Šiuo metu esate neprisijungę, laukiama, kol iš naujo prisijungsite prie interneto

Microsoft Windows registro aprašas

Nutrauktas „Windows XP“ palaikymas

Nuo 2014 m. balandžio 8 d. „Microsoft“ nutraukė „Windows XP“ palaikymą. Tai paveikė programinės įrangos naujinimus ir saugą. Sužinokite, ką tai reiškia jums ir kaip užtikrinti kompiuterio saugą.

2015 m. liepos 14 d. buvo nutrauktas „Windows Server 2003“ palaikymas

2015 m. liepos 14 d. „Microsoft“ nutraukė „Windows Server 2003“ palaikymą. Tai paveikė programinės įrangos naujinimus ir saugą. Sužinokite, ką tai reiškia jums ir kaip užtikrinti kompiuterio saugą.

SANTRAUKA
Šiame straipsnyje aprašomas registras. Taip pat šiame straipsnyje įtraukta informacija, kaip šį registrą redaguoti, ir pateikiamos papildomos informacijos nuorodos.

grįžti į viršų
DAUGIAU INFORMACIJOS

Registro aprašas

Microsoft kompiuterinių terminų žodyne, penktajame leidime, registras apibūdinamas kaip:
Pagrindinė hierarchinė duomenų bazė, naudojama Microsoft Windows 9x, Windows CE, Windows NT ir Windows 2000, kurioje saugoma informacija, reikalinga konfigūruojant sistemą vienam ar keliems vartotojams, programoms ar techninei įrangai.

Registre yra informacijos, kuria nuolat naudojasi veikianti Windows, pavyzdžiui, kiekvieno vartotojo profiliai, kompiuteryje įdiegtos programos ir jose galimų kurti dokumentų rūšys, aplankams ir programų piktogramoms skirti ypatybių lapų parametrai, sistemoje esanti techninė įranga ir naudojami prievadai.

Registras keičia daugumą tekstinių .ini failų, naudojamų Windows 3.x ir MS-DOS konfigūracijos failuose, pavyzdžiui, Autoexec.bat ir Config.sys. Nors keliose operacinėse sistemose Windows naudojamas bendras registras, tarp jų yra keli skirtumai.
Registro duomenys saugomi dvejetainiuose failuose.

grįžti į viršų

Registro redagavimo informacija

Jei norite redaguoti registrą, Microsoft rekomenduoja vadovautis tik Microsoft dokumentacijoje pateikiamais nurodymais. Užuot tiesiogiai redagavę registrą, jei galite, naudokite Windows vartotojo sąsają.

Registrą galite redaguoti naudodami registro rengyklę (Regedit.exe arba Regedt32.exe). Jei netinkamai naudojate registro rengyklę, gali kilti rimtų problemų, dėl kurių reikės iš naujo diegti operacinę sistemą. Microsoft negarantuoja, kad problemas, kilusias neteisingai naudojant registro rengyklę, bus galima išspręsti. Naudodami registro rengyklę prisiimate atsakomybę. Jei norite gauti papildomos informacijos apie Regedit.exe ir Regedt32.exe skirtumus, spustelėkite toliau esančio straipsnio numerį ir peržiūrėkite straipsnį Microsoft žinių bazėje:
141377 Regedit.exe ir Regedt32.exe skirtumai (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
Prieš modifikuodami registrą sukurkite jo atsarginę kopiją ir išsiaiškinkite, kaip registrą atkurti, jei kiltų problemų. Jei norite sužinoti daugiau apie atsarginių registro kopijų kūrimą ir registro atkūrimą, spustelėkite toliau esančių straipsnių numerius ir peržiūrėkite juos Microsoft žinių bazėje:
322756 Kaip kurti atsarginę registro kopiją, registrą redaguoti ir atkurti Windows XP ir Windows Server 2003 (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
322755 Kaip kurti atsarginę registro kopiją, registrą redaguoti ir atkurti Windows 2000
323170 Kaip kurti atsarginę registro kopiją, registrą redaguoti ir atkurti Windows NT 4.0 (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
322754 Kaip kurti atsarginę registro kopiją, registrą redaguoti ir atkurti Windows 95, Windows 98 ir Windows Me (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
Kad būtų galima modifikuoti registro duomenis, programa turi naudoti šioje MSDN svetainėje nurodytas registro funkcijas: Administratoriai registrą gali modifikuoti naudodami registro rengyklę (Regedit.exe arba Regedt32.exe), grupės strategiją, sistemos strategiją, registro (.reg) failus arba vykdydami scenarijus (pavyzdžiui, VisualBasic scenarijaus failus).

Pastaba. 64 bitų Windows XP ir Windows Server 2003 versijose esantis registras padalytas į 32 bitų ir 64 bitų raktus. Daugelis 32 bitų raktų vadinasi tais pačiais pavadinimais, kaip ir 64 bitų atitikmenys, ir atvirkščiai. Numatytoji 64 bitų registro rengyklė, esanti 64 bitų Windows XP ir Windows Server 2003 versijose, rodo 32 bitų raktus šiame mazge:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432
Jei norite gauti papildomos informacijos, kaip peržiūrėti registrą 64 bitų Windows versijose, spustelėkite toliau esančio straipsnio numerį ir peržiūrėkite straipsnį Microsoft žinių bazėje:
305097 Kaip peržiūrėti sistemos registrą naudojant 64 bitų Windows versijas (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
Registro rengyklės naršymo srityje rodomi aplankai. Kiekvienas aplankas atitinka iš anksto apibrėžtąjį raktą vietiniame kompiuteryje. Jei naudojate nuotolinio kompiuterio registrą, rodomi tik du iš anksto apibrėžtieji raktai: HKEY_USERS ir HKEY_LOCAL_MACHINE. Toliau pateiktoje lentelėje išvardyti iš anksto apibrėžtieji raktai, kuriuos naudoja sistema. Ilgiausias rakto pavadinimas gali būti 255 simbolių.
Aplankas arba iš anksto apibrėžtasis raktasAprašas
HKEY_CURRENT_USERYra pagrindinė šiuo metu prisiregistravusio vartotojo konfigūravimo informacija. Čia saugomi vartotojo aplankai, ekrano spalvos ir valdymo skydo parametrai. Ši informacija yra siejama su vartotojo profiliu. Šis raktas kartais trumpinamas kaip HKCU.
HKEY_USERSYra visi kompiuteryje aktyviai įkelti vartotojo profiliai. HKEY_CURRENT_USER yra HKEY_USERS poraktis. HKEY_USERS kartais trumpinamas kaip HKU.
HKEY_LOCAL_MACHINEYra specifinė kompiuterio konfigūravimo informacija (bet kuriam vartotojui). Šis raktas kartais trumpinamas kaip HKLM.
HKEY_CLASSES_ROOTYra HKEY_LOCAL_MACHINE\Software poraktis. Čia saugoma informacija užtikrina, kad atidarant failą Windows Explorer atidaroma tinkama programa. Šis raktas kartais trumpinamas kaip HKCR. Pradedant nuo Windows 2000, ši informacija saugoma ir HKEY_LOCAL_MACHINE, ir HKEY_CURRENT_USER raktuose. Rakte HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes yra numatytieji parametrai, kurie gali būti taikomi visiems vartotojams, naudojantiems vietinį kompiuterį. Rakte HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes yra parametrai, perrašantys numatytuosius parametrus ir taikomi tik interaktyviam vartotojui. Rakte HKEY_CLASSES_ROOT pateikiamas registro vaizdas, kuriame suliejama šių dviejų šaltinių informacija. HKEY_CLASSES_ROOT šį sulietą vaizdą pateikia ir programose, sukurtose ankstesnėms Windows versijoms. Jei norite pakeisti interaktyviam vartotojui skirtus parametrus, keitimus reikia atlikti ne HKEY_CLASSES_ROOT, o HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes. Jei norite pakeisti numatytuosius parametrus, keitimus reikia atlikti HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes. Jei raktus įrašote į raktą, esantį HKEY_CLASSES_ROOT, sistema informaciją išsaugo HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes. Jei įrašote reikšmes į raktą, esantį HKEY_CLASSES_ROOT, ir šis raktas jau yra HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes, sistema informaciją įrašys ne į HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes, o į pirmąjį aplanką.
HKEY_CURRENT_CONFIGYra informacija apie techninės įrangos profilį, naudojamą vietiniame kompiuteryje paleidžiant sistemą.
Toliau pateiktoje lentelėje išvardyti šiuo metu nustatytų duomenų tipai, kuriuos naudoja Windows. Didžiausias leistinas reikšmės pavadinimo dydis yra toks:
  • Windows Server 2003 ir Windows XP: 16383 simboliai
  • Windows 2000: 260 ANSI simbolių arba 16 383 Unicode simbolių
  • Windows Millennium Edition/Windows 98/Windows 95: 255 simboliai
Didelės reikšmės (daugiau kaip 2048 baitų) turi būti saugomos kaip failai, jų pavadinimus išsaugant registre. Tai padeda registrui efektyviai veikti. Didžiausias leistinas reikšmės dydis yra toks:
  • Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003: Galima atmintis
  • Windows Millennium Edition/Windows 98/Windows 95: 16 300 baitų
Pastaba. Visų rakto reikšmių bendrojo dydžio limitas – 64 K.
PavadinimasDuomenų tipasAprašas
Dvejetainė reikšmėREG_BINARYNeapdoroti dvejetainiai duomenys Didžiausia techninės įrangos komponentų informacijos dalis saugoma kaip dvejetainiai duomenys, registro rengyklėje jie rodomi šešioliktainiu formatu.
DWORD reikšmėREG_DWORDDuomenys, pateikiami 4 baitų ilgio skaičiumi (32 bitų sveikieji skaičiai). Daugelis įrenginio tvarkyklių ir paslaugų parametrai yra šio tipo, registro rengyklėje jie rodomi dvejetainiu, šešioliktainiu ar dešimtainiu formatu. Susijusios reikšmės yra DWORD_LITTLE_ENDIAN (mažiausiai svarbus baitas yra žemiausio lygio adresu) ir REG_DWORD_BIG_ENDIAN (mažiausiai svarbus baitas yra aukščiausio lygio adresu).
Išplečiamosios eilutės reikšmėREG_EXPAND_SZKintamo ilgio duomenų eilutė. Šiam duomenų tipui priklauso kintamieji, nustatomi programai ar paslaugai naudojant duomenis.
Kelių eilučių reikšmėREG_MULTI_SZSudėtinė eilutė. Šiam tipui paprastai priklauso reikšmės, kurias sudaro sąrašai ar sudėtinės reikšmės, matomos žmonėms perskaitoma forma. Įrašai atskiriami tarpu, kableliu ar kitais ženklais.
Eilutės reikšmėREG_SZFiksuoto ilgio teksto eilutė.
Dvejetainė reikšmėREG_RESOURCE_LISTĮdėtųjų masyvų serija, sauganti išteklių sąrašą, kurį naudoja techninės įrangos tvarkyklė arba vienas iš jos valdomų fizinių įrenginių. Sistema šiuos duomenis aptinka ir įrašo \ResourceMap medyje, registro rengyklėje jie rodomi šešioliktainiu formatu kaip dvejetainė reikšmė.
Dvejetainė reikšmėREG_RESOURCE_REQUIREMENTS_LISTĮdėtųjų masyvų serija, sauganti galimų įrenginio tvarkyklės techninės įrangos išteklių sąrašą, kurį naudoja techninės įrangos tvarkyklė arba vienas iš jos valdomų fizinių įrenginių. Sistema \ResourceMap medyje įrašo šio sąrašo pogrupį. Sistema šiuos duomenis aptinka, jie parodomi registro rengyklėje šešioliktainiu formatu kaip dvejetainė reikšmė.
Dvejetainė reikšmėREG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTORĮdėtųjų masyvų serija, sauganti išteklių sąrašą, kurį naudoja fizinė techninė įranga. Sistema šiuos duomenis aptinka ir įrašo \HardwareDescription medyje, jie registro rengyklėje rodomi šešioliktainiu formatu kaip dvejetainė reikšmė.
NėraREG_NONENetipiniai duomenys. Sistema arba programos šiuos duomenis įrašo į rengyklę; jie registro rengyklėje rodomi šešioliktainiu formatu kaip dvejetainė reikšmė.
SaitasREG_LINKUnicode eilutė, nurodanti simbolinį saitą.
QWORD reikšmėREG_QWORDDuomenys, pateikiami 64 bitų sveikuoju skaičiumi. Šie duomenys registro rengyklėje rodomi kaip dvejetainė reikšmė. Pirmą kartą jie buvo pradėti naudoti Windows 2000.
Registro avilys – tai registro raktų, dalinių raktų ir reikšmių grupė, kurioje yra palaikymo failų su atsarginėmis registro duomenų kopijomis rinkinys. Visiems aviliams, išskyrus HKEY_CURRENT_USER, skirti palaikymo failai yra Systemroot\System32\Config aplanke Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP ir Windows Server 2003; HKEY_CURRENT_USER skirti palaikymo failai yra Systemroot\Profiles\Username aplanke. Šiuose aplankuose esančių failų vardų plėtiniai, o kartais ir jų nebuvimas, nurodo jose esančių duomenų tipą.
Registro avilysPalaikymo failai
HKEY_LOCAL_MACHINE\SAMSam, Sam.log, Sam.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\SecuritySecurity, Security.log, Security.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\SoftwareSoftware, Software.log, Software.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\SystemSystem, System.alt, System.log, System.sav
HKEY_CURRENT_CONFIGSystem, System.alt, System.log, System.sav, Ntuser.dat, Ntuser.dat.log
HKEY_USERS\DEFAULTDefault, Default.log, Default.sav
Windows 98 registro failai vadinami User.dat ir System.dat. Windows Millennium Edition registro failai vadinami Classes.dat, User.dat ir System.dat.

Pastaba. Windows NT, Windows 2000, Windows XP ir Windows Server 2003 saugos priemonės leidžia administratoriui valdyti registro raktų prieigą.

grįžti į viršų
register system registration database .reg
Savybės

Straipsnio ID: 256986 – Paskutinė peržiūra: 12/03/2007 07:54:02 – Peržiūra: 10.5

Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP leidimas profesionalams, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server (serveris), Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

  • kbenv kbfaq kbinfo kbregistry KB256986
Atsiliepimai