Šiuo metu esate neprisijungę, laukiama, kol iš naujo prisijungsite prie interneto

Klaida „Prieiga uždrausta“ ir kitos klaidos, gaunamos atidarant arba dirbant su aplankais ir failais operacinėje sistemoje „Windows“

Nutrauktas „Windows XP“ palaikymas

Nuo 2014 m. balandžio 8 d. „Microsoft“ nutraukė „Windows XP“ palaikymą. Tai paveikė programinės įrangos naujinimus ir saugą. Sužinokite, ką tai reiškia jums ir kaip užtikrinti kompiuterio saugą.

Santrauka
Atidarant arba dirbant su failais ir aplankais gali įvykti klaida Prieiga uždrausta arba kitų klaidų. Dirbant su failais ir aplankais operacinėje sistemoje „Windows“ gali kilti toliau nurodytų problemų.

1 problema. Parodomas klaidos pranešimas „Prieiga uždrausta“

2 problema. Negalite atidaryti, redaguoti, įrašyti arba naikinti failų ir aplankų

3 problema. Įdiegę naują operacinės sistemos „Windows“ versiją negalite atidaryti aplanko

4 problema. Dirbate su failais ir aplankais

Problemų dirbant su failais ir aplankais operacinėje sistemoje „Windows“ gali kilti dėl problemų su teisėmis, sugadintų vartotojų abonementų arba netgi sugadintų failų. Šios problemos kyla atnaujinus į kitą „Windows“ versiją, jungiantis prie kitų kompiuterių tinkle arba netgi prie kompiuterio jungiant išorinį standųjį diską.
Sprendimas
Norėdami išspręsti problemą, peržiūrėkite skyrių, labiausiai atitinkantį scenarijų, ir atlikite jame nurodytus veiksmus.

Pastaba. Kilus pateiktų tipų problemoms, ne visuomet rodomas klaidos pranešimas „Prieiga uždrausta“. Jei atlikus konkrečiame scenarijuje nurodytus veiksmus problemos nepavyko išspręsti, bandykite atlikti veiksmus, nurodytus kitame scenarijuje.

Norėdami gauti tinkamus nurodymus, pasirinkite naudojamą operacinės sistemos „Windows“ versiją.
Klaidos pranešimas „Prieiga uždrausta“ gali būti rodomas dėl vienos ar kelių toliau pateiktų priežasčių.
 • Pasikeitė aplanko savininkas
 • Neturite tinkamų teisių
 • Failas gali būti užšifruotas

Panaikinti klaidos pranešimą „Prieiga uždrausta“ galite bandyti trimis būdais.

1. Galbūt nesate failo arba aplanko savininkas

Jei neseniai naujinote kompiuterį iš senesnės „Windows“ versijos į „Windows 8“, galėjo būti pakeista dalis abonemento informacijos ir galite nebebūti kai kurių failų arba aplankų savininkas. Šią problemą galite išspręsti tapę failo arba aplanko savininku. Norėdami tapti failo arba aplanko savininku, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Ilgai spauskite aplanką, kurio savininku pageidaujate tapti, ir bakstelėkite Ypatybės.
  (Jei naudojate pelę, spustelėkite aplanką dešiniuoju pelės mygtuku ir spustelėkite Ypatybės.)
 2. Bakstelėkite arba spustelėkite skirtuką Sauga, bakstelėkite arba spustelėkite Išsamiau, ir bakstelėkite arba spustelėkite Keisti.
 3. Bakstelėkite arba spustelėkite Redaguoti. Jei prašoma administratoriaus slaptažodžio arba patvirtinimo, įveskite slaptažodį arba pateikite patvirtinimą.
 4. Įveskite asmens, kuriam norite suteikti nuosavybės teises, vardą ir spustelėkite Tikrinti vardus.
 5. Lauke bus rodomas asmens, kuriam suteikiate nuosavybės teises, abonementas. Spustelėkite Gerai.
 6. Jei tam asmeniui norite suteikti failų ir poaplankių, esančių šiame aplanke, nuosavybės teises, pažymėkite žymės langelį Keisti antrinių konteinerių ir objektų savininką.
 7. Spustelėkite Gerai.

2. Galbūt neturite tinkamų teisių

Problemos, kylančios atidarant failus ar aplankus, gali būti susijusios su teisėmis. Teisės yra su failais ir aplankais susietos taisyklės, kurios nustato ar galite atidaryti ar keisti failus arba aplankus. Norėdami patikrinti failo arba aplanko teises, atlikite nurodytus veiksmus.
 1. Ilgai spauskite arba dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite failą arba aplanką ir pasirinkite Ypatybės.
 2. Bakstelėkite arba spustelėkite skirtuką Sauga.
 3. Norėdami matyti, kokias teises turite, dalyje Grupių arba vartotojų vardai bakstelėkite arba spustelėkite savo vardą.

Norėdami atidaryti failą, turite turėti teisę skaityti. Norėdami pakeisti failo arba aplanko teises, atlikite nurodytus veiksmus.

Svarbu. Norėdami pakeisti failo ir aplanko teises, turite įeiti kaip administratorius.

 1. Ilgai spauskite arba dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite failą arba aplanką ir bakstelėkite arba spustelėkite Ypatybės.
 2. Bakstelėkite arba spustelėkite skirtuką Sauga.
 3. Norėdami matyti, kokias teises turite, dalyje Grupių arba vartotojų vardai bakstelėkite arba spustelėkite savo vardą.
 4. Bakstelėkite arba spustelėkite Redaguoti, tada pažymėkite reikalingų teisių žymės langelius ir spustelėkite Gerai.

3. Galbūt failas arba aplankas užšifruotas

Failų šifravimas yra būdas apsaugoti juos nuo nepageidaujamos prieigos. Negalėsite atidaryti užšifruoto failo be sertifikato, kuris buvo naudojamas jam užšifruoti. Norėdami sužinoti, ar failas yra užšifruotas, atlikite nurodytus veiksmus.
 1. Ilgai spauskite arba dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite failą ir bakstelėkite arba spustelėkite Ypatybės.
 2. Bakstelėkite arba spustelėkite skirtuką Bendra ir bakstelėkite arba spustelėkite Išsamiau.

Jei žymės langelis Duomenims apsaugoti užšifruoti turinį yra pažymėtas, norint atidaryti failą reikia sertifikato, kuris buvo naudojamas jam užšifruoti.

Sertifikatą gaukite iš asmens, sukūrusio arba užšifravusio failą arba aplanką, arba paprašykite to asmens jį iššifruoti.


Klaidos pranešimas „Prieiga uždrausta“ gali būti rodomas dėl vienos ar kelių toliau pateiktų priežasčių.
 • Pasikeitė aplanko savininkas
 • Neturite tinkamų teisių
 • Failas gali būti užšifruotas

Panaikinti klaidos pranešimą „Prieiga uždrausta“ galite bandyti trimis būdais.

1. Galbūt nesate failo arba aplanko savininkas

Jei neseniai naujinote kompiuterį iš senesnės „Windows“ versijos į „Windows 7“, galėjo būti pakeista dalis abonemento informacijos ir galite nebebūti kai kurių failų arba aplankų savininkas. Šią problemą galite išspręsti tapę failo arba aplanko savininku. Norėdami tapti failo arba aplanko savininku, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite aplanką, kurio savininku norite tapti, tada spustelėkite Ypatybės.
 2. Spustelėkite skirtuką Sauga, spustelėkite Išsamiau, tada – skirtuką Savininkas.
 3. Spustelėkite Redaguoti. Jei prašoma administratoriaus slaptažodžio arba patvirtinimo, įveskite slaptažodį arba pateikite patvirtinimą.
 4. Įveskite asmens, kuriam norite suteikti nuosavybės teises, vardą.
 5. Jei tam asmeniui norite suteikti failų ir poaplankių, esančių šiame aplanke, nuosavybės teises, pažymėkite žymės langelį Keisti antrinių konteinerių ir objektų savininką.
 6. Spustelėkite Gerai.

2. Galbūt neturite tinkamų teisių

Problemos, kylančios atidarant failus ar aplankus, gali būti susijusios su teisėmis. Teisės yra su failais ir aplankais susietos taisyklės, kurios nustato ar galite atidaryti ar keisti failus arba aplankus. Norėdami patikrinti failo arba aplanko teises, atlikite nurodytus veiksmus.
 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite failą arba aplanką, tada spustelėkite Ypatybės.
 2. Spustelėkite skirtuką Sauga.
 3. Norėdami matyti, kokias teises turite, dalyje Grupių arba vartotojų vardai spustelėkite savo vardą.

Norėdami atidaryti failą, turite turėti teisę skaityti. Norėdami pakeisti failo arba aplanko teises, atlikite nurodytus veiksmus.

Svarbu. Norėdami pakeisti failo ir aplanko teises, turite įeiti kaip administratorius.

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite failą arba aplanką ir spustelėkite Ypatybės.
 2. Spustelėkite skirtuką Sauga.
 3. Norėdami matyti, kokias teises turite, dalyje Grupių arba vartotojų vardai spustelėkite savo vardą.
 4. Bakstelėkite arba spustelėkite Redaguoti, tada spustelėkite jums reikalingų teisių žymės langelius. Spustelėkite Gerai.

Daugiau informacijos apie teises žr. Kas yra teisės?

3. Galbūt failas arba aplankas užšifruotas

Failų šifravimas yra būdas apsaugoti juos nuo nepageidaujamos prieigos. Negalėsite atidaryti užšifruoto failo be sertifikato, kuris buvo naudojamas jam užšifruoti. Norėdami sužinoti, ar failas yra užšifruotas, atlikite nurodytus veiksmus.
 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite failą, tada spustelėkite Ypatybės.
 2. Spustelėkite skirtuką Bendra, tada spustelėkite Išsamiau.

Jei žymės langelis Duomenims apsaugoti užšifruoti turinį yra pažymėtas, norint atidaryti failą reikia sertifikato, kuris buvo naudojamas jam užšifruoti.

Sertifikatą gaukite iš asmens, sukūrusio arba užšifravusio failą arba aplanką, arba paprašykite to asmens jį iššifruoti.

Daugiau informacijos žr. Sertifikatų ir privačiųjų raktų importavimas arba eksportavimas
Norėdami gauti tinkamus nurodymus, pasirinkite naudojamą operacinės sistemos „Windows“ versiją.
Problemų atidarant, redaguojant, įrašant arba naikinant failus arba aplankus gali kilti dėl vienos arba kelių toliau nurodytų priežasčių.
 • Pasikeitė aplanko savininkas
 • Neturite tinkamų teisių
 • Failas gali būti užšifruotas
 • Failas gali būti sugadintas
 • Vartotojo profilis gali būti sugadintas

Išspręsti problemą pabandykite toliau pateiktais būdais.

1. Tapkite aplanko savininku

Jei neseniai naujinote kompiuterį iš senesnės „Windows“ versijos į „Windows 8“, galėjo būti pakeista dalis abonemento informacijos ir galite nebebūti failų arba aplankų savininkas. Šią problemą galite išspręsti tapę aplanko savininku. Norėdami nuosavybėn perimti aplanką, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Ilgai spauskite aplanką, kurio savininku pageidaujate tapti bakstelėkite Ypatybės.
  (Jei naudojate pelę, spustelėkite aplanką dešiniuoju pelės mygtuku ir spustelėkite Ypatybės)
 2. Bakstelėkite arba spustelėkite skirtuką Sauga, bakstelėkite arba spustelėkite Išsamiau ir bakstelėkite arba spustelėkite Keisti.
 3. Įveskite asmens, kuriam norite suteikti nuosavybės teises, vardą ir spustelėkite Tikrinti vardus.
 4. Bus rodomas vartotojo, kuriam suteikiate nuosavybės teises, vardas. Spustelėkite Gerai.
 5. Jei tam asmeniui norite suteikti failų ir poaplankių, esančių šiame aplanke, nuosavybės teises, pažymėkite žymės langelį Keisti antrinių konteinerių ir objektų savininką.
 6. Spustelėkite Gerai.

2. Galbūt neturite tinkamų teisių

Problemų atidarant failus gali kilti dėl teisių. Teisės yra su failais ir aplankais susietos taisyklės, kurios nustato, ar galite juos atidaryti arba keisti. Norėdami patikrinti failo arba aplanko teises, atlikite nurodytus veiksmus.

 1. Ilgai spauskite arba dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite failą arba aplanką ir bakstelėkite arba spustelėkite Ypatybės.
 2. Bakstelėkite arba spustelėkite skirtuką Sauga.
 3. Norėdami matyti, kokias teises turite, dalyje Grupių arba vartotojų vardai bakstelėkite arba spustelėkite savo vardą.
Norėdami atidaryti failą, turite turėti teisę skaityti. Norėdami pakeisti failo arba aplanko teises, atlikite nurodytus veiksmus.

Svarbu. Norėdami pakeisti failo ir aplanko teises, turite įeiti kaip administratorius.

 1. Ilgai spauskite arba dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite failą arba aplanką ir bakstelėkite arba spustelėkite Ypatybės.
 2. Bakstelėkite arba spustelėkite skirtuką Sauga.
 3. Norėdami matyti, kokias teises turite, dalyje Grupių arba vartotojų vardai bakstelėkite arba spustelėkite savo vardą.
 4. Bakstelėkite arba spustelėkite Redaguoti ir pažymėkite reikalingų teisių žymės langelius. Bakstelėkite arba spustelėkite Gerai.

Daugiau informacijos apie teises žr. Kas yra teisės?

3. Galbūt failas užšifruotas

Failų šifravimas yra būdas apsaugoti juos nuo nepageidaujamos prieigos. Negalėsite atidaryti užšifruoto failo be sertifikato, kuris buvo naudojamas jam užšifruoti. Norėdami sužinoti, ar failas yra užšifruotas, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Ilgai spauskite arba dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite failą ir bakstelėkite arba spustelėkite Ypatybės.
 2. Bakstelėkite arba spustelėkite skirtuką Bendra ir bakstelėkite arba spustelėkite Išsamiau.

Jei žymės langelis Duomenims apsaugoti užšifruoti turinį yra pažymėtas, norint atidaryti failą reikia sertifikato, kuris buvo naudojamas jam užšifruoti.

Sertifikatą gaukite iš asmens, sukūrusio arba užšifravusio failą.

4. Galbūt failas sugadintas.
Failai gali būti sugadinti dėl keleto priežasčių. Dažniausiai šios problemos priežastis yra ta, kad kompiuteris užstringa arba nutrūksta elektros energijos tiekimas tuo metu, kai failas atidarytas. Daugelio sugadintų failų pataisyti negalima. Reikia pašalinti failą arba bandyti atkurti senesnę jo versiją, jei prieš tai sukūrėte atsarginę standžiojo kompiuterio disko kopiją.

Daugiau informacijos apie dažnai užduodamus klausimus apie sugadintus failus ir kaip juos pataisyti žr.Sugadinti failai: dažnai užduodami klausimai

5. Galbūt sugadintas vietinio vartotojo profilis
Kartais „Windows“ gali netinkamai skaityti vietinio vartotojo profilį. Tai gali sukelti problemų atidarant failus ir aplankus. Gali tekti sukurti naują vietinio vartotojo profilį. Norėdami sukurti naują vietinio vartotojo profilį, pirmiausia sukurkite naują vietinio vartotojo abonementą. Sukūrus abonementą sukuriamas ir profilis. Norėdami sukurti naują vietinio vartotojo abonementą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Iš dešiniojo ekrano krašto braukite vidurio link, bakstelėkite Parametrai ir bakstelėkite Keisti kompiuterio parametrus.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite pelės žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, veskite jį žemyn, spustelėkite Parametrai ir spustelėkite Keisti kompiuterio parametrus)
 2. Naršymo srityje bakstelėkite arba spustelėkite Vartotojai.
 3. Bakstelėkite arba spustelėkite Įtraukti vartotoją ir bakstelėkite arba spustelėkite Ar jie gali prisijungti nenaudodami „Microsoft“ abonemento?
 4. Bakstelėkite arba spustelėkite Vietinis abonementas.
 5. Įveskite naujo abonemento vardą.
 6. Jei pageidaujate naudoti slaptažodį, įverskite ir patvirtinkite pageidaujamą slaptažodį. Jei slaptažodžio naudoti nepageidaujate, jo neįvedę bakstelėkite arba spustelėkite Toliau.
 7. Bakstelėkite arba spustelėkite Baigti.


Problemų atidarant, redaguojant, įrašant arba naikinant failus arba aplankus gali kilti dėl vienos arba kelių toliau nurodytų priežasčių.
 • Pasikeitė aplanko savininkas
 • Neturite tinkamų teisių
 • Failas gali būti užšifruotas
 • Failas gali būti sugadintas
 • Vartotojo profilis gali būti sugadintas

Išspręsti problemą pabandykite toliau pateiktais būdais.

1. Tapkite aplanko savininku

Jei neseniai naujinote kompiuterį iš senesnės „Windows“ versijos į „Windows 7“, galėjo būti pakeista dalis abonemento informacijos ir galite nebebūti failų arba aplankų savininkas. Šią problemą galite išspręsti tapę aplanko savininku. Norėdami nuosavybėn perimti aplanką, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite aplanką, kurį norite perimti nuosavybėn, tada spustelėkite Ypatybės.
 2. Spustelėkite skirtuką Sauga, spustelėkite Išsamiau, tada – skirtuką Savininkas.
 3. Spustelėkite Redaguoti. Jei prašoma administratoriaus slaptažodžio arba patvirtinimo, įveskite slaptažodį arba pateikite patvirtinimą.
 4. Įveskite asmens, kuriam norite suteikti nuosavybės teises, vardą.
 5. Jei tam asmeniui norite suteikti failų ir poaplankių, esančių šiame aplanke, nuosavybės teises, pažymėkite žymės langelį Keisti antrinių konteinerių ir objektų savininką.
 6. Spustelėkite Gerai.

2. Galbūt neturite tinkamų teisių

Problemų atidarant failus gali kilti dėl teisių. Teisės yra su failais ir aplankais susietos taisyklės, kurios nustato, ar galite juos atidaryti arba keisti. Norėdami patikrinti failo arba aplanko teises, atlikite nurodytus veiksmus.

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite failą arba aplanką ir spustelėkite Ypatybės.
 2. Spustelėkite skirtuką Sauga.
 3. Norėdami matyti, kokias teises turite, dalyje Grupių arba vartotojų vardai spustelėkite savo vardą.
Norėdami atidaryti failą, turite turėti teisę skaityti. Norėdami pakeisti failo arba aplanko teises, atlikite nurodytus veiksmus.

Svarbu. Norėdami pakeisti failo ir aplanko teises, turite įeiti kaip administratorius.

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite failą arba aplanką ir spustelėkite Ypatybės.
 2. Spustelėkite skirtuką Sauga.
 3. Norėdami matyti, kokias teises turite, dalyje Grupių arba vartotojų vardai spustelėkite savo vardą.
 4. Spustelėkite Redaguoti, spustelėdami pažymėkite reikalingų teisių žymės langelius ir spustelėkite Gerai.

Daugiau informacijos apie teises žr. Kas yra teisės?

3. Galbūt failas užšifruotas

Failų šifravimas yra būdas apsaugoti juos nuo nepageidaujamos prieigos. Negalėsite atidaryti užšifruoto failo be sertifikato, kuris buvo naudojamas jam užšifruoti. Norėdami sužinoti, ar failas yra užšifruotas, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite failą, tada spustelėkite Ypatybės.
 2. Spustelėkite skirtuką Bendra, tada spustelėkite Išsamiau.

Jei žymės langelis Duomenims apsaugoti užšifruoti turinį yra pažymėtas, norint atidaryti failą reikia sertifikato, kuris buvo naudojamas jam užšifruoti.

Sertifikatą gaukite iš asmens, sukūrusio arba užšifravusio failą. Daugiau informacijos žr. Sertifikatų ir privačiųjų raktų importavimas arba eksportavimas

4. Galbūt failas sugadintas.
Failai gali būti sugadinti dėl keleto priežasčių. Dažniausiai šios problemos priežastis yra ta, kad kompiuteris užstringa arba nutrūksta elektros energijos tiekimas tuo metu, kai failas atidarytas. Daugelio sugadintų failų pataisyti negalima. Reikia pašalinti failą arba bandyti atkurti senesnę jo versiją, jei prieš tai sukūrėte atsarginę standžiojo kompiuterio disko kopiją.

Daugiau informacijos apie dažnai užduodamus klausimus apie sugadintus failus ir kaip juos pataisyti žr.Sugadinti failai: dažnai užduodami klausimai

5. Galbūt sugadintas vartotojo profilis
Kartais „Windows“ gali netinkamai skaityti vartotojo profilį. Tai gali sukelti problemų atidarant failus ir aplankus. Gali tekti sukurti naują vartotojo profilį. Norėdami sukurti naują vartotojo profilį, pirmiausia sukurkite naują vartotojo abonementą. Sukūrus abonementą sukuriamas ir profilis. Daugiau informacijos, kaip sukurti vartotojų profilius, žr. Sugadinto vartotojo profilio taisymas. Sukūrę naują vartotojo profilį, galite kopijuoti savo vartotojo failus ir juos atidaryti.
Norėdami gauti tinkamus nurodymus, pasirinkite naudojamą operacinės sistemos „Windows“ versiją.
Problemų atidarant failus arba aplankus atnaujinus į naują „Windows“ versiją gali kilti dėl vienos arba kelių toliau nurodytų priežasčių.
 • Pasikeitė aplanko savininkas
 • Failai saugomi ankstesnės sistemos aplanke Windows.old

Išspręsti problemą pabandykite dviem toliau pateiktais būdais.

1. Galbūt nesate aplanko savininkas

Jei neseniai naujinote kompiuterį iš senesnės „Windows“ versijos į „Windows 8“, galėjo būti pakeista dalis abonemento informacijos ir galite nebebūti failų arba aplankų savininkas. Šią problemą galite išspręsti tapę aplanko savininku. Norėdami tapti aplanko savininku

 1. Ilgai spauskite aplanką, kurio savininku pageidaujate tapti, ir bakstelėkite Ypatybės.
  (Jei naudojate pelę, spustelėkite aplanką dešiniuoju pelės mygtuku ir spustelėkite Ypatybės.)
 2. Bakstelėkite arba spustelėkite skirtuką Sauga, bakstelėkite arba spustelėkite Išsamiau, ir bakstelėkite arba spustelėkite Keisti.
 3. Bakstelėkite arba spustelėkite Redaguoti. Jei prašoma administratoriaus slaptažodžio arba patvirtinimo, įveskite slaptažodį arba pateikite patvirtinimą.
 4. Įveskite asmens, kuriam norite suteikti nuosavybės teises, vardą ir spustelėkite Tikrinti vardus.
 5. Lauke bus rodomas asmens, kuriam suteikiate nuosavybės teises, abonementas. Spustelėkite Gerai.
 6. Jei tam asmeniui norite suteikti failų ir poaplankių, esančių šiame aplanke, nuosavybės teises, pažymėkite žymės langelį Keisti antrinių konteinerių ir objektų savininką.
 7. Spustelėkite Gerai.


2. Reikia atkurti failus iš aplanko Windows.old

Jei neseniai naujinote kompiuterį iš senesnės „Windows“ versijos į „Windows 8“ ir neformatavote standžiojo disko iš naujo, galite atidaryti senus failus iš aplanko Windows.old.

Taisyti už mane

Jei norite, kad problema būtų išspręsta automatiškai, spustelėkite mygtuką arba saitą Taisyti. Dialogo lange Failo atsisiuntimas spustelėkite Vykdyti ir atlikite vedlio Taisyti nurodytus veiksmus.


Atkurkite asmeninius failus
Microsoft Fix it 50582

Atkurkite failus rankiniu būdu, atlikdami nurodytus veiksmus.
 1. Klasikiniame darbalaukyje spustelėkite aplanko piktogramą ir pažymėkite Kompiuteris arba klaviatūroje spauskite „Windows“ + E.
 2. Du kartus bakstelėkite arba spustelėkite diską, kuriame įdiegta operacinė sistema „Windows“ (dažniausiai standusis diskas C:).
 3. Du kartus bakstelėkite arba spustelėkite aplanką Windows.old.
 4. Du kartus bakstelėkite arba spustelėkite aplanką Vartotojai.
 5. Du kartus bakstelėkite arba spustelėkite savo vartotojo vardą.
 6. Atidarykite aplankus, kuriose yra pageidaujami atkurti failai.
  Pvz., norėdami atkurti failus aplanke Dokumentai, du kartus bakstelėkite arba spustelėkite aplanką Dokumentai.
 7. Kopijuokite ir įklijuokite pageidaujamus failus iš kiekvieno aplanko į aplanką, esantį „Windows 8“.
  Pvz., norėdami atkurti viską iš aplanko Dokumentai, kopijuokite visus failus ir aplankus, tada įklijuokite juos į biblioteką Dokumentai, esančią „Windows 8“.
 8. Pakartokite 5–7 veiksmus kiekvienam kompiuterio abonementui.

Daugiau informacijos apie failų atkūrimą iš senesnės versijos žr. Prarastų arba pašalintų failų atkūrimas

Problemų atidarant failus arba aplankus atnaujinus į naują „Windows“ versiją gali kilti dėl vienos arba kelių toliau nurodytų priežasčių.
 • Pasikeitė aplanko savininkas
 • Failai saugomi ankstesnės sistemos aplanke Windows.old

Išspręsti problemą pabandykite dviem toliau pateiktais būdais.

1. Galbūt nesate aplanko savininkas

Jei neseniai naujinote kompiuterį iš senesnės „Windows“ versijos į „Windows 7“, galėjo būti pakeista dalis abonemento informacijos ir galite nebebūti failų arba aplankų savininkas. Šią problemą galite išspręsti tapę aplanko savininku. Norėdami tapti aplanko savininku
 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite aplanką, kurį norite perimti nuosavybėn, tada spustelėkite Ypatybės.
 2. Spustelėkite skirtuką Sauga, spustelėkite Išsamiau, tada – skirtuką Savininkas.
 3. Spustelėkite Redaguoti. Jei prašoma administratoriaus slaptažodžio arba patvirtinimo, įveskite slaptažodį arba pateikite patvirtinimą.
 4. Įveskite asmens, kuriam norite suteikti nuosavybės teises, vardą.
 5. Jei tam asmeniui norite suteikti failų ir poaplankių, esančių šiame aplanke, nuosavybės teises, pažymėkite žymės langelį Keisti antrinių konteinerių ir objektų savininką.
 6. Spustelėkite Gerai.

2. Reikia atkurti failus iš aplanko Windows.old

Jei neseniai naujinote kompiuterį iš senesnės „Windows“ versijos į „Windows 7“ ir neformatavote standžiojo disko iš naujo, galite atidaryti senus failus iš aplanko Windows.old.


Taisyti už mane

Jei norite, kad problema būtų išspręsta automatiškai, spustelėkite mygtuką arba saitą Taisyti. Dialogo lange Failo atsisiuntimas spustelėkite Vykdyti ir atlikite vedlio Taisyti nurodytus veiksmus.


Atkurkite asmeninius failus
Microsoft Fix it 50582
Atkurkite failus rankiniu būdu, atlikdami nurodytus veiksmus.
 1. Spustelėkite mygtuką Pradėti ir spustelėkite Kompiuteris.
 2. Du kartus spustelėkite diską, kuriame įdiegta operacinė sistema „Windows“ (dažniausiai standusis diskas C:).
 3. Du kartus spustelėkite aplanką Windows.old.
 4. Du kartus spustelėkite aplanką Vartotojai.
 5. Du kartus spustelėkite savo vartotojo vardą.
 6. Atidarykite aplankus, kuriose yra pageidaujami atkurti failai.
  Pvz., norėdami atkurti failus aplanke Dokumentai, du kartus spustelėkite aplanką Dokumentai.
 7. Kopijuokite ir įklijuokite pageidaujamus failus iš kiekvieno aplanko į aplanką, esantį „Windows 7“.
  Pvz., norėdami atkurti viską iš aplanko Dokumentai, kopijuokite visus failus ir aplankus, tada įklijuokite juos į biblioteką Dokumentai, esančią „Windows 7“.
 8. Pakartokite 5–7 veiksmus kiekvienam kompiuterio abonementui.

Daugiau informacijos apie failų atkūrimą iš senesnės versijos žr. Prarastų arba pašalintų failų atkūrimas

Norėdami sužinoti, kaip rasti, tvarkyti ir naudoti kompiuteryje esančius failus ir aplankus, žr. Darbas su failais ir aplankais

Norėdami gauti atsakymų į dažnai užduodamus klausimus apie teisių taikymą failui arba aplankui, žr. Ką reikia žinoti prieš taikant teises failui arba aplankui
Daugiau informacijos
Pastaba. Tai yra SPARČIOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas „Microsoft“ palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai iš jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsižvelgiant į iškilusias problemas. Kadangi siekiama šią informaciją pateikti kuo greičiau, joje gali būti spausdinimo klaidų, todėl bet kuriuo metu ji gali būti pakeista apie tai nepranešus. Kitos informacijos žr. naudojimo sąlygose.
Savybės

Straipsnio ID: 2623670 – Paskutinė peržiūra: 03/29/2013 12:02:00 – Peržiūra: 2.0

Microsoft Windows XP Starter Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP leidimas profesionalams, Windows Vista Starter, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro

 • KB2623670
Atsiliepimai