Šiuo metu esate neprisijungę, laukiama, kol iš naujo prisijungsite prie interneto

„Internet Explorer“ naudoja tarpinį serverį vietiniams IP adresams, net jei įjungta parinktis „Bypass Proxy Server for Local Addresses“ (Ieškant vietinių adresų apeiti tarpinį serverį)

POŽYMIAI
Jei prisijungiate prie žiniatinklio serverio naudodami interneto protokolo (IP) adresą ar visiškai apibrėžtą domeno vardą (FQDN) vietiniame tinkle, „Microsoft Internet Explorer“ arba „Windows Internet Explorer“ prisijungia per paskirtą tarpinį serverį, net jei įjungta parinktis Bypass proxy server for local addresses (Ieškant vietinių adresų apeiti tarpinį serverį).

Tačiau jei jungiatės prie žiniatinklio serverio naudodami pagrindinio kompiuterio vardą (pvz., http://žiniatinklioserveris) vietoj IP adreso (pvz., http://10.0.0.1) ar FQDN (pvz., http://žiniatinklioserveris.domenovardas.com), tarpinis serveris yra apeinamas ir „Internet Explorer“ prisijungia tiesiogiai prie serverio.
PRIEŽASTIS
Jei įjungta parinktis Bypass proxy server for local addresses (Ieškant vietinių adresų apeiti tarpinį serverį), pagal numatytuosius nustatymus tikrinami tik pagrindinių kompiuterių vardai.
SPRENDIMAS
Norėdami apeiti IP adresų rinkinį ar konkretų domeno vardą, adresus nurodykite tarpinio serverio išimčių sąraše.
  1. Naršyklės „Internet Explorer“ meniu Tools (Įrankiai) spustelėkite Internet Options (Interneto parinktys).
  2. Skirtuko lape Connections (Ryšiai) spustelėkite LAN Settings (LAN parametrai).
  3. Spustelėkite Advanced (Išsamiau) ir srityje Exceptions (Išimtys) įveskite atitinkamą informaciją.
BŪSENA
Toks veikimas yra numatytas.
hostname hostnames
Savybės

Straipsnio ID: 262981 – Paskutinė peržiūra: 04/29/2010 16:54:58 – Peržiūra: 4.12

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N, Windows Internet Explorer 8, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 6.0, Windows Internet Explorer 7 for Windows XP, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003 IA64

  • kbenv kbprb KB262981
Atsiliepimai