Šiuo metu esate neprisijungę, laukiama, kol iš naujo prisijungsite prie interneto

Kaip sistemoje „Windows XP“ naudoti paprastojo failų bendrinimo funkciją ir bendrinti failus

Nutrauktas „Windows XP“ palaikymas

Nuo 2014 m. balandžio 8 d. „Microsoft“ nutraukė „Windows XP“ palaikymą. Tai paveikė programinės įrangos naujinimus ir saugą. Sužinokite, ką tai reiškia jums ir kaip užtikrinti kompiuterio saugą.

Jei norite toliau gauti sistemos „Windows“ saugos naujinimus, įsitikinkite, kad naudojatės „Windows XP“ su 3 pakeitimų paketu (SP3). Daugiau informacijos rasite šiame „Microsoft“ tinklalapyje: Nutraukiamas kai kurių „Windows“ versijų palaikymas

SANTRAUKA
Naudodami „Windows XP“ galite bendrinti failus ir dokumentus su kitais kompiuterio ir tinklo vartotojais. Sistemoje yra nauja vartotojo sąsaja (UI), vadinama paprastuoju failų bendrinimu, ir nauja bendrinamų dokumentų funkcija. Šiame straipsnyje aprašoma nauja failų bendrinimo vartotojo sąsaja ir aptariamos tokios temos:
ĮŽANGA
Kompiuteryje su „Windows XP“ failus galite bendrinti su vietiniais ir nuotoliniais vartotojais. Vietiniai vartotojai į jūsų kompiuterį įeina tiesiai per savo arba svečio abonementą. Nuotoliniai vartotojai prie jūsų kompiuterio prisijungia per tinklą ir pasiekia ten bendrinamus failus.

Paprastojo failo bendrinimo vartotojo sąsają galite pasiekti peržiūrėdami aplanko ypatybes. Naudodami paprastojo failų bendrinimo vartotojo sąsają galite sukonfigūruoti bendrinamo objekto ir NTFS failų sistemos teises aplankų lygmenyje. Šios teisės taikomos aplankams, visiems tame aplanke esantiems failams, poaplankiams ir tuose poaplankiuose esantiems failams. Failams ir aplankams, sukurtiems aplanke arba į jį nukopijuotiems, taikomos tos pačios teisės, kurios yra nustatytos pagrindiniam aplankui. Šiame straipsnyje aprašoma, kaip atsižvelgiant į teisių lygius sukonfigūruoti prieigą prie šių failų. Dalis šiame straipsnyje pateikiamos informacijos apie teisių lygius nėra pateikiama operacinės sistemos failuose ar žinyno faile.
DAUGIAU INFORMACIJOS
Sistemoje „Windows XP“ naudodami failų bendrinimą galite sukonfigūruoti penkis teisių lygius. Naudodami paprastojo failų bendrinimo vartotojo sąsają galite sukonfigūruoti 1, 2, 4 ir 5 lygį. Norėdami tai padaryti, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite aplanką, tada spustelėkite Bendrinimas ir sauga, kad būtų atidaryta paprastojo failų bendrinimo vartotojo sąsaja. Norėdami sukonfigūruoti 3 lygį, nukopijuokite failą arba aplanką į aplanke Mano kompiuteris esantį aplanką Bendrinami dokumentai. Kai įjungiate arba išjungiate paprastąjį failo bendrinimą, ši konfigūracija nepasikeičia.1 lygis yra griežčiausias privatumo ir saugumo parametras, o 5 lygis – viešas ir nesaugiausias parametras.

Paprastojo failų bendrinimo įjungimas ir išjungimas

Pastaba Kompiuteriuose su „Windows XP Home Edition“ paprastasis failų bendrinimas visada yra įjungtas.

Pagal numatytuosius parametrus paprastojo failų bendrinimo vartotojo sąsaja yra įjungta kompiuteriuose su „Windows XP Professional“, prijungtuose prie darbo grupės. Kompiuteriuose su „Windows XP Professional“, prijungtuose prie domeno, naudojama tik klasikinė failų bendrinimo ir saugos sąsaja. Kai naudojate paprastojo failų bendrinimo vartotojo sąsają (esančią aplanko ypatybėse), sukonfigūruojamos bendrinimo ir failų teisės.

Jei išjungiate paprastąjį failų bendrinimą, jums suteikiama daugiau kontrolės nustatant atskirų vartotojų teises. Tačiau turite būti išsamiai susipažinę su NTFS ir bendrinimo teisėmis, kad išsaugotumėte savo aplankus ir failus saugius. Jei išjungsite paprastąjį failų bendrinimą, bendrinamų dokumentų funkcija nebus išjungta.

Jei sistemoje „Windows XP Professional“ norite įjungti arba išjungti paprastąjį failų bendrinimą, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Spustelėkite Pradėti, tada darbalaukyje spustelėkite Mano kompiuteris.
 2. Meniu Įrankiai spustelėkite Aplanko parinktys.
 3. Norėdami įjungti paprastąjį failų bendrinimą, spustelėkite skirtuką Rodinys, tada pažymėkite žymės langelį Naudoti paprastąjį failų bendrinimą (rekomenduojama). (Norėdami išjungti šią funkciją, šį žymės langelį išvalykite.)

Prieigos prie bendrinamų objektų ir failų lygių tvarkymas

Norėdami sukonfigūruoti penkis prieigos prie bendrinamų objektų ir failų lygius, galite naudoti paprastąjį failų bendrinimą:
 • 1 lygis: Mano dokumentai (privatu)
 • 2 lygis: Mano dokumentai (numatyta)
 • 3 lygis: Bendrinamuose dokumentuose esantys failai prieinami vietiniams vartotojams
 • 4 lygis: Bendrinami failai tinkle (gali skaityti visi)
 • 5 lygis: bendrinami failai tinkle (gali skaityti ir rašyti visi)
Pastabos
 • Pagal numatytuosius parametrus aplanke Mano dokumentai saugomiems failams taikomas 2 lygis.
 • 1, 2 ir 3 aplankų lygius gali nustatyti tik vietiniame kompiuteryje įėję vartotojai. Į vietiniame kompiuteryje įėjusius vartotojus įskaičiuojami ir vartotojai, įeinantys į kompiuterį su „Windows XP Professional“ per nuotolinio darbalaukio (RDP) seansą.
 • 4 ir 5 aplankų lygius gali nustatyti vartotojai, įėję į vietinį kompiuterį, ir nuotoliniai tinklo vartotojai.
Toliau pateikiamoje lentelėje aprašomos teisės:
Prieigos lygisVisi (NTFS / failas)SavininkasSistemaAdministratoriaiVisi (bendrinamas objektas)
1 lygis NėraVisos teisėsVisos teisėsNėraNėra
2 lygis NėraVisos teisėsVisos teisėsVisos teisėsNėra
3 lygis SkaitytiVisos teisėsVisos teisėsVisos teisėsNėra
4 lygis SkaitytiVisos teisėsVisos teisėsVisos teisėsSkaityti
5 lygis KeistiVisos teisėsVisos teisėsVisos teisėsVisos teisės

1 lygis: mano dokumentai (privatu)

Spustelėkite čia norėdami peržiūrėti arba paslėpti nuosekliuosius nurodymus su paveikslėliais

2 lygis (numatyta): mano dokumentai (numatyta)

Spustelėkite čia norėdami peržiūrėti arba paslėpti nuosekliuosius nurodymus su paveikslėliais

3 lygis: failai bendrinamuose dokumentuose prieinami vietiniams vartotojams

Spustelėkite čia norėdami peržiūrėti arba paslėpti nuosekliuosius nurodymus su paveikslėliais

4 lygis: bendrinama tinkle (tik skaitoma)

Spustelėkite čia norėdami peržiūrėti arba paslėpti nuosekliuosius nurodymus su paveikslėliais

5 lygis: bendrinama tinkle (skaityti ir rašyti)

Spustelėkite čia norėdami peržiūrėti arba paslėpti nuosekliuosius nurodymus su paveikslėliais Visi šiame straipsnyje aptarti lygiai vienodai išskirtiniai. Privatūs aplankai (1 lygio) negali būti bendrinami, nebent jie padaromi neprivatūs. Bendrinami aplankai (4 ir 5 lygio) negali būti padaryti privatūs, nebent jie nebebendrinami.

Jei aplanke Bendrinami dokumentai sukuriate aplanką (3 lygio), bendrinate jį tinkle, tada leidžiate tinklo vartotojams keisti savo failus (5 lygio), 5 lygio teisės taikomos aplankui, jame esantiems failams ir poaplankiams. Kiti aplanke Bendrinami dokumentai esantys failai ir aplankai išlieka sukonfigūruoti naudoti 3 lygį.

Pastaba Vienintelė išimtis yra aplankas (poaplankio pavyzdys), bendrinamas naudojant 4 lygį ir esantis aplanke (aplanko pavyzdys), kuris bendrinamas naudojant 5 lygį. Nuotoliniams vartotojams taikomas teisingas prieigos prie kiekvieno bendrinamo aplanko lygis. Vietiniame kompiuteryje įėjusiems vartotojams suteikiama rašymo (5 lygio) į pagrindinį (aplanko pavyzdys) ir papildomus (poaplankio pavyzdys) aplankus teisės.

Pastaba Jei šiame skyriuje pateikiama informacija nėra jums suprantama, paprašykite kieno nors pagalbos arba kreipkitės į palaikymo tarnybą. Daugiau informacijos, kaip susisiekti su palaikymo tarnyba, rasite „Microsoft“ žinyno ir palaikymo kontaktinės informacijos svetainėje:

Rekomendacijos

Aplankus tinkle bendrinti rekomenduojama tik tada, kai nuotoliniams vartotojams, naudojantiems kitus kompiuterius, juos pasiekti privalu. Sistemos disko šakninio aplanko bendrinti nerekomenduojame. Jei tai padarysite, jūsų kompiuteris bus labiau pažeidžiamas siekiantiems pakenkti nuotoliniams vartotojams. Diskui priklausančio dialogo lango Ypatybės skirtuke Bendrinimas parodomas įspėjimas, jei bandote bendrinti šakninį aplanką (pvz., C:\). Norėdami tęsti, turite spustelėti saitą Jei suprantate grėsmę, bet vis tiek norite bendrinti disko šakninį aplanką, spustelėkite čia. Disko šakninį aplanką gali bendrinti tik kompiuterio administratoriai.

Tik skaitomame įrenginyje, pavyzdžiui, skaitomame CD diske, kuris bendrinamas 4 arba 5 lygiu, failai prieinami tik įdėjus skaitomąjį CD diską į CD diskų įrenginį. Bet kuris CD diskų įrenginyje esantis skaitomasis CD diskas yra pasiekiamas visiems tinklo vartotojams.

Esant vienai iš toliau pateikiamų sąlygų failui taikomos teisės gali skirtis nuo pagrindinio aplanko teisių:
 • Komandinėje eilutėje įvedę komandą move failą iš aplanko, esančio tame pačiame diske, kuriam suteiktos kitos teisės, perkeliate į aplanką.
 • Failą iš aplanko, esančio tame pačiame diske, kuriam suteiktos kitokios teisės, perkeliate į aplanką naudodami scenarijų.
 • Norėdami pakeisti failo teises komandinėje eilutėje paleidžiate „Cacls.exe“ arba scenarijų.
 • Failai standžiajame diske buvo prieš įdiegiant „Windows XP“.
 • Pakeitėte failo teises, o paprastasis failų bendrinimas sistemoje „Windows XP Professional“ buvo išjungtas.
Pastaba NTFS teisės nėra taikomos perkeliant failus, kai esant įjungtam paprastajam failų bendrinimui naudojama „Windows“ naršyklė.

Jei paprastąjį failų bendrinimą įjungiate ir išjungiate, failų teisės nepasikeičia. NTFS ir bendrinamo objekto teisės nesikeičia, kol nepakeičiate teisių sąsajoje. Jei teises nustatote esant įjungtam paprastajam failų bendrinimui, paveikiami tik prieigos teisių įrašai (ACE), taikomi failams, naudojamiems paprastajam failų bendrinimui atlikti. Paprastojo failų bendrinimo sąsaja veikia šiuos failų ar aplankų ribojamos prieigos valdymo sąraše (DACL) esančius ACE:
 • Savininkas
 • Administratoriai
 • Kiekvienas
 • Sistema

Išplėstinė sistemos „Windows XP“ failų bendrinimo konfigūravimo trikčių diagnostika

Pastaba Šis skyrius yra skirtas patyrusiems kompiuterių vartotojams. Jei jums nesiseka naudotis trikčių diagnostikos patarimais patyrusiems vartotojams, kreipkitės į ką nors pagalbos arba susisiekite su palaikymo tarnyba. Daugiau informacijos, kaip susisiekti su palaikymo tarnyba, ieškokite „Microsoft“ žinyno ir palaikymo kontaktinės informacijos svetainėje: Spustelėkite čia, norėdami peržiūrėti arba paslėpti išsamią informaciją
NUORODOS
Daugiau informacijos, kaip sistemoje „Windows Vista“ sukonfigūruoti failų bendrinimą, rasite apsilankę šioje „Microsoft“ svetainėje:
SFS NTFS teisės ribotų teisių vartotojas leisti atmesti windows 95 98 Me sharelevel userlevel compmgmt.msc showme
Savybės

Straipsnio ID: 304040 – Paskutinė peržiūra: 09/26/2011 06:10:00 – Peržiūra: 3.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP leidimas profesionalams

 • kbresolve kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbpubtypekc kbnetwork kbhowto kbarttypeshowme kbenv kbcip KB304040
Atsiliepimai
=">y> ""; document.write(" body>