Šiuo metu esate neprisijungę, laukiama, kol iš naujo prisijungsite prie interneto

„DirectDraw“ arba „Direct3D“ parinktis negalima

Požymiai
Bandydami paleisti vieną iš žaidimų, išvardytų skyriuje „Taikoma“, susiduriate su viena arba keliomis toliau nurodytomis problemomis.
 • Parinktis 3D spartinimas negalima.
 • Rodomas klaidos pranešimas „Vaizdo adapteris neatitinka žaidimui taikomų reikalavimų“.
 • Rodomas klaidos pranešimas „Vaizdo adapteris neturi 3D spartinimo parinkties“.
 • „DirectX“ diagnostikos įrankio (Dxdiag.exe) eilutė Apytikslė visa atmintis yra tuščia arba joje rodoma Netaikoma.
 • „DirectX“ diagnostikos įrankyje (Dxdiag.exe) parinktis DirectDraw arba Direct3D negalima.
Priežastis
Ši problema gali kilti dėl kurios nors toliau nurodytos priežasties.
 • Kompiuteris neatitinka minimalių 3D aparatūros reikalavimų, kad būtų galima paleisti žaidimą.
 • Vaizdo adapteryje nepakanka vaizdo atminties žaidimui paleisti.
 • „DirectDraw“ spartinimo funkcija yra išjungta.
 • Naudojate pasenusias vaizdo adapterio tvarkykles.
 • Neįdiegta arba sugadinta naujausia „DirectX“ versija.
 • Viena arba kelios programos, vykdomos fone, trukdo žaidimui.
Sprendimas
Norėdami išspręsti šią problemą, naudokite toliau pateiktus būdus tokia tvarka, kokia jie yra pateikti.

Pastaba. Kompiuteryje atliekami veiksmai gali skirtis, nes yra kelios „Microsoft Windows“ versijos. Jei jie skiriasi, produkto dokumentacijoje ieškokite informacijos, kaip atlikti šiuos veiksmus.

1 būdas. Sukonfigūruokite aparatūros spartinimą, kad būtų naudojamas parametras Visas

Norėdami tai padaryti, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Atidarykite Ekrano ypatybės. Norėdami tai padaryti, atlikite veiksmus, taikomus jūsų naudojamai „Windows“ versijai.
  • „Windows 7“ arba „Windows Vista“

   Spustelėkite PradėtiMygtukas Pradėti, lauke Pradėti iešką įveskite display, tada sąraše Programos spustelėkite Ekrano ypatybės.

   Vartotojo abonemento valdymo tarnybos teisė Jei prašoma administratoriaus slaptažodžio arba patvirtinimo, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.
  • „Windows XP“ arba senesnės versijos

   Spustelėkite Pradėti, spustelėkite Vykdyti, įveskite desk.cpl ir spustelėkite Gerai.
 2. Spustelėkite skirtuką Parametrai, tada spustelėkite Išsamiau.
 3. Skirtuke Efektyvumas arba Trikčių diagnostika pastumkite slankiklį Aparatūros spartinimas iki galo į dešinę (į padėtį Visas.
 4. Spustelėkite Gerai, tada spustelėkite Uždaryti.
 5. Jei esate raginami iš naujo paleisti kompiuterį, spustelėkite Taip.

Jei jūsų kompiuteris atitinka minimalius sistemai keliamus reikalavimus, naudokite toliau pateiktus būdus šiai problemai išspręsti.

2 būdas. Įgalinkite „DirectDraw“ arba „Direct3D“

Norėdami įgalinti „DirectDraw“ arba „Direct3D“, atlikite veiksmus, taikomus jūsų naudojamai „Windows“ versijai.
 1. Paleiskite „DirectX“ diagnostikos įrankį (Dxdiag.exe). Norėdami tai padaryti, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
  • „Windows 7“ arba „Windows Vista“

   Spustelėkite Pradėtimygtukas Pradėti, lauke Pradėti iešką įveskitedxdiag ir paspauskite ENTER.

   Vartotojo abonemento valdymo tarnybos teisė Jei prašoma administratoriaus slaptažodžio arba patvirtinimo, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.
  • „Windows XP“ arba senesnės versijos

   Spustelėkite Pradėti, spustelėkite Vykdyti, įveskite dxdiag ir spustelėkite Gerai.
 2. Skirtuke Ekranas patikrinkite, ar dalyje „DirectX“ funkcijos pažymėtos parinktys „DirectDraw“ spartinimas ir „Direct3D“ spartinimas.

  Jei kurios nors iš šių eilučių būsena yra Išjungta, toje eilutėje spustelėkite Įgalinti.
 3. Jei kompiuteryje įdiegti keli vaizdo adapteriai, „DirectX“ diagnostikos įrankyje pakartokite 2 veiksmą kiekviename skirtuke Ekranas.
Norėdami peržiūrėti šį srautinės medijos demonstracinį vaizdo įrašą, kaip paleisti „DirectX“ diagnostikos įrankį, spustelėkite mygtuką Leisti.
Jei problema išlieka, išbandykite kitą būdą.

3 būdas. Atsisiųskite ir įdiekite naujausią „DirectX DirectX End-User Runtimes Web Installer“ diegimo programą

Norėdami tai padaryti, apsilankykite „Microsoft“ žiniatinklio svetainėje Pastaba. Diegiant gali būti pateiktas toliau nurodytas klaidos pranešimas.
Diegiama programinė įranga nepatikrinta naudojant „Windows Logo“ testą, todėl nenustatyta, ar ji suderinama su šia „Windows“ versija. (Kodėl šis testas svarbus?)
Norėdami gauti daugiau informacijos, spustelėkite šį straipsnio numerį ir peržiūrėkite straipsnį „Microsoft“ žinių bazėje:
822798 Nepavyksta įdiegti kai kurių naujinimų arba programų
Jei problema išlieka, išbandykite kitą būdą.

4 būdas. Naujinkite vaizdo tvarkyklę

Norėdami sužinoti, ar yra tvarkyklei skirtų naujinimų, apsilankykite „Microsoft Windows Update“ žiniatinklio svetainėje Aparatūros ir programinės įrangos tiekėjų kontaktinę informaciją rasite apsilankę „Microsoft“ svetainėje „Microsoft“ pateikia trečiųjų šalių kontaktinę informaciją, kad galėtumėte gauti techninės pagalbos. Ši kontaktinė informacija gali būti pakeista iš anksto neįspėjus. „Microsoft“ negarantuoja šios trečiųjų šalių kontaktinės informacijos tikslumo.

Jei problema ir toliau išlieka, išbandykite kitą būdą.

5 būdas. Paleiskite kompiuterį iš naujo, naudodami švarios paleisties procedūrą

Paleidus „Microsoft Windows“ paprastai automatiniu būdu paleidžiamos kelios programos, kurios veikia fone ir gali trukdyti žaidimui. Tai gali būti antivirusinės ir sistemos paslaugų programos. Atlikus švarios paleisties procedūrą, šios programos nebus paleidžiamos automatiškai.

Norėdami iš naujo paleisti kompiuterį naudojant švarios paleisties procedūrą, spustelėkite toliau pateiktą straipsnio numerį ir peržiūrėkite straipsnį „Microsoft“ žinių bazėje
Norėdami gauti daugiau informacijos arba peržiūrėti veiksmus, taikomus kitoms operacinėms sistemoms, spustelėkite toliau pateiktą straipsnio numerį ir peržiūrėkite straipsnį „Microsoft žinių bazėje.
331796 Kaip atlikti švarią paleistį ir nustatyti, ar fone veikiančios programos trukdo žaidimams arba programoms (gali būti anglų k.)
Jei problema išlieka, išbandykite kitą būdą.

6 būdas. Išjunkite „NetMeeting“ nuotolinio darbalaukio bendrinimą, tada išjunkite „NetMeeting“

„Microsoft Windows NetMeeting“ išjungia „Direct3D“, kai įgalintas nuotolinio darbalaukio bendrinimas. Norėdami išjungti „NetMeeting“ nuotolinio darbalaukio bendrinimo funkciją, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Paleiskite „NetMeeting“.
 2. Meniu Įrankiai spustelėkite Nuotolinio darbalaukio bendrinimas.
 3. Spustelėdami atžymėkite žymės langelį Įgalinti nuotolinio darbalaukio bendrinimą šiame kompiuteryje.
 4. Spustelėkite Gerai.
 5. Uždarykite „NetMeeting“.
Jei problema išlieka, išbandykite kitą būdą.

7 būdas. Išjunkite „Windows XP“ funkciją Įgalinti rašymą derinant

Norėdami išjungti funkciją Įgalinti rašymą derinant, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Spustelėkite Pradėti, spustelėkite Valdymo skydas ir dukart spustelėkite Ekranas.
 2. Skirtuke Parametrai spustelėkite Išsamiau, tada spustelėkite skirtuką Trikčių šalinimas.
 3. Spustelėdami atžymėkite žymės langelį Įgalinti rašymą derinant.
 4. Spustelėkite Gerai, tada dar kartą spustelėkite Gerai.
 5. Jei nepavyko išspręsti problemos, pakartokite 1–4 veiksmus, tačiau atlikdami 4 veiksmą spustelėdami pažymėkite žymės langelį Įgalinti rašymą derinant.
Paleiskite žaidimą. Jei problema ir toliau išlieka, išbandykite kitą būdą.

8 būdas. Sukurkite naują vartotojo abonementą „Windows XP“

Norėdami sukurti vartotojo abonementą kompiuteryje, kuriame veikia „Windows XP“, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Atidarykite įrankį Kompiuterio valdymas. Norėdami tai padaryti, atlikite veiksmus, taikomus naudojamai „Windows“ versijai.
  • „Windows 7“ arba „Windows Vista“
   Spustelėkite Pradėtimygtukas Pradėti, lauke Pradėti iešką įveskite compmgmt.msc ir paspauskite ENTER.

   Vartotojo abonemento valdymo tarnybos teisė Jei prašoma administratoriaus slaptažodžio arba patvirtinimo, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.
  • „Windows XP“ arba senesnės versijos

   Norėdami atidaryti įrankį Kompiuterio valdymas operacinėje sistemoje „Windows XP“, spustelėkite Pradėti, tada spustelėkite Vykdyti, įveskite compmgmt.msc ir spustelėkite Gerai.
 2. Išplėskite Vietiniai vartotojai ir grupės, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite Vartotojai, tada spustelėkite Naujas vartotojas.
 3. Lauke Vartotojo vardas įveskite UserName.
 4. Laukuose Slaptažodis ir Patvirtinti slaptažodį įveskite UserPassword, tada spustelėkite Sukurti.

  Svarbu.Slaptažodžiuose ABC skiriasi nuo abc. Pvz., ManoSlaptažodis ir manoslaptažodis yra laikomi skirtingais slaptažodžiais.
 5. Dukart spustelėkite naujai sukurtą vartotojo abonementą, spustelėkite skirtuką Narys, spustelėdami Įtraukti įtraukite vartotoją į tinkamą grupę ir spustelėkite Gerai.

  Pastaba. Norint paleisti kai kuriuos žaidimus, reikia abonemento, esančio grupėje Administratoriai.
Daugiau informacijos
Jei reikia daugiau pagalbos, apsilankykite „Microsoft“ klientų aptarnavimo tarnybų žiniatinklio svetainėje, kurioje rasite kitų sprendimų. Šioje žiniatinklio svetainėje rasite toliau nurodytas tarnybas.
1.00 msgame mcm motorcross motorcycle 3-d three kbfaq trainsim
Pastaba. Tai yra SPARČIOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas „Microsoft“ palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai iš jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsižvelgiant į iškilusias problemas. Kadangi siekiama šią informaciją pateikti kuo greičiau, joje gali būti spausdinimo klaidų, todėl bet kuriuo metu ji gali būti pakeista apie tai nepranešus. Kitos informacijos žr. naudojimo sąlygose.
Savybės

Straipsnio ID: 191660 – Paskutinė peržiūra: 11/02/2012 14:56:00 – Peržiūra: 2.0

 • kbhowto kbarttypeshowme kbdisplay kbenv kberrmsg kbinterop kbprb KB191660
Atsiliepimai