Informacija apie „Microsoft“ automatines trikčių diagnostikos tarnybas ir palaikymo diagnostikos platformą

Nutrauktas „Windows XP“ palaikymas

Nuo 2014 m. balandžio 8 d. „Microsoft“ nutraukė „Windows XP“ palaikymą. Tai paveikė programinės įrangos naujinimus ir saugą. Sužinokite, ką tai reiškia jums ir kaip užtikrinti kompiuterio saugą.

2015 m. liepos 14 d. buvo nutrauktas „Windows Server 2003“ palaikymas

2015 m. liepos 14 d. „Microsoft“ nutraukė „Windows Server 2003“ palaikymą. Tai paveikė programinės įrangos naujinimus ir saugą. Sužinokite, ką tai reiškia jums ir kaip užtikrinti kompiuterio saugą.

Santrauka
Šiame straipsnyje atsakoma į dažnai užduodamus klausimus (DUK) apie „Microsoft“ automatines trikčių diagnostikos tarnybas (MATS) ir palaikymo diagnostikos platformą (SDP). „Microsoft“ palaikymo tarnyba naudoja MATS siekdama rinkti diagnostikos informaciją iš „Windows“ pagrindu veikiančių kompiuterių, analizuoti surinktus duomenis nustatant žinomas pagrindines priežastis ir nustatyti tinkamą bet kokių aptiktų problemų sprendimą. Surinkta informacija taip pat gali būti naudojama siekiant automatiškai atlikti įprastas trikčių diagnostikos užduotis arba automatiškai pašalinti žinomas problemas jūsų kompiuteryje. Jūsų surinktų duomenų rezultatus galima nusiųsti „Microsoft“ palaikymo tarnybai.

Jei reikia trikčių diagnostikos, eikite į šio dokumento skyrių Trikčių diagnostika.
Daugiau informacijos
1 kl. Kaip paleisti diagnostikos paketus?
2 kl. Kaip paleisti SDP diagnostiką kompiuteryje, kuriame nėra interneto ryšio?
3 kl. Ar MATS / SDP diagnostika gali pakeisti mano sistemos konfigūraciją?
4 kl. Kokios operacinės sistemos gali vykdyti „Microsoft“ palaikymo tarnybos diagnostikos paketus?
5 kl. Ar yra tokių diegimo aplinkų, kurios nepalaikomos ir todėl negali vykdyti diagnostikos paketų?
6 kl. Ar yra būtinų diagnostikos paketui vykdyti komponentų?
7 kl. Ką daryti, jei kompiuteryje, kuriame bus atliekama diagnostika, negalima įdiegti „PowerShell“?
8 kl. Kokie komponentai ir failai lieka kompiuteryje, kai MATS nusiunčia failus „Microsoft“?
9 kl. Ar diagnostikos paketai gali pakeisti „PowerShell“ vykdymo strategiją?
10 kl. Kaip paleisti diagnostikos paketą „Windows Server 2008 R2“ serverio branduolio įdiegtyje?
11 kl. Kodėl paleidus tam tikrus diagnostikos paketus atsiranda langas „Naujinama sistemos informacija…“?
12 kl. Kaip paleisti diagnostiką „Windows Server“ pagrindu veikiančiame kompiuteryje, kuriame įgalinta „Internet Explorer“ patobulintoji saugos konfigūracija (IESC)?
13 kl. Kuriuos URL adresus reikia konfigūruoti užkardoje / tarpiniame serveryje norint paleisti diagnostikos paketą?
14 kl. Mano aplinka labai sudėtinga. Kaip pasirinkti, kuriuose kompiuteriuose atlikti diagnostiką?
15 kl. Kaip „Microsoft“ palaikymo tarnyba naudoja diagnostikos paketo nusiųstą informaciją?

1 prob. Kai atliekate diagnostiką, parinktis „Šis kompiuteris“ tampa neryški ir negalima paleisti diagnostikos
2 prob. Kai paleidžiate diagnostikos paketą, pateikiamas klaidos pranešimas „Nepavyko atsisiųsti reikiamų komponentų iš mūsų serverio. Bandykite dar kartą vėliau.“ ir programa užsidaro
3 prob. Perkeldami failus į „Microsoft“ palaikymo tarnybą gaunate klaidos pranešimą „Programai nepavyko susisiekti su diagnostikos serveriu. Įsitikinkite, kad prisijungėte prie interneto, ir bandykite dar kartą.“
4 prob. Kai paleidžiate perkeliamą diagnostikos paketą („Portable_Diagnostic.exe“), gaunate klaidos pranešimą „Ši programa nepalaikoma šioje operacinėje sistemoje“ arba „Šis diagnostikos įrankis nepalaiko jūsų kompiuterio konfigūracijos“ ir programa užsidaro
5 prob. Atlikdami diagnostiką gaunate klaidos pranešimą „Ši diagnostikos priemonė netinka šiam kompiuteriui“ (klaida 0x80005005) arba „Ši diagnostikos priemonė netinka jūsų sistemai“ ir programa užsidaro
6 prob. Atlikdami diagnostiką gaunate klaidos pranešimą „Atsiprašome, bet jūsų turimas šio diagnostikos įrankio prieigos raktas pasenęs arba nebegalioja“ ir negalite atlikti diagnostikos
7 prob. Atlikdami diagnostiką gaunate klaidos pranešimą „Atsiprašome, bet bandant susisiekti su serveriu programoje įvyko klaida. Bandykite dar kartą vėliau. [kodas 80072EE7]“
8 prob. Atlikdami diagnostiką gaunate pranešimą „Rezultatų failai per dideli siųsti į „Microsoft“…“
9 prob. Atlikdami diagnostiką kompiuteryje su „Windows XP“ arba „Windows Server 2003“ gaunate klaidos pranešimą „Nepavyko rasti šios programos paleidimo vykdyklės versijos“
10 prob. Spustelėję mygtuką „Vykdyti“ diagnostikai atlikti kompiuteryje su „Windows Server“, gaunate klaidos pranešimą „Dabartiniai saugos parametrai neleidžia atsisiųsti šio failo“ ir diagnostika neatliekama
11 prob. Spustelėjus mygtuką „Vykdyti“ diagnostikai atlikti kompiuteryje su „Windows Server“, galimos tik parinktys „Įrašyti“ ir „Atšaukti“
12 prob. Spustelėję mygtuką „Vykdyti“ diagnostikai atlikti, gaunate klaidos pranešimą „Atsiprašome, bet įvyko klaida: slapukai neįjungti jūsų naršyklėje arba panaikinti“

1 kl. Kaip paleisti diagnostikos paketus?

 • Kompiuteriuose, kuriuose veikia interneto ryšys:
  1. Spustelėkite „Microsoft“ jums pateiktą URL adresą arba nukopijuokite ir įklijuokite jį savo žiniatinklio naršyklės adreso juostoje.
  2. Kai puslapis bus įkeltas, spustelėkite jame rodomą mygtuką „Vykdyti“ ir paklausti, ar norite failą vykdyti, ar jį įrašyti, būtinai pasirinkite dialogo raginimą „Vykdyti“ (arba „Atidaryti“).
  3. Gali atsidaryti vartotojo abonemento valdymo (UAC) dialogo langas, kuriame klausiama, ar norite, kad MATS atliktų keitimus jūsų kompiuteryje. Spustelėkite mygtuką „Taip“.
  4. Vadovaudamiesi nurodymais paleiskite programą, o tada nusiųskite diagnostikos sukurtus duomenis.
 • Kompiuteriuose, kuriuose nėra interneto ryšio: žr. 2 kl. šiame straipsnyje. 

2 kl. Kaip paleisti SDP diagnostiką kompiuteryje, kuriame nėra interneto ryšio?

 1. Kompiuteryje, kuriame veikia interneto ryšys:
  1. Spustelėkite „Microsoft“ jums pateiktą URL adresą arba įklijuokite jį savo žiniatinklio naršyklės adreso juostoje.
  2. Kai puslapis bus įkeltas, spustelėkite mygtuką „Vykdyti“ ir paklausti, ar norite vykdyti failą, ar jį įrašyti, būtinai pasirinkite dialogo raginimą „Vykdyti“ (arba „Atidaryti“).
  3. Gali atsidaryti UAC dialogo langas, kuriame klausiama, ar norite, kad MATS atliktų keitimus jūsų kompiuteryje. Spustelėkite mygtuką „Taip“.
  4. Kai MATS bus paleista, spustelėkite mygtuką „Priimti“.
  5. Pasirinkite „Kitas kompiuteris“ ir spustelėkite mygtuką „Pirmyn“.
   Pastaba: jei paskirties kompiuteryje jau įdiegta „PowerShell“ arba jame veikia „Windows 7“ arba „Server 2008 R2“, galite rinktis parinktį „Kompiuteryje jau įdiegta „Windows PowerShell“ spustelėdami žymės langelį.
  6. Spustelėkite mygtuką „Pradėti“.
  7. Įrašykite diagnostikos paketą USB atmintinėje arba bendrai naudojamame tinklo objekte. Generuojamas failas „Portable_Diagnostic.exe“.
 2. Kompiuteryje, kuriame bus atliekama diagnostika:
  1. Paleiskite failą „Portable_Diagnostic.exe“ (tai failas, sukurtas kompiuteryje, kuriame veikia interneto ryšys). Diagnostika prasideda.
  2. Spustelėkite mygtuką „Priimti“ ir vadovaudamiesi nurodymais atlikite diagnostiką.
  3. Baigus diagnostiką, jus paragins peržiūrėti ir įrašyti siunčiamus rezultatus. Įrašykite diagnostikos rezultatus USB atmintinėje arba bendrai naudojamame tinklo objekte. Vietoje, pasirinktoje rezultatams įrašyti, bus sukurtas poaplankis, kurio pavadinimas prasidės žodžiais „Upload Results“ (siunčiami rezultatai).
 3. Kompiuteryje, kuriame veikia interneto ryšys:
  1. Raskite įrašytus rezultatus aplanke „Upload Results“ (siunčiami rezultatai) (iš 2c veiksmo pirmiau šiame straipsnyje) ir paleiskite failą „Upload_results.exe“.
  2. Spustelėdami mygtuką „Siųsti“ nusiųskite rezultatus atgal „Microsoft“ palaikymo tarnybai.

3 kl. Ar MATS / SDP diagnostika gali pakeisti mano sistemos konfigūraciją?

Taip, MATS / SDP diagnostika gali pakeisti kompiuterio konfigūraciją. Pavyzdžiui, diagnostikos paketas gali įgalinti su derinimu susijusį registravimą, o tada reikalauti, kad atkurtumėte patiriamą problemą. Tokio registravimo dalis gali būti įgalinta ir išlaikyta, kol diagnostikos paketas nenusiųs trikčių diagnostikos informacijos „Microsoft“ palaikymo tarnybai.

Be to, MATS gali įdiegti vykdyklės paketus, pvz., „PowerShell“, kad galėtų vykdyti diagnostikos paketus. Ne visi MATS atlikti konfigūracijos pakeitimai bus panaikinti diagnostikos paketui baigus darbą. Jei įdiegiama „PowerShell“, ji nebus automatiškai pašalinta iš kompiuterio.

Be to, tam tikri diagnostikos paketai gali aptikti konkrečias problemas. Jei diagnostikos paketai gali automatiškai rasti ir pašalinti problemas, jums bus suteikta galimybė pritaikyti taisymus. Jei nuspręsite taikyti taisymus, taisymo atlikti pakeitimai liks diagnostikos paketui baigus darbą.

4 K. Kokios operacinės sistemos gali vykdyti „Microsoft“ palaikymo tarnybos diagnostikos paketus?

 • „Windows XP“ (x86 ir x64)
 • „Windows Server 2003“ (x86 ir x64)
 • „Windows Vista“ (x86 ir x64)
 • „Windows Server 2008“ (x86 ir x64)
 • „Windows 7“ (x86 ir x64)
 • „Windows Server 2008 R2“ (x64)
 • „Windows 8“ (x86 ir x64)
 • „Windows Server 2012“

5 kl. Ar yra tokių diegimo aplinkų, kurios nepalaikomos ir todėl negali vykdyti diagnostikos paketų?

Naujesni diagnostikos paketai negali veikti šiose sistemose:
 • „Itanium“ (IA-64);
 • „Windows Server 2008“ (ne R2) serverio branduolio įdiegties parinktyje.
Jei paskirties kompiuteryje veikia kuri nors iš šių aplinkų, jums gali pavykti paleisti senesnį mažiau funkcijų atliekantį diagnostikos paketą, jei toks yra. Daugiau informacijos žr. 7 kl.

Jei diagnostikos tinklalapyje mažiau funkcijų turinčio paketo nėra, galite kreiptis į savo palaikymo inžinierių, kad atsiųstų mažiau funkcijų turintį diagnostikos paketą, suderinamą su „Itanium“ (IA-64) arba „Windows Server 2008“ serverio branduolio įdiegties parinktimi.

6 kl. Ar yra būtinų diagnostikos paketui vykdyti komponentų?

Diagnostikos paketų vykdymui reikalingi įvairūs būtini komponentai, kurie priklauso nuo paskirties kompiuterio operacinės sistemos. Diagnostikos paketas automatiškai tikrins šiuos būtinus komponentus jūsų kompiuteryje ir pradės veikti, jei jie jau įdiegti, arba paragins juos įdiegti, jei kompiuteryje jų dar nėra.

Pastaba Tam tikriems diagnostikos paketams taip pat gali reikėti „PowerShell“ 2.0, kurios MATS nediegia automatiškai. Atsisiųsti „PowerShell“ 2.0 galite naudodamiesi šiame straipsnyje pateiktais saitais. Diagnostikos paketas gali reikalauti ir kitų su diagnostika susijusių būtinų komponentų. Pavyzdžiui, jei diagnostikos paketas skirtas „Exchange Server“ komponentų triktims diagnozuoti, gali būti reikalaujama, kad kompiuteryje būtų įdiegta „Exchange Server“.

Būtini komponentai norint atlikti diagnostiką išvardytose operacinėse sistemose

„Windows XP“ arba „Windows Server 2003“
 • „Windows XP“ (32 bitų) reikia 3 ar naujesnio pakeitimų paketo
 • 64 bitų „Windows XP“ ir „Windows Server 2003“ reikia 2 arba naujesnio pakeitimų paketo
 • „Microsoft Core XML Services (MSXML)“ 6.0
 • „.NET Framework“ versija 2.0, 3.0 arba 3.5 (įdiegus „.NET Framework 4.0“ arba naujesnę versiją neįdiegiama reikalinga šių „Windows“ versijų konfigūracija)
 • „Windows PowerShell“ 1.0 arba 2.0 („Windows PowerShell“ 2.0 yra „Windows Management Framework“ dalis)

  Pastaba. Diagnostikos paketas automatiškai įdiegs „PowerShell 1.0“. Bet jei reikia 2.0 versijos, ją turėsite įdiegti patys.
„Windows Vista“ arba „Windows Server 2008“
 • „Windows PowerShell“ 1.0 arba 2.0 („Windows PowerShell“ 2.0 yra „Windows Management Framework“ dalis)

  Pastaba. Diagnostikos paketas automatiškai įdiegs „PowerShell 1.0“. Bet jei reikia 2.0 versijos, ją turėsite įdiegti patys.
„Windows 7“ arba „Windows Server 2008 R2“
 • Visi būtinieji reikalavimai vykdomi.
„Windows 8“ arba „Windows Server 2012“
 • Vykdomi visi minimalūs reikalavimai.

  Pastaba. Sistemoje „Windows 8“ naudojant kai kuriuos diagnostikos paketus gali prireikti įdiegti „.NET Framework 3.5.1“. Pirmąjį kartą paleidus diagnostikos paketą ši programa bus pradėta įdiegti automatiškai.

Būtinų komponentų atsisiuntimo vietos

Reikalavimai paleisti iš naujo

Diegiant būtinus komponentus reikalavimų paleisti iš naujo paprastai nėra. Bet tam tikrose situacijose paleidimas iš naujo yra būtinas. Pavyzdžiui, jūsų kompiuteryje įdiegta „PowerShell“ 1.0 ir jūs atnaujinote versiją į „PowerShell“ 2.0 arba kompiuteryje neseniai buvo įdiegtas naujinimas ir laukiama paleidimo iš naujo.

7 K. Ką daryti, jei kompiuteryje, kuriame bus atliekama diagnostika, negalima įdiegti „PowerShell“?

Jei paskirties kompiuteryje naudojama „Windows XP“, „Windows Server 2003“, „Windows Vista“ arba „Windows Server 2008“ ir negalite įdiegti „PowerShell“, galbūt galėsite paleisti mažiau funkcijų turinčią diagnostikos paketo versiją. Bet „mažiau funkcijų turintis“ paketas gali būti siūlomas ne kiekvienai diagnostikai. Be to, mažiau funkcijų turintys paketai gali surinkti ne visą duomenų rinkinį, kurį surenka standartinis paketas (jam gali pavykti gauti tik duomenų pogrupį).

Norėdami sužinoti, ar galite paleisti mažiau funkcijų turintį paketą, kurį naudojant nereikia diegti 6 kl. išvardytų būtinų komponentų, atidarykite „Microsoft“ el. laiške pateiktą URL ir išplėskite skyrių „Papildomi būdai šiam diagnostikos paketui vykdyti“. Jei matote tekstą, pažymėtą „Su „Windows XP“, „Windows Server 2003“, „Windows Vista“ arba „Windows Server 2008“, tai reiškia, kad kompiuteryje galite paleisti mažiau funkcijų turinčią paketo versiją. Tokiu atveju galite išplėsti šią dalį ir spustelėti saitą „Atlikti diagnostiką“. Toliau nurodytame straipsnyje pateikta daugiau informacijos apie mažiau funkcijų turinčių paketų vykdymą:

8 K. Kokie komponentai ir failai lieka kompiuteryje, kai MATS nusiunčia failus „Microsoft“?

Kaip aprašyta 3 kl., tam tikri parametrai arba vykdyklės komponentai gali likti kompiuteryje. Pvz., jei vykdant diagnostikos paketą buvo įdiegta „PowerShell“, ji liks kompiuteryje.

Renkant duomenis, MATS diagnostikos informacija laikinai saugoma aplanke %WINDIR%\TEMP\SDIAG_{GUID} (kur GUID yra atsitiktiniu būdu sukurtas GUID, atitinkantis unikalų diagnostikos vykdymo egzempliorių), %TEMP%\msdtadmin ir (arba) %APPDATA%\..\Local\ElevatedDiagnostics\{Aplankas}. Diagnostikos paketui baigus darbą, šie aplankai panaikinami.

9 K. Ar diagnostikos paketai gali pakeisti „PowerShell“ vykdymo strategiją?

Daugelis diagnostikos paketų neatlieka jokių „PowerShell“ vykdymo strategijos keitimų. Bet tam tikri diagnostikos paketai, renkantys informaciją iš nuotolinių kompiuterių, gali laikinai pakeisti „PowerShell“ vykdymo strategiją į „RemoteSigned“.

Baigęs rinkti informaciją, diagnostikos paketas atkurs buvusią strategiją konfigūracijoje. Atminkite, kad strategija gali likti „RemoteSigned“, jei atšauksite diagnostiką prieš paketui baigiant darbą.

10 K. Kaip paleisti diagnostikos paketą „Windows Server 2008 R2“ serverio branduolio įdiegtyje?

„Windows Server 2008 R2“ serverio branduolys nepalaiko diagnostikos paketų vykdymo tiesiogiai kompiuteryje. Norėdami atlikti diagnostiką „Windows Server 2008 R2“ serverio branduolio kompiuteryje, turėsite kreiptis į savo palaikymo inžinierių ir prašyti prieigos rakto, leidžiančio vykdyti konkretų diagnostikos paketą, kurį naudojant galima rinkti informaciją iš „Server Core R2“ kompiuterio naudojant nuotolinį kompiuterį.

11 K. Kodėl paleidus tam tikrus diagnostikos paketus atsiranda langas „Naujinama sistemos informacija…“?

Šį pranešimą generuoja „Sistemos informacijos“ paslaugų programa (MSInfo32), kai renkama informacija apie kompiuterį. Diagnostikos paketas paprastai vykdo msinfo32 paslaugų programą foniniu režimu, kai aktyviuoju režimu vykdomos kitos diagnostikos užduotys, kad paspartintų duomenų rinkimo procesą. Šis procesas tik renka informaciją apie sistemą ir nenaujina jokių kompiuterio parametrų.

12 K. Kaip paleisti diagnostiką „Windows Server“ pagrindu veikiančiame kompiuteryje, kuriame įgalinta „Internet Explorer“ patobulintoji saugos konfigūracija (IESC)?

Turite dvi galimybes:
 1. Generuokite perkeliamą vykdomąjį failą serveryje, kuriame išjungta „Internet Explorer“ patobulintoji saugos konfigūracija, arba kompiuteryje, kuriame veikia kliento operacinė sistema, pavyzdžiui, „Windows Vista“ arba „Windows 7“. Tada vykdykite perkeliamą vykdomąjį failą paskirties kompiuteryje. Jei reikia daugiau informacijos, kaip generuoti perkeliamą vykdomąjį failą, žr. 2 kl.
 2. Įtraukite šias svetaines į patikimų svetainių sąrašą:
  • https://support.microsoft.com
  • ttps://diagnostics.support.microsoft.com

13 kl. Kuriuos URL adresus reikia konfigūruoti užkardoje / tarpiniame serveryje norint paleisti diagnostikos paketą?

Paleidus diagnostikos paketą, pasiekiami šie URL adresai:
 • http://support.microsoft.com
 • https://support.microsoft.com
 • https://dcupload.microsoft.com
 • https://diagnostics.support.microsoft.com
 • https://dcodews.partners.extranet.microsoft.com
 • http://microsoft.com
 • https://microsoft.com

14 kl. Mano aplinka labai sudėtinga. Kaip pasirinkti, kuriuose kompiuteriuose atlikti diagnostiką?

Jei abejojate, kuriuose kompiuteriuose paleisti diagnostikos paketus, aptarkite tai su „Microsoft“ palaikymo inžinieriumi.

15 kl.. Kaip „Microsoft“ palaikymo tarnyba naudoja diagnostikos paketo nusiųstą informaciją?

Diagnostikos paketo nusiųsti duomenys naudojami trikčių diagnostikai. Negavę jūsų leidimo, mes neatskleisime jokios į rezultatus įtrauktos informacijos už „Microsoft“, jos kontroliuojamų padalinių ir susijusių įmonių ribų.

„Microsoft“ įsipareigoja saugoti asmeninę jūsų informaciją. Mes naudojame daug įvairių apsaugos technologijų ir procedūrų, kurios padeda apsaugoti asmeninę jūsų informaciją nuo neleistinos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Pavyzdžiui, surinktą asmeninę informaciją mes laikome ribotos prieigos kompiuterių sistemose, kurios yra kontroliuojamose patalpose. Siųsdami labai konfidencialią informaciją internetu saugome ją naudodami šifravimą, pavyzdžiui, saugaus sujungimo sluoksnio (SSL) protokolą.

Perskaitykite „Microsoft“ privatumo patvirtinimą tinkle, kur rasite daugiau informacijos apie „Microsoft“ įsipareigojimą saugoti jūsų privatumą:
TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA
Šiame skyriuje aptartos dažniausios problemos, galinčios įvykti vykdant diagnostikos paketus kompiuteryje.

T1: Kai atliekate diagnostiką, parinktis „Šis kompiuteris“ tampa neryškia ir negalima paleisti diagnostikos

Taip gali įvykti dėl to, kad diagnostikos paketas, kurį bandote paleisti, nesuderinamas su paskirties kompiuterio operacine sistema. Pavyzdžiui, jūs naudojate „Windows XP“, bet „Microsoft“ palaikymo tarnybos jums atsiųstas diagnostikos paketas suderinamas tik su „Windows 7“. Tokiu atveju kreipkitės į „Microsoft“ palaikymo tarnybos specialistą ir prašykite diagnostikos paketo, suderinamo su paskirties kompiuterio operacine sistema.

T2: Kai paleidžiate diagnostikos paketą, pateikiamas klaidos pranešimas „Nepavyko atsisiųsti reikiamų komponentų iš mūsų serverio. Bandykite dar kartą vėliau“ ir programa uždaroma

Pataisyti už mane

Norėdami patikrinti, ar yra ryšys su URL, naudojamais SDP tarnyboje, spustelėkite mygtuką arba saitą Fix it . Tada dialogo lange Failo atsisiuntimas spustelėkite Vykdyti ir atlikite vediklyje Fix it nurodytus veiksmus.

Pastabos
 • „Fix it“ paketas suderinamas tik su „Windows 7“ ir naujesnėmis versijomis. Greitai paketas bus atnaujintas, kad palaikytų ankstesnes „Windows“ versijas.
 • Šis vediklis gali būti pateikiamas tik anglų kalba. Tačiau automatinis problemos sprendimas veikia ir kitų kalbų „Windows“ versijose.
 • Jei naudojate ne tą kompiuterį, kuriame kilo problema, įrašykite „Fix it“ sprendimą į „flash“ atmintinę arba CD, tada paleiskite jį kompiuteryje, kuriame yra problema.
 • Būtume dėkingi už jūsų atsiliepimą. Norėdami pateikti atsiliepimą arba pranešti apie šio sprendimo problemas palikite komentarą interneto dienoraštyje „Pataisyti už mane arba atsiųskite mums el. laišką.

Leiskite taisyti pačiam

Taip paprastai nutinka, jei kompiuteris negali susisiekti su „Microsoft“ serveriais ir atsisiųsti kliento komponentų arba diagnostikos paketo. Patikrinkite, ar jūsų naršyklė gali pasiekti anksčiau aptartame 13 kl. nurodytas svetaines. Atminkite, kad nuėjus į https://diagnostics.support.microsoft.com turi būti rodomas tinklalapis Prieiga uždrausta. Nuėjus į https://dcupload.microsoft.com ir https://dcodews.partners.extranet.microsoft.com turi būti rodomas paprastas tekstinis pranešimas „Sveiki…“.

Kaip laikiną priemonę galite naudoti kitą prie interneto prijungtą kompiuterį perkeliamam diagnostikos paketui sukurti, kaip aprašyta 2 kl., arba kreiptis į „Microsoft“ palaikymo inžinierių, kad sukurtų perkeliamą vykdomąjį failą ir atsiųstų jį jums, jog galėtumėte paleisti paskirties kompiuteryje.

3 prob. Perkeldami failus į „Microsoft“ palaikymo tarnybą gaunate klaidos pranešimą „Programai nepavyko susisiekti su diagnostikos serveriu. Įsitikinkite, kad prisijungėte prie interneto, ir bandykite dar kartą.“

Ši klaida įvyksta, jei kompiuteris, naudojamas perduoti rezultatams į „Microsoft“ palaikymo tarnybą, negali pasiekti „Microsoft“ serverių arba pertraukiamas ryšys su serveriais ar baigiasi jo skirtasis laikas. Jei ši problema neišnyksta spustelėjus mygtuką „Kartoti“, galite spręsti šią problemą atlikdami šiuos veiksmus:
 1. Norėdami išspręsti šią problemą vykdykite 2 prob. aprašytus veiksmus
 2. Įsitikinkite, kad jūsų naršyklė gali pasiekti 13 kl. išvardytas svetaines.
 3. Jei atlikę ankstesnius veiksmus vis tiek negalite nusiųsti rezultatų „Microsoft“ palaikymo tarnybai ir įrašėte rezultatų CAB failo kopiją, kreipkitės į „Microsoft“ palaikymo tarnybą, kad pasirūpintų CAB failo perdavimu.
 4. Jei neišsaugojote rezultatų kopijos, galite gauti failą, jei diagnostika vis dar atliekama. Failas saugomas aplanke „%TEMP%\msdtadmin\_{GUID}_“ arba „\Windows\Temp\SDIAG_{GUID}“ (kur GUID yra atsitiktiniu būdu sukurtas identifikatorius, atitinkantis diagnostikos vykdymo egzempliorių).

4 prob. Kai paleidžiate perkeliamą diagnostikos paketą („Portable_Diagnostic.exe“), gaunate klaidos pranešimą „Ši programa nepalaikoma šioje operacinėje sistemoje“ arba „Šis diagnostikos įrankis nepalaiko jūsų kompiuterio konfigūracijos“ ir programa užsidaro

Taip gali įvykti dėl to, kad perkeliamas diagnostikos paketas, kurį bandote paleisti, nesuderinamas su paskirties kompiuterio operacine sistema. Pavyzdžiui, jūs naudojate „Windows XP“, bet „Microsoft“ palaikymo tarnybos jums atsiųstas diagnostikos paketas suderinamas tik su „Windows 7“. Tokiu atveju kreipkitės į „Microsoft“ palaikymo tarnybos specialistą ir prašykite diagnostikos paketo, suderinamo su paskirties kompiuterio operacine sistema.

T5: Kai atliekate diagnostiką, gaunate klaidos pranešimą „Ši diagnostikos priemonė netinka šiam kompiuteriui“ (klaida 0x80005005) arba „Ši diagnostikos priemonė netinka jūsų sistemai“ ir programa užsidaro

Taip gali įvykti dėl to, kad diagnostikos paketas, kurį bandote paleisti, nesuderinamas su paskirties kompiuterio operacine sistema. Pavyzdžiui, jūs naudojate „Windows XP“, bet „Microsoft“ palaikymo tarnybos jums atsiųstas diagnostikos paketas suderinamas tik su „Windows 7“. Tokiu atveju kreipkitės į „Microsoft“ palaikymo tarnybos specialistą ir prašykite diagnostikos paketo, suderinamo su paskirties kompiuterio operacine sistema.

T6: Kai atliekate diagnostiką, gaunate klaidos pranešimą „Atsiprašome, bet jūsų prieigos raktas šiam diagnostikos įrankiui pasenęs arba nebegalioja“ ir negalite atlikti diagnostikos

Ši klaida gali įvykti dėl to, kad „Microsoft“ atsiųstas URL adresas nebegalioja arba pasiekėte didžiausią nusiuntimų skaičių, leidžiamą diagnostikos vykdymo. Tokiu atveju kreipkitės į „Microsoft“ palaikymo tarnybą ir prašykite pratęsti galiojimo datą arba nurodyti naują URL.

T7: Atlikdami diagnostiką gaunate klaidos pranešimą „Atsiprašome, bet bandant susisiekti su serveriu programoje įvyko klaida. Bandykite dar kartą vėliau. [kodas 80072EE7]“

Taip paprastai nutinka, jei kompiuteris negali susisiekti su „Microsoft“ serveriais ir atsisiųsti kliento komponentų arba diagnostikos paketo. Paleiskite 2 prob. pateiktą „Fix It“ trikčių diagnostikos priemonę arba patikrinkite, ar jūsų naršyklė gali pasiekti 13 kl. išvardytas svetaines. Atminkite, kad nuėjus į https://diagnostics.support.microsoft.com turi būti rodomas tinklalapis Prieiga uždrausta. Naršant į https://dcupload.microsoft.com ir https://dcodews.partners.extranet.microsoft.com turėtų būti rodomas paprastas tekstinis pranešimas „Hello from…“.

Kaip laikiną priemonę galite naudoti kitą prie interneto prijungtą kompiuterį perkeliamam diagnostikos paketui sukurti kaip aprašyta 2 K. Arba kreipkitės į „Microsoft“ palaikymo inžinierių, kad sukurtų perkeliamą vykdomąjį failą ir atsiųstų jums paleidimui paskirties kompiuteryje.

T8: Atlikdami diagnostiką, gaunate pranešimą „Rezultatų failai per dideli siuntimui į „Microsoft“…“

Ši klaida įvyksta, jei diagnostikos paketo surinkti duomenys sudaro didesnį nei 2 GB suglaudintą failą. Diagnostikos rezultatų CAB failą galima sukurti ir automatiškai nusiųsti tik jei jis mažesnis nei 2 GB.

Jei įvyko ši klaida, galite gauti išplėstą rezultatų versiją ir siųsti ją rankiniu būdu „Microsoft“ palaikymo inžinieriui. Norėdami tai padaryti, prieš spustelėdami „Uždaryti“ diagnostikos ekrane atidarykite aplanką %windir%\temp\SDIAG_{GUID}\Result (kur GUID yra atsitiktinis identifikatorius, atitinkantis unikalų diagnostikos vykdymo egzempliorių), nukopijuokite rezultatus ir suglauskite juos į kitą aplanką. Nukopijavę aplanko turinį, grįžkite į diagnostiką ir spustelėdami „Uždaryti“ išvalykite laikiną aplanką. Galiausiai kreipkitės į palaikymo specialistą, kad pasirūpintų failų perdavimu „Microsoft“.

T9: Atlikdami diagnostiką kompiuteryje su „Windows XP“ arba „Windows Server 2003“ gaunate klaidos pranešimą „Nepavyko rasti šios programos paleidimo vykdyklės versijos“

Ši klaida gali įvykti, jei kompiuteryje įdiegta „.NET Framework“ 4.0, bet neįdiegta „.NET Framework“ 2.0 arba „.NET Framework“ 3.5. Norėdami pašalinti šią problemą, įdiekite kompiuteryje „.NET Framework“ 2.0 arba „.NET Framework“ 3.5. „.NET Framework“ diegimo saitus rasite 6 K.

T10: Spustelėję mygtuką „Vykdyti“ diagnostikai atlikti kompiuteryje su „Windows Server“, gaunate klaidos pranešimą „Dabartiniai saugos parametrai neleidžia atsisiųsti šio failo“ ir diagnostika neatliekama

Ši klaida gali įvykti, jei kompiuteryje įgalinta „Internet Explorer“ patobulintoji saugos konfigūracija. Norėdami atlikti diagnostiką kompiuteryje, kuriame įgalinta „Internet Explorer“ patobulintoji saugos konfigūracija, vadovaukitės 12 K. pateiktais nurodymais.

T11: Spustelėjus mygtuką „Vykdyti“ diagnostikai atlikti kompiuteryje su „Windows Server“, galimos tik parinktys „Įrašyti“ ir „Atšaukti“

Ši problema gali įvykti, jei interneto parinktyse nustatyta parinktis „Šifruotų puslapių neįrašyti į diską“. Jei įgalinta „Internet Explorer“ patobulintoji saugos konfigūracija“ „Windows Server“ pagrindo kompiuteryje, ši parinktis nustatoma automatiškai.

Norėdami atlikti diagnostiką kompiuteryje, kuriame įgalinta ši parinktis, įrašykite failą ir tada atlikite diagnostiką iš atsisiuntimo aplanko. Norėdami išjungti šią parinktį, atidarykite „Interneto parametrai“, pasirinkite skirtuką „Išplėstiniai“ ir atžymėkite žymės langelį „Šifruotų puslapių neįrašyti į diską“ dalyje „Sauga“.

T12: Spustelėję mygtuką „Vykdyti“ diagnostikai atlikti, gaunate klaidos pranešimą „Atsiprašome, bet įvyko klaida: slapukai neįjungti jūsų naršyklėje arba panaikinti“

Ši problema gali įvykti, jei naršyklėje išjungti slapukai. Norėdami pašalinti šią problemą, naršyklėje įjunkite slapukus ir atnaujinkite puslapį. Norėdami įjungti slapukus programoje „Internet Explorer“, atidarykite „Interneto parinktys“, pasirinkite skirtuką „Privatumas“ ir tada pasirinkite „Numatytieji“ dalyje „Parametrai“, taip perkeldami slankiklį prie nustatymo „Vidutinis“.

Kita šios klaidos priežastis gali būti patobulintos saugos konfigūracijos įjungimas „Windows Server“ pagrindo kompiuteryje į saugos svetainių sąrašą įtraukiant ne visas 12 kl. išvardytas svetaines. Norėdami išspręsti šią problemą vykdykite 12 kl. pateiktas instrukcijas. Be to, galite paleisti 2 prob. pateiktą „Fix It“ trikčių diagnostikos priemonę, kuri greitai nustatys patobulintos saugos konfigūracijos problemas.


Pastaba. Tai yra SPARČIOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas „Microsoft“ palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai iš jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsižvelgiant į iškilusias problemas. Kadangi siekiama šią informaciją pateikti kuo greičiau, joje gali būti spausdinimo klaidų, todėl bet kuriuo metu ji gali būti pakeista apie tai nepranešus. Kitos informacijos žr. naudojimo sąlygose.
Savybės

Straipsnio ID: 2598970 – Paskutinė peržiūra: 05/29/2014 13:42:00 – Peržiūra: 2.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Premium, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition with Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition KN, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition KN, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 for Windows Essential Server Solutions, Windows Server 2008 for Windows Essential Server Solutions without Hyper-V, Windows Server 2008 Foundation, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 for Embedded Systems, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Business N, Windows Vista Business N 64-bit Edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Basic Beta, Windows Vista Home Basic N, Windows Vista Home Basic N 64-bit Edition, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Premium Beta, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Microsoft Windows XP Professional N, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Service Pack 3, Surface Pro, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise N, Windows 8 N, Windows 8 Pro, Windows 8 Professional N, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Release Candidate, Windows Server 2012 Standard

 • kbfixme kbmsifixme KB2598970
Atsiliepimai