Šiuo metu esate neprisijungę, laukiama, kol iš naujo prisijungsite prie interneto

Kaip pašalinti klaidas, kylančias įrašant „Excel“ failus

SANTRAUKA
Bandant įrašyti „Microsoft Excel“ failą gali kiltų problemų, jei susidaro viena ar daugiau toliau nurodytų sąlygų.
 • „Excel“ failą įrašote į tinklo diską, prie kurio jūsų prieigos teisės yra ribotos.
 • „Excel“ failą įrašote į vietą, kurioje nepakanka disko vietos.
 • Prarastas ryšys su „Excel“ failu.
 • Iškilo konfliktas su antivirusinės programinės įrangos programa.
 • Įrašote „Excel“ failą, kuris bendrinamas.
 • Įrašant „Excel“ failą viršytas leidžiamas 218 simbolių kelio ilgis.
 • „Excel“ įjungta perėjimo formulės įvertinimo funkcija.
 • Failas sukurtas iš šablono, kuriame yra įdėtųjų objektų.
ĮŽANGA
Šiame straipsnyje aprašoma, kaip pašalinti problemas, kurios gali kilti įrašant „Microsoft Excel“ failus.
DAUGIAU INFORMACIJOS

Prieš pradėdami spręsti šią problemą perskaitykite tolesnę informaciją.

Jei šiuo metu ši problema iškilo su failu, kurio nepavyko įrašyti, prieš toliau spręsdami šią problemą žr. skyrių „Excel“ failo įrašymas prieš pradedant spręsti šią problemą.

Norėdami sužinoti daugiau apie tai, kaip įrašyti „Excel“ failus, žr. skyrių „Excel“ failo įrašymo procesas.

Norėdami spręsti „Excel“ įrašymo problemą, atlikite toliau nurodytus veiksmus tokia tvarka, kokia jie pateikti, kol išspręsite problemą.

1 veiksmas. Pabandykite įrašyti „Excel“ failą kitoje vietoje

Jei „Excel“ failą pavyksta tinkamai įrašyti vietiniame standžiajame diske, tinklo diske ar diskelyje, galimos toliau nurodytos patiriamų problemų priežastys. Jei „Excel“ failo nepavyksta tinkamai įrašyti vietiniame standžiajame diske, tinklo diske ar diskelyje, galimos toliau nurodytos patiriamų problemų priežastys. Jei problemą sukelia ne tai, išbandykite 2 veiksmą.

2 veiksmas. Pradinėje vietoje pabandykite įrašyti naują „Excel“ failą

Norėdami pradinėje vietoje įrašyti naują „Excel“ failą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Sukurkite naują „Excel“ darbaknygę.
 2. Meniu Failas spustelėkite Įrašyti kaip.
 3. Dialogo lange Įrašyti kaip atlikite toliau nurodytus veiksmus.
  1. Lauke Įrašyti į spustelėkite vietą, kurioje įrašytas pradinis „Excel“ failas.
  2. Lauke Failo vardas įveskite naują „Excel“ failo vardą.
  3. Spustelėkite Įrašyti.
Jei pradinėje vietoje naują „Excel“ failą įrašyti pavyksta, gali būti, kad problemos priežastis yra viena iš toliau išvardytųjų. Jei pradinėje vietoje naujo „Excel“ failo įrašyti nepavyksta, gali būti, kad problemą sukelia toliau aprašyta priežastis. Jei turite diską, kuriame yra pakankamai vietos, pabandykite atlikti 3 veiksmą.

3 veiksmas. Pabandykite įrašyti „Excel“ failą „Microsoft Windows“ saugiuoju režimu

Jei atlikus 1 ir 2 veiksmą problemos išspręsti nepavyksta, paleiskite „Windows“ iš naujo saugiuoju režimu ir pabandykite įrašyti „Excel“ failą vietiniame standžiajame diske.

Pastaba. Jei „Excel“ failams įrašyti naudojate tinklo vietą, pabandykite iš naujo paleisti „Windows“ saugiuoju režimu, kai palaikomas tinklo ryšys, tada bandykite įrašyti „Excel“ failą.

Daugiau informacijos, kaip „Windows“ paleisti saugiuoju režimu arba kaip vykdyti švariąją įkrovą, rasite spustelėję toliau nurodytus straipsnių numerius ir peržiūrėję „Microsoft“ žinių bazės straipsnius:
156126 „Windows 95“ trikčių diagnostika naudojant saugųjį režimą (gali būti anglų k.)
192926 Kaip atlikti švarios „Windows 98“ įkrovos trikčių diagnostiką (gali būti anglų k.)
267288 Kaip atlikti švarią „Windows Millennium Edition“ įkrovą (gali būti anglų k.)
266169 Kaip sistemoje „Windows 2000“ spręsti problemas naudojant saugųjį ar užmigdymo režimą ir išjungiant kompiuterį (gali būti anglų k.)
281770 Kaip atlikti švarios „Windows 2000“ įkrovos trikčių diagnostiką (gali būti anglų k.)

Jei „Excel“ failas įrašomas iš naujo paleidus „Windows“ saugiuoju režimu, pabandykite dar kartą įrašyti failą. Norėdami tai padaryti meniu Failas spustelėkite Įrašyti.

Jei „Excel“ failas neįrašomas (arba neįrašomas dar kartą) iš naujo paleidus „Windows“ saugiuoju režimu, galimos toliau nurodytos priežastys.

Priežastys

Trečiosios šalies papildinys

Jei „Excel“ failas neįrašomas, kai „Excel“ veikia „Windows“ saugiuoju režimu, šią problemą gali sukelti trečiosios šalies papildinys arba failas, esantis vienoje iš „Excel“ paleisties vietų. Pagal numatytuosius nustatymus tokie failai įkeliami paleidus „Excel“.

Kartais trečiųjų šalių programinės įrangos tiekėjai įdiegia pasirinktinių papildinių, kurie veikia su „Excel“. Kai kurie iš šių papildinių yra skirti darbui su esamomis „Excel“ funkcijomis, o kai kurie – perėjimui palengvinti, kai naudojami trečiųjų šalių produktai. Paprastai šie trečiųjų šalių papildiniai netrukdo įprastoms „Excel“ funkcijoms. Tačiau yra keletas išimčių, kai įrašant „Excel“ konfliktas kyla būtent dėl papildinių.

Norėdami patikrinti, ar yra tikimybė, kad trečiosios šalies „Excel“ papildinys ar failas sukels „Excel“ įrašymo problemų, ir tą tikimybę pašalinti, paleiskite „Excel“ saugiuoju režimu. Norėdami tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Uždarykite „Excel“.
 2. Spustelėkite Pradėti, tada perkelkite pelės žymiklį ant Programos.
 3. Paleisdami „Excel“ laikykite nuspaudę CTRL, kol gausite pranešimą, panašų į šį:
  „Excel“ aptiko, kad laikote nuspaudę klavišą CTRL. Ar norite, kad „Excel“ būtų paleista saugiuoju režimu?“
 4. Spustelėkite Taip.
 5. Pabandykite įrašyti naują „Excel“ failą, o tada dar kartą įrašykite tą patį „Excel“ failą.
Jei failas tinkamai įrašomas, gali būti, kad problemos priežastis yra pasirinktinis papildinys ar failas, kuris yra „Excel“ paleisties vietoje. Kad išspręstumėte problemą, turite surasti ir pašalinti tą papildinį ar failą. Nustatę, kuris papildinys ar failas sukelia problemą, kreipkitės į jo tiekėją. Tiekėjas gali turėti papildomos informacijos apie šią problemą ir naujinį, kuris šios problemos nekeltų.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie „Microsoft Office“ saugųjį režimą, meniu Žinynas spustelėkite „Microsoft Excel“ žinynas, įveskite „Office“ saugusis režimas į pagalbos srities lauką Ieškoti, tada spustelėkite Pradėti iešką, kad peržiūrėtumėte temą.

Daugiau informacijos, kaip nustatyti aplankus, kuriuos „Excel“ naudoja paleisties metu, ir sužinoti papildomas parinktis, kurios išjungia šią funkciją, rasite spustelėję toliau nurodytus straipsnių numerius ir peržiūrėję „Microsoft“ žinių bazės straipsnius:
291218 Kaip naudotis „Excel“ paleisties aplankais programoje „Excel 2002“ (gali būti anglų k.)
826922 Kaip atsisakyti automatinės failų atidarymo parinkties programose „Excel 2003“ ir „Excel 2002“ (gali būti anglų k.)
grįžti į viršų

„Terminate and Stay Ready“ (TSR) programa

Jei „Excel“ failas neįrašomas vietiniame ir (jei reikia) tinklo diske, kai „Excel“ veikia saugiuoju režimu, problemą gali kelti „Terminate and Stay Resident“ (TSR) programa, kuri veikia „Windows“ realiuoju režimu. Tokio tipo programos paprastai įkeliamos automatiškai „Windows“ paleisties procesu.

Pastaba. Galima pašalinti visas TSR. Norėdami tai padaryti, patikrinkite, ar kyla „Excel“ įrašymo problema „Windows“ veikiant saugiuoju režimu.

Iš naujo paleidę „Windows“ saugiuoju režimu, galite paleisti ir „Excel“ saugiuoju režimu, o tada pažiūrėti, ar problema išlieka. Norėdami „Excel“ paleisti saugiuoju režimu atlikite skyriuje „Trečiosios šalies papildinys“ nurodytus veiksmus.

Jei problemos nebėra, vykdydami pašalinimo procesą nustatykite, kuri TSR kelia problemą. Jei nesate tikri, kaip tai padaryti, kreipkitės į „Microsoft Windows“ tiekėją, kuris pateiks daugiau informacijos, kaip pašalinti kiekvieną programą, įkeliamą „Windows“ paleisties metu.

Daugiau informacijos, kaip spręsti „Windows“ paleisties proceso problemas, rasite spustelėję toliau nurodytus straipsnių numerius ir peržiūrėję „Microsoft“ žinių bazės straipsnius:
281965 Kaip spręsti problemas naudojant „Msconfig“ priemonę sistemoje „Windows 98“ (gali būti anglų k.)
281995 Kaip spręsti problemas naudojant „Msconfig“ priemonę sistemoje „Windows Millennium Edition“ (gali būti anglų k.)
grįžti į viršų

Apribotos teisės

Norėdami įrašyti „Excel“ failą turite turėti atitinkamas prieigos prie aplanko, kuriame norite įrašyti failą, teises:
 • Skaitymo teisės
 • Rašymo teisės
 • Pervardijimo teisės
 • Naikinimo teisės
Pastaba. Jei neturite šių teisių, „Excel“ įrašymo proceso užbaigti nepavyks.

grįžti į viršų

Nepakanka vietos diske

Kai bandote įrašyti į diską (į diskelį, vietinį standųjį diską ar tinklo diską), turite įsitikinti, kad diske yra pakankamai laisvos vietos failui įrašyti. Jei paskirties diske nėra pakankamai vietos, „Excel“ negali užbaigti įrašymo operacijos, o jūs gaunate tokį klaidos pranešimą:
„Diskas yra pilnas.“


Jei norite gauti daugiau informacijos apie šį klaidos pranešimą, spustelėkite toliau nurodytų straipsnių numerius ir peržiūrėkite „Microsoft“ žinių bazės straipsnius:
214245 Gaunate klaidos pranešimą „Diskas yra pilnas“, kai bandote įrašyti darbaknygę programoje „Excel“ (gali būti anglų k.)
223813 Klaidos pranešimas: „Dokumentas neįrašytas. Visos anksčiau įrašytos kopijos panaikintos.“ (gali būti anglų k.)
214073 Kai bandote įrašyti failą „Excel“ programoje, gaunate klaidos pranešimą. (gali būti anglų k.)
grįžti į viršų

Nutrūkęs tinklo ryšys

Jei dirbate su „Excel“ failu ir prarandamas ryšys su disku, kuriame yra tas failas, bandydami įrašyti failą galite gauti klaidos pranešimą.

Ši problema kyla, nes, kai atidarote „Excel“ failą iš tinklo vietos, kai kurios failo dalys galėjo būti neatsisiųstos į vietinį kompiuterį tuo metu, kai atidarėte failą. Failo „Puvot Table“ talpyklos, „ActiveX“ objektai ir „Microsoft Visual Basic for Applications“ (VBA) neatsisiunčiami į vietinį kompiuterį, kol šie elementai pasiekiami vietiniu „Excel“ seansu.

Todėl praradus tinklo ryšį „Excel“ negali pasiekti tų failo dalių, kurios nebuvo atsisiųstos į vietinį kompiuterį, ir negali įrašyti failo.

Jei norite gauti daugiau informacijos, spustelėkite šį straipsnio numerį ir peržiūrėkite „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:
291204 Kai nutrūkus tinklo ryšiui bandote įrašyti „Excel“ failą, gaunate klaidos pranešimą (gali būti anglų k.)
214073 Kai bandote įrašyti failą „Excel“ programoje, gaunate klaidos pranešimą. (gali būti anglų k.)
114440 Failo redagavimo / įrašymo klaida, kai nepavyksta pasiekti failo diske (gali būti anglų k.)
grįžti į viršų

Antivirusinės programinės įrangos konfliktas

Kai įdiegta arba veikia antivirusinė programinė įranga, galite gauti klaidos pranešimą, kai bandote įrašyti esamą „Excel“ failą. Kai bandote įrašyti naują failą „Excel“ programoje, klaidos pranešimo negaunate. Galite gauti klaidos pranešimą, nes kai kurios antivirusinės programos greitai nuskaito visus naujus failus, kurie atsiranda kompiuteryje. Šis nuskaitymo procesas kartais gali pertraukti „Excel“ įrašymo procesą. Tokio pertraukimo atveju „Excel“ gali sustabdyti failo įrašymą, ir jis nebus tinkamai įrašytas.

Norėdami gauti daugiau informacijos, spustelėkite toliau esančio straipsnio numerį ir peržiūrėkite „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:
265103 Gaunate klaidos pranešimą „<Filename> nepavyksta pasiekti, jį galima tik skaityti“, kai bandote įrašyti failą „Excel 2000“ programoje (gali būti anglų k.)
grįžti į viršų

Failo bendrinimo konfliktas

Jei su kitu vartotoju vienu metu dirbate su bendrinamu „Excel“ failu, galite gauti klaidos pranešimą, jei jūs ir kitas vartotojas bandote įrašyti „Excel“ failą tuo pačiu metu. Gaunate klaidos pranešimą, nes „Excel“ negali įrašyti failo, kol kitas „Excel“ egzempliorius jį įrašo.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie šį klaidos pranešimą, spustelėkite toliau nurodyto straipsnio numerį ir peržiūrėkite „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:
130494 Įrašydami bendrinamą darbaknygę „Excel 2002“ programoje, gaunate klaidos pranešimą „Šis failas užrakintas“ (gali būti anglų k.)
grįžti į viršų

Failo vardo ilgis

Jei bandote įrašyti ar atidaryti „Excel“ failą, o jo kelias (įskaitant failo vardą) yra ilgesnis nei 218 simbolių, galite gauti tokį klaidos pranešimą:
„Failo vardas netinkamas.“
Norėdami gauti daugiau informacijos, spustelėkite toliau esančio straipsnio numerį ir peržiūrėkite „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:
213983 Klaidos pranešimas įrašant ar atidarant failą programoje „Excel 2002“: „Failo vardas netinkamas“ (gali būti anglų k.)
grįžti į viršų

Perėjimo formulės įvertinimo funkcija įjungta

Kai įrašote „Excel“ failą senesne „Excel“ versija, galite gauti klaidos pranešimą, jei tame faile yra tam tikrų funkcijų ir įjungta perėjimo formulės įvertinimo funkcija.

Norėdami gauti daugiau informacijos, spustelėkite toliau esančio straipsnio numerį ir peržiūrėkite „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:
215281 Kyla klaidų įrašant senesnio formato failą, kai formulės įvertinimo funkcija įjungta programoje „Excel 2000“ (gali būti anglų k.)
grįžti į viršų

Šablone yra įdėtasis objektas

Kai įrašote „Excel“ failą, kuris sukurtas iš šablono, kuriame buvo įdėtasis objektas, galite gauti tokį klaidos pranešimą:
„Dokumentas neįrašytas“
Norėdami gauti daugiau informacijos, spustelėkite toliau esančio straipsnio numerį ir peržiūrėkite „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:
121942 Pranešimas „Dokumentas neįrašytas“, gautas įrašant failą, sukurtą iš šablono (gali būti anglų k.)
grįžti į viršų

Papildoma informacija

Įrašote „Excel“ failą prieš pradėdami spręsti šią problemą

Jūs beveik visada norite įrašyti „Excel“ failą su naujausiais pakeitimais ir tik tada tęsti „Excel“ įrašymo problemos priežasčių paieškos procesą. Jums gali nepavykti atkurti dabartinio failo „tokio, koks yra“, tai priklauso nuo „Excel“ įrašymo problemos priežasties. Tačiau paprastai padeda toliau nurodyti būdai. Toliau esantys pasiūlymai pateikiami formatų, kuo artimesnių pradiniam formatui, išsaugojimo tvarka, kai bandote išsaugoti failą.

Pastaba. Toliau pateiktais būdais gali nepavykti įrašyti failo su visais naujausiais pakeitimais, formatavimu ir funkcijų rinkiniu, kurie būdingi jūsų naudojamai „Excel“ versijai. Šiais būdais suteikiama galimybė turėti naudotiną, įrašytą failo versiją. Kad ir kurį būdą naudotumėte, turite įrašyti failą savo vietiniame standžiajame diske naudodami unikalų failo vardą.

1 būdas. „Excel“ failo įrašymas naudojant naują failo vardą
 1. Meniu Failas spustelėkite Įrašyti kaip.
 2. Įrašykite „Excel“ failą naudodami naują unikalų failo vardą.
2 būdas. Pradinių darbalapių perkėlimas į naują darbaknygę
 1. Meniu Įterpimas spustelėkite Darbalapis.

  Šio lapo reikia kaip užpildymo lapo, nes darbaknygėje turi likti bent vienas lapas, kai visi susiję duomenų lapai perkeliami.
 2. Meniu Redagavimas spustelėkite Perkelti arba kopijuoti lapą.
 3. Sąraše Į knygą spustelėkite (Nauja knyga).
 4. Spustelėkite Gerai.
Pastaba. Šiais veiksmais aktyvus darbalapis perkeliamas į naują darbaknygę. Kartokite 1–4 veiksmus, kol visi darbalapiai (išskyrus lapus, skirtus užpildyti) bus perkelti į naują darbaknygę.

Jei darbaknygėje yra VBA makrokomandų, nukopijuokite modulius iš senosios darbaknygės į naująją.

3 būdas. Failo įrašymas naudojant kitą „Excel“ failo tipą
 1. Meniu Failas spustelėkite Įrašyti kaip.
 2. Sąraše Įrašyti kaip tipas pasirinkite kitą nei dabartinio failo formatą. Jei naudojate „Microsoft Excel 97“ arba „Microsoft Excel 2000“, įrašykite failą kaip Excel 5.0/95.
4 būdas. Failo įrašymas HTML formatu
 1. Meniu Failas spustelėkite Įrašyti kaip.
 2. Sąraše Įrašyti kaip tipas spustelėkite Tinklalapis.
 3. Spustelėkite Įrašyti.
grįžti į viršų

„Excel“ failo įrašymo procesas

Kai „Excel“ įrašo failą, tai atliekama pagal tam tikrą procedūrą.
 1. „Excel“ sukuria atsitiktine tvarka pavadintą laikinąjį failą (pvz., Cedd4100 be failo vardo plėtinio) paskirties aplanke, kurį nurodėte dialogo lange Įrašyti kaip. Visa darbaknygė įrašoma į laikinąjį failą.
 2. Jei pakeitimai įrašomi į esamą failą, „Excel“ panaikina pradinį failą.
 3. „Excel“ pervardija laikinąjį failą. „Excel“ suteikia laikinajam failui vardą, kurį nurodėte (pvz., 1knyga.xls) dialogo lange Įrašyti kaip.
Norėdami gauti daugiau informacijos, spustelėkite toliau esančio straipsnio numerį ir peržiūrėkite „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:
814068 „Excel“ failų įrašymo būdo aprašas (gali būti anglų k.)
Pastaba. Kiti procesai, kurie vyksta jūsų kompiuteryje, gali pertraukti „Excel“ įrašymo procesą. Tokių problemų gali kilti, jei „Excel“ laikinasis failas pasiektas, kol „Excel“ įrašymo procesas dar nebaigtas (pvz., kai vietinė antivirusinė programa užrakina laikinąjį failą nuskaityti, ir jo negalima pervardyti).

Todėl turite sekti visų programinės įrangos komponentų įdiegimo ar atnaujinimo procesus, kad nekiltų „Excel“ įrašymo problemų. Ši informacija padės, jei pasinaudoję šiuo straipsniu neišspręsite problemos ir reikės skambinti į „Microsoft“ produktų priežiūros tarnybą. Daugiau informacijos ieškokite šioje „Microsoft“ svetainėje: grįžti į viršų
XL2000 inf XL2002
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Savybės

Straipsnio ID: 271513 – Paskutinė peržiūra: 01/26/2012 14:26:00 – Peržiūra: 1.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition

 • kbhowto KB271513
Atsiliepimai