„SBS 2008 BPA“ praneša, kad „Windows SharePoint Services“ konfigūracijos duomenų bazių žurnalo failas smarkiai didėja (šiuo metu didesnis nei 1 gb)

POŽYMIAI

„Windows SharePoint Services 3.0“ (WSS 3.0) žurnalo failas gali labai padidėti naudojant numatytąją „Small Business Server 2008“ (SBS 2008) įdiegtį. „SBS 2008“ geriausios praktikos analizatorius (BPA) pateiks tokį įspėjimo pranešimą:

„SharePoint“ konfigūracijos duomenų bazės žurnalo failas smarkiai didėja

„Windows SharePoint Services“ konfigūracijos duomenų bazių žurnalo failas smarkiai didėja (šiuo metu didesnis nei 1 gb)

PRIEŽASTIS
Tai įvyks, jei duomenų bazė sukonfigūruota naudoti numatytąjį viso atkūrimo režimo parametrą ir duomenų bazėje užregistruota daug operacijų.
SPRENDIMAS

Norėdami sumažinti žurnalo failo dydį, atlikite toliau nurodytus veiksmus. Pirmiausia patariama sukurti viso serverio atsarginę kopiją.

Norėdami, kad mes sumažintume žurnalo failo dydį, atsidarykite skyrių Pataisyti už mane. Jei pageidaujate šią problemą spręsti savarankiškai, atsidarykite skyriųLeiskite taisyti pačiam.

Pataisyti už mane

Norėdami išspręsti šią problemą automatiškai, spustelėkite saitą Spręsti šią problemą. Tada dialogo langeFailo atsisiuntimas spustelėkite Vykdyti ir atlikite šio vedlio nurodomus veiksmus.

Spręsti šią problemą
Microsoft Fix it 50682Pastaba. Šis vedlys gali būti pateikiamas tik anglų kalba. Tačiau automatinis taisymas tinka ir kitų kalbų „Windows“ versijoms.

Pastaba. Jei nesate prie kompiuterio, kuriame kilo problema, galite įrašyti automatinį taisymą į „flash“ atmintinę arba CD, kad galėtumėte paleisti jį kompiuteryje, kuriame kilo problema.

Leiskite taisyti pačiam

1. Atsidarykite užrašinę ir nukopijuokite bei įklijuokite į ją nurodytą tekstą. Įrašykite failą kaip c:\logshrink.sql

declare @ConfigDB varchar(255);
declare @ConfigDBLog varchar(255);
declare @ConfigDBCmd varchar(255);
select @ConfigDB = name from sys.databases where name like 'SharePoint_Config_%';
set @ConfigDBCmd = 'BACKUP database [' + RTRIM(@ConfigDB) + '] to disk=''C:\windows\temp\before.bkf''';
execute(@ConfigDBCmd);
set @ConfigDBCmd = 'use [' + RTRIM(@COnfigDB) + ']';
execute(@ConfigDBCmd);
set @ConfigDBCmd = 'BACKUP LOG [' + RTRIM(@ConfigDB) + '] WITH TRUNCATE_ONLY';
execute(@ConfigDBCmd);
set @ConfigDBCmd = 'use [' + RTRIM(@COnfigDB) + ']';
execute(@ConfigDBCmd);
select @ConfigDBLog = name from sys.database_files where name like 'SharePoint_Config%_log';
set @ConfigDBCmd = 'use [' + RTRIM(@ConfigDB) + '] DBCC SHRINKFILE([' + RTRIM(@ConfigDB) + '_log],1)';
execute(@ConfigDBCmd);
set @ConfigDBCmd = 'BACKUP database [' + RTRIM(@ConfigDB) + '] to disk=''C:\windows\temp\after.bkf''';
execute(@ConfigDBCmd);
go

2. Atidarykite didesnių teisių komandinę eilutę ir įvykdykite šią komandą:

sqlcmd -S \\.\pipe\mssql$microsoft##ssee\sql\query -E -i c:\logshrink.sql
Šis scenarijus aplanke C:\windows\temp sukurs du atsarginių kopijų failus (before.bkf ir after.bkf).
Savybės

Straipsnio ID: 2000544 – Paskutinė peržiūra: 10/31/2011 19:08:00 – Peržiūra: 1.0

Windows Small Business Server 2008 Premium, Windows Small Business Server 2008 Standard

  • KB2000544
Atsiliepimai