Šiuo metu esate neprisijungę, laukiama, kol iš naujo prisijungsite prie interneto

Įrankio Regsvr32 naudojimas ir Regsvr32 trikčių šalinimas

Nutrauktas „Windows XP“ palaikymas

Nuo 2014 m. balandžio 8 d. „Microsoft“ nutraukė „Windows XP“ palaikymą. Tai paveikė programinės įrangos naujinimus ir saugą. Sužinokite, ką tai reiškia jums ir kaip užtikrinti kompiuterio saugą.

Jei esate „Small Business“ klientas, papildomų trikčių šalinimo ir mokymo išteklių ieškokite „Small Business“ palaikymo svetainėje.
Jei gavote klaidos pranešimą, neaprašytą šiame straipsnyje, išsamių klaidų pranešimų paaiškinimų, rekomenduojamų veiksmų ir papildomų palaikymo išteklių galite rasti įvykių ir klaidų pranešimų centro žiniatinklio svetainėje.
Santrauka
OLE valdiklius, pvz., DLL arba „ActiveX“ valdiklių (OCX) failus, reikia registruoti. Užregistravus OLE valdiklį atnaujinamas „Windows“ registras, t. y. nurodoma failo vieta ir failo galimybės, kad programa veiktų tinkamai.

Norėdami šalinti kai kurias „Windows“, „Microsoft Internet Explorer“ ir kitų programų triktis, naudokite įrankį Regsvr32 (Regsvr32.exe), kuriuo galite registruoti ir išregistruoti OLE valdiklius.

Pvz., toliau nurodytame „Microsoft“ žinių bazės straipsnyje aiškinama, kad norint išregistruoti Wuv3is.dll valdiklį prieš iš naujo jį įdiegiant iš „Windows Update“ svetainės reikia naudoti Regsvr32.exe.
241122 Spustelėjus produkto naujinimus pateikiama taikomosios programos klaida (gali būti anglų k.)
Jei valdiklio nepavyko užregistruoti arba norite gauti programos kūrėjo informacijos, kaip pašalinti OLE valdiklio registravimo triktį, žr. „Microsoft“ žinių bazės straipsnį
140346 Galimos priežastys, dėl kurių nepavyko užregistruoti OLE valdiklio (gali būti anglų k.)
Daugiau informacijos
Regsvr32.exe pateikiamas kartu su „Microsoft Internet Explorer 3.0“ arba naujesnėmis versijomis, „Windows 95 OEM Service Release 2“ (OSR2) arba naujesnėmis versijomis ir „Windows NT 4.0“ 5 pakeitimų paketu (SP5) arba naujesnėmis versijomis. Regsvr32.exe įdiegtas aplanke System („Windows Millennium Edition“ / „Windows 98“ / „Windows 95“) arba aplanke System32 („Windows NT“ / „Windows XP“ / „Windows Vista“ / „Windows 7“).

Pastaba. 64 bitų „Windows“ operacinės sistemos versijoje yra dvi failo Regsv32.exe versijos.
 • 64 bitų versija – %systemroot%\System32\regsvr32.exe.
 • 32 bitų versija – %systemroot%\SysWoW64\regsvr32.exe.

Regsvr32.exe naudojimas

RegSvr32.exe yra toliau nurodytos komandinės eilutės parinktys.
Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] dllname

/u – išregistruoti serverį
/i – paleisti DllInstall, perduodant neprivalomą [cmdline]; naudojant su /u, paleidžiamas dll šalinimas
/n – nepaleisti DllRegisterServer; ši parinktis turi būti naudojama su /i
/s – tylusis režimas; nebus rodomi pranešimų laukai (įtraukta į „Windows XP“ ir „Windows Vista“)
Naudojant Regsvr32.exe, jis bando įkelti komponentą ir paleidžia jo funkciją DLLSelfRegister. Jei pavyko tai padaryti, Regsvr32.exe pateikia apie tai informuojantį dialogo langą. Jei nepavyko, Regsvr32.exe pateikia klaidos pranešimą. Jame gali būti nurodytas Win32 klaidos kodas. Norėdami gauti daugiau informacijos, spustelėkite šį straipsnio numerį ir peržiūrėkite straipsnį „Microsoft“ žinių bazėje:
193625 WinInet klaidų kodai (nuo 12001 iki 12156) (gali būti anglų k.)
Pvz., norėdami užregistruoti „ActiveX“ valdiklį Sample.ocx rankiniu būdu, komandinėje eilutėje įveskite šią komandą:
c:\regsvr32.exe sample.ocx

Regsvr32.exe klaidų pranešimai operacinėje sistemoje „Windows Vista“ ir naujesnėse versijose

Toliau pateiktame sąraše išvardyti RegSvr32 klaidų pranešimai ir galimos jų priežastys.
 • Komandos parinktis ""%1"" neleistina. Peržiūrėkite informaciją apie komandos naudojimą ir bandykite dar kartą.
 • Naudojant komandinę eilutę regsvr32.exe buvo perduotas netinkamas parinkčių derinys.
 • Šią komandą galima naudoti tik atidarius „Microsoft Visual Studio“ OLE „ActiveX“ valdiklio projektą.
 • Regsvr32.exe buvo iškviestas naudojant „Visual Studio“, bet komandinėje eilutėje nebuvo nurodyti moduliai.
 • Norint užregistruoti modulį, reikia nurodyti dvejetainio failo vardą.
 • Regsvr32.exe buvo iškviestas komandinėje eilutėje nenurodant jokių modulių.
 • Nepavyko vykdyti komandos OleInitialize. Kompiuteryje nepakanka atminties. Uždarykite visas programas ir bandykite dar kartą.
 • Regsvr32 turi inicijuoti COM biblioteką prieš paleisdamas reikiamas COM bibliotekos funkcijas ir neinicijuoti bibliotekos, kai ji išjungiama. Šie klaidų pranešimai pateikiami nepavykus inicijuoti arba deinicijuoti COM bibliotekos.
 • Modulio ""%1"" nepavyko įkelti.\n\n Patikrinkite, ar dvejetainis failas saugomas nurodytoje vietoje arba jį derinkite, kad patikrintumėte, ar nėra su dvejetainiais arba priklausomais .DLL failais susijusių problemų.\n\n%2.
 • Įkeliant komandinėje eilutėje nurodytą modulį įvyko klaida. Klaidos tekstas rodomas kaip pranešimo dalis.
 • Modulis ""%1"" buvo įkeltas, bet nepavyko rasti įrašo vietos %2. \n\nPatikrinkite, ar ""%1"" yra tinkamas DLL arba OCX failas ir bandykite iš naujo.
 • Regsvr32.exe nepavyko rasti reikiamos įrašo vietos modulyje, nurodytame komandinėje eilutėje. Taip gali atsitikti, jei įrašų vietos eksportuojamos iš modulio netinkamai arba jei modulis nėra .DLL arba .OCX failas
 • Modulis ""%1"" buvo įkeltas, bet nepavyko iškviesti %2; pateikiamas klaidos kodas: %3.\n\nDaugiau informacijos apie šią problemą ieškokite internete, naudodami klaidos kodą kaip ieškos terminą.
 • Regsvr32.exe iškvietus įrašo vietą, nurodytą komandinėje eilutėje, įvyko klaida. Klaidos kodas rodomas kaip pranešimo dalis.
 • Modulis ""%1"" gali būti nesuderinamas su naudojama „Windows“ versija. Patikrinkite, ar modulis yra suderinamas su x86 (32 bitų) arba x64 (64 bitų) regsvr32.exe versija.
 • Ši klaida gali įvykti, jei, pvz., regsvr32.exe paleidžiamas x86 kompiuteryje, o komandinėje eilutėje nurodytas modulis yra 64 bitų modulis.

Regsvr32.exe klaidų pranešimai operacinės sistemos „Windows“ versijose, senesnėse nei „Windows Vista“

Toliau pateiktame sąraše išvardyti RegSvr32 klaidų pranešimai ir galimos jų priežastys.
 • Neatpažinta parinktis: /invalid_flag
 • Įvedėte netinkamą parinkčių arba jungiklių derinį (žr. šio skyriaus straipsnį „Regsvr32.exe naudojimas“).
 • Nenurodytas DLL failo vardas.
 • Nenurodėte .dll failo vardo (žr. šio skyriaus straipsnį „Regsvr32.exe naudojimas“).
 • Dll_Name buvo įkeltas, tačiau įrašo vieta DllRegisterServer arba DllUnregisterServer nebuvo rasta.
 • Nurodytas Dll failo vardas nėra .dll arba .ocx failas. Pvz., šis klaidos pranešimas pateikiamas įvedus regsvr32 wjview.exe.
 • Dll_Name nėra vykdomasis failas ir neužregistruotas joks šiam failų tipui skirtas registravimo pagalbinis įrankis.
 • Nurodytas Dll failo vardas nėra vykdomasis failas (.exe, .dll arba .ocx). Pvz., šis klaidos pranešimas pateikiamas įvedus regsvr32 autoexec.bat.
 • Dll_Name buvo įkeltas, tačiau įrašo vieta DllRegisterServer arba DllUnregisterServer nebuvo rasta.
 • Negalima eksportuoti nurodyto Dll failo vardo arba atmintyje yra sugadinta nurodyto Dll failo vardo versija. Galite naudoti Pview failui aptikti ir pašalinti.
 • Dll_Name neužregistruojamas automatiškai arba atmintyje yra sugadinta jo versija.
 • Pvz., šis klaidos pranešimas pateikiamas įvedus regsvr32 icwdial.dll, nes failas Icwdial.dll nėra užregistruojamas automatiškai. Jei manote, kad atmintyje gali būti sugadinta Dllname versija, iš naujo paleiskite kompiuterį ir iš naujo išskleiskite pradinę failo versiją. Jei kompiuteryje veikia „Windows NT“, gali reikėti naudoti įrankius Kill arba Pview, esančius išteklių rinkinyje „Microsoft Windows NT Server 4.0 Resource Kit“. Daugiau informacijos ieškokite „Microsoft“ žinių bazės straipsnyje 197155: Kaip naikinti pavienį procesą (gali būti anglų k.)
 • OleInitialize nepavyko (arba OleUninitialize nepavyko)
 • Regsvr32 turi inicijuoti COM biblioteką prieš paleisdamas reikiamas COM bibliotekos funkcijas ir neinicijuoti bibliotekos, kai ji išjungiama. Šie klaidų pranešimai pateikiami nepavykus inicijuoti arba deinicijuoti COM bibliotekos. Pvz., failas Ole32.dll gali būti sugadintas arba jo versija gali būti netinkama.
 • LoadLibrary("Dll_Name") nepavyko. GetlastError pateikia 0x00000485
 • Iš Winerror.h: 0x00000485 = 1157 (ERROR_DLL_NOT_FOUND). Tai reiškia, kad nepavyko rasti vieno bibliotekos failo, kurio reikia šiai taikomajai programai paleisti. Pvz., šis klaidos pranešimas rodomas įvedus regsvr32 icwdial.dll, jei nepavyko rasti failo Missing.dll.
 • LoadLibrary("Dll_Name") nepavyko. GetLastError pateikia 0x00000002
 • Iš Winerror.h: 0x00000002 = 2 (ERROR_DLL_NOT_FOUND). Tai reiškia, kad sistemai nepavyko rasti nurodyto failo. Kitaip tariant, nepavyko rasti priklausomo DLL. Pvz., šis klaidos pranešimas rodomas įvedus regsvr32 icwdial.dll, jei trūksta Tapi32.dll (priklausomo failo).
 • LoadLibrary("dskmaint.dll") nepavyko. GetLastError pateikia 0x000001f
 • Iš Winerror.h: 0x000001f = 31 (ERROR_DLL_NOT_FOUND). Tai reiškia, kad prie sistemos prijungtas įrenginys neveikia. Taip gali atsitikti bandant užregistruoti Win16.dll failą. Pvz., šis klaidos pranešimas rodomas įvedus regsvr32 dskmaint.dll.
 • DllRegisterServer (arba DllUnregisterServer) Dll_Name nepavyko. Grįžties kodas buvo: eilutė
 • Faile Winerror.h ieškokite pranešime nurodytos eilutės.

Papildomi ištekliai
regsrv32 exe w98hem
Pastaba. Tai yra SPARČIOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas „Microsoft“ palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai iš jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsižvelgiant į iškilusias problemas. Kadangi siekiama šią informaciją pateikti kuo greičiau, joje gali būti spausdinimo klaidų, todėl bet kuriuo metu ji gali būti pakeista apie tai nepranešus. Kitos informacijos žr. naudojimo sąlygose.
Savybės

Straipsnio ID: 249873 – Paskutinė peržiūra: 10/31/2012 16:22:00 – Peržiūra: 1.0

Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Business N 64-bit Edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic N, Windows Vista Home Basic N 64-bit Edition, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business N, Windows Vista Business 64-bit edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP leidimas profesionalams, Microsoft Windows XP Professional N, Microsoft Windows XP Home Edition N, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server (serveris), Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate N

 • kbresolve kbenv kberrmsg kbinfo kbkern32dll KB249873
Atsiliepimai
g = 1; var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write("