Šiuo metu esate neprisijungę, laukiama, kol iš naujo prisijungsite prie interneto

„.NET Framework 3.5“ diegimo klaida: 0x800F0906, 0x800F081F, 0x800F0907

Ši problema kyla bandant diegti „Microsoft .NET Framework 3.5“ kompiuteryje su operacine sistema „Windows 8.1“, „Windows Server 2012 R2“, „Windows 8“ arba „Windows Server 2012“.
Sprendimai gavus klaidos kodą 0x800F0906
Ši klaida įvyksta, nes kompiuteriui nepavyksta iš „Windows Update“ atsisiųsti reikalingų failų.
1 būdas: tikrinkite interneto ryšį
Ši problema gali kilti dėl tinklo, tarpinio serverio arba užkardos konfigūracijos arba trikčių. Norėdami išspręsti šią problemą, pabandykite jungtis prie Microsoft Update interneto svetainės.

Jei negalite pasiekti šios interneto svetainės, tikrinkite, ar veikia interneto ryšys, arba kreipkitės į tinklo administratorių ir nustatykite, ar nėra konfigūracijos, blokuojančios prieigą prie interneto svetainės.
2 būdas: konfigūruokite grupės strategijos parametrą
Ši problema taip pat gali kilti dėl to, kad sistemos administratorius sukonfigūravo kompiuterį, kad paslaugoms teikti vietoje „Microsoft Windows Update“ serverio būtų naudojamos „Windows Server Update Services“ (WSUS). Tokiu atveju kreipkitės į sistemos administratorių ir paprašykite įgalinti grupės strategijos parametrą Nurodyti pasirinktinių komponentų diegimo ir komponentų atkūrimo parametrus ir konfigūruoti reikšmę Alternatyvus šaltinio failų kelias arba pažymėti parinktį Atkūrimo turiniui atsisiųsti tiesiogiai kreiptis į „Windows Update“ vietoje „Windows Server Update Services“ (WSUS).

Norėdami konfigūruoti grupės strategijos parametrą, atlikite nurodytus veiksmus.
 1. Paleiskite vietinę grupių strategijos rengyklę arba grupės strategijos valdymo konsolę.

  „Windows 8“ ir „Windows Server 2012“: Nukreipkite pelės žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, spustelėkite Ieška, įveskite group policy, spustelėkite Parametrai ir spustelėkite Redaguoti grupės strategiją.


  „Windows 8.1“ ir „Windows Server 2012 R2“: Nukreipkite pelės žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, spustelėkite Ieška, įveskite group policy ir spustelėkite Redaguoti grupės strategiją.
 2. Išplėskite Kompiuterio konfigūravimas, išplėskite Administravimo šablonai ir pasirinkite Sistema. Toliau pateikiama šiam veiksmui skirta ekrano kopija.
 3. Atidarykite grupės strategijos parametrą Nurodyti pasirinktinių komponentų diegimo ir komponentų atkūrimo parametrus ir pasirinkite Įgalinta. Toliau pateikiama šiam veiksmui skirta ekrano kopija.
  Šiam veiksmui skirta ekrano kopija
 4. Jei pageidaujate nurodyti alternatyvų šaltinio failą, lauke Alternatyvus šaltinio failo kelias nurodykite tinkamą bendrinto aplanko, kuriame yra diegimo laikmenos aplanko \sources\sxs turinys, kelią.
  Bendrinamo aplanko kelio pavyzdys: \\server_name\share\Win8sxs
  Arba nurodykite WIM failą. Norėdami nurodyti WIM failą kaip alternatyvaus šaltinio failo vietą, prie kelio pridėkite prefiksą WIM:, tada kaip plėtinį pridėkite atvaizdo, kurį norite naudoti WIM faile, indeksą.
  WIM failo kelio pavyzdys: WIM:\\server_name\share\install.wim:3
  Pastaba Šiame pavyzdyje 3 yra vaizdo, kuriame yra funkcijos failai, indeksas.
 5. Jei taikytina, pažymėkite žymės langelį Atkūrimo turiniui atsisiųsti tiesiogiai kreiptis į „Windows Update“ vietoje „Windows Server Update Services“ (WSUS).
 6. Bakstelėkite arba spustelėkite Gerai.
 7. Didesnių teisių komandinėje eilutėje įveskite toliau nurodytą komandą, tada paspauskite „Enter“, kad strategija būtų pritaikyta nedelsiant:
  gpupdate /force
3 būdas: naudokite „Windows“ diegimo laikmeną
Įgalindami funkciją „.NET Framework 3.5“, kaip failo šaltinį galite naudoti „Windows“ diegimo laikmeną. Norėdami tai atlikti, vykdykite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Įdėkite „Windows“ diegimo laikmeną.
 2. Didesnių teisių komandinėje eilutėje vykdykite šią komandą:
  Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:<loginis diskas>:\sources\sxs /LimitAccess
  Pastaba Šioje komandoje <diskas> yra DVD įrenginio arba „Windows 8“ diegimo laikmenos disko raidės vietos rezervavimo ženklas. Pavyzdžiui, vykdoma ši komanda:
  Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:D:\sources\sxs /LimitAccess
4 būdas: „Windows Server 2012“ ir „Windows Server 2012 R2“ skirti alternatyvūs veiksmai
Operacinėje sistemoje „Windows Server 2012“ ir „Windows Server 2012 R2“ alternatyvų šaltinį taip pat galite nurodyti naudodami „Windows PowerShell“ cmdlt arba Vaidmenų ir funkcijų įtraukimo vediklį.

Norėdami naudoti „Windows PowerShell“, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Įdėkite „Windows“ diegimo laikmeną.
 2. Didesnių teisių „Windows PowerShell“ komandos lange vykdykite šią komandą:
  Install-WindowsFeature –name NET-Framework-Core –source <diskas>:\sources\sxs
  Pastaba Šioje komandoje <diskas> yra DVD įrenginio arba „Windows“ diegimo laikmenos disko raidės vietos rezervavimo ženklas. Pavyzdžiui, vykdoma ši komanda:
  Install-WindowsFeature –name NET-Framework-Core –source D:\sources\sxs
Norėdami naudoti Vaidmenų ir funkcijų įtraukimo vedlys, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Įdėkite „Windows“ diegimo laikmeną.
 2. Paleiskite Vaidmenų ir funkcijų įtraukimo vedlys.
 3. Puslapyje Pasirinkite funkcijas pažymėkite žymės langelį „.Net Framework 3.5“ funkcijos , tada spustelėkite Pirmyn.
 4. Puslapyje Patvirtinti diegimo pasirinkimus spustelėkite saitą Nurodyti alternatyvų šaltinio kelią. Toliau pateikiama šiam veiksmui skirta ekrano kopija.

  vaizdas
 5. Puslapyje Nurodyti alternatyvų šaltinio kelią įveskite aplanko SxS kelią kaip vietinį arba bendrinamą tinklo kelią. Toliau pateikiama šiam veiksmui skirta ekrano kopija.

  vaizdas
 6. Spustelėkite Gerai.
 7. Norėdami baigti darbą su vedliu, spustelėkite Diegti.
Sprendimas gavus klaidos kodą 0x800F081F
Ši klaida gali įvykti, jei yra nurodytas alternatyvus diegimo šaltinis ir galioja viena iš toliau nurodytų sąlygų:
 • Vietoje, į kurią nurodytas kelias, nėra failų, reikalingų funkcijai įdiegti.
 • Vartotojas, bandantis įdiegti funkciją, neturi mažiausios reikalaujamos teisės SKAITYTI nurodytą vietą ir failus.
 • Diegimo failų rinkinys yra sugadintas, nebaigtas arba netinkamas vykdomai operacinės sistemos „Windows“ versijai.
Norėdami išspręsti šią problemą, įsitikinkite, kad teisingai nurodėte visą šaltinio kelią (x:\sources\sxs) ir bent jau turite teisę skaityti nurodytą vietą. Norėdami tai atlikti kompiuteriu, kuriame kilo problema, pabandykite tiesiogiai pasiekti šaltinį. Įsitikinkite, kad diegimo šaltinyje yra tinkamas ir užbaigtas failų rinkinys. Jei problema išlieka, pabandykite naudoti kitą diegimo šaltinį.
Sprendimas gavus klaidos kodą 0x800F0907
Ši klaida įvyksta, jei alternatyvus diegimo šaltinis nėra nurodytas arba yra netinkamas, taip pat jei grupės strategijos parametras Nurodyti pasirinktinių komponentų diegimo ir komponentų atkūrimo parametrus yra konfigūruotas kaip „Niekada nebandyti atsisiųsti apkrovos iš „Windows Update“.

Norėdami išspręsti šią problemą, peržiūrėkite strategijos parametrą ir nustatykite, ar jis tinkamas naudojamai aplinkai. Jei nepageidaujate atsisiųsti funkcijų apkrovų iš „Windows Update“, apsvarstykite galimybę sukonfigūruoti grupės strategijos parametro reikšmę Alternatyvaus šaltinio failo kelias.

Pastaba. Norėdami keisti grupės strategijos parametrus vietiniame kompiuteryje, turite būti grupės Administratoriai narys. Jei kompiuterio, kurį norite tvarkyti, grupės strategijos parametrai yra valdomi domeno lygmenyje, kreipkitės į sistemos administratorių.

Norėdami tai atlikti, vykdykite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Atsižvelgdami į naudojamą aplinką, paleiskite vietinę grupių strategijos rengyklę arba grupės strategijos valdymo konsolę.
 2. Išplėskite Kompiuterio konfigūravimas, išplėskite Administravimo šablonai ir pasirinkite Sistema.
 3. Atidarykite grupės strategijos parametrą Nurodyti pasirinktinių komponentų diegimo ir komponentų atkūrimo parametrus ir pasirinkite Įgalinta.
 4. Nustatykite, ar įgalintas grupės strategijos parametras Niekada nebandyti atsisiųsti apkrovos iš „Windows Update“, tada nustatykite norimą parametrą naudojamai aplinkai.
 5. Jei pageidaujate nurodyti alternatyvų šaltinio failą, lauke Alternatyvaus šaltinio failo kelias nurodykite tinkamą bendrinto aplanko, kuriame yra diegimo laikmenos aplanko \sources\sxs turinys, kelią arba nurodykite WIM failą. Norėdami nurodyti WIM failą kaip alternatyvaus šaltinio failo vietą, prie kelio pridėkite prefiksą WIM: , tada kaip plėtinį pridėkite atvaizdo, kurį norite naudoti WIM faile, indeksą. Toliau pateikti reikšmių, kurias galite nurodyti, pavyzdžiai.
  • Bendrinamo aplanko kelias: \\server_name\share\Win8sxs
  • WIM failo kelias, kuriame 3 yra atvaizdo, kuriame yra funkcijos failai, indeksas: WIM: \\server_name\share\install.wim:3
 6. Jei norite, pažymėkite žymės langelį Atkūrimo turiniui atsisiųsti tiesiogiai kreiptis į „Windows Update“ vietoje „Windows Server Update Services“ (WSUS).
 7. Bakstelėkite arba spustelėkite Gerai.
 8. Didesnių teisių komandinėje eilutėje įveskite toliau nurodytą komandą, tada paspauskite Enter, kad strategija būtų pritaikyta nedelsiant:
  gpupdate /force

Daugiau informacijos
Šios klaidos gali kilti naudojant diegimo vediklį, diegimo atvaizdo priežiūros ir tvarkymo (DISM) įrankį arba „Windows PowerShell “ komandas norint įgalinti „.NET Framework 3.5“.

Sistemose „Windows 8.1“, „Windows 8“, „Windows Server 2012 R2“ ir „Windows Server 2012“ „.Net Framework 3.5“ yra prireikus diegiama funkcija. Prireikus diegiamų funkcijų metaduomenys yra įtraukti. Bet dvejetainiai failai ir kiti su funkcija susiję failai neįtraukti. Įgalinus funkciją „Windows“ bando kreiptis į „Windows Update“ ir atsisiųsti funkcijos diegimui trūkstamą informaciją. Šiam procesui įtaką gali daryti tinklo konfigūracija ir tai, kaip kompiuteriai sukonfigūruoti diegti naujinimus aplinkoje, todėl pirmą kartą diegiant šias funkcijas gali įvykti klaidų.
Klaidų pranešimai, susiję su šiais klaidų kodais
Klaidos kodasKlaidų pranešimai
0x800F0906
Nepavyko atsisiųsti šaltinio failų.
Norėdami nurodyti vietą, kurioje yra failai, reikalingi funkcijai atkurti, naudokite parinktį Šaltinis. Daugiau informacijos, kaip nurodyti šaltinio vietą, žr. http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243077.
DISM žurnalo failas yra C:\Windows\Logs\DISM\dism.log
„Windows“ negalėjo užbaigti pageidaujamų pakeitimų.
„Windows“ nepavyko prisijungti prie interneto ir atsisiųsti reikalingų failų. Įsitikinkite, kad esate prisijungę prie interneto, tada spustelėdami Kartoti bandykite iš naujo.
Vieno arba keleto vaidmenų, vaidmenų tarnybų arba funkcijų nepavyko įdiegti.
Nepavyko rasti šaltinio failų. Bandykite įdiegti vaidmenis, vaidmenų tarnybas arba funkcijas naujo vaidmenų ir funkcijų įtraukimo vedlio seanso metu. Vedlio puslapyje Patvirtinimas spustelėkite Nurodyti alternatyvų šaltinio kelią ir nurodykite tinkamą vietą, kurioje yra diegti reikalingi šaltinio failai. Vieta turi būti pasiekiama paskirties serverio kompiuterio abonemento.
0x800F0906 – CBS_E_DOWNLOAD_FAILURE
Klaidos kodas: 0x800F0906
Klaida: 0x800f0906
0x800F081F
Nepavyko rasti šaltinio failų.
Norėdami nurodyti vietą, kurioje yra failai, reikalingi funkcijai atkurti, naudokite parinktį Šaltinis. Daugiau informacijos, kaip nurodyti šaltinio vietą, žr. http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243077.
DISM žurnalo failas yra C:\Windows\Logs\DISM\dism.log
0x800F081F – CBS_E_SOURCE_MISSING
Klaidos kodas: 0x800F081F
Klaida: 0x800F081F
0x800F0907
DISM nepavyko. Nebuvo atlikta jokia operacija.
Norėdami gauti daugiau informacijos, peržiūrėkite žurnalo failą.
DISM žurnalo failas yra C:\Windows\Logs\DISM\dism.log
Dėl tinklo strategijos parametrų „Windows“ nepavyko prisijungti prie interneto ir atsisiųsti failų, reikalingų pageidaujamiems pakeitimams užbaigti. Norėdami daugiau informacijos, kreipkitės į tinklo administratorių.
0x800F0907 – CBS_E_GROUPPOLICY_DISALLOWED
Klaidos kodas: 0x800F0907
Klaida: 0x800F0907
Nuorodos
Daugiau informacijos apie tai, kaip planuoti „Net Framework 3.5“ visuotinį diegimą jūsų aplinkoje, žr. techninėje dokumentacijoje „Microsoft .NET Framework 3.5“ visuotinio diegimo aspektai.
Savybės

Straipsnio ID: 2734782 – Paskutinė peržiūra: 06/30/2015 17:02:00 – Peržiūra: 6.0

Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Standard, Windows 8.1 Pro for EDU, Windows 8.1 with Bing

 • kbquadrantinstall kbprb kbsurveynew kbexpertiseinter kbgraphxlink kbcip kbconsumer KB2734782
Atsiliepimai