Šiuo metu esate neprisijungę, laukiama, kol iš naujo prisijungsite prie interneto

„Excel“ paleidimo jungiklių aprašas

Nutrauktas „Office 2003“ palaikymas

Nuo 2014 m. balandžio 8 d. „Microsoft“ nutraukė „Office 2003“ palaikymą. Tai paveikė programinės įrangos naujinimus ir saugą. Sužinokite, ką tai reiškia jums ir kaip užtikrinti kompiuterio saugą.

Santrauka
„Microsoft Excel“ palaiko daug pasirinktinių jungiklių, kuriais galite valdyti programos paleidimo būdą. Šiame straipsnyje išvardyti jungikliai ir pateikiami jų aprašai.
Daugiau informacijos

Jungikliai

Tolesnėje lentelėje išvardyti jungikliai, kuriais galite valdyti „Excel“ paleidimo būdą. Jungikliuose neskiriamos didžiosios ir mažosios raidės: /O yra tas pats kaip /o. Kai kuriais atvejais galite naudoti kelis jungiklius tuo pačiu metu. Jei naudojate kelis jungiklius tuo pačiu metu, turite atskirti juos tarpais, pvz.: /o /s
  Jungiklis      Funkcija  ----------------------------------------------------------------------  /e, /embedded  „Excel“ priverstinai paleidžiama nerodant           paleisties ekrano ir sukuriant naują darbaknygę           (1 knyga.xls).          Pavyzdys: /e arba /embedded  /m        „Excel“ priverstinai sukuria naują darbaknygę, kurioje          yra vienas makrokomandos lapas.          Pavyzdys: /m  /o        „Excel“ priverstinai iš naujo užregistruojama. Registre           perrašomas šis raktas:          „Excel 97“: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel           „Excel 2000“: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel          „Excel 2002“: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel          „Excel 2003“: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel          PASTABA. Jei šiame rakte yra netinkamų reikšmių,          jos neištaisomos naudojant šį jungiklį. Šis           jungiklis tik pakeičia trūkstamas reikšmes.          Pavyzdys: /o  /p <aplankas>   „Excel“ priverstinai naudoja ne numatytąjį, o kaip aktyvųjį          nurodytą kelią.           Pavyzdys: /p "C:\Windows"  /r <failo vardas>  „Excel“ priverstinai atidaro nurodytą failą          tik skaitymo režimu.          Pavyzdys: /r "C:\My Documents\Testas.xls"  /s, /safemode  „Excel“ priverstinai apeina visus aplanke Application Data\Microsoft\Xlstart esančius failus,          numatytąjį „Excel“ arba „Office“ diegimo kataloge esantį „XLStart“ aplanką           ir alternatyviąją paleisties failo vietą, nurodytą dialogo lango „Excel“ parinktys skirtuke Bendra.           „Excel“ taip pat priverstinai           apeina įrankių juostos failą (Excel.xlb arba           <vartotojo vardas>.xlb). „Excel“ pavadinimo juostoje           rodoma „Saugusis režimas“. Naudokite šį jungiklį, kai norite           paleisti „Excel“ saugiuoju režimu.          Pavyzdys: /s arba /safemode				 Jungiklis      Funkcija ----------------------------------------------------------------------  /e, /embedded  „Excel“ priverstinai paleidžiama nerodant paleisties ekrano ir sukuriant naują darbaknygę (1 knyga.xls).          Pavyzdys: /e arba /embedded  /m        „Excel“ priverstinai sukuria naują darbaknygę, kurioje yra vienas makrokomandos lapas.          Pavyzdys: /m  /o        „Excel“ priverstinai iš naujo užregistruojama. Registre perrašomas šis raktas:          „Excel 97“: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel           „Excel 2000“: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel          „Excel 2002“: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel          „Excel 2003“: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel          PASTABA. Jei šiame rakte yra netinkamų reikšmių, jos neištaisomos naudojant šį jungiklį. Šis jungiklis tik pakeičia trūkstamas reikšmes.          Pavyzdys: /o  /p <aplankas>   „Excel“ priverstinai naudoja ne numatytąjį, o kaip aktyvųjį nurodytą kelią.           Pavyzdys: /p "C:\Windows"  /r <failo vardas>  „Excel“ priverstinai atidaro nurodytą failą tik skaitymo režimu.          Pavyzdys: /r "C:\My Documents\Testas.xls"  /s, /safemode  „Excel“ priverstinai apeina visus aplanke Application Data\Microsoft\Xlstart esančius failus, numatytąjį „Excel“ arba „Office“ diegimo kataloge esantį „XLStart“ aplanką ir alternatyviąją paleisties failo vietą, nurodytą dialogo lango „Excel“ parinktys skirtuke Bendra. „Excel“ taip pat priverstinai apeina įrankių juostos failą (Excel.xlb arba <vartotojo vardas>.xlb). „Excel“ pavadinimo juostoje rodoma „Saugusis režimas“. Naudokite šį jungiklį, kai norite paleisti „Excel“ saugiuoju režimu.          Pavyzdys: /s arba /safemode Jungiklis      Funkcija ----------------------------------------------------------------------  /e, /embedded  „Excel“ priverstinai paleidžiama nerodant paleisties ekrano ir sukuriant naują darbaknygę (1 knyga.xls).          Pavyzdys: /e arba /embedded  /m        „Excel“ priverstinai sukuria naują darbaknygę, kurioje yra vienas makrokomandos lapas.          Pavyzdys: /m  /o        „Excel“ priverstinai iš naujo užregistruojama. Registre perrašomas šis raktas:          „Excel 97“: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel           „Excel 2000“: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel          „Excel 2002“: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel          „Excel 2003“: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel          PASTABA. Jei šiame rakte yra netinkamų reikšmių, jos neištaisomos naudojant šį jungiklį. Šis jungiklis tik pakeičia trūkstamas reikšmes.          Pavyzdys: /o  /p <aplankas>   „Excel“ priverstinai naudoja ne numatytąjį, o kaip aktyvųjį nurodytą kelią.           Pavyzdys: /p "C:\Windows"  /r <failo vardas>  „Excel“ priverstinai atidaro nurodytą failą tik skaitymo režimu.          Pavyzdys: /r "C:\My Documents\Testas.xls"  /s, /safemode  „Excel“ priverstinai apeina visus aplanke Application Data\Microsoft\Xlstart esančius failus, numatytąjį „Excel“ arba „Office“ diegimo kataloge esantį „XLStart“ aplanką ir alternatyviąją paleisties failo vietą, nurodytą dialogo lango „Excel“ parinktys skirtuke Bendra. „Excel“ taip pat priverstinai apeina įrankių juostos failą (Excel.xlb arba <vartotojo vardas>.xlb). „Excel“ pavadinimo juostoje rodoma „Saugusis režimas“. Naudokite šį jungiklį, kai norite paleisti „Excel“ saugiuoju režimu.          Pavyzdys: /s arba /safemode Jungiklis      Funkcija ----------------------------------------------------------------------  /e, /embedded  „Excel“ priverstinai paleidžiama nerodant paleisties ekrano ir sukuriant naują darbaknygę (1 knyga.xls).          Pavyzdys: /e arba /embedded  /m        „Excel“ priverstinai sukuria naują darbaknygę, kurioje yra vienas makrokomandos lapas.          Pavyzdys: /m  /o        „Excel“ priverstinai iš naujo užregistruojama. Registre perrašomas šis raktas:          „Excel 97“: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel           „Excel 2000“: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel          „Excel 2002“: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel          „Excel 2003“: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel          PASTABA. Jei šiame rakte yra netinkamų reikšmių, jos neištaisomos naudojant šį jungiklį. Šis jungiklis tik pakeičia trūkstamas reikšmes.          Pavyzdys: /o  /p <aplankas>   „Excel“ priverstinai naudoja ne numatytąjį, o kaip aktyvųjį nurodytą kelią.           Pavyzdys: /p "C:\Windows"  /r <failo vardas>  „Excel“ priverstinai atidaro nurodytą failą tik skaitymo režimu.          Pavyzdys: /r "C:\My Documents\Testas.xls"  /s, /safemode  „Excel“ priverstinai apeina visus aplanke Application Data\Microsoft\Xlstart esančius failus, numatytąjį „Excel“ arba „Office“ diegimo kataloge esantį „XLStart“ aplanką ir alternatyviąją paleisties failo vietą, nurodytą dialogo lango „Excel“ parinktys skirtuke Bendra. „Excel“ taip pat priverstinai apeina įrankių juostos failą (Excel.xlb arba <vartotojo vardas>.xlb). „Excel“ pavadinimo juostoje rodoma „Saugusis režimas“. Naudokite šį jungiklį, kai norite paleisti „Excel“ saugiuoju režimu.          Pavyzdys: /s arba /safemode Jungiklis      Funkcija ----------------------------------------------------------------------  /e, /embedded  „Excel“ priverstinai paleidžiama nerodant paleisties ekrano ir sukuriant naują darbaknygę (1 knyga.xls).          Pavyzdys: /e arba /embedded  /m        „Excel“ priverstinai sukuria naują darbaknygę, kurioje yra vienas makrokomandos lapas.          Pavyzdys: /m  /o        „Excel“ priverstinai iš naujo užregistruojama. Registre perrašomas šis raktas:          „Excel 97“: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel           „Excel 2000“: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel          „Excel 2002“: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel          „Excel 2003“: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel          PASTABA. „Excel 2003“: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Exceld. Jei šiame rakte yra netinkamų reikšmių, jos neištaisomos naudojant šį jungiklį. Šis jungiklis tik pakeičia trūkstamas reikšmes.          Pavyzdys: /o  /p <aplankas>   „Excel“ priverstinai naudoja ne numatytąjį, o kaip aktyvųjį nurodytą kelią.           Pavyzdys: /p "C:\Windows"  /r <failo vardas>  „Excel“ priverstinai atidaro nurodytą failą tik skaitymo režimu.          Pavyzdys: /r "C:\My Documents\Testas.xls"  /s, /safemode  „Excel“ priverstinai apeina visus aplanke Application Data\Microsoft\Xlstart esančius failus, numatytąjį „Excel“ arba „Office“ diegimo kataloge esantį „XLStart“ aplanką ir alternatyviąją paleisties failo vietą, nurodytą dialogo lango „Excel“ parinktys skirtuke Bendra. „Excel“ taip pat priverstinai apeina įrankių juostos failą (Excel.xlb arba <vartotojo vardas>.xlb). „Excel“ pavadinimo juostoje rodoma „Saugusis režimas“. Naudokite šį jungiklį, kai norite paleisti „Excel“ saugiuoju režimu.          Pavyzdys: /s arba /safemode
   /t        „Excel“ priverstinai naudoja nurodytą failą kaip          numatytosios darbaknygės šabloną.  /regserver    „Excel“ priverstinai užregistruojama, o tada išjungiama. Naudokite šį           jungiklį, kai norite, kad „Excel“ perrašytų visus           registro raktus ir būtų iš naujo susieta su „Excel“ failais,           pvz., darbaknygėmis, diagramomis ir kt. (Taikoma tik ankstesnėms nei „Excel 2010“ versijoms.)          Pavyzdys: /regserver  /unregserver   „Excel“ privestinai išregistruojama, o tada išjungiama. (Taikoma tik ankstesnėms nei „Excel 2010“ versijoms.)          Pavyzdys: /unregserver				

Kaip naudoti jungiklius paleidžiant „Excel“

Kaip įtraukti jungiklį į „Microsoft Excel“ nuorodą

Norėdami įtraukti jungiklį į „Microsoft Excel“ nuorodą:
 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite Pradėti, spustelėkite Atidaryti, tada dukart spustelėkite aplanką Programos.
 2. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite Microsoft Excel nuorodą, spustelėkite Ypatybės, tada spustelėkite skirtuką Nuoroda.
 3. Lauke Paskirties vieta įveskite norimus naudoti jungiklius po komandos, kuria paleidžiamas failas Excel.exe. Pvz., jei norite, kad „Excel“ būtų paleidžiama nesukuriant naujos darbaknygės, o failas Excel.exe yra įdiegtas numatytojoje vietoje, lauke Paskirties vieta įveskite tokią eilutę:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Excel.exe" /e
 4. Spustelėkite Gerai.

  Pastaba. Jei dialogo lango Ypatybės skirtuke Nuoroda parinkčių nėra, jūsų nuorodos yra „Windows Installer“ nuorodos. Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip modifikuoti šias nuorodas, spustelėkite toliau esančio straipsnio numerį ir peržiūrėkite straipsnį „Microsoft“ žinių bazėje:
  290379 „Office“ skirtukas Nuoroda nepasiekiamas (gali būti anglų k.)

Kaip paleisti „Excel“ su jungikliu vieną kartą naudojant komandų eilutę

Jei norite paleisti „Excel“ su jungikliu retkarčiais, galite įtraukti jungiklį į komandų eilutę. Norėdami tai padaryti:
 1. Spustelėkite Pradėti, tada spustelėkite Vykdyti.
 2. Lauke Atidaryti įveskite Excel.exe kelią, o tada įtraukite norimą naudoti jungiklį komandų eilutės pabaigoje. Pvz., jei norite apeiti visus paleisties aplankuose esančius failus, o failas Excel.exe įdiegtas numatytojoje vietoje, įveskite tokią komandą:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Excel.exe" /s
 3. Spustelėkite Gerai.
starting start up startup launching running activating command-line XL2002 XL2003 XL97 XL2000 XL2007 XL2010 XL2013 Excel2007 Excel2010 Excel2013
Pastaba. Tai yra SPARČIOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas „Microsoft“ palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai iš jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsižvelgiant į iškilusias problemas. Kadangi siekiama šią informaciją pateikti kuo greičiau, joje gali būti spausdinimo klaidų, todėl bet kuriuo metu ji gali būti pakeista apie tai nepranešus. Kitos informacijos žr. naudojimo sąlygose.
Savybės

Straipsnio ID: 291288 – Paskutinė peržiūra: 02/26/2013 14:21:00 – Peržiūra: 1.0

Microsoft Excel 2013, Microsoft Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition

 • kbinfo KB291288
Atsiliepimai