Kaip prisijungti prie terminalų tarnybų konsolės seanso ir nustatyti paralelinius seansus „Windows Server 2003“ platformoje

2015 m. liepos 14 d. buvo nutrauktas „Windows Server 2003“ palaikymas

2015 m. liepos 14 d. „Microsoft“ nutraukė „Windows Server 2003“ palaikymą. Tai paveikė programinės įrangos naujinimus ir saugą. Sužinokite, ką tai reiškia jums ir kaip užtikrinti kompiuterio saugą.

SANTRAUKA
Šiame straipsnyje paaiškinta, kaip naudojant „Windows Server 2003“ terminalų tarnybas prisijungti prie konsolės seanso ir nustatyti paralelinius seansus.
DAUGIAU INFORMACIJOS
„Windows Server 2003“ platformoje naudojant terminalų tarnybas galima prisijungti prie konsolės seanso (seansas 0) ir tuo pat metu atidaryti paralelinį seansą (jei jungiatės iš kito, ne konsolės seanso). Naudodami šią papildomą funkciją galite nuotoliniu būdu prisijungti prie „Windows Server 2003“ platformoje esančio serverio, kuriame paleista terminalų tarnyba, ir prisijungti prie seanso 0 taip, lyg iš tikrųjų sėdėtumėte prie šio kompiuterio konsolės. Be to, šį seansą galima paleisti lygiagrečiai, kad nuotolinis ir vietinis vartotojai galėtų dirbti viename seanse.

Prisijungimas prie konsolės seanso

Jungiantis prie „Windows Server 2003“ platformoje esančio konsolės seanso prie jo neturi būti prisijungęs nė vienas kitas vartotojas. Net jeigu prie konsolės nėra prisijungęs kitas vartotojas, jūs prijungiamas prie sistemos taip, lyg fiziškai sėdėtumėte prie šios konsolės.

Norėdami prisijungti iš nuotolinio kompiuterio „Windows Server 2003“ platformos atidarykite komandų eilutę ir įveskite šią komandą:
mstsc -v:servername /F -console
kur mstsc yra nuotolinio darbalaukio ryšio vykdomasis failas, -v nurodo prisijungimo serverį, /F nurodo viso ekrano režimą, o -console – nurodymas jungtis prie konsolės seanso.

Šia komanda atidaromas nuotolinio darbalaukio ryšio seansas ir, kai įėjimas patvirtinamas, jūs prijungiamas prie konsolės seanso, vykdomo serveryje su „Windows Server 2003“ platforma. Jei tuo metu prie prisijungimo kompiuterio konsolės seanse dirba vartotojas, jums bus parodytas toks klaidos pranešimas:
Vartotojas sritis\vartotojo vardas prisijungęs prie šio kompiuterio lokaliai. Vartotojas neatlieka jokių veiksmų skaičius minučių. Darbalaukis neužrakintas. Jei tęsite, šio vartotojo seansas bus nutrauktas ir visi neišsaugoti duomenys dings. Ar norite tęsti?
Tada esamo konsolės seanso vartotojas atjungiamas ir jūs gaunate pranešimą, kad šiuo metu kompiuteris yra užrakintas ir jį atrakinti gali tik administratorius.

Pastaba: Jei konsolės seanso ir terminalų tarnybos vartotojas yra tas pats asmuo, prisijungti galima be jokių sunkumų.

Lygiagretaus konsolės seanso atidarymas

Norėdami atidaryti lygiagretų konsolės seansą, pirmiausiai iš kito kompiuterio užmegzkite nuotolinio darbalaukio ryšį su „Windows Server 2003“ platformos serveriu. Pagal numatytąją parinktį visose „Windows Server 2003“ platformos versijose įdiegta „Windows Server 2003“ jungimosi prie nuotolinio darbalaukio“ paslaugų programa. Jūs galite naudoti ją arba „Mstsc“ komandinės eilutės paslaugų programą, aprašytą skyriuje „Kaip prisisijunti prie konsolės seanso, bet praleisti -console perjungimą. Atidarę šį seansą atsidarykite komandų eilutės langą ir įveskite šią komandą, kad būtų atidarytas lygiagretus konsolės seansas:
shadow 0
Įvedę ir išsiuntę šią komandą gausite tokį pranešimą:
Kol rengiamas nuotolinis valdymas, jūsų seansas gali atrodyti užšaldytas. Prašom palaukti...
Serverio konsolės seanso vartotojas gauna tokį pranešimą:
srities\vartotojo vardas prašo leidimo valdyti jūsų seansą nuotoliniu būdu.
Ar priimate prašymą?
Jei serveryje esantis konsolės seanso vartotojas paspaus TAIP, jūs automatiškai būsite prijungtas prie nuotoliniame „Windows Server 2003“ platformos serveryje esančio konsolės seanso. Jei prie serverio konsolės esantis vartotojas paspaus NE arba neatsakys, nuotolinio kompiuterio komandų eilutėje jums bus parodytas toks klaidos pranešimas:
Nuotolinio valdymo nustatyti nepavyko. Klaidos kodas 7044
Klaida [7044]:prašymas nuotoliniu būdu valdyti kitą seansą nepatenkintas.
Norėdami atjungti lygiagretų seansą iš nuotolinės konsolės, paspauskite CTRL + * (skaičių klaviatūroje) ir būsite grąžintas (a-) į pradinį seansą, kurį nustatėte „Windows Server 2003“ platformos serveryje.

Jei esate prisijungę prie serverio konsolės, kurioje paleista terminalų tarnyba, ir bandote lygiagrečiai prisijungti prie kito kompiuterio konsolės vartotojo seanso, jums parodomas toks klaidos pranešimas:
Kol rengiamas nuotolinis valdymas, jūsų seansas gali atrodyti užšaldytas. Prašom palaukti...
Nuotolinio valdymo nustatyti nepavyko. Klaidos kodas 7050.
Klaida [7050]:pageidaujamo seanso negalima valdyti nuotoliniu būdu.
Taip gali būti dėl to, kad seansas atjungtas arba prie jo neprisijungęs nė vienas vartotojas. Be to, jūs negalite nuotoliniu būdu valdyti seanso iš sistemos konsolės ir nuotoliniu būdu valdyti savo esamo seanso.
Jeigu serveris su „Windows Server 2003“ platforma nesukonfigūruotas, kad galėtų leisti valdyti nuotoliniu būdu, jums parodomas toks klaidos pranešimas:
Nuotolinio valdymo nustatyti nepavyko. Klaidos kodas 7051
Klaida [7051]: Pageidaujamas seansas nesukonfigūruotas, kad galėtų leisti valdyti nuotoliniu būdu.
Norėdami sukonfigūruoti „Windows Server 2003“ platformos serverį taip, kad jis leistų valdyti nuotoliniu būdu, atlikite šiuos veiksmus:
  1. Atidarykite pridėtinį grupės strategijos įrankį (failas „Gpedit.msc“).
  2. Kairėje srityje, po šaka Kompiuterio konfigūravimas išplėskite Administravimo šablonų šaką.
  3. Išplėskite „Windows“ komponentų šaką.
  4. Spustelėkite Terminalų tarnybų aplanką.
  5. Dešinėje srityje dukart spustelėkite Nustato nuotolinio terminalų tarnybos vartotojų seansų valdymo taisykles.
  6. Skirtuke Parametras spustelėkite Suaktyvinta.
  7. Laukelyje Parametrai spustelėkite Visos teisės, turint vartotojo leidimąir paspauskite Gerai.
Savybės

Straipsnio ID: 278845 – Paskutinė peržiūra: 12/20/2007 18:18:00 – Peržiūra: 5.3

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition

  • kbinfo KB278845
Atsiliepimai