite Parametrai, tada spustelėkite Valdymo skydas.
 2. Du kartus spustelėkite Data/Laikas.
 3. Skirtuke Data & Laikas kompiuterio datą nustatykite kaip šios dienos datą.
 4. Spustelėkite Gerai.
DAUGIAU INFORMACIJOS
Internet Explorer 4.x skirtuke Išsamiau, esančiame dialogo lange Interneto pasirinktys, atliekami skirtukų pasirinkčių pakeitimai rašomi į šį registro raktą:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings\AllowCookies
Reikšmės „AllowCookies“ registre nebus, kol skirtuke Išsamiau, esančiame dialogo lange Interneto pasirinktys , nepakeisite slapukų naudojimo pasirinkties. Be to, pašalinus Internet Explorer 4.0, registro parametras nebūtinai bus keičiamas pradiniu.

Jei norite gauti papildomos informacijos apie slapukus, spustelėkite toliau esančio straipsnio numerį ir peržiūrėkite Microsoft žinių bazės straipsnį:
154360 Įspėjamojo saugos pranešimo apie slapukus Internet Explorer ir Outlook Express informacija (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
Savybės

Straipsnio ID: 175662 – Paskutinė peržiūra: 02/06/2006 17:20:22 – Peržiūra: 4.0

Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 4.01 128-Bit Edition, Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 4.01 128-Bit Edition, Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition, Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition, Microsoft Internet Explorer 4.01 128-Bit Edition, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.01

 • kbenv kberrmsg kbprb KB175662
Atsiliepimai