Šiuo metu esate neprisijungę, laukiama, kol iš naujo prisijungsite prie interneto

Kaip išjungti automatinį tarpinio serverio kaupimą talpykloje naršyklėje „Internet Explorer“

SANTRAUKA
Jei konfigūravote naršyklę „Internet Explorer“, kad ji naudotų automatinio tarpinio serverio konfigūravimo scenarijų, ji talpykloje saugo tarpinį serverį, kurį pateikia iškvietimas FindProxyForURL. Kaupimo talpykloje mechanizmas („Automatic Proxy Result Cache“) vykdomas pagal pagrindinį kompiuterį (t. y. ne pagal URL). Tai neleidžia naudoti kitų tarpinių serverių, kai bandote pasiekti tą patį žiniatinklio serverį. Toliau pateiktame scenarijaus pavyzdyje pademonstruojamas šis veikimo būdas.
 • Konfigūruokite žiniatinklio serverį, kurio vardas yra „Webserver“, naudodami du virtualiuosius aplankus: "/login" ir "/test".
 • Sukurkite toliau pateiktą .pac failą.
  function FindProxyForURL (url, host){if shExpMatch (url, "http://webserver/login") return "DIRECT";else return "PROXY myproxy:80";}
 • Konfigūruokite „Internet Explorer“, kad ji naudotų šį .pac failą.
 • Paleiskite „Internet Explorer“ ir įveskite toliau pateiktą žiniatinklio adresą.
  http://webserver/login
  „Internet Explorer“ įkelia .pac failą ir tinkamai naudoja tiesioginį ryšį.
 • Kai parodomas prisijungimo puslapis, įveskite http://webserver/test. Jei naudojate tinklo monitorių, galite matyti, kad prieiga prie „http://webserver/test“ vietoj „myproxy“ vis dar naudoja tiesioginį ryšį.
DAUGIAU INFORMACIJOS
„Automatic Proxy Result Cache“ yra efektyvumo patobulinimas, kuris buvo įtrauktas į „Internet Explorer 5.5“ ir naujesnes versijas. Talpyklos tikslas yra sumažinti automatinio tarpinio serverio konfigūravimo scenarijaus apdorojimą kliento pusėje. Kai jungiamasi prie interneto svetainės, siekiant nustatyti, ar reikia naudoti tarpinį serverį ir kokį tarpinį serverį naudoti, naudojama funkcija FindProxyForURL. „Internet Explorer 5.5“ ir naujesnės versijos pirma patikrina „Automatic Proxy Result Cache“, kad nustatytų, ar tarpinis serveris anksčiau buvo naudojamas prisijungiant prie pagrindinio kompiuterio. Jei patikrinti nepavyksta, nurodoma, kad tai yra pirmasis bandymas prisijungti prie pagrindinio kompiuterio dabartinės sesijos metu, ir taikoma įprasta tarpinio serverio aptikimo logika. Toliau pateiktame sąraše paaiškinama logika, kurią naudoja „Internet Explorer 5.5“ ir naujesnės versijos, kad nustatytų, ar reikia naudoti tarpinį serverį ir kokį tarpinį serverį naudoti.
 • Jei naršyklėje „Internet Explorer“ įgalinta parinktis Automatically Detect Settings (Automatiškai atrasti parametrus), iš vietinio tinklo (LAN) bandoma atsisiųsti Wpad.dat failą ir jį apdoroti kaip automatinio tarpinio serverio konfigūravimo scenarijų. Jei scenarijus pateikė tarpinį serverį ir „Internet Explorer“ sukūrė ryšį naudodama tarpinį serverį, „Automatic Proxy Result Cache“ yra atnaujinama naudojant pateiktą pagrindinį kompiuterį ir tarpinio serverio vardą.
 • Jei naršyklėje „Internet Explorer“ įgalinta parinktis Use automatic configuration script (Naudoti automatinio konfigūravimo scenarijų), atsisiunčiamas ir apdorojamas automatinio tarpinio serverio konfigūravimo scenarijus. Jei scenarijus pateikė tarpinį serverį ir „Internet Explorer“ sukūrė ryšį naudodama tarpinį serverį, „Automatic Proxy Result Cache“ yra atnaujinama naudojant pateiktą pagrindinį kompiuterį ir tarpinio serverio vardą.
 • Jei „Internet Explorer“ yra sukonfigūruota naudoti statinį tarpinį serverį, tarpinio serverio vardas yra gaunamas iš registro.
Kai „Internet Explorer“ naudoja automatinio tarpinio serverio konfigūravimo scenarijų, sukuriamas ryšys su tarpiniu serveriu, jei scenarijaus apdorojimas nurodo, kad reikia naudoti tarpinį serverį. Jei tarpinis serveris negali sukurti ryšio, tarpinio serverio vardas yra įtraukiamas į blogų tarpinių serverių saitų sąrašą, kad jis nebūtų naudojamas 30 minučių. Jei automatinio tarpinio serverio konfigūravimo scenarijuje pateikiamas tarpinių serverių sąrašas, kuriame nurodomi keli tarpiniai serveriai, bandoma naudoti sekantį sąraše esantį tarpinį serverį, kol pereinamas visas sąrašas arba sukuriamas ryšys. Jei išbandžius visus sąraše esančius tarpinius serverius ryšys nesukuriamas, „Internet Explorer“ bus rodomas klaidos pranešimas „Page Cannot Be Displayed“ (Puslapio neįmanoma rodyti).

Jei ryšys sukuriamas naudojant tarpinį serverį, svetainės pagrindinio kompiuterio vardas ir tarpinio serverio vardas yra kaupiamas talpykloje. „Internet Explorer“ yra sukaupusi informacijos, kokį tarpinį serverį naudoti, kai kitą kartą bandysite pasiekti pagrindinio kompiuterio vardą tame pačiame seanse. Todėl visi paskesni ryšiai su pagrindiniu kompiuteriu yra kuriami naudojant anksčiau naudotą tarpinį serverį. Tai reiškia, kad jei talpykloje saugomas tarpinio serverio vardas yra nepasiekiamas to paties seanso metu, automatinio tarpinio serverio konfigūravimo scenarijus nėra iš naujo apdorojamas, ir „Internet Explorer“ rodomas klaidos pranešimas „Page Cannot Be Displayed“ (Puslapio neįmanoma rodyti).

Galite nuspręsti išjungti „Automatic Proxy Result Cache“, kad būtų pateikiama daug tarpinių serverių. Tokiu atveju klientas apdoros kiekvieną naršyklės „Internet Explorer“ pateiktą GET užklausą. Todėl „Internet Explorer“ našumas gali suprastėti priklausomai nuo automatinio tarpinio serverio konfigūravimo scenarijaus logikos ir jo dydžio. Norėdami išjungti „Automatic Proxy Result Cache“, naudokite vieną iš toliau pateiktų metodų.

Pastaba. Išjungus automatinį tarpinio serverio kaupimą talpykloje, gali pablogėti „Internet Explorer“ efektyvumas.

1 metodas. Registro modifikavimas

Svarbu. Šiame skyriuje, metode ar užduotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Tačiau jei registro duomenis pakeisite netinkamai, gali kilti rimtų problemų. Todėl atlikite šiuos veiksmus atidžiai. Kad būtų saugiau, prieš keisdami registrą sukurkite atsarginę jo kopiją. Tuomet galėsite atkurti registrą, jei kils problemų. Norėdami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti atsarginę registro kopiją ir atkurti registrą, spustelėkite toliau pateiktą straipsnio numerį ir perskaitykite „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:
322756 Kaip sukurti atsarginę registro kopiją ir atkurti registrą sistemoje „Windows XP“


Naudodami toliau pateiktą registro raktą galite išjungti „Automatic Proxy Result Cache“.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings


Reikšmė: EnableAutoproxyResultCache
Tipas: REG_DWORD
Duomenų reikšmė: 0 = išjungti kaupimą talpykloje; 1 (arba nėra jokio rakto) = įgalinti automatinį tarpinio serverio kaupimą talpykloje (tai yra numatytasis veikimo būdas)
Jei registro rakto nėra, galite jį sukurti naudodami toliau pateiktą registro failą.
„Windows“ registro rengyklės versija 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings]"EnableAutoProxyResultCache"=dword:00000000"

2 metodas. Grupės strategijos parametrų modifikavimas

 1. Spustelėkite Start (Pradėti), spustelėkite Run (Vykdyti), įveskite gpedit.msc, tada spustelėkite OK (Gerai).
 2. Grupės strategijos objekto rengyklėje dukart spustelėkite User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Internet Explorer (Vartotojo konfigūravimas\Administravimo šablonai\Windows komponentai\Internet Explorer).
 3. Dukart spustelėkite Disable caching of Auto-Proxy scripts (Išjungti automatinį tarpinio serverio scenarijų kaupimą).
 4. Spustelėkite Enable (Įgalinti) ir spustelėkite OK (Gerai).
Gali reikėti naudoti šį registro raktą, jei jungiatės naudodami tarpinį serverį, kuris apdoroja saugias ir nesaugias užklausas tame pačiame serveryje. Vienas iš tokio veikimo būdo pavyzdžių yra programinė įranga „SQUID Proxy Server“. „Internet Explorer“ paprastai talpykloje kaupia prievado informaciją, todėl ji gali nesiųsti saugios užklausos naudodama tinkamą prievado numerį, kai ji bando siųsti saugius ir nesaugius atsakus tam pačiam serveriui, turinčiam skirtingus prievado numerius.Norėdami gauti daugiau informacijos apie blogų tarpinių serverių sąrašo įtraukimą, spustelėkite toliau nurodytą straipsnio numerį ir peržiūrėkite „Microsoft“ žinių bazės straipsnį.
320507 „Internet Explorer“ 30 minučių nebando iš naujo naudoti blogo tarpinio serverio (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
pac autoconfiguration autoproxy shExpMatch
Savybės

Straipsnio ID: 271361 – Paskutinė peržiūra: 04/29/2010 16:54:58 – Peržiūra: 8.0

 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
 • Windows Internet Explorer 8
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Windows Internet Explorer 7
 • kbenv kbhowto KB271361
Atsiliepimai
ft.com/ms.js" '="">