Naudojant „Windows XP“ pateikiamas klaidos pranešimas „Stabdymo klaidos kodas 0x0000000A (IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL)“

Nutrauktas „Windows XP“ palaikymas

Nuo 2014 m. balandžio 8 d. „Microsoft“ nutraukė „Windows XP“ palaikymą. Tai paveikė programinės įrangos naujinimus ir saugą. Sužinokite, ką tai reiškia jums ir kaip užtikrinti kompiuterio saugą.

ĮŽANGA
Šiame straipsnyje aprašomos kelios priežastys ir sprendimai dėl klaidos pranešimo „Sustabdyti: 0x0000000A“, kuris parodomas diegiant arba įdiegus sistemą „Windows XP“. Šis straipsnis yra skirtas patyrusiems vartotojams.
Požymiai
Stabdymo klaidos pranešimas diegiant arba įdiegus sistemą „Windows XP“ parodomas toliau nurodytu formatu:
Stabdyti: 0x0000000A (1 parametras, 2 parametras, 3 parametras, 4 parametras)
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
*** Adresas x, kurio pagrindas yra xfailo pavadinimas
Šiame stabdymo klaidos pranešime kiekvienas parametras yra šešioliktainis skaičius, nurodantis konkrečią problemą:
 • 1 parametras – klaidingai susietas adresas.
 • 2 parametras – IRQL, kurio reikia, kad būtų galima pasiekti atmintį.
 • 3 parametras – prieigos tipas, kur 0 žymi skaitymo operaciją, o 1 – rašymo operaciją.
 • 4 parametras – instrukcijos adresas, kuris nurodo atmintį prie 1 parametro.
Pavyzdžiui:
STABDYTI 0x0000000A (0xBFD14AAC, 0x000000FF, 0x00000000, 0x8000F67C)
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
***Adresas 8000f67c, kurios pagrindas yra 80001000 – hal.dll
Priežastis
Šis stabdymo klaidos pranešimas paprastai parodomas diegiant, kai branduolio režimu bandoma pasiekti puslapinę atmintį per aukštame proceso vidinės užklausos lygyje (IRQL). Paprastai ši klaida įvyksta, kai tvarkyklė naudoja klaidingą atminties adresą. Kitos šios klaidos priežastys yra nesuderinama įrenginio tvarkyklė, bendra aparatūros problema arba nesuderinama programinė įranga.
Sprendimas
Pasirodžius stabdymo klaidos pranešimui pirmiausia problemą pabandykite išspręsti naudodami „Windows“ klaidų ataskaitų įrankį, kuris automatiškai parodomas įvykus bet kuriai klaidai. Ataskaitų įrankis nusiunčia klaidos ataskaitą į „Microsoft“ ir iškart pateikia pataisymą arba sprendimą. Jei pataisymo arba sprendimo nėra arba jei įrankio pateiktas pataisymas ar sprendimas nepadeda išspręsti problemos, naudokitės metodais, kurie nurodyti skyriuje „Išplėstinė trikčių diagnostika“.
IŠPLĖSTINĖ TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA
Šiame skyriuje yra du skyriai, skirti išplėstinei trikčių diagnostikai:
 • Jei problema kyla diegiant, eikite į skyrių „Klaida įvyksta diegiant sistemą „Windows XP““.
 • Jei klaida įvyksta jau įdiegus sistemą „Windows XP“, eikite į skyrių „Klaida įvyksta jau įdiegus sistemą „Windows XP““.
Pasinaudoti nurodytais būdais gali būti paprasčiau, jei šį straipsnį pirmiausia išspausdinsite.
Klaida įvyksta diegiant sistemą „Windows XP“
Jei klaidos pranešimas „Stabdyti: 0x0000000A“ parodomas diegiant sistemą „Windows XP“, gali būti kilę kompiuteryje įdiegtų aparatūros komponentų problemų. Pirmiausia įsitikinkite, kad aparatūra yra suderinama su sistema „Windows XP“, spustelėdami saitą, esantį skyriuje „Patikrinti, ar aparatūra yra suderinama“. Jei aparatūra suderinama, patikrinkite aparatūros komponentus atlikdami skyriuje "Jei aparatūra suderinama, išsiaiškinkite, ar nekyla kitų su aparatūra susijusių problemų" nurodytus veiksmus.

Įsitikinkite, kad aparatūra yra suderinama

Daugiau informacijos žr. temoje „Patikrinkite, ar sistema suderinama“, įtrauktoje į „Windows XP“ diegimo CD arba DVD diską, ir sužinokite apie galimą programinės įrangos ir aparatūros nesuderinamumą.

Jei aparatūra yra suderinama, ieškokite kitų aparatūros problemų

Šiame skyriuje pateikiami septyni būdai, kuriuos naudodami ir ieškodami galimų aparatūros problemų galite atlikti trikčių diagnostiką bei atskirti problemą.

Įspėjimas Atliekant šiame straipsnyje nurodytus veiksmus, gali tekti pakeisti BIOS ar CMOS parametrus arba fiziškai pakeisti kompiuterio aparatūrą. Klaidingai pakeitę kompiuterio BIOS sistemą, galite sukelti rimtų problemų. „Microsoft“ negarantuoja, kad problemas, kylančias dėl BIOS pakeitimų, galima išspręsti. Keisdami BIOS parametrus, prisiimate atsakomybę. Jei reikia pagalbos dėl šių veiksmų, susisiekite su aparatūros gamintoju. Keisdami aparatūros ar BIOS parametrus kompiuteryje, galite pažeisti garantijos sąlygas. Jei nenorite keisti kompiuterio aparatūros, atiduokite kompiuterį į techninės priežiūros centrą.

Būtinosios sąlygos

Įsitikinkite, kad turite sistemos „Windows XP“ diegimo CD arba DVD diską. Atliekant toliau pateikiamų būdų veiksmus kompiuteriui paleisti reikės naudoti „Windows XP“ diegimo CD arba DVD diską.

Siūloma medžiaga

Prieš pradedant trikčių diagnostikos veiksmus gali būti naudinga turėti šią informaciją:
 • Pridėtos aparatūros, adapterių ar įrenginių techninės pagalbos dokumentaciją
 • Pridėtos aparatūros, adapterio ar įrenginio gamintojo kontaktinę informaciją

1 būdas: nurodykite abstraktųjį aparatūros lygmenį (HAL)

Naudokitės šiuo būdu ir pabandykite išspręsti problemą, kai parodomas stabdymo klaidos pranešimas.
 1. Diegimo paleisties metu pasirodžius pranešimui „Sąrankos programa tikrina jūsų kompiuterio aparatūros konfigūraciją“ paspauskite F5.
 2. Kai būsite paraginti, būtinai nurodykite teisingą kompiuterio tipą ir abstraktųjį aparatūros lygmenį (HAL). Pavyzdžiui, jei turite tik vieną procesorių, nurodykite „Standartinio kompiuterio“ abstraktųjį aparatūros lygmenį.
 3. Pabandykite iš naujo įdiegti sistemą „Windows XP“.
  • Jei taip pavyksta išspręsti problemą, dėl kurios parodomas stabdymo klaidos pranešimas, ir sėkmingai įdiegiate sistemą „Windows XP“, nieko daugiau daryti nereikia.
  • Jei taip problemos išspręsti nepavyksta, pereikite prie 2 būdo.

2 būdas: CMOS parametruose išjunkite funkcijas

Šiuo būdu naudokitės, jei 1 būdu nepavyksta išspręsti problemos, dėl kurios parodomas stabdymo klaidos pranešimas.
 1. Kompiuterio CMOS parametruose išjunkite visas nurodytas funkcijas. Nurodymų ieškokite aparatūros dokumentacijoje arba kreipkitės į gamintoją.
  • Visi kaupimo būdai, įskaitant L2, BIOS, vidinį / išorinį bei disko valdiklių rašymą per podėlį
  • Visi šešėlinių kopijų kūrimo būdai
  • Prijungti ir paleisti
  • Bet kuri BIOS pagrindu sukurtos apsaugos nuo virusų funkcija
 2. Pabandykite iš naujo įdiegti sistemą „Windows XP“.
  • Jei taip pavyksta išspręsti problemą, pereikite prie c veiksmo.
  • Jei taip problemos išspręsti nepavyksta, pereikite prie 3 būdo.
 3. Pabandykite nustatyti, dėl kurios funkcijos kyla problema. Norėdami tai padaryti, vėl po vieną įjunkite visas šias funkcijas, tada įjungę kiekvieną funkciją paleiskite kompiuterį iš naujo.
 4. Jei aptinkate problemą keliančią funkciją, ją išjunkite arba pašalinkite ir susisiekite su gamintoju, kad jis padėtų išspręsti šią problemą.

  Jei nepavyksta nustatyti CMOS parametro problemos, tačiau taip išsprendžiate problemą, dėl kurios parodomas stabdymo klaidos pranešimas, ir galite paleisti kompiuterį kaip įprastai, gali būti, kad diegti neleido parametras. Tokiu atveju parametrą įjunkite įdiegę sistemą „Windows XP“ – ir viskas.

3 būdas: patikrinkite kompiuterio RAM

Šiuo būdu naudokitės, jei 2 būdu nepavyksta išspręsti problemos, dėl kurios parodomas stabdymo klaidos pranešimas. Jei reikia pagalbos atliekant kuriuos nors iš pateikiamų veiksmų, skaitykite aparatūros dokumentaciją.
 1. Pašalinkite neatitinkančius atminties SIMM (RAM) modulius, kad visi veiktų vienodu greičiu. Pavyzdžiui, 60 nanosekundžių (ns) arba 70 ns.
 2. Paleiskite atminčiai skirtą sistemos patikrą ir pašalinkite blogus SIMM modulius.
 3. Jei įmanoma, patikrą atlikite naudodami skirtingus SIMM.
 4. Pabandykite iš naujo įdiegti sistemą „Windows XP“.
  • Jei taip pavyksta išspręsti problemą, dėl kurios parodomas stabdymo klaidos pranešimas, ir sėkmingai įdiegiate sistemą „Windows XP“, nieko daugiau daryti nereikia.
  • Jei taip problemos išspręsti nepavyksta, pereikite prie 4 būdo.

4 būdas: pašalinkite visus adapterius ir atjunkite visus aparatūros įrenginius

Šiuo būdu naudokitės, jei 3 būdu nepavyksta išspręsti problemos, dėl kurios parodomas stabdymo klaidos pranešimas.
 1. Pašalinkite visus adapterius ir atjunkite visus aparatūros įrenginius, kurių nereikia įjungiant kompiuterį ir diegiant „Windows“. Pašalinkite arba atjunkite šiuos adapterius ir įrenginius:
  • SCSI įrenginius
  • IDE įrenginius
  • Tinklo plokštę
  • Vidinį modemą
  • Garso plokštę
  • Papildomus standžiuosius diskus (norint baigti sistemos diegimą, reikia turėti bent vieną standųjį diską)
  • CD ar DVD diskų įrenginį (jei diegiate naudodami vietinį standųjį diską)
 2. Pabandykite iš naujo įdiegti sistemą „Windows XP“.
  • Jei taip pavyksta išspręsti problemą, pereikite prie c veiksmo.
  • Jei taip problemos išspręsti nepavyksta, pereikite prie 5 būdo.
 3. Pabandykite nustatyti adapterį arba aparatūros įrenginį, dėl kurio kyla problema. Iš naujo įdiegę sistemą „Windows XP“ vėl po vieną prijunkite visus adapterius arba aparatūros įrenginius. Prijungę kiekvieną elementą paleiskite kompiuterį iš naujo.
 4. Jei taip pavyksta nustatyti aparatūros problemą, atjunkite adapterį arba įrenginį ir kreipkitės į pardavėją, kad jis padėtų išspręsti problemą.

  Jei nepavyksta nustatyti aparatūros problemos, tačiau taip išsprendžiate problemą, dėl kurios parodomas stabdymo klaidos pranešimas, ir galite paleisti kompiuterį kaip įprastai, gali būti, kad diegti neleido vienas iš aparatūros įrenginių. Jei taip ir yra, aparatūrą prijunkite įdiegę sistemą „Windows XP“– ir viskas.

5 būdas: atnaujinkite SCSI tvarkykles ir pašalinkite visus SCSI įrenginius

Šiuo būdu naudokitės, jei 4 būdu nepavyksta išspręsti problemos, dėl kurios parodomas stabdymo klaidos pranešimas. Jei reikia pagalbos atliekant kuriuos nors iš pateikiamų veiksmų, skaitykite aparatūros dokumentaciją.
 1. Įsigykite naujausią „Windows“ tvarkyklę iš adapterio tiekėjo.
 2. SCSI valdiklyje išjunkite sinchronizavimo derinimą.
 3. Patikrinkite, ar SCSI įrenginių nutraukimas ir identifikatoriai yra teisingi.
 4. Iš SCSI grandinės pašalinkite visus SCSI įrenginius (išskyrus vieną standųjį diską, jei diegiate iš arba į diską, esantį tame standžiajame diske).
 5. Pabandykite iš naujo įdiegti sistemą „Windows XP“.
  • Jei taip pavyksta išspręsti problemą, pereikite prie f veiksmo.
  • Jei taip problemos išspręsti nepavyksta, pereikite prie 6 būdo.
 6. Pabandykite nustatyti, dėl kurio SCSI įrenginio kyla problema. Iš naujo įdiegę sistemą „Windows XP“ vėl po vieną prijunkite visus SCSI įrenginius. Prijungę kiekvieną elementą paleiskite kompiuterį iš naujo.
 7. Jei taip pavyksta nustatyti įrenginio problemą, atjunkite SCSI įrenginį ir kreipkitės į pardavėją, kad jis padėtų išspręsti problemą.

  Jei nepavyksta nustatyti SCSI įrenginio problemos, tačiau taip išsprendžiate problemą, dėl kurios parodomas stabdymo klaidos pranešimas, ir galite paleisti kompiuterį kaip įprastai, gali būti, kad diegti neleido vienas iš įrenginių. Jei taip ir yra, įrenginį prijunkite įdiegę sistemą „Windows XP“– ir viskas.

6 būdas: iš naujo nustatykite IDE parametrus ir pašalinkite visus IDE įrenginius

Šiuo būdu naudokitės, jei 5 būdu nepavyksta išspręsti problemos, dėl kurios parodomas stabdymo klaidos pranešimas. Jei reikia pagalbos atliekant kuriuos nors iš pateikiamų veiksmų, skaitykite aparatūros dokumentaciją.
 1. Vidinį IDE prievadą nustatykite kaip Tik pagrindinis.
 2. Patikrinkite, ar teisingi IDE įrenginių parametrai Pagrindinis / Pavaldusis / Tik.
 3. Pašalinkite visus IDE įrenginius, išskyrus tuos, kurie reikalingi standžiajam diskui.
 4. Pabandykite iš naujo įdiegti sistemą „Windows XP“.
  • Jei taip pavyksta išspręsti problemą, pereikite prie e veiksmo.
  • Jei taip problemos išspręsti nepavyksta, pereikite prie 7 būdo.
 5. Pabandykite nustatyti IDE parametrą arba įrenginį, dėl kurio kyla problema. Iš naujo įdiegę sistemą „Windows XP“ vėl po vieną prijunkite visus IDE įrenginius. Prijungę kiekvieną elementą paleiskite kompiuterį iš naujo.
 6. Jei taip pavyksta nustatyti parametro arba įrenginio problemą, išjunkite parametrą arba atjunkite IDE įrenginį ir kreipkitės į pardavėją, kad jis padėtų išspręsti problemą.

  Jei nepavyksta nustatyti IDE parametro arba įrenginio problemos, tačiau taip išsprendžiate problemą, dėl kurios parodomas stabdymo klaidos pranešimas, ir galite paleisti kompiuterį kaip įprastai, gali būti, kad diegti neleido vienas iš parametrų ar įrenginių. Jei taip ir yra, įjunkite parametrą arba prijunkite įrenginį įdiegę sistemą „Windows XP“– ir viskas.

7 būdas: pasiteiraukite gamintojo apie žinomas problemas

Šuo būdu naudokitės, jei visi kiti problemos nustatymo bei sprendimo būdai netinka.
 1. Susisiekite su kompiuterio ar pagrindinės plokštės gamintoju ir išsiaiškinkite, ar yra kokių nors žinomų problemų, susijusių su „Windows XP“ paleidimu ir diegimu. Gamintojas gali padėti atlikti šiuos veiksmus:
  • Paleisti kompiuteryje diagnostikos programą.
  • Atnaujinti kompiuterio BIOS sistemos versiją, jei to reikia.
 2. Pabandykite iš naujo įdiegti sistemą „Windows XP“.

  Jei tai nepadeda, apsilankykite šioje „Microsoft“ svetainėje, kurioje rasite informacijos, kaip susisiekti su palaikymo tarnyba:
Klaidos pranešimas parodomas jau įdiegus sistemą „Windows XP“.
Jei klaidos pranešimas „Stabdyti: 0x0000000A“ parodomas jau įdiegus sistemą „Windows XP“, problemos priežastis gali būti neseniai pridėta trečiosios šalies programinė įranga arba aparatūra. Pirmiausia pabandykite pasinaudoti skyriuje „Trečiųjų šalių programinės įrangos ir aparatūros trikčių diagnostika“ pateikiamais būdais ir išspręsti kitų komponentų problemas. Gali būti naudinga turėti visos neseniai pridėtos programinės įrangos ar įrenginio palaikymo dokumentaciją. Jei šie būdai nepadeda išspręsti problemos, pabandykite naudoti skyriuje „Windows“ atkūrimas“ pateikiamus būdus.

Rekomenduojami veiksmai

Prieš pradedant naudotis toliau nurodytais trikčių diagnostikos būdais rekomenduojame sukurti atsarginę sistemos kopiją, įskaitant visus asmeninius failus ir aplankus.

Trečiųjų šalių programinės įrangos ir aparatūros trikčių diagnostika

1 būdas: patikrinkite neseniai pridėtą trečiųjų šalių programinę įrangą

Jei įdiegėte kokią nors trečiųjų šalių programinę įrangą, pabandykite ją pašalinti arba išjungti, kad ji nebūtų įkelta. Tada paleiskite kompiuterį iš naujo, kad patikrintumėte, ar problema kyla dėl šios programinės įrangos arba tvarkyklės.
 • Jei esate įdiegę daugiau nei vieną trečiųjų šalių programą, pašalinkite arba išjunkite jas po vieną ir kaskart paleiskite kompiuterį iš naujo, kad pabandytumėte nustatyti, dėl kurios trečiųjų šalių programos kyla problema.
 • Jei pašalinus trečiųjų šalių programinę įrangą išsprendžiama problema, dėl kurios parodomas stabdymo klaidos pranešimas, vadinasi, problemą kėlė pašalintoji programinė įranga. Praneškite apie šią problemą pardavėjui, kad jis pabandytų ją išspręsti.
 • Jei pašalinus trečiųjų šalių programinę įrangą problema, dėl kurios parodomas stabdymo klaidos pranešimas, neišsprendžiama, vadinasi, problemos priežastis nėra programinė įranga. Eikite į skyrių „2 būdas: patikrinkite neseniai įtrauktą trečiųjų šalių aparatūrą“.

2 būdas: patikrinkite neseniai pridėtą trečiųjų šalių aparatūrą

Jei įdiegę sistemą „Windows“ pridėjote kokių nors aparatūros įrenginių arba tvarkyklių, pašalinkite neseniai pridėtą aparatūrą, tada paleiskite kompiuterį iš naujo ir patikrinkite, ar problema kilo dėl aparatūros.
 • Jei neseniai pridėjote daugiau nei vieną aparatūros elementą, po vieną pašalinkite kiekvieną įrenginį ar tvarkyklę ir kaskart iš naujo paleiskite kompiuterį, kad nustatytumėte, dėl kurio aparatūros elemento kyla problema.
 • Jei pašalinus neseniai pridėtą aparatūrą problema, dėl kurios parodomas stabdymo klaidos pranešimas, neišsprendžiama, pabandykite ją spręsti naudodamiesi vienu arba keliais šių būdų:
  1. Atsisiųskite atnaujintas įrenginių tvarkykles, jei tokių yra.
  2. Susisiekite su įrenginio arba tvarkyklės tiekėju ir sužinokite, ar yra kokių nors žinomų su aparatūra susijusių problemų.
  3. Paleiskite diagnostikos programą ir patikrinkite, ar aparatūra veikia tinkamai.
  Jei šiuo būdu pavyksta išspręsti problemą, dėl kurios parodomas stabdymo klaidos pranešimas, darbas baigtas.
 • Jei pašalinus neseniai pridėtą įrenginį problema, dėl kurios parodomas stabdymo klaidos pranešimas, neišsprendžiama, pabandykite atkurti sistemą „Windows“ naudodami sistemos atkūrimą. Norėdami tai padaryti, eikite į skyrių „Windows“ atkūrimas“.

„Windows“ atkūrimas

Jei neseniai pridėtos trečiųjų šalių programinės įrangos ir aparatūros trikčių diagnostika nepadeda išspręsti problemos, dėl kurios parodomas stabdymo klaidos pranešimas, pabandykite atkurti sistemą „Windows“. Norėdami tai padaryti, pirmiausia atlikite 1 būdo veiksmus.

1 būdas: naudokite paskutinės žinomos geros konfigūracijos funkciją

Paskutinės žinomos geros konfigūracijos funkcija yra atkūrimo parinktis, kurią galite naudoti, kai atlikę kompiuterio pakeitimų negalite paleisti sistemos „Windows XP“ arba kai manote, jog dėl anksčiau atlikto pakeitimo kyla problema. Naudojant šią funkciją atkuriama registro informacija ir tvarkyklių parametrai, kurie buvo nustatyti paskutinį kartą, kai kompiuterį pavyko paleisti sėkmingai.Daugiau informacijos apie paskutinės žinomos geros konfigūracijos naudojimą rasite spustelėję toliau nurodytą straipsnio numerį ir peržiūrėję „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:
307852 Kaip paleisti kompiuterį naudojant sistemos „Windows XP“ paskutinės žinomos geros konfigūracijos funkciją (gali būti anglų k.)
 • Jei šiuo būdu pavyksta atkurti sistemą „Windows“ ir išspręsti problemą, dėl kurios parodomas stabdymo klaidos pranešimas, darbas baigtas.
 • Jei šiuo būdu atkurti sistemos „Windows“ arba išspręsti problemos, dėl kurios parodomas stabdymo klaidos pranešimas, nepavyksta, pereikite prie 2 būdo.

2 būdas: pataisykite sistemos „Windows XP“ diegimą

Jei nepavyko atkurti sistemos „Windows“ naudojant paskutinės žinomos geros konfigūracijos funkciją, sistemą „Windows“ pabandykite atkurti pataisydami „Windows XP“ diegimą.
Būtinosios sąlygos
Įsitikinkite, kad turite „Windows XP“ diegimo CD arba DVD diską.
Siūloma medžiaga
Prieš pradedant trikčių diagnostikos veiksmus, gali būti naudinga turėti šią informaciją:
 • Antivirusinės arba BIOS programinės įrangos dokumentaciją
 • Kompiuterio dokumentaciją apie tai, kaip nustatyti CD arba DVD diskų įrenginį kaip pagrindinį paleisties įrenginį
Norėdami pataisyti „Windows XP“ diegimą, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Išjunkite antivirusinę programą ir BIOS apsaugą nuo virusų. Jei reikia pagalbos, žr. susijusios programinės įrangos vadovą ar žinyną internete.
 2. Įsitikinkite, kad paleidžiant sąranką CD ar DVD diskų įrenginiai bus naudojami pirmiausia. Jei norite gauti informacijos, kaip tai padaryti, peržiūrėkite kompiuterio dokumentaciją.
 3. „Windows XP“ CD diską įdėkite į CD ar DVD diskų įrenginį ir paleiskite kompiuterį iš naujo.
 4. Pasirodžius pranešimui „Norėdami įkrauti iš CD disko, spustelėkite bet kurį klavišą“ paspauskite bet kurį klavišą. Jūsų kompiuteris paleidžiamas iš „Windows XP“ CD disko.
 5. Paleidus kompiuterį iš CD disko, sistema patikrina aparatūrą ir paragina pasirinkti vieną iš šių parinkčių:
  • Jei norite dabar nustatyti „Windows XP“, paspauskite ENTER.
  • Jei norite taisyti „Windows XP“ diegimą naudodami atkūrimo konsolę, paspauskite R.
  • Jei norite išjungti sąranką neįdiegę „Windows XP“, paspauskite F3.
 6. Paspauskite ENTER.
 7. Jei norite sutikti su licencijavimo sutarties sąlygomis, paspauskite F8.
 8. Lauke parodomas dabartinis „Windows XP“ diegimas, o jūs paraginami pasirinkti vieną iš šių parinkčių:
  • Jei norite pataisyti pasirinktą „Windows XP“ diegimą, paspauskite R.
  • Jei norite tęsti naujos „Windows XP“ kopijos diegimą nieko netaisydami, paspauskite ESC.
 9. Paspauskite R. Pataisius „Windows XP“ ir pakeitus kokią nors aparatūrą, sistemą „Windows XP“ gali tekti suaktyvinti iš naujo.
  • Jei šiuo būdu pavyksta atkurti sistemą „Windows“ ir išspręsti problemą, dėl kurios parodomas stabdymo klaidos pranešimas, darbas baigtas.
  • Jei šiuo būdu atkurti sistemos „Windows“ arba išspręsti problemos, dėl kurios parodomas stabdymo klaidos pranešimas, nepavyksta, pereikite prie 3 būdo.

3 būdas: naudokite funkciją Atkurti ankstesnę tvarkyklės versiją

Jei kompiuterį galite paleisti saugiuoju režimu, šį būdą sistemai „Windows“ atkurti naudokite, kai neveikia 2 būdas.

Ankstesnės tvarkyklės versijos atkūrimo funkcija suteikia galimybę įrenginio tvarkyklę pakeisti anksčiau įdiegta jos versija. Šią funkciją galite naudoti, jei įdiegėte naują įrenginio tvarkyklę, dėl kurios kompiuteris veikia nestabiliai. Naudodami ankstesnės tvarkyklės versijos atkūrimo funkciją galite atkurti ankstesnę įrenginio tvarkyklę ir toliau naudotis kompiuteriu. Daugiau informacijos, kaip naudoti ankstesnės tvarkyklės versijos atkūrimo funkciją, rasite spustelėję toliau nurodytą straipsnio numerį ir peržiūrėję „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:
283657 Kaip naudoti ankstesnės tvarkyklės versijos atkūrimo funkciją sistemoje „Windows XP“
 • Jei šiuo būdu pavyksta atkurti sistemą „Windows“ ir išspręsti problemą, dėl kurios parodomas stabdymo klaidos pranešimas, darbas baigtas.
 • Jei šiuo būdu atkurti sistemos „Windows“ arba išspręsti problemos, dėl kurios parodomas stabdymo klaidos pranešimas, nepavyksta, pereikite prie 4 būdo.

4 būdas: naudokite „Windows XP“ sistemos atkūrimo funkciją

Jei kompiuterį galite paleisti saugiuoju režimu, šį būdą sistemai „Windows“ atkurti naudokite, kai neveikia 3 būdas. „Windows XP“ sistemos atkūrimo funkcija padaro kritinių sistemos failų ir kai kurių programų failų momentinę nuotrauką ir įrašo šią informaciją kaip atkūrimo taškus. Šiuos atkūrimo taškus galite naudoti, jei norite grąžinti ankstesnę „Windows XP“ būseną.Daugiau informacijos, kaip naudoti sistemos atkūrimo funkciją, rasite spustelėję toliau nurodytą straipsnio numerį ir peržiūrėję „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:
306084 Kaip atkurti ankstesnę „Windows XP“ operacinės sistemos būseną
 • Jei šiuo būdu pavyksta atkurti sistemą „Windows“ ir išspręsti problemą, dėl kurios parodomas stabdymo klaidos pranešimas, darbas baigtas.
 • Jei šiuo būdu atkurti sistemos „Windows“ arba išspręsti problemos, dėl kurios parodomas stabdymo klaidos pranešimas, nepavyksta, pereikite prie 5 būdo.

5 būdas: naudokite atkūrimo konsolę

Atkūrimo konsolę sistemai „Windows“ atkurti rekomenduojame naudoti, tik jei neveikia saugiojo režimo ir kitos paleisties parinktys. Jei negalite paleisti kompiuterio, atkūrimo konsolę galite paleisti iš „Windows XP“ paleisties diskų arba CD-ROM.

Naudodami atkūrimo konsolę galite įjungti arba išjungti tarnybas, formatuoti diskų įrenginius, nuskaityti ir įrašyti duomenis į vietinį diską (įskaitant diskus, kurie yra suformatuoti naudojant NTFS failų sistemą) ir atlikti daugybę kitų administravimo užduočių. Atkūrimo konsolė itin naudinga, jei kompiuterį reikia taisyti nukopijuojant failus iš disko arba CD-ROM į standųjį diską arba jei reikia iš naujo sukonfigūruoti tarnybą, kuri neleidžia tinkamai paleisti kompiuterio.
Būtinosios sąlygos
Įsitikinkite, kad turite „Windows XP“ diegimo CD arba DVD diską.Daugiau informacijos, kaip naudoti atkūrimo konsolę, rasite spustelėję toliau nurodyto straipsnio numerį ir peržiūrėję „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:
307654 Kaip sistemoje „Windows XP“ diegti ir naudoti atkūrimo konsolę
 • Jei šiuo būdu pavyksta atkurti sistemą „Windows“ ir išspręsti problemą, dėl kurios parodomas stabdymo klaidos pranešimas, darbas baigtas.
 • Jei šiuo būdu atkurti sistemos „Windows“ arba išspręsti problemos, dėl kurios parodomas stabdymo klaidos pranešimas, nepavyksta, pereikite prie 6 būdo.

6 būdas: pervardykite problemą keliančią programinę įrangą arba tvarkyklę

Jei kompiuterį galite paleisti DOS arba saugiuoju režimu, šį būdą naudokite, kai neveikia visi kiti sistemos „Windows“ atkūrimo būdai.
 • Jei „Windows“ yra FAT skaidinyje, kompiuterį paleiskite naudodami MS-DOS ir pervardykite problemą keliančią programinę įrangą ar tvarkyklę.
 • Kitaip naudodami komandinę eilutę kompiuterį paleiskite saugiuoju režimu, tada pervardykite problemą keliančią programinę įrangą arba tvarkyklę.

  Daugiau informacijos apie įkrovimo saugiuoju režimu parinktis rasite apsilankę „Microsoft“ žinyno ir palaikymo svetainėje ir peržiūrėję skyrių „Įkrovimo saugiuoju režimu parinkčių sistemoje „Windows XP“ aprašymas.“
  • Jei šiuo būdu pavyksta atkurti sistemą „Windows“ ir išspręsti problemą, dėl kurios parodomas stabdymo klaidos pranešimas, darbas baigtas.
  • Jei šis būdas nepadeda atkurti sistemos „Windows“ arba neišsprendžia problemos, dėl kurios parodomas stabdymo klaidos pranešimas, apsilankykite šioje „Microsoft“ svetainėje, kurioje rasite informacijos, kaip kreiptis į palaikymo tarnybą:
Daugiau informacijos
Jei šiame straipsnyje pateikiami būdai nepadeda išspręsti problemos, dėl kurios parodomas klaidos pranešimas „Stabdyti: 0x0000000A“, ir jei sistema „Windows“ naudojatės su HCL suderinamoje aparatūroje, skaitykite toliau nurodytą „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:
314103 Pasiruošimas prieš kreipiantis į „Microsoft“ dėl parodyto stabdymo klaidos pranešimo mėlyname ekrane (gali būti anglų k.)
ntoskrnl.exe blue screen tshoot 0x0000000a 0a oa
Savybės

Straipsnio ID: 314063 – Paskutinė peržiūra: 07/25/2013 11:56:00 – Peržiūra: 5.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP leidimas profesionalams

 • kbresolve kbenv kberrmsg kbhardware kbinfo kbsetup kbtshoot KB314063
Atsiliepimai