Šiuo metu esate neprisijungę, laukiama, kol iš naujo prisijungsite prie interneto

„Microsoft Word“ spartieji klavišai

Nutrauktas „Office 2003“ palaikymas

Nuo 2014 m. balandžio 8 d. „Microsoft“ nutraukė „Office 2003“ palaikymą. Tai paveikė programinės įrangos naujinimus ir saugą. Sužinokite, ką tai reiškia jums ir kaip užtikrinti kompiuterio saugą.

Jei esate „Small Business“ klientas, papildomų trikčių diagnostikos ir mokymosi išteklių žr. „Small Business“ palaikymo svetainėje.
Santrauka
Šiame straipsny aprašyti spartieji klavišai, kuriuose galima naudoti programose „Microsoft Office Word 2010“, „Microsoft Office Word 2007“, „Microsoft Office Word 2003“ ir „Microsoft Office Word 2002“. Jei kuris nors iš sparčiųjų klavišų derinių naudojamoje „Word“ versijoje neveikia, žr. straipsnį vienu iš toliau nurodytų adresų. 
Jei naudojate „Word 2010“, žr. Spartieji klavišai naudojant „Word 2010“.
Jei naudojate „Word 2007“, žr. Spartieji klavišai naudojant „Word 2007“.
Jei naudojate „Word 2003“, žr. Spartieji klavišai naudojant „Word 2003“.

Pastabos
 • Šie spartieji klavišai atitinka JAV klaviatūros išdėstymą. Kitokio išdėstymo klaviatūrų klavišai gali nevisiškai atitikti JAV klaviatūros klavišus.
 • Jei spartieji klavišai yra dviejų arba daugiau klavišų paspaudimas tuo pačiu metu, klavišai, kuriuos reikia paspausti, atskiriami pliuso ženklu (+).
 • Jei spartieji klavišai yra vieno ir nedelsiant kito klavišų paspaudimai, klavišai, kuriuos reikia paspausti, atskiriami kableliu (,).
 • Informacijos, kaip tinkinti arba kurti sparčiuosius klavišus, skirtus makrokomandoms įvykdyti arba automatiniam tekstui pateikti, šiame straipsnyje nepateikiama. Norėdami gauti daugiau informacijos, spustelėkite skyriuje „Taip pat žr.“ pateiktą saitą.
 • Nepamirškite, kad „Microsoft Word 2010“ darbo pradžios rinkinyje gali būti palaikomos ne visos nurodytos „Word“ funkcijos. Daugiau informacijos, kokios funkcijos palaikomos „Word“ darbo pradžios rinkinyje, žr. dalyje apie „Word“ darbo pradžios rinkinyje palaikomas funkcijas.

„Microsoft Office“ pagrindai

Langų atidarymas ir naudojimas

Norėdami tai atliktiPaspauskite
Pereiti į kitą langą.ALT + TAB
Pereiti į ankstesnį langą.ALT + SHIFT + TAB
Uždaryti suaktyvintą langą.CTRL + W arba CTRL + F4
Atkurti suaktyvinto lango, kurio dydis buvo maksimizuotas, dydį.ALT + F5
Pereiti į užduočių sritį iš kitos srities programos lange (pagal laikrodžio rodyklę). Gali tekti kelis kartus paspausti F6. F6
Pereiti į užduočių sritį iš kitos srities programos lange (prieš laikrodžio rodyklę).SHIFT + F6
Pereiti į kitą langą, kai atidaryti keli langai.CTRL + F6
Pereiti į ankstesnį langą.CTRL + SHIFT + F6
Maksimizuoti arba atkurti pasirinkto lango dydį.CTRL + F10
Nukopijuoti ekrano paveikslėlį į mainų sritį.PRINT SCREEN
Nukopijuoti pasirinkto lango paveikslėlį į mainų sritį.ALT + PRINT SCREEN

Dialogų langų naudojimas

Norėdami tai atliktiPaspauskite
Pereiti prie kitos parinkties arba parinkčių grupės.TAB
Pereiti prie ankstesnės parinkties arba parinkčių grupės.SHIFT + TAB
Pereiti prie kito dialogo lango skirtuko.CTRL + TAB
Pereiti prie ankstesnio dialogo lango skirtuko.CTRL + SHIFT + TAB
Pereiti nuo vienos prie kitos atidaryto išplečiamojo sąrašo arba parinkčių grupės parinkties.Rodyklių klavišai
Atlikti veiksmą, priskirtą pažymėtam mygtukui; pažymėti arba atžymėti žymės langelį.Tarpo klavišas
Pažymėti parinktį; pažymėti arba atžymėti žymės langelį.ALT + pabraukta parinkties pavadinimo raidė
Atidaryti pažymėtą išplečiamąjį sąrašą.ALT + rodyklės žemyn klavišas
Pažymėti išplečiamojo sąrašo parinktį.Pirmoji išplečiamojo sąrašo parinkties pavadinimo raidė.
Uždaryti pažymėtą išplečiamąjį sąrašą; atšaukti komandą ir uždaryti dialogo langą.ESC
Paleisti pažymėtą komandą.ENTER

Redagavimo laukų dialogų languose naudojimas

Pastaba Redagavimo laukas yra tuščias laukas, kuriame įvedamas arba įklijuojamas įrašas, pvz., vartotojo vardas arba aplanko kelias.
Norėdami tai atliktiPaspauskite
Pereiti į įrašo pradžią.HOME
Pereiti į įrašo pabaigą.END
Pereiti per vieną simbolį kairėn arba dešinėn.Rodyklė kairėn arba rodyklė dešinėn
Pereiti per vieną žodį kairėn.CTRL + rodyklė kairėn
Pereiti per vieną žodį dešinėn.CTRL + rodyklė dešinėn
Pažymėti vieną kairėje pusėje esantį simbolį arba atšaukti jo žymėjimą.SHIFT + rodyklė kairėn
Pažymėti vieną dešinėje pusėje esantį simbolį arba atšaukti jo žymėjimą.SHIFT + rodyklė dešinėn
Pažymėti vieną kairėje pusėje esantį žodį arba atšaukti jo žymėjimą.CTRL + SHIFT + rodyklė kairėn
Pažymėti vieną dešinėje pusėje esantį žodį arba atšaukti jo žymėjimą.CTRL + SHIFT + rodyklė dešinėn
Pažymėti dalį nuo žymiklio iki įrašo pradžios.SHIFT + HOME
Pažymėti dalį nuo žymiklio iki įrašo pabaigos.SHIFT + END

Dialogų langų Atidaryti ir Įrašyti kaip naudojimas

Norėdami tai atliktiPaspauskite
Atidaryti dialogo langą Atidaryti.CTRL + F12 arba CTRL + O
Atidaryti dialogo langą Įrašyti kaip.F12
Atidaryti pažymėtą aplanką arba failą.ENTER
Atidaryti vienu lygiu aukščiau nei pažymėtas aplankas esantį aplanką.BACKSPACE
Panaikinti pažymėtą aplanką arba failą.DELETE
Atidaryti pažymėto elemento, pvz., aplanko arba failo, kontekstinį meniu.SHIFT + F10
Pereiti parinktimis pirmyn.TAB
Pereiti parinktimis atgal.SHIFT + TAB
Atidaryti sąrašo peržvalgą.F4 arba ALT + I

Veiksmų anuliavimas ir perdarymas

Norėdami tai atliktiPaspauskite
Atšaukti veiksmą.ESC
Anuliuoti veiksmą.CTRL + Z
Perdaryti arba pakartoti veiksmą.CTRL + Y

Prieiga prie užduočių sričių ir galerijų bei jų naudojimas

Norėdami tai atliktiPaspauskite
Pereiti į užduočių sritį iš kitos srities programos lange. Gali tekti kelis kartus paspausti F6.F6
Pereiti į užduočių sritį, kai suaktyvintas meniu. Gali tekti kelis kartus paspausti CTRL + TAB.CTRL + TAB
Pažymėti kitą arba ankstesnę parinktį užduočių srityje, kai suaktyvinta užduočių sritis.TAB arba SHIFT + TAB
Atidaryti visą užduočių srities meniu komandų komplektą.CTRL + tarpo klavišas
Atlikti pažymėtam mygtukui priskirtą veiksmą.Tarpo klavišas arba ENTER
Atidaryti pažymėto galerijos elemento išplečiamąjį meniu.SHIFT + F10
Pažymėti pirmą arba paskutinį galerijos elementą.HOME arba END
Slinkti aukštyn arba žemyn pažymėtu galerijos sąrašu.PAGE UP arba PAGE DOWN

Užduočių srities uždarymas

 1. Jei reikia, paspausdami F6 pereikite į užduočių sritį.
 2. Paspauskite CTRL + tarpo klavišą.
 3. Naudodami rodyklių klavišus pažymėkite Uždaryti ir paspauskite ENTER.

Užduočių srities perkėlimas

 1. Jei reikia, paspausdami F6 pereikite į užduočių sritį.
 2. Paspauskite CTRL + tarpo klavišą.
 3. Naudodami rodyklių klavišus pažymėkite Perkelti ir paspauskite ENTER.
 4. Naudodami rodyklių klavišus perkelkite užduočių sritį ir paspauskite ENTER.

Užduočių srities dydžio keitimas

 1. Jei reikia, paspausdami F6 pereikite į užduočių sritį.
 2. Paspauskite CTRL + tarpo klavišą.
 3. Naudodami rodyklių klavišus pažymėkite Dydis ir paspauskite ENTER.
 4. Naudodami rodyklių klavišus pakeiskite užduočių srities dydį ir paspauskite ENTER.

Prieiga prie galimų veiksmų ir jų naudojimas

Norėdami tai atliktiPaspauskite
Atidaryti pažymėtos dalies kontekstinį meniu.SHIFT + F10
Atidaryti galimo veiksmo, mygtuko Automatinės taisos parinktys arba mygtuko Įklijuoti meniu arba pranešimą. Jei galimas daugiau nei vienas veiksmas, pereiti prie kito veiksmo ir atidaryti jam skirtą meniu arba pranešimą.ALT + SHIFT + F10
Pereiti nuo vienos prie kitos galimų veiksmų meniu parinkties.Rodyklių klavišai
Atlikti pažymėtam galimų veiksmų meniu elementui priskirtą veiksmą.ENTER
Uždaryti galimų veiksmų meniu arba pranešimą.ESC


„Word 2010“ naudojimo patarimai
 • Galite nurodyti, kad apie galimą veiksmą būtų pranešama garsiniu signalu („Word“ darbo pradžios rinkinyje ši funkcija negalima). Kad būtų girdimos garsinės užuominos, turi būti įdiegta garso plokštė. Be to, kompiuteryje turi būti įdiegtas papildinys „Microsoft Office Sounds“.
 • Jei galite prisijungti prie interneto, „Microsoft Office Sounds“ galite atsisiųsti iš svetainės Office.com. Įdiegę garso failus atlikite toliau nurodytus veiksmus.
  1. Paspausdami ALT + F, T atidarykite „Word“ parinktys.
  2. Paspausdami A pažymėkite Išsamiau ir paspausdami TAB pereikite prie Išplėstinės darbo su „Word“ parinktys.
  3. Dukart paspausdami ALT + S pereikite prie skirtuko Bendra žymės langelio Pateikti atsiliepimus su garsu ir paspauskite tarpo klavišą.
  4. Kelis kartus paspausdami TAB pažymėkite Gerai ir paspauskite ENTER.

   Pastaba Šio žymės langelio pažymėjimas arba atžymėjimas turi įtakos visoms garsą palaikančioms „Office“ programoms.

Juostelės naršymas

Prieiga prie bet kurios komandos kelių klavišų paspaudimais

Naudodami sparčiųjų klavišų sekas galite greitai kelių klavišų paspaudimais inicijuoti komandą, nesvarbu, kuriame komandos lange esate. Visas „Word 2010“ komandas galima pasiekti naudojant sparčiųjų klavišų sekas. Daugelis komandų pasiekiamos dviejų arba daugiau (iki penkių) klavišų paspaudimais. Norėdami naudoti sparčiųjų klavišų seką atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Paspauskite ALT. Virš kiekvienos galimos dabartinio rodinio funkcijos bus pateiktas klavišo patarimas.
 2. Paspauskite virš norimos naudoti funkcijos rodomu klavišo patarimu nurodytą raidę.
 3. Atsižvelgiant į nurodytą paspausti raidę, gali būti pateikta papildomų klavišų patarimų. Pvz., jei bus suaktyvintas skirtukas Pagrindinis ir jūs paspausite N, bus atidarytas skirtukas Įterpti ir teikiami šio skirtuko siūlomų funkcijų grupės klavišų patarimai.
 4. Paspauskite visas raides iki norimos naudoti komandos arba valdiklio raidės. Kartais gali tekti pirmiausia paspausti grupei, kuriai priklauso komanda, priskirtą raidę.

  Pastaba Norėdami atšaukti atliekamą veiksmą ir paslėpti klavišų patarimus, paspauskite ALT.

Klaviatūros įvesties vietos pakeitimas nenaudojant pelės

Dar vienas klaviatūros naudojimo dirbant su programomis, kuriose yra „Office“ juostelė, būdas – perkelti įvesties vietą nuo vieno skirtuko arba komandos ant kito, kol randama reikalinga funkcija. Tolesnėje lentelėje pateikta keletas klaviatūros įvesties vietos perkėlimo būdų nenaudojant pelės.
Norėdami tai atliktiPaspauskite
Pažymėti suaktyvintą juostelės skirtuką ir įjungti sparčiųjų klavišų sekas.ALT arba F10. Norėdami grįžti į dokumentą ir atšaukti sparčiųjų klavišų sekas, dar kartą paspauskite kurį nors iš šių mygtuką.
Pereiti į kitą juostelės skirtuką.F10 (pažymimas suaktyvintas skirtukas), o tada – rodyklė kairėn arba rodyklė dešinėn
Išplėsti arba sutraukti juostelę.CTRL + F1
Atidaryti pažymėto elemento kontekstinį meniu.SHIFT + F10
Perkelti įvesties vietą į toliau nurodytas lango sritis.
 • Suaktyvintas juostelės skirtukas
 • Bet kuri atidaryta užduočių sritis
 • Būsenos juosta lango apačioje
 • Naudojamas dokumentas
F6
Perkelti įvesties vietą ant kiekvienos paskesnės arba ankstesnės juostelės komandos.TAB arba SHIFT + TAB
Pereiti prie apačioje, viršuje, kairėje arba dešinėje esančio juostelės elemento.Rodyklė žemyn, rodyklė aukštyn, rodyklė kairėn arba rodyklė dešinėn
Įjungti pažymėtą juostelės komandą arba valdiklį.Tarpo klavišas arba ENTER
Atidaryti pažymėtą juostelės meniu arba galeriją.Tarpo klavišas arba ENTER
Įjungti juostelės komandą arba valdiklį, kad būtų galima pakeisti reikšmę.ENTER
Baigti juostelės valdiklio reikšmės keitimo procesą ir grąžinti įvesties vietą į dokumentą.ENTER
Gauti pagalbos, kaip naudoti pažymėtą juostelės komandą arba valdiklį. Jei žinyne nėra nė vienos su pažymėta komanda susietos temos, pateikiama bendroji programai skirta žinyno tema.F1

Sparčiosios „Microsoft Word“ nuorodos

Įprastos užduotys naudojant „Microsoft Word“
Norėdami tai atliktiPaspauskite
Sukurti nekeliamąjį tarpą.CTRL + SHIFT + tarpo klavišas
Sukurti nekeliamąjį brūkšnelį.CTRL + SHIFT + brūkšnelis
Pakeisti raidžių šriftą į paryškintąjį.CTRL + B
Pakeisti raidžių šriftą į pasvirąjį.CTRL + I
Pabraukti raides.CTRL + U
Sumažinti šrifto dydį viena reikšmė.CTRL + SHIFT + <
Padidinti šrifto dydį viena reikšmė.CTRL + SHIFT + >
Sumažinti šrifto dydį 1 tašku.CTRL + [
Padidinti šrifto dydį 1 tašku.CTRL + ]
Atšaukti pastraipos arba simbolių formatavimą.CTRL + tarpo klavišas
Nukopijuoti pažymėtą tekstą arba objektą.CTRL + C
Nukirpti pažymėtą tekstą arba objektą.CTRL + X
Įklijuoti tekstą arba objektą.CTRL + V
Įklijuoti specialųjį simbolįCTRL + ALT + V
Įklijuoti tik formatavimą.CTRL + SHIFT + V
Anuliuoti pastarąjį veiksmą.CTRL + Z
Perdaryti pastarąjį veiksmą.CTRL + Y
Atidarykite dialogo langą Spaudos ženklų apskaita.CTRL + Y

Darbas su dokumentais ir tinklalapiais

Dokumentų kūrimas, peržiūra ir įrašymas
Norėdami tai atliktiPaspauskite
Sukurti naują dokumentą.CTRL + N
Atidaryti dokumentą.CTRL + O
Uždaryti dokumentą.CTRL + W
Perskirti dokumento langą.ALT + CTRL + S
Atšaukti dokumento lango perskyrimą.ALT + SHIFT + C arba ALT + CTRL + S
Įrašyti dokumentą.CTRL + S
Teksto radimas, pakeitimas ir naršymas
Norėdami tai atliktiPaspauskite
Atidaryti užduočių sritį Naršymas (norint ieškoti dokumente).CTRL + F
Kartotinai rasti (uždarius langą Rasti ir pakeisti).ALT + CTRL + Y
Pakeisti tekstą, konkretų formatą ir specialiuosius elementus.CTRL + H
Eiti į puslapį, žymelę, puslapio išnašą, lentelę, komentarą, grafiką arba kitą vietą.CTRL + G
Pereiti nuo vienos iš keturių pastaruoju metu redaguotų vietų prie kitos.ALT + CTRL + Z
Atidaryti naršymo pasirinkčių sąrašą. Paspausdami rodyklės klavišą pažymėkite parinktį ir paspauskite ENTER, kad galėtumėte naršyti dokumentą naudodami pažymėtą parinktį.ALT + CTRL + HOME
Pereiti prie ankstesnio naršymo objekto (nustatyto naršymo parinkčių dalyje).CTRL + PAGE UP
Pereiti prie kito naršymo objekto (nustatyto naršymo parinkčių dalyje).CTRL + PAGE DOWN
Perėjimas į kitą rodinį
Norėdami tai atliktiPaspauskite
Pereiti į spaudinio maketo rodinį.ALT + CTRL + P
Pereiti į struktūros rodinį.ALT + CTRL + O
Pereiti į juodraščio rodinį.ALT + CTRL + N
Struktūros rodinys
Norėdami tai atliktiPaspauskite
Padidinti pastraipą.ALT + SHIFT + rodyklė kairėn
Sumažinti pastraipą.ALT + SHIFT + rodyklė dešinėn
Sumažinti pagrindinį tekstą.CTRL + SHIFT + N
Perkelti pažymėtas pastraipas aukštyn.ALT + SHIFT + rodyklė aukštyn
Perkelti pažymėtas pastraipas žemyn.ALT + SHIFT + rodyklė žemyn
Išplėsti tekstą po antrašte.ALT + SHIFT + pliuso ženklas
Sutraukti tekstą po antrašte.ALT + SHIFT + minuso ženklas
Išplėsti arba sutraukti visą tekstą arba antraštes.ALT + SHIFT + A
Paslėpti arba parodyti simbolių formatavimo ženklus.Pasvirojo brūkšnio (/) klavišas skaitinėje klaviatūroje
Pateikti pirmą pagrindinio teksto eilutę arba visą pagrindinį tekstą.ALT + SHIFT + L
Pateikti visas antraštes 1 antraštės stiliumi.ALT + SHIFT + 1
Pateikti visas antraštes iki n antraštės.ALT + SHIFT +n
Įterpti tabuliacijos simbolį.CTRL + TAB
Dokumentų spausdinimas ir peržiūra
Norėdami tai atliktiPaspauskite
Spausdinti dokumentą.CTRL + P
Įjungti spaudinio peržiūrą.ALT + CTRL + I
Pereiti iš vienos priartinto peržiūros puslapio vietos į kitą.Rodyklių klavišai
Pereiti iš vieno nutolinto peržiūros puslapio į kitą.PAGE UP arba PAGE DOWN
Pereiti į pirmą nutolintą peržiūros puslapį.CTRL + HOME
Pereiti į paskutinį nutolintą peržiūros puslapį.CTRL + END
Dokumentų peržiūra
Norėdami tai atliktiPaspauskite
Įterpti komentarą.ALT + CTRL + M
Įjungti arba išjungti keitimų stebėjimą.CTRL + SHIFT + E
Uždaryti atidarytą peržiūros sritį.ALT + SHIFT + C
Skaitymo visame ekrane rodinys


Pastaba Ne visi ekrano skaitytuvai suderinami su skaitymo visame ekrane rodiniu.
Norėdami tai atliktiPaspauskite
Eiti į dokumento pradžią.HOME
Eiti į dokumento pabaigą.END
Eiti į n puslapį.n, ENTER
Išeiti iš skaitymo maketo rodinio.ESC
Nuorodos ir puslapio bei dokumento išnašos
Norėdami tai atliktiPaspauskite
Pažymėti turinio įrašą.ALT + SHIFT + O
Pažymėti literatūros sąrašo įrašą (citatą).ALT + SHIFT + I
Pažymėti rodyklės įrašą.ALT + SHIFT + X
Įterpti puslapio išnašą.ALT + SHIFT + F
Įterpti dokumento išnašą.ALT + SHIFT + D
Darbas su tinklalapiais
Norėdami tai atliktiPaspauskite
Įterpti hipersaitą.CTRL + K
Grįžti į ankstesnį puslapį.ALT + rodyklė kairėn
Pereiti į kitą puslapį.ALT + rodyklė dešinėn
Atnaujinti.F9

Teksto ir grafinių elementų redagavimas bei perkėlimas

Teksto ir grafinių elementų naikinimas
Norėdami tai atliktiPaspauskite
Panaikinti vieną simbolį kairėje.BACKSPACE
Panaikinti vieną žodį kairėje.CTRL + BACKSPACE
Panaikinti vieną simbolį dešinėje.DELETE
Panaikinti vieną žodį dešinėje.CTRL + DELETE
Iškirpti pažymėtą tekstą ir perkelti jį į „Office“ mainų sritį.CTRL + X
Anuliuoti pastarąjį veiksmą.CTRL + Z
Iškirpti ir perkelti į smeigtuką.CTRL + F3
Teksto ir grafinių elementų kopijavimas bei perkėlimas
Norėdami tai atliktiPaspauskite
Atidaryti „Office“ mainų sritį.Paspausdami ALT+H pereikite į skirtuką Pagrindinis ir paspauskite F, O
Nukopijuoti pažymėtą tekstą arba grafinius elementus į „Office“ mainų sritį.CTRL + C
Iškirpti pažymėtą tekstą arba grafinius elementus ir perkelti juos į „Office“ mainų sritį.CTRL + X
Įklijuoti pastaruoju metu įtrauktą arba įklijuotą elementą iš „Office“ mainų srities.CTRL + V
Perkelti tekstą arba grafinius elementus vieną kartą.F2 (tada perkelkite žymiklį ir paspauskite ENTER)
Nukopijuoti tekstą arba grafinius elementus vieną kartą.SHIFT + F2 (tada perkelkite žymiklį ir paspauskite ENTER)
Pažymėję tekstą arba objektą atidarykite dialogo langą Naujo kūrimo bloko kūrimas.ALT + F3
Pažymėję kūrimo bloką, pvz., „SmartArt“ grafinį elementą, atidarykite su juo susietą kontekstinį meniu.SHIFT + F10
Iškirpti ir perkelti į smeigtuką.CTRL + F3
Įklijuoti smeigtuko turinį.CTRL + SHIFT + F3
Nukopijuoti antraštę arba puslapio išnašą, esančią ankstesnėje dokumento dalyje.ALT + SHIFT + R
Specialiųjų simbolių įterpimas
Norėdami tai įterptiPaspauskite
LaukąCTRL + F9
Eilutės lūžįSHIFT + ENTER
Puslapio lūžįCTRL + ENTER
Stulpelio lūžįCTRL + SHIFT + ENTER
Ilgąjį brūkšnįALT + CTRL + minuso ženklas
Trumpąjį brūkšnįCTRL + minuso ženklas
Nebūtinąjį brūkšnelįCTRL + brūkšnelis
Nekeliamąjį brūkšnelįCTRL + SHIFT + brūkšnelis
Nekeliamąjį tarpąCTRL + SHIFT + tarpo klavišas
Autoriaus teisių simbolįALT + CTRL + C
Registruotojo prekės ženklo simbolįALT + CTRL + R
Prekės ženklo simbolįALT + CTRL + T
DaugtaškįALT + CTRL + taškas
Viengubas atidaromąsias kabutesCTRL + ` (viengubų kabučių ženklas), ` (viengubų kabučių ženklas)
Viengubas uždaromąsias kabutesCTRL + ' (viengubų kabučių ženklas), ' (viengubų kabučių ženklas)
Dvigubas atidaromąsias kabutesCTRL + ` (viengubų kabučių ženklas), SHIFT + ` (viengubų kabučių ženklas)
Dvigubas uždaromąsias kabutesCTRL + ' (viengubų kabučių ženklas), SHIFT + ' (viengubų kabučių ženklas)
Automatinio teksto įrašąENTER (kai įvedus kelis pirmuosius automatinio teksto įrašo pavadinimo simbolius pateikiamas ekrano patarimas)
Simbolių įterpimas naudojant simbolių kodus
Norėdami tai atliktiPaspauskite
Įterpti „Unicode“ simbolį, priskirtą nurodytam „Unicode“ (šešioliktainio) simbolio kodui. Pvz., norėdami įterpti euro simbolį, įveskite 20AC ir laikydami paspaudę ALT paspauskite X.Simbolio kodas, ALT + X
Rasti „Unicode“ simbolio kodą, priskirtą pažymėtam simboliui.ALT + X
Įterpti ANSI simbolį, priskirtą nurodytam ANSI (dešimtainio) simbolio kodui. Pvz., norėdami įterpti euro simbolį, laikydami paspaudę ALT paspauskite 0128 skaitinėje klaviatūroje.ALT + simbolio kodas (skaitinėje klaviatūroje)
Teksto ir grafinių elementų pažymėjimas
Pažymėkite tekstą laikydami paspaudę SHIFT ir rodyklių klavišais perkeldami žymiklį.
Pažymėtos srities išplėtimas
Norėdami tai atliktiPaspauskite
Įjungti išplėtimo režimą.F8
Pažymėti artimiausią simbolį.F8, o tada – rodyklė kairėn arba rodyklė dešinėn
Padidinti pažymėtą sritį.F8 (norėdami pažymėti žodį, paspauskite vieną kartą, norėdami pažymėti sakinį, paspauskite du kartus ir t. t.)
Sumažinti pažymėtą sritį.SHIFT + F8
Išjungti išplėtimo režimą.ESC
Išplėsti pažymėtą sritį per vieną simbolį dešinėn.SHIFT + rodyklė dešinėn
Išplėsti pažymėtą sritį per vieną simbolį kairėn.SHIFT + rodyklė kairėn
Išplėsti pažymėtą sritį iki žodžio pabaigos.CTRL + SHIFT + rodyklė dešinėn
Išplėsti pažymėtą sritį iki žodžio pradžios.CTRL + SHIFT + rodyklė kairėn
Išplėsti pažymėtą sritį iki eilutės pabaigos.SHIFT + END
Išplėsti pažymėtą sritį iki eilutės pradžios.SHIFT + HOME
Išplėsti pažymėtą sritį per vieną eilutę žemyn.SHIFT + rodyklė žemyn
Išplėsti pažymėtą sritį per vieną eilutę aukštyn.SHIFT + rodyklė aukštyn
Išplėsti pažymėtą sritį iki pastraipos pabaigos.CTRL + SHIFT + rodyklė žemyn
Išplėsti pažymėtą sritį iki pastraipos pradžios.CTRL + SHIFT + rodyklė aukštyn
Išplėsti pažymėtą sritį per vieną ekraną žemyn.SHIFT + PAGE DOWN
Išplėsti pažymėtą sritį per vieną ekraną aukštyn.SHIFT + PAGE UP
Išplėsti pažymėtą sritį iki dokumento pradžios.CTRL + SHIFT + HOME
Išplėsti pažymėtą sritį iki dokumento pabaigos.CTRL + SHIFT + END
Išplėsti pažymėtą sritį iki lango pabaigos.ALT + CTRL + SHIFT + PAGE DOWN
Išplėsti pažymėtą sritį įtraukiant visą dokumentą.CTRL + A
Pažymėti vertikalųjį teksto bloką.CTRL + SHIFT + F8, o tada naudokite rodyklių klavišus; norėdami atšaukti žymėjimo režimą, paspauskite ESC
Išplėsti pažymėtą sritį iki konkrečios dokumento vietos.F8 + rodyklių klavišai; norėdami atšaukti žymėjimo režimą, paspauskite ESC
Lentelėje esančių teksto ir grafinių elementų žymėjimas
Norėdami tai atliktiPaspauskite
Pažymėti kito langelio turinį.TAB
Pažymėti ankstesnio langelio turinį.SHIFT + TAB
Išplėsti pažymėtą sritį iki gretimų langelių.Laikykite nuspaudę SHIFT ir kelis kartus paspauskite rodyklės klavišą
Pažymėti stulpelį.Rodyklių klavišais pereikite į viršutinį arba apatinį stulpelio langelį, o tada atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.
 • Norėdami pažymėti stulpelį iš viršaus į apačią, paspauskite SHIFT + ALT + PAGE DOWN.
 • Norėdami pažymėti stulpelį iš apačios į viršų, paspauskite SHIFT + ALT + PAGE UP.
Išplėsti pažymėtą sritį (arba bloką).CTRL + SHIFT + F8, o tada naudokite rodyklių klavišus; norėdami atšaukti sričių režimą, paspauskite ESC
Pasirinkti visą lentelę.ALT + F5 skaitinėje klaviatūroje (kai NUM LOCK išjungta)
Perėjimas iš vienos dokumento vietos į kitą
Norėdami pereitiPaspauskite
Per vieną simbolį kairėnRodyklė kairėn
Per vieną simbolį dešinėnRodyklė dešinėn
Per vieną žodį kairėnCTRL + rodyklė kairėn
Per vieną žodį dešinėnCTRL + rodyklė dešinėn
Per vieną pastraipą aukštynCTRL + rodyklė aukštyn
Per vieną pastraipą žemynCTRL + rodyklė žemyn
Per vieną stulpelį kairėn (lentelėje)SHIFT + TAB
Per vieną stulpelį dešinėn (lentelėje)TAB
Per vieną eilutę aukštynRodyklė aukštyn
Per vieną eilutę žemynRodyklė žemyn
Į eilutės pabaigąEND
Į eilutės pradžiąHOME
Į lango viršųALT + CTRL + PAGE UP
Į lango apačiąALT + CTRL + PAGE DOWN
Į ankstesnį ekraną (slenkant)PAGE UP
Į paskesnį ekranas (slenkant)PAGE DOWN
Į kito puslapio viršųCTRL + PAGE DOWN
Į ankstesnio puslapio viršųCTRL + PAGE UP
Į dokumento pabaigąCTRL + END
Į dokumento pradžiąCTRL + HOME
Į ankstesnės peržiūros rodinįSHIFT + F5
Atidarykite dokumentą ir pereikite į tą vietą, kurioje buvote, kai dokumentas buvo pastarąjį kartą uždarytasSHIFT + F5
Perėjimas iš vienos lentelės vietos į kitą
Norėdami pereitiPaspauskite
Į kitą eilutės langelįTAB
Į ankstesnį eilutės langelįSHIFT + TAB
Į pirmąjį eilutės langelįALT + HOME
Į paskutinį eilutės langelįALT + END
Į pirmąjį stulpelio langelįALT + PAGE UP
Į paskutinį stulpelio langelįALT + PAGE DOWN
Į ankstesnę eilęRodyklė aukštyn
Į kitą eilutęRodyklė žemyn
Per vieną eilutę aukštynALT + SHIFT + rodyklė aukštyn
Per vieną eilutę žemynALT + SHIFT + rodyklė žemyn
Pastraipų ir tabuliacijos simbolių įterpimas į lentelę
Norėdami įterptiPaspauskite
Naujas pastraipas langelyjeENTER
Tabuliacijos simbolius langelyjeCTRL + TAB
Rašymo ant viršaus režimo naudojimas
Jei rašymo ant viršaus parametrus norite pakeisti taip, kad rašymo ant viršaus režimą galėtumėte pasiekti paspausdami INSERT, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Paspausdami ALT + F, T atidarykite „Word“ parinktys.
 2. Paspausdami A pažymėkite Išsamiau ir paspauskite TAB.
 3. Paspausdami ALT + O pereikite prie žymės langelio Rašymo ant viršaus režimui kontroliuoti naudoti klavišą „Insert“.
 4. Paspausdami tarpo klavišą pažymėkite žymės langelį ir paspauskite ENTER.

  Norėdami išjungti rašymo ant viršaus režimą, paspauskite INSERT.

Simbolių ir pastraipų formatavimas

Formato kopijavimas
Norėdami tai atliktiPaspauskite
Kopijuoti teksto formatą.CTRL + SHIFT + C
Taikyti tekstui nukopijuotą formatą.CTRL + SHIFT + V
Šrifto arba šrifto dydžio keitimas


Pastaba Toliau nurodyti spartieji klavišai neveikia skaitymo visame ekrane režimu.
Norėdami tai atliktiPaspauskite
Atidaryti dialogo langą Šriftas norėdami pakeisti šriftą.CTRL + SHIFT + F
Padidinti šriftą.CTRL + SHIFT + >
Sumažinti šriftą.CTRL + SHIFT + <
Padidinti šriftą 1 tašku.CTRL + ]
Sumažinti šriftą 1 tašku.CTRL + [
Simbolių formato taikymas
Norėdami tai atliktiPaspauskite
Atidaryti dialogo langą Šriftas norėdami pakeisti simbolių formatą.CTRL + D
Pakeisti ABC į abc arba atvirkščiai.SHIFT + F3
Visoms raidėms taikyti didžiųjų raidžių formatą.CTRL + SHIFT + A
Taikyti paryškintojo šrifto formatą.CTRL + B
Taikyti pabraukimą.CTRL + U
Pabraukti žodžius, bet ne tarpus.CTRL + SHIFT + W
Pabraukti tekstą dviguba linija.CTRL + SHIFT + D
Formatuoti paslėptojo teksto formatą.CTRL + SHIFT + H
Taikyti pasvirojo šrifto formatą.CTRL + I
Taikyti raidėms mažų didžiųjų raidžių formatą.CTRL + SHIFT + K
Taikyti apatinio indekso formatą (automatinį išdėstymą).CTRL + lygybės ženklas
Taikyti viršutinio indekso formatą (automatinį išdėstymą).CTRL + SHIFT + pliuso ženklas
Pašalinti rankiniu būdu atliktą simbolių formatavimą.CTRL + tarpo klavišas
Keisti pažymėtą sritį pritaikant simbolio šriftą.CTRL + SHIFT + Q
Teksto formato peržiūra ir kopijavimas
Norėdami tai atliktiPaspauskite
Peržiūrėti nespausdinamus simbolius.CTRL + SHIFT + * (žvaigždutė skaičių klaviatūroje neveikia)
Peržiūrėti teksto formatavimą.SHIFT + F1 (o tada spustelėkite tekstą, kurio formatavimą norite peržiūrėti)
Kopijuoti formatus.CTRL + SHIFT + C
Įklijuoti formatus.CTRL + SHIFT + V
Eilučių intervalo nustatymas
Norėdami tai atliktiPaspauskite
Nustatyti viengubą eilučių intervalą.CTRL + 1
Nustatyti dvigubą eilučių intervalą.CTRL + 2
Nustatyti 1,5 intervalo tarpą tarp eilučių.CTRL + 5
Įtraukti arba pašalinti vieną eilučių intervalą prieš pastraipą.CTRL + 0 (nulis)
Pastraipų lygiavimas
Norėdami tai atliktiPaspauskite
Kaitalioti centrinę ir kairinę pastraipos lygiuotes.CTRL + E
kaitalioti abipusę ir kairinę pastraipos lygiuotes.CTRL + J
Kaitalioti dešininę ir kairinę pastraipos lygiuotes.CTRL + R
Lygiuoti pastraipą kairėje.CTRL + L
Įtraukti pastraipą iš kairės.CTRL + M
Pašalinti pastraipos įtrauką iš kairės.CTRL + SHIFT + M
Sukurti atvirkštinę įtrauką.CTRL + T
Sumažini atvirkštinę įtrauką.CTRL + SHIFT + T
Pašalinti pastraipos formatavimą.CTRL + Q
Pastraipos stilių taikymas
Norėdami tai atliktiPaspauskite
Atidaryti užduočių sritį Taikyti stilius.CTRL + SHIFT + S
Atidaryti užduočių sritį Stiliai.ALT + CTRL + SHIFT + S
Paleisti automatinį formatavimą.ALT + CTRL + K
Taikyti įprastąjį stilių.CTRL + SHIFT + N
Taikyti 1 antraštės stilių.ALT + CTRL + 1
Taikyti 2 antraštės stilių.ALT + CTRL + 2
Taikyti 3 antraštės stilių.ALT + CTRL + 3
Norėdami uždaryti užduočių sritį Stiliai atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Jei užduočių sritis Stiliai nepažymėta, paspausdami F6 ją pažymėkite.
 2. Paspauskite CTRL + tarpo klavišą.
 3. Naudodami rodyklių klavišus pažymėkite Uždaryti ir paspauskite ENTER.

Objektų įterpimas ir redagavimas

Objekto įterpimas
Norėdami įterpti objektą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Paspausdami ALT, N, J ir vėl J atidarykite dialogo langą Objektas.
 2. Atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.
  • Paspausdami rodyklę žemyn pažymėkite objekto tipą, o tada paspauskite ENTER, kad būtų sukurtas objektas.
  • Paspausdami CTRL + TAB pereikite į skirtuką Sukurti pagal failą, paspauskite TAB ir įveskite norimo įterpti objekto failo vardą arba naršydami raskite failą.
Objekto redagavimas
Norėdami redaguoti objektą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Perkėlę žymiklį į kairę dokumente esančio objekto pusę, pažymėkite objektą paspausdami SHIFT + rodyklė dešinėn.
 2. Paspauskite SHIFT + F10.
 3. Paspausdami klavišą TAB pereikite prie objekto pavadinimo, paspauskite ENTER, o tada vėl ENTER.
„SmartArt“ grafikos įterpimas
Norėdami įterpti „SmartArt“ grafikos, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Paspauskite ir atleiskite ALT, N, o tada paspausdami M pažymėkite SmartArt.
 2. Paspausdami rodyklių klavišus pažymėkite norimo grafinio elemento rūšį.
 3. Paspauskite TAB, o tada paspausdami rodyklių klavišus pažymėkite norimą įterpti grafinį elementą.
 4. Paspauskite ENTER.
„WordArt“ įterpimas
Norėdami įterpti „WordArt“, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Paspauskite ir atleiskite ALT, N, o tada paspausdami W pažymėkite WordArt.
 2. Paspausdami rodyklių klavišus pažymėkite norimą „WordArt“ stilių ir paspauskite ENTER.
 3. Įveskite norimą tekstą.
 4. Paspausdami ESC pažymėkite „WordArt“ objektą ir naudodami rodyklių klavišus jį perkelkite.
 5. Norėdami grįžti į dokumentą vėl paspauskite ESC.

Laiškų suliejimas ir laukai

Laiškų suliejimas


Pastaba Kad galėtumėte naudoti toliau nurodytus sparčiuosius klavišus, turite pereiti į skirtuką Laiškai.
Norėdami tai atliktiPaspauskite
Peržiūrėti laiškų suliejimą.ALT + SHIFT + K
Sulieti dokumentą.ALT + SHIFT + N
Spausdinti sulietą dokumentą.ALT + SHIFT + M
Redaguoti laiškų suliejimo duomenų dokumentą.ALT + SHIFT + E
Įterpti suliejimo lauką.ALT + SHIFT + F
Laukų naudojimas
Norėdami tai atliktiPaspauskite
Įterpti lauką DATE.ALT + SHIFT + D
Įterpti lauką LISTNUM.ALT + SHIFT + L
Įterpti lauką PAGE.ALT + SHIFT + P
Įterpti lauką TIME.ALT + SHIFT + T
Įterpti tuščią lauką.CTRL + F9
Atnaujinti susietą informaciją „Word“ šaltinio dokumente.CTRL + SHIFT + F7
Atnaujinti pažymėtus laukus.F9
Atsieti lauką.CTRL + SHIFT + F9
Kaitalioti pažymėto lauko kodą ir jo rezultatą.SHIFT + F9
Kaitalioti visų laukų kodus ir jų rezultatus.ALT + F9
Vykdyti GOTOBUTTON arba MACROBUTTON iš lauko, kuriame rodomi lauko rezultatai.ALT + SHIFT + F9
Eiti į kitą lauką.F11
Eiti į ankstesnį lauką.SHIFT + F11
Užrakinti lauką.CTRL + F11
Atrakinti lauką.CTRL + SHIFT + F11

Kalbos juosta

Rašysenos atpažinimas
Norėdami tai atliktiPaspauskite
Perjungti kalbas arba klaviatūros išdėstymus.Kairysis ALT + SHIFT
Peržiūrėti taisymo alternatyvų sąrašą. + C
Įjungti arba išjungti rankraštį. + H
Įjungti arba išjungti japoniško įvesties metodo rengyklę (IME) 101 klaviatūroje.ALT + ~
Įjungti arba išjungti korėjiečių IME 101 klaviatūroje.Dešinysis ALT
Įjungti arba išjungti kinų IME 101 klaviatūroje.CTRL + tarpo klavišas
Patarimai
 • Sparčiuosius klavišus kalboms ir klaviatūros išdėstymas perjungti galite pasirinkti dialogo lange Išplėstiniai klavišų parametrai. Norėdami atidaryti dialogo langą Išplėstiniai klavišų parametrai dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite juostą Kalba, o tada spustelėkite Parametrai. Dalyje Nuostatos spustelėkite Klavišų parametrai.
 • Apatinėje daugelio klaviatūrų klavišų eilėje yra „Windows“ logotipo klavišas .

Funkcinio klavišo nuoroda

Funkciniai klavišai
Norėdami tai atliktiPaspauskite
Peržiūrėti žinyną arba eiti į svetainę Microsoft Office.com.F1
Perkelti tekstą arba grafiką.F2
Pakartoti pastarąjį veiksmą.F4
Pasirinkti komandą Eiti į (skirtuke Pagrindinis).F5
Eiti į kitą sritį arba rėmelį.F6
Pasirinkti komandą Rašybos tikrinimas (skirtuke Peržiūra).F7
Išplėsit pažymėtą sritįF8
Atnaujinti pažymėtus laukus.F9
Peržiūrėti klavišų patarimus.F10
Eiti į kitą lauką.F11
Pasirinkti komandą Įrašyti kaip.F12
SHIFT + funkcinis klavišas
Norėdami tai atliktiPaspauskite
Paleisti kontekstinį paaiškinimą arba peržiūrėti formatavimą.SHIFT + F1
Kopijuoti tekstą.SHIFT + F2
Pakeisti ABC į abc arba atvirkščiai.SHIFT + F3
Pakartoti veiksmą Rasti arba Eiti į.SHIFT + F4
Pereiti prie pastarojo keitimo.SHIFT + F5
Eiti į ankstesnę sritį arba rėmelį (paspaudus F6).SHIFT + F6
Pasirinkti komandą Tezauras (skirtuke Peržiūra, grupėje Tikrinimas).SHIFT + F7
Sumažinti pažymėtą sritį.SHIFT + F8
Kaitalioti lauko kodą ir jo rezultatą.SHIFT + F9
Peržiūrėti kontekstinį meniu.SHIFT + F10
Eiti į ankstesnį lauką.SHIFT + F11
Pasirinkti komandą Įrašyti.SHIFT + F12
CTRL + funkcinis klavišas
Norėdami tai atliktiPaspauskite
Išplėsti arba sutraukti juostelę.CTRL + F1
Pasirinkti komandą Spaudinio peržiūra.CTRL + F2
Iškirpti ir perkelti į smeigtuką.CTRL + F3
Uždarykite langą.CTRL + F4
Eiti į kitą langą.CTRL + F6
Įterpti tuščią lauką.CTRL + F9
Maksimizuoti dokumento langą.CTRL + F10
Užrakinti lauką.CTRL + F11
Pasirinkti komandą Atidaryti.CTRL + F12
CTRL + SHIFT + funkcinis klavišas
Norėdami tai atliktiPaspauskite
Įterpti smeigtuko turinį.CTRL + SHIFT + F3
Redaguoti žymelę.CTRL + SHIFT + F5
Eiti į ankstesnį langą.CTRL + SHIFT + F6
Atnaujinti susietą informaciją „Word 2010“ šaltinio dokumente.CTRL + SHIFT + F7
Išplėsti pažymėtą sritį arba bloką.CTRL + SHIFT + F8, o tada – rodyklės klavišas
Atsieti lauką.CTRL + SHIFT + F9
Atrakinti lauką.CTRL + SHIFT + F11
Pasirinkti komandą Spausdinti.CTRL + SHIFT + F12
ALT + funkcinis klavišas
Norėdami tai atliktiPaspauskite
Eiti į kitą lauką.ALT + F1
Kurti naują kūrimo bloką.ALT + F3
Išeikite iš „Word 2010“.ALT + F4
Atkurti programos lango dydį.ALT + F5
Pereiti iš atidaryto dialogo lango į dokumentą, jei dialogų languose šis veiksmas palaikomas.ALT + F6
Rasti kitą rašybos arba gramatikos klaidą. ALT + F7
Vykdyti makrokomandą.ALT + F8
Kaitalioti visų laukų kodus ir jų rezultatus.ALT + F9
Atidaryti užduočių sritis Žymėjimas ir Matomumas.ALT + F10
Peržiūrėti „Microsoft Visual Basic“ kodą.ALT + F11
ALT + SHIFT + funkcinis klavišas
Norėdami tai atliktiPaspauskite
Eiti į ankstesnį lauką.ALT + SHIFT + F1
Pasirinkti komandą Įrašyti.ALT + SHIFT + F2
Atidaryti užduočių sritį Tyrimai.ALT + SHIFT + F7
Vykdyti GOTOBUTTON arba MACROBUTTON iš lauko, kuriame rodomi lauko rezultatai.ALT + SHIFT + F9
peržiūrėti galimo veiksmo meniu arba pranešimą.ALT + SHIFT + F10
Pažymėti mygtuką Turinys konteineryje Turinys, kai konteineris suaktyvintas.ALT + SHIFT + F11
CTRL + ALT + funkcinis klavišas
Norėdami tai atliktiPaspauskite
Peržiūrėti „Microsoft“ sistemos informaciją.CTRL + ALT + F1
Pasirinkti komandą Atidaryti.CTRL + ALT + F2
Nuorodos
Norėdami gauti daugiau informacijos apie sparčiuosius klavišus, meniu Žinynas spustelėkite „Microsoft Word“ žinynas, „Office“ asistento arba atsakymų vedlio lange įveskite spartieji klavišai ir spustelėkite Ieškoti, kad būtų pateikta tema.
keyboard inf
Pastaba. Tai yra SPARČIOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas „Microsoft“ palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai iš jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsižvelgiant į iškilusias problemas. Kadangi siekiama šią informaciją pateikti kuo greičiau, joje gali būti spausdinimo klaidų, todėl bet kuriuo metu ji gali būti pakeista apie tai nepranešus. Kitos informacijos žr. naudojimo sąlygose.
Savybės

Straipsnio ID: 290938 – Paskutinė peržiūra: 04/30/2013 13:48:00 – Peržiūra: 1.0

Microsoft Word 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbhowto kbusage kbsmbportal KB290938
Atsiliepimai