„System Center 2012“ 3 specifinių naujinimų paketo aprašas

Įžanga
Šiame straipsnyje aptariamos problemos, kurias išsprendžia „System Center 2012“ 3 specifinių naujinimų paketas, ir pateikiamos „System Center 2012“ 3 specifinių naujinimų paketo diegimo instrukcijos.

Problemos, kurias išsprendžia „System Center 2012“ 3 specifinių naujinimų paketas

„System Center Data Protection Manager 2012“ 3 specifinių naujinimų paketas (KB2751230)

1 problema

Atnaujinus „System Center Data Protection Manager 2010“ į „System Center Data Protection Manager 2012“, juostų valdymo ataskaitoje nerodomos pradelstos juostos.

2 problema

„System Center Data Protection Manager 2012“ kliento sauga nesiplečia iki numatytų ribų.

3 problema

Pabandžius nurodyti kliento kompiuterio pavadinimą atribute DPMServerName naudojant „Windows PowerShell“, sugenda „Windows PowerShell“.

4 problema

Kai „Microsoft SharePoint“ svetainių rinkinio pavadinime yra tarpo simbolis, „System Center Data Protection Manager 2012“ nepavyksta įvykdyti „SharePoint“ elemento lygio atkūrimo operacijos.

5 problema

„System Center Data Protection Manager 2012“ pakeitus „SharePoint“ svetainės pavadinimą, svetainės atkurti nebepavyksta.

6 problema

„System Center Data Protection Manager 2012“ „SharePoint“ atkūrimo taško būsenos ataskaitoje rodomi neteisingi duomenys.

7 problema

Tam tikrais atvejais po kritinės trikties atkurti nepavyksta.

„System Center Operations Manager 2012“ 3 specifinių naujinimų paketas (KB2750631)

1 problema

Naudojant 32 bitų „Windows Internet Explorer“ versiją žiniatinklio konsolei paleisti, valdiklis Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.Controls.SpeedometerGaugeUIController veikia netinkamai.

2 problema

Paleidę „Windows PowerShell“ cmdlet, gaunate šį klaidos pranešimą:
Get-BPAModel neatpažintas kaip cmdlet pavadinimas.
3 problema

Pamėginus pakeisti URL šablono egzemplioriuje „taikomosios žiniatinklio programos pasiekiamumo stebėjimas“, pakeitimai netaikomi.

„System Center Service Manager 2012“ 3 specifinių naujinimų paketas (KB2750615)

1 problema

Pakeitus „SharePoint“ svetainės kalbą į turkų k. „System Center Service Manager 2012“ portale, rodomos eilutės yra anglų k.

„Service Manager 2012“ 3 specifinių naujinimų paketas neišsprendžia toliau nurodytų problemų.

• Atidarius arba uždarius įvykius, „Service Manager 2012“ konsolėje įvyksta atminties nutekėjimas.
• Kai formų valdiklių objektai yra įdiegti GC netvarkiajame masyve, „Service Manager 2012“ konsolė sugenda ir įvyksta klaida OutOfMemoryException.
• Atidarius „Service Manager 2012“ konsolę naudojant „Citrix“, ir tada atidarius įvykių formas, „Service Manager 2012“ konsolės našumas prastesnis, nei tikėtasi.

Kaip įsigyti ir įdiegti „System Center 2012“ 3 specifinių naujinimų paketą

„System Center Data Protection Manager 2012“ ir „System Center Operations Manager 2012“ naujinimų paketai prieinami „Microsoft Update“.

Be to, „System Center Service Manager 2012“ naujinimų paketus galite atsisiųsti iš šios „Microsoft“ atsisiuntimų centro žiniatinklio svetainės:
 • Norėdami įsigyti ir įdiegti naujinimus iš „Microsoft Update“, sistemoje, kurioje įdiegtas tinkamas „System Center 2012“ komponentas, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
  1. Spustelėkite Pradėti, o tada – Valdymo skydas.
  2. Valdymo skyde du kartus spustelėkite Windows Update.
  3. Lange „Windows Update“ spustelėkite Patikrinti tinkle, ar „Microsoft Update“ yra naujinimų.
  4. Spustelėkite Yra svarbių naujinimų.
  5. Pažymėkite taikytinus 3 specifinių naujinimų paketo paketus, tada spustelėkite Gerai.
  6. Norėdami įdiegti specifinių naujinimų paketus, spustelėkite Diegti naujinimus.
 • Norėdami patys atsisiųsti specifinių naujinimų paketus iš „Microsoft Update“ katalogo, apsilankykite toliau nurodytose „Microsoft“ žiniatinklio svetainėse.

  „System Center Data Protection Manager 2012“ 3 specifinių naujinimų paketas (KB2751230)„System Center Operations Manager 2012“ 3 specifinių naujinimų paketas (KB2750631)
Norėdami patys įdiegti specifinių naujinimų paketus, didesnių teisių komandinėje eilutėje vykdykite šią komandą:

msiexec.exe /update <paketo pavadinimas>
Pvz., norėdami įdiegti „System Center Operations Manager 2012“ 3 specifinių naujinimų paketą (KB2750631), vykdykite šią komandą:

msiexec.exe /update KB2750631-AMD64-Server.msp

Diegimo instrukcijos

„System Center Data Protection Manager 2012“ 3 specifinių naujinimų paketo diegimo instrukcijos

Norėdami įdiegti „System Center Data Protection Manager 2012“ 3 specifinių naujinimų paketą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Sukurkite „System Center Data Protection Manager 2012“ duomenų bazės atsarginę kopiją.
 2. Serveryje, kuriame veikia „System Center Data Protection Manager 2012“, įdiekite specifinių naujinimų paketą. Norėdami tai atlikti, serveryje paleiskite failą DataProtectionManager2012-KB2751230.exe.

  Pastabos.

  • Prieš diegdami specifinių naujinimų paketą, uždarykite „System Center Data Protection Manager 2012“ administratoriaus konsolę.
  • Įdiegus specifinių naujinimų paketą, gali reikėti iš naujo paleisti „System Center Data Protection Manager 2012“ serverį.
 3. Naujinkite „System Center Data Protection Manager 2012“ administratoriaus konsolės saugos agentus. Tai atlikite vienu iš toliau pateiktų būdų.
  • Naujinkite „System Center Data Protection Manager 2012“ administratoriaus konsolės saugos agentus. Tai atlikite toliau nurodytu būdu.
   1. Atidarykite „System Center Data Protection Manager“ administratoriaus konsolę.
   2. Skirtuke Valdymas spustelėkite skirtuką Agentai.
   3. Sąraše Apsaugotas kompiuteris pažymėkite kompiuterį ir srityje Veiksmas spustelėkite Naujinti.
   4. Spustelėkite Taip, tada – Naujinti agentus.

   Pastaba. Kad agentai būtų atnaujinti šiuo būdu, gali reikėti paleisti kompiuterį iš naujo.

  • Apsaugotuose kompiuteriuose naujinkite saugos agentus. Tai atlikite toliau nurodytu būdu.
   1. Atsisiųskite naujinimo saugos agentų paketą iš katalogo DPM_installation_location\DPM\DPM\Agents\RA\4.0.1915.00, esančio „System Center Data Protection Manager 2012“ serveryje.
   2. Kiekviename x86 pagrindo versijos „System Center Data Protection Manager 2012“ apsaugotame kompiuteryje paleiskite šį paketą:
    i386\1033\DPMAgentInstaller_KB2751230.exe
    Kiekviename x64 pagrindo versijos „System Center Data Protection Manager 2012“ apsaugotame kompiuteryje paleiskite šį paketą:
    amd64\1033\DPMAgentInstaller_KB2751230_AMD64.exe
    Pastaba.Paketas DPMAgentInstaller.exe tinka visų kalbų versijoms.

   3. „System Center Data Protection Manager 2012“ serveryje atidarykite „System Center Data Protection Manager 2012“ administratoriaus konsolę.
   4. Spustelėkite skirtuką Valdymas, tada – skirtuką Agentai.
   5. Pažymėkite apsaugotus kompiuterius, spustelėkite Atnaujinti informaciją, tada įsitikinkite, kad kompiuteriuose yra įdiegta agento 4.0.1920.00 versija.

„System Center Operations Manager 2012“ 3 specifinių naujinimų paketo diegimo instrukcijos

Žinomos šio naujinimo problemos
 • Įdiegus specifinių naujinimų paketą visuose, išskyrus agento ir šliuzo, „System Center Operations manager 2012“ serverio vaidmenyse, naujinimai nerodomi valdymo skydo elemente Pridėti arba šalinti programas.
 • Įdiegus specifinių naujinimų paketą nepakito konsolės versijos numeris. Įdiegus „System Center Operations Manager 2012“ 2 specifinių naujinimų paketą, konsolės versijos numeris yra 7.0.8560.0, kaip tikėtasi.
 • Įdiegę specifinių naujinimų paketą žiniatinklio konsolėje, naršyklėje „Windows Internet Explorer“ gaunate šį klaidos pranešimą:
  Serverio klaida programoje /OperationsManager.
  Norėdami išspręsti šią problemą, uždarykite ir iš naujo paleiskite „Windows Internet Explorer“.
 • Pašalinus specifinių naujinimų paketą agentų atradimo scenarijuje įvyksta išimtis System.Management.Automation.ActionPreferenceStop ir scenarijaus įvykdyti nepavyksta. Norėdami išspręsti šią problemą, daliniame registro rakte HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\System Center Operations reikšmę InstallDirectory pakeiskite į C:\Program Files\System Center 2012\Operations Manager\PowerShell.
Diegimo pastabos
 • Specifinių naujinimų paketas yra prieinamas „Microsoft Update“ toliau nurodytomis kalbomis.
  • Kinų (tradicinė)
  • Anglų
  • Prancūzų k.
  • Vokiečių k.
  • Italų
  • Japonų
  • Portugalų (Brazilijos)
  • Rusų
  • Ispanų k.
  Kai kurie komponentai yra nepriklausomi nuo kalbos ir jų naujinimai nelokalizuojami.
 • Šį specifinių naujinimų paketą turite paleisti administratoriaus teisėmis.
 • Jei pritaikę konsolės naujinimą nenorite kompiuterio paleisti iš naujo, prieš taikydami konsolės vaidmens naujinimą, konsolę uždarykite.
 • Norėdami paleisti naują „Microsoft Silverlight“ egzempliorių, išvalykite „Silverlight“ naršyklės talpyklą ir paleiskite „Silverlight“ iš naujo.
 • Nediekite specifinių naujinimų paketo iškart įdiegę „System Center 2012“ serverį, nes gali būti neinicijuota sveikatos tarnybos būsena.
 • Jei įgalinta vartotojo abonemento valdymo tarnyba, didesnių teisių komandų eilutėje paleiskite .msp naujinimų failus.
 • Norėdami naujinti veikiančiąją ir duomenų sandėlio duomenų bazes, šiems duomenų bazių egzemplioriams turite turėti administratoriaus teises.
 • Norėdami įgalinti žiniatinklio konsolės pataisas, į failą %windir%\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\CONFIG\web.config įtraukite šią eilutę:
<machineKey validationKey="AutoGenerate,IsolateApps" decryptionKey="AutoGenerate,IsolateApps" validation="3DES" decryption="3DES"/>
Pastaba. Dalyje <system.web> įtraukite eilutę taip, kaip nurodyta šiame „Microsoft“ žinių bazės (KB) straipsnyje:
911722 Atnaujinę „ASP.NET 1.1“ į „ASP.NET 2.0“ ir bandydami pasiekti „ASP.NET“ tinklalapius, kuriuose įgalinta „ViewState“, galite gauti klaidos pranešimą (gali būti anglų k.)

Palaikoma diegimo tvarka
Specifinių naujinimų paketą patariame diegti toliau nurodyta tvarka.

Pastaba. Į agentus įdiekite specifinių naujinimų paketą arba prieš įdiegdami, arba įdiegę specifinių naujinimų paketą į serverio infrastruktūrą.
 1. Įdiekite specifinių naujinimų paketą į toliau nurodytą serverio infrastruktūrą.
  1. Valdymo serveris arba serveriai
  2. Šliuzų serveriai
  3. Ataskaitų serveriai
  4. Žiniatinklio konsolės serverio vaidmenų kompiuteriai
  5. Operacijų konsolės vaidmens kompiuteriai
 2. Patys importuokite valdymo paketus.
 3. Atnaujinkite pačių įdiegtus agentus arba vykdykite diegimą operacijų konsolės rodinyje Laukiama.

Pastaba. Jei įgalinta funkcija Prijungtoji MG / Išdėstymas pakopomis, pirmiau naujinkite aukščiausią funkcijos Prijungtoji MG pakopą.

Diegimo informacija
Norėdami atsisiųsti specifinių naujinimų paketą ir išskleisti jame esančius failus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Atsisiųskite „Microsoft Update“ teikiamus naujinimus į kiekvieną kompiuterį. „Microsoft Update“ pateikia tinkamus naujinimus atsižvelgiant į kiekviename kompiuteryje įdiegtus komponentus.
 2. Kiekviename kompiuteryje taikykite reikiamus MSP failus.

  Pastabos.
  • Specifinių naujinimų pakete yra toliau nurodyti failai. Taikykite visus konkrečiam kompiuteriui tinkamus MSP failus. Pvz., jei valdymo serveryje įdiegti žiniatinklio konsolė ir konsolės vaidmenys, jame taikykite tris MSP failus. Kiekvienai konkrečiai serverio rolei taikykite po vieną MSP failą.
  • „Microsoft Update“ gali įtraukti GUID į toliau nurodytus .cab failus, kuriuose yra MSP. Norėdami informacijos apie kiekvieno lokalizuoto komponento naujinimo .cab failų GUID išdėstymą, pereikite prie lentelės su šiais nurodymais.
  • KB2750631-AMD64-Agent.msp
  • KB2750631-AMD64-Console.msp
  • KB2750631-AMD64-Gateway.msp
  • KB2750631-AMD64-Reporting.msp
  • KB2750631-AMD64-Server.msp
  • KB2750631-AMD64-WebConsole.msp
  • KB2750631-i386-Agent.msp
  • KB2750631-i386-Console.msp
  • KB2750631-ia64-Agent.msp
 3. Importuokite toliau nurodytus valdymo paketus.
  • Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Library.mpb
  • Microsoft.SystemCenter.Visualization.Library.mpb
  • Microsoft.SystemCenter.WebApplicationSolutions.Library.mpb
Informacijos, kaip importuoti valdymo paketą iš disko, rasite apsilankę šioje „Microsoft TechNet“ žiniatinklio svetainėje: Pastaba. Valdymo paketai įtraukti į serverio komponentų naujinimus. Jų kelias yra
%SystemDrive%\Program Files\System Center 2012\Operations Manager\Server\Management Packs for Update Rollups
Jei atsisiuntėte MSP failus, supakuotus .cab metodu, skirtus komponentui keliose lokalėse, žr. toliau pateiktą lentelę. Lentelėje išvardyti GUID, esantys .cab failo pavadinime. Norėdami nustatyti, kuriai lokalei tinka MSP, supakuoti .cab metodu, žr. toliau pateiktą lentelę.
KomponentasArchitektūraLokalėĮtrauktas GUID
KonsolėAMD 64Anglų755b85ba494fa5c83ca31cf40d38be5d6d0551ef
Kinų71c65fc2ded6769edbf610958780b5a8ac374f8c
Vokiečių k.bc4a7344fd9646fcf812a39c5856a17d48a17a8e
Prancūzų k.3d61c9e090622b2b59ee8bf7b13b922e815bdf15
Italų494a77ddaa09206f8f61ecdfb2edfcd1e82a497c
Japonų1af57997fba722cdd3dfe4b2ddb4b8d8d829dd6f
Portugalų (BR)f6e74f2ce14508ccb2187f4e401cc59dd35e6472
Ispanų k.a250c97c67e183cc64cbb00f248ca8299359d4f6
Rusų69bb307dbd450cfd8b732c2ac3845c9870bdc6d0
Konsolėx86Anglų74b1593272d3c45ca7a98b2a3e0d8dc2c3f795d6
Kinų0ca296adb5dbba2abd1ba876a044a83a41515218
Vokiečių k.e92329147e752fffc7507af1aa781b0331960014
Prancūzų k.3309108f044e9167ba30af934e537517fc6bbcfe
Italų71005c719c4a10a5bc6d8ac7da300a5851d95b0b
Japonųe6ff88488ec21fcf047927381df57d5ecedaf972
Portugalų (BR)c4c79b505f62f9d11ff6f6d493eb9446907ce166
Ispanų k.ed7e3adb1905b631de20b08064a83574f2be3ec6
Rusų1ec8e2c609b582afd41a72026edf4acee6eaf7cc
Ataskaitų rengimasAMD 64Anglų8043cc39d79514d1e633b645063100c136cf1f92
Kinų6f602ee6d372371a55130e7fc9f776c9778291a3
Vokiečių k.d4bdb703b2141e534b19d2f0527dc94e79fc1551
Prancūzų k.2bf78b9b407a760eefe606304b8fae363985bd0f
Italų55ebde7f29443506f4cb707ee4bccdeacc3eb8f9
Japonų1c05f1c746f6f31f63f8c4eb6e96a5f2ccf6d5a9
Portugalų (BR)ebb0938d500b796ccf2b1b7c11a1c9e8c53d40e3
Ispanų k.abbb2c9ac725826fd8f0c8fa641959abd375affc
Rusų7d5c0399abd43a9410720a720fc3147828765708
Žiniatinklio konsolėAMD 64Anglų2ef77d6ea1080b83c10351001dc13bf7e6977b7a
Kinųa6e84a3dea13e173bceedcc4de44db540fe3a27b
Vokiečių k.48a02c6676468a18ccdda688458e71583d387bd1
Prancūzų k.631dbf384853f6bfc8588b7654d7578344f793b6
Italų5308b4a3fc905d5cf151ff1549bd122c954ed761
Japonųf90f3d62a590d4d5f6705f39f633910b667c6dcf
Portugalų (BR)f0c09ab928fcf18a61709344a96debba554e3a46
Ispanų k.c429892ad5e38436aea6671efa42d9da1713e058
Rusų15c3cca938121992cb3c459775aac4767d7f7b0f

Šalinimo informacija
Norėdami pašalinti naujinimą, vykdykite šią komandą:
msiexec /uninstall <PatchCodeGuid> /package <RTMProductCodeGuid>

Pastaba. Šioje komandoje „RTMProductCodeGuid“ yra vieno iš toliau nurodytų GUID vietos rezervavimo ženklas.
Serveris7348450D-5558-4CA6-8E71-044720D304F2
Konsolė (amd64)95241780-B772-4A42-A1F0-8FA951FAF619
Konsolė (x86)4FC5546F-AD4A-4C76-9B48-DF11F946EDD0
Ataskaitų rengimasA1A61449-81E0-4C25-82DD-92B0A3CB4E77
Žiniatinklio konsolė (amd64)20F530CC-FD73-43FE-ABD3-138D140A77A9
Agentas (amd64)5155DCF6-A1B5-4882-A670-60BF9FCFD688
Agentas (x86)D14AAC0-B9A1-4CEF-B507-23755C1EBE3A
Agentas (IA-64);16499EB-B3D8-4473-9EF4-AB72FDDECD4B
Šliuzas7032CF7-3861-4150-8EDD-4DE2540C6E7B
Be to, „PatchCodeGuid“ yra vieno iš toliau nurodytų GUID vietos rezervavimo ženklas.

Pataisos kodasKomponentasCPULokalė
{0E462957-11E5-4DDF-BFD3-6CFC078BE889}Konsolėx64EN
{02FD60C5-8F86-40FD-9087-6A4F6C00E050}Konsolėx86EN
{8E01A9BA-32FC-4190-B3C5-4B65E3D3B36E}ACSx64EN
{8A4C38E5-0E66-419C-B2BC-6B760ECF6B66}Agentasx64EN
{8BAD850D-B599-4648-A308-8247E6F949B3}Agentasx86EN
{DDFA7B4D-699A-4E02-8B80-9419C0658061}Agentasia64EN
{EAF939C4-D44E-4090-9110-0A26DB65B3E9}Šliuzasx64EN
{FE31A940-1113-440F-9AD2-9FF46ED8A79E}Ataskaitų rengimasx64EN
{23862D3C-1125-4817-BBBB-33F89A9A069C}Serverisx64EN
{AE457DBF-4EDE-4445-A0F2-D72C7643E712}Žiniatinklio konsolėx64EN
{C5E5FA5F-0045-4D7E-AB08-C332A8317627}Konsolėx64CN
{8FEB07A8-B29D-4733-8D54-7F803452F5A6}Konsolėx86CN
{221C7B8A-B972-4833-AA3B-22D843E3C277}Ataskaitų rengimasx64CN
{1D642E2A-7420-45B2-8235-4A36BB74623D}Žiniatinklio konsolėx64CN
{4344E34C-B4EE-4E06-98AE-3DF1CCBFDF4A}Konsolėx64FR
{CDC54FC8-6FD1-416D-B000-424F39FD47EE}Konsolėx86FR
{FDB5ECB1-B2DA-4495-8959-6AC8517CB313}Ataskaitų rengimasx64FR
{71C6B8F8-5FAA-47F0-B8E6-022C61E1C37B}Žiniatinklio konsolėx64FR
{2E73562F-C8D9-4053-8127-D48FEAD0FFF1}Konsolėx64DE
{F1BEE7C9-227B-4747-8A79-C936379ABA7A}Konsolėx86DE
{72F92464-B05C-45E3-AA75-9ECC7BB7A698}Ataskaitų rengimasx64DE
{EC7DC969-7E6E-4B26-A237-3E5F91CDD730}Žiniatinklio konsolėx64DE
{98A1E699-D7BF-46CE-BB76-A694E46581D8}Konsolėx64IT
{7377D59B-29C7-4486-BC91-D000BD785966}Konsolėx86IT
{D607B267-96D1-4101-A2CE-36AD419A6479}Ataskaitų rengimasx64IT
{579B0362-C110-483A-8039-88E487899A9A}Žiniatinklio konsolėx64IT
{8EC5C3D5-6CBF-47E6-A47F-91586847DD35}Konsolėx64ES
{4E85E639-9A92-4871-9FC7-0954AB552322}Konsolėx86ES
{E4EC6538-E7AC-4963-98B3-F2B0749F90D9}Ataskaitų rengimasx64ES
{CFF82771-060E-4BE1-8657-8BA1CBC2A267}Žiniatinklio konsolėx64ES
{5A7641B0-56AD-4C8E-B241-030449AD7357}Konsolėx64JA
{38CBB065-A07F-48B8-A7F7-104A44557B41}Konsolėx86JA
{0F8AB118-C737-4B06-B5C2-990E906D85D5}Ataskaitų rengimasx64JA
{EBC48E32-CC1E-4488-9F6D-09C59FDD7551}Žiniatinklio konsolėx64JA
{6A0F1B3C-E4E4-4BC9-8634-5D7DB05A86D3}Konsolėx64PT
{4565C8C7-2C85-4D65-A879-7487BAE14215}Konsolėx86PT
{211E720E-6DEC-418E-918D-EC0310D929CF}Ataskaitų rengimasx64PT
{3ABE5536-2608-483B-A0CD-EBDCE20580F8}Žiniatinklio konsolėx64PT
{C82F394E-84A7-4201-B16A-A091F3C7BC38}Konsolėx64RU
{C95148C9-6A0F-4C7A-864F-78B7F1B3FC2D}Konsolėx86RU
{A7F94F62-C43C-407D-96E7-2C8C02FCF0A1}Ataskaitų rengimasx64RU
{82E1C7A4-F603-46C0-8DC5-5D59E835690C}Žiniatinklio konsolėx64RU

„System Center Service Manager 2012“ 3 specifinių naujinimų paketo diegimo instrukcijos

Norėdami įdiegti „System Center Service Manager 2012“ 3 specifinių naujinimų paketą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Uždarykite visas taikomąsias programas, susijusias su „System Center Service Manager 2012“, pvz., „System Center Service Manager 2012“ konsolę, savitarnos portalo saitus ir kūrimo įrankį.
 2. Atsisiųskite specifinių naujinimų paketą ir įrašykite jį į paskirties aplanką.

  Pastaba.
  Šiame specifinių naujinimų pakete yra tiek x86, tiek x64 „System Center Service Manager 2012“ 3 specifinių naujinimų paketo versijos. Atsisiųskite naudojamai operacinei sistemai tinkamą versiją.
 3. Atidarykite paskirties aplanką.
 4. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite failą SCSM2012_CU_KB2750615_AMD64_7.5.1561.112.exe arba SCSM2012_CU_KB2750615_i386_7.5.1561.112.exe, tada spustelėkite Paleisti administratoriaus teisėmis.
 5. Paraginti sutikite su „Microsoft“ programinės įrangos licencijos sąlygomis ir atlikite diegimo vedlio veiksmus.

Įdiegus „System Center 2012“ 3 specifinių naujinimų paketą atnaujinami failai

„System Center Data Protection Manager 2012“ 3 specifinių naujinimų paketas (KB2751230)

Keičiami failaiFailo dydisVersija
Utils.dll11,36,9044.0.1920.0
AMTE.dll2,89,0324.0.1920.0
CPWrapper.dll7,82,0884.0.1920.0
DPMRA.exe61,97,0004.0.1920.0
DPMac.exe20,04,2324.0.1920.0
inspect.dll1,66,1524.0.1920.0
SQLWriterHelperPlugin.dll10,76,4884.0.1920.0
DsmFs.dll9,47,4644.0.1920.0
ManagedContainer.dll16,07,9444.0.1920.0
MonitoringPage.dll7,68,2644.0.1920.0
ObjectModel.dll11,28,7124.0.1920.0
ObjectModelCmdlet.dll3,66,8564.0.1920.0
ConfigurationPage.dll8,78,8564.0.1920.0
WSSCmdlets.dll1,49,7684.0.1920.0
WSS4Cmdlets.dll1,29,2884.0.1920.0
Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.MediaManager.dll9,23,9124.0.1920.0
EngineUICommon.dll5,51,1764.0.1920.0
msdpmdll.dll5,32,2324.0.1920.0
Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.PrmCatalog.dll6,82,2484.0.1920.0
DataProtectionManager.psd19,2844.0.1920.0
DataProtectionManager.psm114,9714.0.1920.0
ObjectModelCmdlet.dll-Help.xml10,65,4644.0.1920.0

„System Center Operations Manager 2012“ 3 specifinių naujinimų paketas (KB2750631)

Keičiami failaiFailo dydisVersija
Microsoft.EnterpriseManagement.Modules.SingleUrlTemplate.dll88,7207.0.8560.1036
Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.Controls.dll 1,639,0567.0.8560.1036
MonitoringPortal.xap4,193,309Netaikytina
DashboardViewer.xap4,124,076Netaikytina
MonitoringHost.exe.config3,940 7.0.8560.1036

„System Center Service Manager 2012“ 3 specifinių naujinimų paketas (KB2750615)

Keičiami failaiFailo dydisVersija
Microsoft.EnterpriseManagement.InboundEmail.Workflow.dll64,1207.0.1561.112
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.OpsMgrConnector.dll182,9047.0.1561.112
Microsoft.EnterpriseManagement.Notifications.Workflows.dll84,6007.0.1561.112
BaseSilverlightModule.zip27,707Netaikytina
ServiceCatalogSilverlightModule.xap659,302Netaikytina
WPFToolkit.dll7.0.1561.112
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.UI.Console.exe7.0.1561.112
Microsoft.EnterpriseManagement.Forms.CustomizationLibrary.dll7.0.1561.112

Pastaba. Tai yra SPARČIOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas „Microsoft“ palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai iš jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsižvelgiant į iškilusias problemas. Kadangi siekiama šią informaciją pateikti kuo greičiau, joje gali būti spausdinimo klaidų, todėl bet kuriuo metu ji gali būti pakeista apie tai nepranešus. Kitos informacijos žr. naudojimo sąlygose.
Savybės

Straipsnio ID: 2756127 – Paskutinė peržiūra: 12/07/2012 15:39:00 – Peržiūra: 1.0

Microsoft System Center 2012

 • kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew KB2756127
Atsiliepimai