Kaip atkurti sugadintą registrą, dėl kurio neįmanoma paleisti sistemos „Windows XP“

Nutrauktas „Windows XP“ palaikymas

Nuo 2014 m. balandžio 8 d. „Microsoft“ nutraukė „Windows XP“ palaikymą. Tai paveikė programinės įrangos naujinimus ir saugą. Sužinokite, ką tai reiškia jums ir kaip užtikrinti kompiuterio saugą.

Santrauka
Šiuo straipsniu aprašoma kaip atkurti „Windows XP“ sistemą, kuri nepasileidžia dėl sugadinto registro. Negarantuojama, kad naudojant šią procedūrą bus atkurta pradinė sistemos būsena; bet ji turėtų padėti atkurti duomenis. 

Įspėjimas Nenaudokite šiame straipsnyje aprašytos procedūros, jei kompiuteryje įdiegta OĮG operacinė sistema. OĮG įdiegtos sistemos avilyje sukuriami slaptažodžiai ir vartotojų abonementai, kurie anksčiau neegzistavo. Jei naudosite šiame straipsnyje aprašytą procedūrą, gali būti, kad negalėsite prisiregistruoti atkūrimo konsolėje, kad atkurtumėte originalius registrų avilius.

„Windows XP“ sistemoje galite sutaisyti sugadintą registrą. Dėl sugadintų registrų failų gali atsirasti įvairių skirtingų klaidų pranešimų. Norėdami rasti straipsnių apie klaidų pranešimus, kurie susiję su registrų problemomis, žr. „Microsoft“ žinių bazėje.

Šiame straipsnyje manoma, kad nepavyko įprasti atkūrimo metodai ir negalima gauti prieigos prie sistemos, išskyrus naudojant atkūrimo konsolę. Jei egzistuoja automatinio sistemos atkūrimo (ASR) atsarginė kopija, tai yra pageidautinas atkūrimo metodas. „Microsoft“ rekomenduoja, kad prieš bandydami šiame straipsnyje aprašytą procedūrą, panaudotumėte ASR atsarginę kopiją.

Pastaba Būtinai pakeiskite visus penkis registrų avilius. Jei pakeisite tik vieną arba du avilius, gali atsirasti potencialių problemų, nes programinės ir techninės įrangos nuostatos gali būti keliose registro vietose.
Daugiau informacijos
Kai bandysite paleisti arba iš naujo paleisti „Windows XP“ sistemos kompiuterį, gali būti parodytas vienas toliau pateiktų klaidų pranešimų:
Nepavyko paleisti „Windows XP“, nes šio failo nėra arba jis sugadintas: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
Nepavyko paleisti „Windows XP“, nes šio failo nėra arba jis sugadintas: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SOFTWARE
Stop: c0000218 {Registry File Failure} Registras negali įkelti avilio (failo): \SystemRoot\System32\Config\SOFTWARE arba jo žurnalo pakaitalo
Sistemos klaida: Lsass.exe
Bandant atnaujinti slaptažodį, grąžinimo būsena parodys, kad pateikta dabartinio slaptažodžio vertė yra klaidinga.

Sugadinto registro, dėl kurio neįmanoma paleisti „Windows XP“, atkūrimas

Šiame straipsnyje aprašomoje procedūroje naudojama atkūrimo konsolė ir sistemos atkūrimo įrankis. Šiame straipsnyje specifine tvarka taip pat pateikiami reikalingi veiksmai, kuriuos atlikus galima įsitikinti, kad procesas buvo pabaigtas iki galo. Kai pabaigsite šią procedūrą, sistema grįš į būseną, kuri labai artima būsenai, kuri buvo prieš atsirandant problemai. Jei kada nors paleidote NTBackup ir pabaigėte sistemos būsenos atkūrimą iš atsarginės kopijos, jums nereikės atlikti antroje ir trečioje dalyse pateiktų procedūrų. Galite eiti į ketvirtą dalį.

Pirma dalis

Pirma dalimi paleidžiate atkūrimo konsolę, sukuriate laikinąjį aplanką, naujoje vietoje sukuriate esamų registrų failų atsarginę kopiją, esamoje vietoje panaikinate registrų failus ir tada į aplanką System32\Config nukopijuojate registrų failus iš taisymo aplanko. Kai pabaigsite šią procedūrą, bus sukurtas registras, kurį galėsite naudoti, norėdami paleisti „Windows XP“. Šis registras buvo sukurtas ir išsaugotas pradinės „Windows XP“ sąrankos metu. Todėl bet kokie pakeitimai ir nustatymai, kurie buvo atlikti po sąrankos programos pabaigos, bus prarasti.

Norėdami pabaigti pirmą dalį, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Į diskelių įrenginį įdėkite „Windows XP“ paleisties diską arba į kompaktinių diskų įrenginį įdėkite „Windows XP“ kompaktinį diską ir iš naujo paleiskite kompiuterį.
  Jei paprašys, spustelėkite, norėdami pasirinkti bet kokias reikalingas parinktis, norint iš kompaktinių diskų įrenginio paleisti kompiuterį.
 2. Kai parodomas ekranas „Sveiki! Čia sąranka“, paspauskite klavišą R, kad būtų paleista atkūrimo konsolė.
 3. Jeigu jūsų kompiuteryje įdiegtos dvi ar daugiau operacinių sistemų, pasirinkite sistemą, kurią norite pasiekti per atkūrimo konsolę.
 4. Kai paprašys, įveskite administratoriaus slaptažodį. Jei administratoriaus slaptažodis tuščias, tik paspauskite ENTER.
 5. Atkūrimo konsolės komandų eilutėje įveskite toliau pateiktas eilutes, o kiekvieną kartą įvedę eilutę, paspauskite ENTER:
  md tmp
  copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak
  copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\tmp\software.bak
  copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\tmp\sam.bak
  copy c:\windows\system32\config\security c:\windows\tmp\security.bak
  copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\tmp\default.bak

  delete c:\windows\system32\config\system
  delete c:\windows\system32\config\software
  delete c:\windows\system32\config\sam
  delete c:\windows\system32\config\security
  delete c:\windows\system32\config\default

  copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system
  copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config\software
  copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config\sam
  copy c:\windows\repair\security c:\windows\system32\config\security
  copy c:\windows\repair\default c:\windows\system32\config\default
 6. Jei norite uždaryti atkūrimo konsolę, įveskite exit. Jūsų kompiuteris bus paleistas iš naujo.
Pastaba Šios procedūros metu manoma, kad „Windows XP“ įdiegta aplanke C:\Windows. Jei sistema įdiegta kitoje vietoje, būtinai pakeiskite C:\Windows į atitinkamą windows_aplanką.

Jei turite prieigą prie kito kompiuterio, norėdami sutaupyti laiko, galite nukopijuoti penktu veiksmu pateiktą tekstą ir tada sukurti tekstinį failą, pavadintą „Regcopy1.txt“ (pvz.). Norėdami naudoti šį failą, kai paleisite atkūrimo konsolę, vykdykite toliau pateiktą komandą:
batch regcopy1.txt
Atkūrimo konsolėje naudodami komandą batch galite iš eilės apdoroti visas tekstiniame faile esančias komandas. Naudojant komandą batch, nereikia rankiniu būdu įvesti tiek daug komandų.

Antra dalis

Norėdami pabaigti šiame skyriuje aprašytą procedūrą, turite būti prisiregistravę administratoriaus arba administratoriaus-vartotojo (vartotojas, kurio abonementas yra administratorių grupėje) teisėmis. Jei naudojate „Windows XP Home Edition“, galite prisiregistruoti kaip administratorius-vartotojas. Jei prisiregistruosite kaip administratorius, saugiuoju režimu pirmiausiai turėsite paleisti „Windows XP Home Edition“. Norėdami „Windows XP Home Edition“ naudojantį kompiuterį paleisti saugiuoju režimu, atlikite šiuos veiksmus.

Pastaba Prieš tęsdami, išspausdinkite šias instrukcijas. Saugiuoju režimu iš naujo paleidę kompiuterį šių instrukcijų peržiūrėti negalėsite. Jei naudojate NTFS failų sistemą, taip pat išspausdinkite žinių bazės KB309531 straipsnio instrukcijas. 7 veiksmu pateikta nuoroda į straipsnį.
 1. Spustelėkite Pradėti, spustelėkite Išjungti (arba spustelėkite Išjungti kompiuterį), spustelėkite Paleisti iš naujo ir tada spustelėkite Gerai (arba spustelėkite Paleisti iš naujo).
 2. Paspauskite klavišą F8.

  Kompiuteryje, kuris sukonfigūruotas taip, kad galėtų veikti kelios operacinės sistemos, kai matysite paleisties meniu, galėsite paspausti klavišą F8.
 3. Rodyklių klavišais pasirinkite atitinkamą saugiojo režimo parinktį ir tada paspauskite ENTER.
 4. Jei yra kelios operacinės sistemos, rodyklių klavišais pasirinkite sistemą, prie kurios norėsite gauti prieigą, ir tada paspauskite ENTER.
Antra dalimi naudodami sistemos atkūrimą, nukopijuojate registrų failus iš jų atsarginės kopijos vietos. Šio aplanko negalima pasiekti atkūrimo konsolėje, o įprasto naudojimo metu jis dažniausiai nematomas. Prieš pradėdami šią procedūrą, turite pakeisti kelis parametrus, kad aplankas būtų matomas:
 1. Paleiskite „Windows Explorer“.
 2. Meniu Įrankiai spustelėkite Aplanko parinktys.
 3. Spustelėkite skirtuką Rodymas.
 4. Srityje Paslėpti failai ir aplankai spustelėdami pasirinkite Rodyti paslėptus failus ir aplankus ir tada spustelėdami panaikinkite žymės langelio Slėpti apsaugotus operacinės sistemos failus (rekomenduojama) pažymėjimą.
 5. Spustelėkite Taip, kai parodomas dialogo langas, kuris patvirtina, kad norite parodyti šiuos failus.
 6. Du kartus spustelėkite įrenginį, kuriame įdiegėte „Windows XP“, norėdami parodyti aplankų sąrašą. Svarbu spustelėti tinkamą įrenginį.
 7. Atidarykite aplanką „System Volume Information“. Šio aplanko negalima pasiekti ir rodomas neryškus, nes nustatytas kaip itin paslėptas aplankas.

  Pastaba Šiame aplanke yra vienas arba daugiau aplankų _restore {GUID}, tokių kaip „_restore{87BD3667-3246-476B-923F-F86E30B3E7F8}“.

  Pastaba Gali būti parodytas toks klaidos pranešimas:
  Nepasiekiamas C:\System Volume Information. Prieiga uždrausta.
  Jei pamatysite šį pranešimą, žr. „Microsoft“ žinių bazės straipsnį, norėdami gauti prieigą prie šio aplanko ir tęsti procedūrą:
  309531 Kaip gauti prieigą prie aplanko „System Volume Information“
 8. Atidarykite aplanką, kuris šiuo metu nebuvo sukurtas. Gali reikėti spustelėti Išsamiau meniu Rodymas, kad sužinotumėte, kada šie aplankai buvo sukurti. Šiame aplanke gali būti vienas arba daugiau aplankų, prasidedančių „RPx“. Tai yra atkūrimo taškai.
 9. Atidarykite vieną šių aplankų, jei norite surasti momentinių nuotraukų poaplankį. Toliau pateiktas poaplankio maršruto į momentinės nuotraukos aplanką pavyzdys:
  C:\System Volume Information\_restore{D86480E3-73EF-47BC-A0EB-A81BE6EE3ED8}\RP1\Snapshot
 10. Iš aplanko Snapshot nukopijuokite toliau pateiktus failus į aplanką C:\Windows\Tmp:
  • _REGISTRY_USER_.DEFAULT
  • _REGISTRY_MACHINE_SECURITY
  • _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE
  • _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM
  • _REGISTRY_MACHINE_SAM
 11. Aplanke C:\Windows\Tmp failus pervardinkite taip:
  • Pervardinkite _REGISTRY_USER_.DEFAULT į DEFAULT
  • Pervardinkite _REGISTRY_MACHINE_SECURITY į SECURITY
  • Pervardinkite _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE į SOFTWARE
  • Pervardinkite _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM į SYSTEM
  • Pervardinkite _REGISTRY_MACHINE_SAM į SAM
Šie failai yra iš atsarginės kopijos atkurti registrų failai iš sistemos atkūrimo. Kadangi naudojote registrų failą, kurį sukūrė sąrankos programa, šis registras nežino, kad egzistuoja ir yra galimi šie atkūrimo taškai. Aplanke „System Volume Information“ sukuriamas naujas aplankas su nauju GUID ir sukuriamas atkūrimo taškas, kuriame įtraukiama pirmos dalies metu nukopijuotų registrų failų kopija. Todėl, svarbu nenaudoti naujausio aplanko, ypač jei aplanko laiko žymė yra tokia pati kaip dabartinis laikas.

Dabartinė sistemos konfigūracija nežino ankstesnių atkūrimo taškų. Turite turėti ankstesnę registrų kopiją, gautą iš ankstesnio atkūrimo taško, norėdami, kad vėl būtų galimi ankstesni atkūrimo taškai.

Registrų failai, kurie buvo nukopijuoti į aplanką Tmp, esantį aplanke C:\Windows, yra perkeliami, norint užtikrinti, kad failai bus pasiekiami, kai naudojama atkūrimo konsolė. Turite naudoti šiuos failus, norėdami pakeisti registrų failus, šiuo metu esančius aplanke C:\Windows\System32\Config. Pagal numatytuosius parametrus, atkūrimo konsolėje yra apribota aplankų prieiga ir negalima kopijuoti failų iš aplanko „System Volume“.

Pastaba Šiame skyriuje aprašytos procedūros metu manoma, kad naudojate kompiuterį su FAT32 failų sistema.Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip naudojant NTFS failų sistemą gauti prieigą prie aplanko „System Volume Information“, spustelėkite toliau pateiktą straipsnio numerį ir peržiūrėkite „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:
309531 Kaip gauti prieigą prie aplanko „System Volume Information“

Trečia dalis

Trečia dalimi panaikinate esamus registrų failus ir tada kopijuojate sistemos atkūrimo registrų failus į aplanką C:\Windows\System32\Config:
 1. Paleiskite atkūrimo konsolę.
 2. Komandų eilutėje įveskite toliau pateiktas eilutes, o kiekvieną kartą įvedę eilutę, paspauskite ENTER:
  del c:\windows\system32\config\sam

  del c:\windows\system32\config\security

  del c:\windows\system32\config\software

  del c:\windows\system32\config\default

  del c:\windows\system32\config\system

  copy c:\windows\tmp\software c:\windows\system32\config\software

  copy c:\windows\tmp\system c:\windows\system32\config\system

  copy c:\windows\tmp\sam c:\windows\system32\config\sam

  copy c:\windows\tmp\security c:\windows\system32\config\security

  copy c:\windows\tmp\default c:\windows\system32\config\default
  Pastaba Norint, kad būtų geriau įskaitomos, kai kurios šių komandų eilutės gali būti perkeltos į kitą teksto eilutę.
 3. Jei norite uždaryti atkūrimo konsolę, įveskite exit. Kompiuteris paleidžiamas iš naujo.
Pastaba Šios procedūros metu manoma, kad „Windows XP“ įdiegta aplanke C:\Windows. Jei sistema įdiegta kitoje vietoje, būtinai pakeiskite C:\Windows į atitinkamą windows_aplanką.

Jei turite prieigą prie kito kompiuterio, norėdami sutaupyti laiko, galite nukopijuoti antru veiksmu pateiktą tekstą ir tada sukurti tekstinį failą, pavadintą „Regcopy2.txt“ (pvz.). Norėdami naudoti šį failą, kai paleisite atkūrimo konsolę, vykdykite toliau pateiktą komandą:
batch regcopy2.txt

Ketvirta dalis

 1. Spustelėkite Pradėti ir tada spustelėkite Visos programos.
 2. Spustelėkite Reikmenys ir tada spustelėkite Sistemos įrankiai.
 3. Spustelėkite Sistemos atkūrimas ir tada spustelėkite Atkurti pagal ankstesnį atkūrimo tašką.
Nuorodos
Jei norite gauti daugiau informacijos apie atkūrimo konsolės naudojimą, spustelėkite toliau esančio straipsnio numerį ir peržiūrėkite „Microsoft“ žinių bazės straipsnius:
307654 Kaip „Windows XP“ diegti ir naudoti atkūrimo konsolę
216417 Kaip įdiegti „Windows“ atkūrimo konsolę
240831 Kaip nukopijuoti failus iš atkūrimo konsolės į keičiamąją laikmeną
314058 „Windows XP“ atkūrimo konsolės aprašas
Jei norite gauti daugiau informacijos apie sistemos atkūrimą, spustelėkite toliau esančio straipsnio numerį ir peržiūrėkite „Microsoft“ žinių bazės straipsnius:
306084 Kaip atkurti ankstesnę „Windows XP“ operacinės sistemos būseną
261716 Naudojant sistemos atkūrimo įrankį pašalinami failai (anglų k.)
Norėdami daugiau informacijos apie tris galimas registro gedimo priežastis ir kaip jas atskirti, spustelėkite šį straipsnio numerį ir perskaitykite žinių bazės straipsnį:
822705 Registro trikčių diagnostikos veiksmai patyrusiems vartotojams
WinXP
Savybės

Straipsnio ID: 307545 – Paskutinė peržiūra: 03/08/2014 15:20:00 – Peržiūra: 4.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP leidimas profesionalams, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2

 • kbenv kbinfo KB307545
Atsiliepimai