Šiuo metu esate neprisijungę, laukiama, kol iš naujo prisijungsite prie interneto

Naršyklėje „Internet Explorer“ maksimalus URL ilgis yra 2 083 simboliai

SANTRAUKA
„Microsoft Internet Explorer“ maksimalus universaliojo ištekliaus adreso (URL) ilgis yra 2 083 simboliai. „Internet Explorer“ taip pat nustatytas maksimalus kelio ilgis – 2 048 simboliai. Šis limitas taikomas ir POST užklausų, ir GET užklausų URL.

Jei naudojate metodą GET, galite naudoti tokį simbolių skaičių, kuris gaunamas iš maksimalaus 2 048 simbolių skaičiaus atėmus faktinio kelio simbolių skaičių.

Tačiau, naudojant metodą POST, pateikiant pavadinimo / reikšmės poras netaikomi jokie URL dydžio apribojimai. Šios poros yra perkeliamos į antraštę, o ne į URL.

RFC 2616, „Hiperteksto perdavimo protokolas -- HTTP/1.1“, nenurodo jokių URL ilgio reikalavimų.
NUORODOS
Norėdami išsamiau išanalizuoti komponentus, žr. „Wininet“ antraštės failą.

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. straipsnį „Bendroji sintaksė“, RFC 2616 3.2.1 skyrių, „Hiperteksto perdavimo protokolas -- HTTP/1.1“, esantį toliau nurodytoje „Internet Society“ žiniatinklio svetainėje.
POST GET URL length
Savybės

Straipsnio ID: 208427 – Paskutinė peržiūra: 04/29/2010 16:54:58 – Peržiūra: 3.6

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7, Microsoft Internet Explorer (Programming) 6.0, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 4.01 SP-2, Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition

  • kbproductlink kbfaq kbinfo KB208427
Atsiliepimai