Šiuo metu esate neprisijungę, laukiama, kol iš naujo prisijungsite prie interneto

Naršyklėje „Internet Explorer“ maksimalus URL ilgis yra 2 083 simboliai

SANTRAUKA
„Microsoft Internet Explorer“ maksimalus universaliojo ištekliaus adreso (URL) ilgis yra 2 083 simboliai. „Internet Explorer“ taip pat nustatytas maksimalus kelio ilgis – 2 048 simboliai. Šis limitas taikomas ir POST užklausų, ir GET užklausų URL.

Jei naudojate metodą GET, galite naudoti tokį simbolių skaičių, kuris gaunamas iš maksimalaus 2 048 simbolių skaičiaus atėmus faktinio kelio simbolių skaičių.

Tačiau, naudojant metodą POST, pateikiant pavadinimo / reikšmės poras netaikomi jokie URL dydžio apribojimai. Šios poros yra perkeliamos į antraštę, o ne į URL.

RFC 2616, „Hiperteksto perdavimo protokolas -- HTTP/1.1“, nenurodo jokių URL ilgio reikalavimų.
NUORODOS
Norėdami išsamiau išanalizuoti komponentus, žr. „Wininet“ antraštės failą.

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. straipsnį „Bendroji sintaksė“, RFC 2616 3.2.1 skyrių, „Hiperteksto perdavimo protokolas -- HTTP/1.1“, esantį toliau nurodytoje „Internet Society“ žiniatinklio svetainėje.
POST GET URL length
Savybės

Straipsnio ID: 208427 – Paskutinė peržiūra: 04/29/2010 16:54:58 – Peržiūra: 3.6

 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 7
 • Microsoft Internet Explorer (Programming) 6.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 SP-2
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
 • kbproductlink kbfaq kbinfo KB208427
Atsiliepimai