„Windows XP“ belaidžio tinklo ryšio trikčių šalinimas

Nutrauktas „Windows XP“ palaikymas

Nuo 2014 m. balandžio 8 d. „Microsoft“ nutraukė „Windows XP“ palaikymą. Tai paveikė programinės įrangos naujinimus ir saugą. Sužinokite, ką tai reiškia jums ir kaip užtikrinti kompiuterio saugą.

ĮVADAS
„Microsoft Windows XP“ palaiko 802.11b belaidį tinklo ryšį su nekonfigūruojamo belaidžio tinklo tarnyba. Naudojant 802.11b belaidžio tinklo ryšį, galite įgalinti lengvesnę konfigūraciją ir įjungti vieną arba kitą belaidį tinklą. Norėdami pasinaudoti tokiu palaikymu, privalote turėti belaidžio tinklo adapterį, kuris yra suderinamas su „Windows XP“.

Daugiau informacijos apie belaidžio vietinio tinklo (LAN) adapterius, kurie yra suderinami su „Windows XP“, ieškokite „Windows“ suderinamos aparatūros sąraše (HCL). Informacijos, kaip tai atlikti, ieškokite šioje „Microsoft“ svetainėje:

DAUGIAU INFORMACIJOS

„Windows XP“ belaidžio tinklo ryšio trikčių šalinimas

 1. Peržiūrėję HCL sužinosite, ar belaidžio tinklo adapteris turi su „Windows XP“ suderinamą tvarkyklę.
  • Jei adapteris turi suderinamą tvarkyklę, prieš pradėdami trikčių šalinimo procedūras įdiekite atnaujintą tvarkyklę.
  • Jei tvarkyklės nėra, tinklo adapterį galima naudoti, tačiau jo konfigūracija ir funkcijos gali būti labai ribotos.
 2. Norėdami nustatyti, ar naudojama tvarkyklė atpažįsta „Windows XP“ nekonfigūruojamo belaidžio tinklo tarnybą, atlikite šiuos veiksmus:
  1. Spustelėkite Pradėti, Vykdyti, tada lange Atidaryti įrašykite control.exe.
  2. Spustelėkite Tinklo ir interneto ryšiai.
  3. Spustelėkite Tinklo ryšiai, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite Belaidis ryšys, tada spustelėkite Ypatybės.
 3. Peržiūrėkite siūlomas parinktis.
  • Jei aplanke Tinklo ryšiai nematote piktogramos Belaidis ryšys arba jei negalite peržiūrėti ypatybių, belaidžio tinklo adapterio tvarkyklė veikia netinkamai. Informacijos, kaip pašalinti šią triktį, ieškokite dalyje „Tvarkyklės diegimo problemos“.
  • Jei galite peržiūrėti piktogramos Belaidis ryšys ypatybes, tačiau nematote skirtuko Belaidžiai tinklai, skaitykite dalį „Tvarkyklės, kurios nepalaiko nekonfigūruojamo belaidžio tinklo tarnybos“.
  • Jei galite peržiūrėti ypatybes ir jei galite matyti ir pasiekti skirtuką Belaidžiai tinklai, perskaitykite dalį „Tvarkyklės, kurios palaiko nekonfigūruojamą belaidžio tinklo tarnybą".
  • Jei belaidžio ryšio ypatybių lange nėra skirtuko Autentifikavimas, patikrinkite, ar veikia nekonfigūruojama belaidžio tinklo tarnyba.

Problemos dėl tvarkyklės diegimo

Jei aplanke Tinklo ryšiai nematote piktogramos Belaidis ryšys arba jei negalite peržiūrėti piktogramos Belaidis ryšys ypatybių, gali būti, kad kilo problemų dėl tvarkyklės diegimo. Norėdami pašalinti šią triktį, patikrinkite, ar iš įrenginio gamintojo esate įsigiję naujausią tvarkyklę, ir atlikite toliau aprašytus veiksmus, kad būtų rastas problemos šaltinis:
 1. Spustelėkite Pradėti, Vykdyti, į langą Atidaryti įrašykite devmgmt.msc.
 2. Dalyje Kompiuterio valdymas spustelėkite Įrenginių tvarkytuvė.
 3. Informacijos srityje dukart spustelėkite Kiti įrenginiai ir raskite belaidžio tinklo adapterį. Jei aplanke Kiti įrenginiai adapteris yra, tvarkyklė nėra įdiegta. Norėdami išspręsti šią problemą, įsigykite tvarkyklę iš įrenginio gamintojo ir įdiekite.
 4. Jei aplanke Kiti įrenginiai negalite rasti adapterio, paieškokite aplanke Tinklo adapteriai.
 5. Radę belaidžio tinklo adapterį, užsirašykite jo markę ir modelį.
 6. Patikrinkite, ar belaidžio tinklo adapterio ypatybių lange, dalyje Įrenginio būsena, yra toks pranešimas: „Įrenginys veikia tinkamai“.
 7. Jei belaidžio tinklo adapterio aplanke Tinklo ryšiai nėra, vadinasi, įrenginys veikia netinkamai arba nėra įdiegtos tvarkyklės. Tokiu atveju dalyje Įrenginio būsena pamatysite klaidos pranešimą. „Microsoft“ žinių bazėje paieškokite informacijos apie klaidos kodą, kad galėtumėte pašalinti šią triktį. Norėdami rasti reikiamą žinių bazės straipsnį, apsilankykite šioje „Microsoft“ svetainėje:

Tvarkyklės, kurios nepalaiko nekonfigūruojamo belaidžio tinklo tarnybos

Jei galite peržiūrėti piktogramos Belaidis ryšys ypatybes, bet nematote skirtuko Belaidžiai tinklai, vadinasi, tinklo adapteris nevisiškai palaiko nekonfigūruojamo belaidžio tinklo tarnybą.

Tokiu atveju galite sukonfigūruoti „Windows XP“ taip, kad ryšys būtų užmegztas, tačiau konfigūracijos parinktys gali skirtis atsižvelgiant į naudojamą tinklo adapterį ir tvarkyklę. Norėdami išspręsti šią problemą, pabandykite užmegzti veikiantį ryšį.

PASTABA: jei negalite užmegzti veikiančio ryšio, kreipkitės į įrenginio gamintoją, kad jis patartų, kaip sukonfigūruoti „Windows XP“ skirtą adapterį.

Norėdami užmegzti veikiantį ryšį:
 1. Aplanke Tinklo ryšiai dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite Belaidis ryšys, tada spustelėkite Ypatybės.
 2. Spustelėkite Konfigūruoti, tada skirtuke Išsamiau sukonfigūruokite belaidį tinklą naudodami siūlomas konfigūravimo parinktis. Siūlomos parinktys ir parinkčių pavadinimai gali būti skirtingi atsižvelgiant į tvarkyklės gamintoją.

  Toliau pateiktame sąraše aprašomos pagrindinės konfigūravimo parinktys:
  • Paslaugų rinkinio identifikacijos numeris (SSID): šis parametras sutampa su jūsų belaidžio tinklo prieigos taško arba kelvedžio konfigūracija. Jei prieigos taško neturite, ši reikšmė bus tokia pati visuose kompiuteriuose, kurie priklauso belaidžiam tinklui.
  • Belaidžio ryšio atitikmens protokolas (WEP) arba šifravimas: kad galėtumėte tikrinti, išjunkite WEP tiek prieigos taške, tiek šiose ypatybėse.
  • Režimas arba tinklo tipas: jei turite prieigos tašką, nustatykite šią parinktį Infrastruktūra. Jei prieigos taško neturite ir kompiuterį jungiate su kitu kompiuteriu, nustatykite šią parinktį Specialusis.
  • Duomenų sparta: nustatykite šią parinktį Automatinis arba 11 Mbps.
  • Energijos taupymas: norėdami šalinti triktis, Energijos taupymas nustatykite Išjungta arba Uždrausta. Kai ryšys jau veikia tinkamai, šį parametrą galite pakeisti.
 3. Sukonfigūravę šias parinktis, spustelėkite Gerai, kad įrašytumėte keitimus.
 4. Patikrinkite ryšį. Jei aplanke Tinklo ryšiai ryšio piktograma perbraukta raudonu X arba jei negalite prisijungti, tęskite trikčių šalinimą.
 5. Spustelėkite Pradėti, Vykdyti, į langą Atidaryti įrašykite devmgmt.msc.
 6. Dalyje Kompiuterio valdymas dukart spustelėkite Paslaugos ir programos, tada spustelėkite Paslaugos.
 7. Informacijos srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite Nekonfigūruojamas belaidis ryšys, tada spustelėkite Ypatybės.
 8. Lange Paleisties tipas spustelėkite Uždrausta, tada spustelėkite Gerai.
 9. Uždarykite kompiuterio valdymo langą ir iš naujo paleiskite kompiuterį.
Nustatę tokią konfigūraciją, galite prisijungti prie belaidžio tinklo, jei kita tinklo konfigūracija yra teisinga. Jei pranešimų srityje atsiranda veikiantį ryšį nurodanti piktograma Belaidis ryšys, belaidis ryšys veiks.

Norėdami išspęsti likusias problemas, naudokite standartinius TCP/IP tinklo trikčių šalinimo būdus.

Tvarkyklės, kurios palaiko nekonfigūruojamo belaidžio tinklo tarnybą

Jei belaidžio ryšio dalyje Ypatybės yra skirtukas Belaidžiai tinklai, tvarkyklė aptiko „Windows XP“ nekonfigūruojamų belaidžių tinklų palaikymą.

Jei norite konfigūruoti „Windows XP“, kad būtų galima naudotis belaidžiu tinklu:
 1. Aplanke Tinklo ryšiai dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite Belaidis ryšys, tada spustelėkite Ypatybės.
 2. Lauke Prieinami tinklai esančiame skirtuke Belaidžiai tinklai spustelėkite tinklą, tada – Konfigūruoti.
 3. Konfigūracijos lange nurodykite tinklo naudojamą paslaugų rinkinio identifikacijos numerį (SSID), WEP parametrus (šifravimas) ir tinklo autentifikavimo parametrus, kuriuos turėtumėte žinoti. Jei nenaudojate nei belaidžio prieigos taško, nei kelvedžio, tinklo režimą nustatykite Specialusis.
 4. Jei jūsų tinklas nėra nurodytas kaip prieinamas tinklas, spustelėkite Pridėti, kad tinklo parametrus galėtumėte sukonfigūruoti neautomatiniu būdu. Įrašę šiuos parametrus, juos galite naudoti automatiškai, kai tinklas yra prieinamas.
 5. Įrašę šią konfigūraciją, šią procedūrą pakartokite kituose tinklo kompiuteriuose.
 6. Sukonfigūravę kitų kompiuterių parametrus, sąraše Pageidautini tinklai pamatysite tinklo SSID pavadinimą. Jei pamatysite mėlyną apskritimą, tinklas rastas, o jei pamatysite raudoną X, iškilo problemų dėl radijo signalo tarp tinklo stočių arba konfigūracija yra netinkama. Patvirtinkite, kad tinklo parametrai yra tinkami, ir patraukite kompiuterį arčiau prie vieno iš prieigos taškų ar kelvedžio arba patraukite jį arčiau prie kito belaidžiam tinklui priklausančio kompiuterio.
Atlikus visus konfigūravimo veiksmus, belaidis ryšys bus tinkamai sukonfigūruotas.

Jei jungdamiesi prie tinklo susiduriate su problemomis, dukart spustelėkite aplanke Tinklo ryšiai esančią piktogramą Belaidis ryšys, kad galėtumėte peržiūrėti ryšio būseną. Dalyje Ryšio būsena yra signalo stiprumo matuoklis, kurį galite naudoti norėdami patikrinti kompiuterių signalo stiprumą.

Stiprus signalas

Jei vis dar negalite prisijungti, nors signalo stiprumas yra tinkamas, ryšiui gali trukdyti kitokia tinklo konfigūracijos problema. Norėdami išspręsti šią problemą, naudokite standartinius TCP/IP trikčių šalinimo būdus.

Silpnas signalas

Jei vis dar negalite prisijungti, o signalas nėra stiprus arba signalo išvis nėra, pabandykite atlikti veiksmus, aprašytus dalyje „Tvarkyklės, kurios nepalaiko nekonfigūruojamo belaidžio tinklo tarnybos“. Jei toje dalyje aprašyti būdai nepadeda išspręsti problemos, kreipkitės į gamintoją, kad jis nustatytų, ar belaidžio tinklo adapteriai ir prieigos taškai veikia tinkamai.Jei norite gauti daugiau informacijos, spustelėkite toliau nurodytą straipsnio numerį ir peržiūrėkite „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:
314067 Kaip šalinti TCP/IP jungiamumo su „Windows XP“ triktis (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
802.11, WiFi, Wi-Fi, WLAN
Savybės

Straipsnio ID: 313242 – Paskutinė peržiūra: 05/17/2011 13:48:00 – Peržiūra: 7.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP leidimas profesionalams

 • kbenv kbinfo kbnetwork kbtshoot KB313242
Atsiliepimai